Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2018/0140(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0119/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0119/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0177

Elfogadott szövegek
PDF 124kWORD 42k
2020. július 8., Szerda - Brüsszel
Elektronikus áruszállítási információk ***II
P9_TA(2020)0177A9-0119/2020

Az Európai Parlament 2020. július 8-i jogalkotási állásfoglalása a Tanács első olvasatban kialakított álláspontjáról az elektronikus áruszállítási információkról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadása céljából (05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: második olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács első olvasatbeli álláspontjára (05142/1/2020 – C9-0103/2020),

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. október 17-i véleményére(1),

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel a Bizottság Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatával (COM(2018)0279) kapcsolatban az első olvasat során kialakított álláspontjára(2),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (7) bekezdésére,

–  tekintettel az illetékes bizottság által az eljárási szabályzat 74. cikkének (4) bekezdése alapján jóváhagyott ideiglenes megállapodásra,

–  tekintettel a Jogi Bizottságnak a javasolt jogalapra vonatkozó véleményére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 67. és 40. cikkére,

–  tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság második olvasatra adott ajánlására (A9-0119/2020),

1.  egyetért a Tanács első olvasatban elfogadott álláspontjával;

2.  megállapítja, hogy a jogi aktust a Tanács álláspontjának megfelelően elfogadták;

3.  utasítja elnökét, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 297. cikkének (1) bekezdésével összhangban a Tanács elnökével együtt írja alá a jogalkotási aktust;

4.  utasítja főtitkárát, hogy miután megbizonyosodott arról, hogy minden eljárást megfelelően lefolytattak, írja alá a jogi aktust, és a Tanács főtitkárával egyetértésben gondoskodjon annak kihirdetéséről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL C 62., 2019.2.15., 265. o.
(2) Elfogadott szövegek, 2019.3.12., P8_TA(2019)0139.

Utolsó frissítés: 2020. december 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat