Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0905(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0132/2020

Ingediende teksten :

A9-0132/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 08/07/2020 - 18

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0179

Aangenomen teksten
PDF 114kWORD 41k
Woensdag 8 juli 2020 - Brussel
Benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (EBA)
P9_TA(2020)0179A9-0132/2020

Besluit van het Europees Parlement van 8 juli 2020 over de voordracht voor de benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit (C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de raad van toezichthouders van de Europese Bankautoriteit van 5 maart 2020 (C9-0080/2020),

–  gezien artikel 51, lid 2, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie(1),

–  gezien zijn resolutie van 14 maart 2019 over genderevenwicht bij benoemingen in de EU op het gebied van economische en monetaire zaken(2),

–  gezien zijn resolutie van 16 januari 2020 over instellingen en organen in de economische en monetaire unie: belangenconflicten na uitdiensttreding bij de overheid voorkomen(3),

–  gezien zijn besluit van 30 januari 2020 over het voorstel voor de benoeming van de uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit(4),

–  gezien artikel 131 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A9-0132/2020),

A.  overwegende dat de vorige uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit ontslag heeft genomen met ingang van 31 januari 2020;

B.  overwegende dat de raad van toezichthouders van de Europese Bankautoriteit op 5 maart 2020, na een open selectieprocedure, heeft voorgesteld François-Louis Michaud te benoemen tot uitvoerend directeur voor een ambtstermijn van vijf jaar, overeenkomstig artikel 51, leden 2 en 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010;

C.  overwegende dat de Commissie economische en monetaire zaken op 29 juni 2020 een hoorzitting heeft gehouden met François-Louis Michaud, tijdens welke hij een openingsverklaring heeft afgelegd en vervolgens vragen van de commissieleden heeft beantwoord;

1.  hecht zijn goedkeuring aan de benoeming van François-Louis Michaud tot uitvoerend directeur van de Europese Bankautoriteit;

2.  verzoekt zijn Voorzitter dit besluit te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de Europese Bankautoriteit, alsmede aan de regeringen van de lidstaten.

(1) PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12.
(2) Aangenomen teksten, P8_TA(2019)0211.
(3) Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0017.
(4) Aangenomen teksten, P9_TA(2020)0023.

Laatst bijgewerkt op: 9 december 2020Juridische mededeling - Privacybeleid