Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0905(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0132/2020

Texte depuse :

A9-0132/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/07/2020 - 18

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0179

Texte adoptate
PDF 114kWORD 42k
Miercuri, 8 iulie 2020 - Bruxelles
Numirea directorului executiv al Autorității Bancare Europene (ABE)
P9_TA(2020)0179A9-0132/2020

Decizia Parlamentului European din 8 iulie 2020 referitoare la propunerea de numire a directorului executiv al Autorității Bancare Europene (C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Consiliului supraveghetorilor Autorității Bancare Europene din 5 martie 2020 (C9‑0080/2020),

–  având în vedere articolul 51 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei(1),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2020 referitoare la instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice(3),

–  având în vedere decizia sa din 30 ianuarie 2020 privind propunerea de numire a directorului executiv al Autorității Bancare Europene(4),

–  având în vedere articolul 131 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0132/2020),

A.  întrucât directorul executiv anterior al Autorității Bancare Europene a demisionat din funcție la 31 ianuarie 2020;

B.  întrucât, la 5 martie 2020, în urma unei proceduri de selecție deschise, Consiliul supraveghetorilor Autorității Bancare Europene l-a propus pe François-Louis Michaud în funcția de director executiv cu un mandat de cinci ani, în conformitate cu articolul 51 alineatele (2) și (3) din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010;

C.  întrucât, la 29 iunie 2020, Comisia pentru afaceri economice și monetare l-a audiat pe François-Louis Michaud, care a făcut o declarație introductivă și a răspuns apoi la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.  aprobă numirea lui François-Louis Michaud în calitate de director executiv al Autorității Bancare Europene;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, Autorității Bancare Europene, precum și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 331, 15.12.2010, p. 12.
(2) Texte adoptate, P8_TA(2019)0211.
(3) Texte adoptate, P9_TA(2020)0017.
(4) Texte adoptate, P9_TA(2020)0023.

Ultima actualizare: 9 decembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate