Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0905(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0132/2020

Teksty złożone :

A9-0132/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 08/07/2020 - 18

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0179

Teksty przyjęte
PDF 124kWORD 42k
Środa, 8 lipca 2020 r. - Bruksela
Mianowanie dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB)
P9_TA(2020)0179A9-0132/2020

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie propozycji powołania dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

(Zatwierdzenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając propozycję Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego z dnia 5 marca 2020 r. (C9‑0080/2020),

–  uwzględniając art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego), zmiany decyzji nr 716/2009/WE oraz uchylenia decyzji Komisji 2009/78/WE(1),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie instytucji i organów unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych(3),

–  uwzględniając swoją decyzję z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wniosku dotyczącego mianowania dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego(4),

–  uwzględniając art. 131 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0132/2020),

A.  mając na uwadze, że poprzedni dyrektor wykonawczy Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zrezygnował ze stanowiska z dniem 31 stycznia 2020 r.;

B.  mając na uwadze, że 5 marca 2020 r., po przeprowadzeniu otwartej procedury kwalifikacyjnej, Rada Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego zaproponowała powołanie François-Louisa Michauda na stanowisko dyrektora wykonawczego na okres pięciu lat, zgodnie z art. 51 ust. 2 i 3 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010;

C.  mając na uwadze, że 29 czerwca 2020 r. w Komisji Gospodarczej i Monetarnej odbyło się przesłuchanie François-Louisa Michauda, podczas którego wygłosił on oświadczenie wstępne, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

1.  wyraża zgodę na powołanie François-Louisa Michauda na stanowisko dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego i rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 12.
(2) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0211.
(3) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0017.
(4) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0023.

Ostatnia aktualizacja: 9 grudnia 2020Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności