Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/0905(NLE)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0132/2020

Predkladané texty :

A9-0132/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 08/07/2020 - 18

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0179

Prijaté texty
PDF 124kWORD 42k
Streda, 8. júla 2020 - Brusel
Vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA)
P9_TA(2020)0179A9-0132/2020

Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 8. júla 2020 o návrhu na vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) (C9-0080/2020 – 2020/0905(NLE))

(Súhlas)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Rady orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo z 5. marca 2020 (C9‑0080/2020),

–  so zreteľom na článok 51 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1093/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo) a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/78/ES(1),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 14. marca 2019 o rodovej rovnováhe pri navrhovaní kandidátov v oblasti hospodárskych a menových záležitostí EÚ(2),

–  so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. januára 2020 o inštitúciách a orgánoch v hospodárskej a menovej únii: predchádzanie konfliktu záujmov po skončení verejnej služby(3),

–  so zreteľom na svoje rozhodnutie z 30. januára 2020 o návrhu na vymenovanie výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo(4),

–  zo zreteľom na článok 131 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A9-0132/2020),

A.  keďže predchádzajúci výkonný riaditeľ Európskeho orgánu pre bankovníctvo odstúpil z funkcie k 31. januáru 2020;

B.  keďže 5. marca 2020 Rada orgánov dohľadu Európskeho orgánu pre bankovníctvo navrhla na základe otvoreného výberového konania, aby bol v súlade s článkom 51 ods. 2 a 3 nariadenia (EÚ) č. 1093/2010 za výkonného riaditeľa vymenovaný François-Louis Michaud na päťročné funkčné obdobie;

C.  keďže Výbor pre hospodárske a menové veci usporiadal 29. júna 2020 vypočutie Françoisa-Louisa Michauda, počas ktorého François-Louis Michaud predniesol úvodné vyhlásenie a následne odpovedal na otázky členov výboru;

1.  schvaľuje vymenovanie Françoisa-Louisa Michauda za výkonného riaditeľa Európskeho orgánu pre bankovníctvo;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto rozhodnutie Rade, Komisii, Európskemu orgánu pre bankovníctvo a vládam členských štátov.

(1) Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 12.
(2) Prijaté texty, P8_TA(2019)0211.
(3) Prijaté texty, P9_TA(2020)0017.
(4) Prijaté texty, P9_TA(2020)0023.

Posledná úprava: 9. decembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia