Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0140(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0119/2020

Ingediende teksten :

A9-0119/2020

Debatten :

Stemmingen :

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0177

Aangenomen teksten
PDF 118kWORD 41k
Woensdag 8 juli 2020 - Brussel
Elektronische informatie over goederenvervoer ***II
P9_TA(2020)0177A9-0119/2020

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 8 juli 2020 over het standpunt van de Raad in eerste lezing met het oog op de vaststelling van een verordening van het Europees Parlement en de Raad inzake elektronische informatie over goederenvervoer (05142/1/2020 – C9-0103/2020 – 2018/0140(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het standpunt van de Raad in eerste lezing (05142/1/2020 – C9-0103/2020),

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 17 oktober 2018(1),

–  na raadpleging van het Comité van de Regio’s,

–  gezien zijn in eerste lezing(2) geformuleerde standpunt inzake het voorstel van de Commissie aan het Parlement en de Raad (COM(2018)0279),

–  gezien artikel 294, lid 7, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het overeenkomstig artikel 74, lid 4, van zijn Reglement door de bevoegde commissie goedgekeurde voorlopig akkoord,

–  gezien het advies van de Commissie juridische zaken inzake de voorgestelde rechtsgrond,

–  gezien de artikelen 67 en 40 van zijn Reglement,

–  gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie vervoer en toerisme (A9-0119/2020),

1.  keurt het standpunt van de Raad in eerste lezing goed;

2.  constateert dat het besluit is vastgesteld overeenkomstig het standpunt van de Raad;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het besluit samen met de voorzitter van de Raad overeenkomstig artikel 297, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie te ondertekenen;

4.  verzoekt zijn secretaris-generaal het besluit te ondertekenen, nadat is nagegaan of alle procedures naar behoren zijn uitgevoerd, en samen met de secretaris-generaal van de Raad zorg te dragen voor publicatie ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie;

5.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

(1) PB C 62 van 15.2.2019, blz. 265.
(2) Aangenomen teksten van 12.3.2019, P8_TA(2019)0139.

Laatst bijgewerkt op: 9 december 2020Juridische mededeling - Privacybeleid