Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0140(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0119/2020

Indgivne tekster :

A9-0119/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0177

Vedtagne tekster
PDF 118kWORD 41k
Onsdag den 8. juli 2020 - Bruxelles
Elektronisk godstransportinformation ***II
P9_TA(2020)0177A9-0119/2020

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 8. juli 2020 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om elektronisk godstransportinformation (05142/1/2020 – C9-0103/2020– 2018/0140(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05142/1/2020 – C9-0103/2020),

–  der henviser til udtalelse af 17. oktober 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  efter høring af Regionsudvalget,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(2) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0279),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til udtalelse fra Retsudvalget om det foreslåede retsgrundlag,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67 og 40,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A9‑0119/2020),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 62 af 15.2.2019, s. 265.
(2) Vedtagne tekster af 12.3.2019, P8_TA(2019)0139.

Seneste opdatering: 9. december 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik