Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0140(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0119/2020

Esitatud tekstid :

A9-0119/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0177

Vastuvõetud tekstid
PDF 113kWORD 41k
Kolmapäev, 8. juuli 2020 - Brüssel Lõplik väljaanne
Elektrooniline kaubaveoteave ***II
P9_TA(2020)0177A9-0119/2020

Euroopa Parlamendi 8. juuli 2020. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus elektroonilise kaubaveoteabe kohta (05142/1/2020 – C9‑0103/2020 – 2018/0140(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (05142/1/2020 – C9‑0103/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 17. oktoobri 2018. aasta arvamust(1),

–  pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0279) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

–  võttes arvesse õiguskomisjoni arvamust esitatud õigusliku aluse kohta,

–  võttes arvesse kodukorra artikleid 67 ja 40,

–  võttes arvesse transpordi- ja turismikomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9‑0119/2020),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb peasekretärile ülesandeks pärast kõikide menetluste nõuetekohase läbiviimise kontrollimist seadusandlikule aktile alla kirjutada ja korraldada kokkuleppel nõukogu peasekretäriga selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 62, 15.2.2019, lk 265.
(2) Vastuvõetud tekstid, 12.3.2019, P8_TA(2019)0139.

Viimane päevakajastamine: 9. detsember 2020Õigusteave - Privaatsuspoliitika