Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/0084(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0123/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0123/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 08/07/2020 - 18

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0181

Elfogadott szövegek
PDF 152kWORD 46k
2020. július 8., Szerda - Brüsszel
Az (EU) 2017/2454 rendelet módosítása az alkalmazás kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság kitörése miatt *
P9_TA(2020)0181A9-0123/2020

Az Európai Parlament 2020. július 8-i jogalkotási állásfoglalása az (EU) 2017/2454 rendeletnek az alkalmazás kezdőnapja tekintetében a Covid19-válság kitörése miatt történő módosításáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás – konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0201),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 113. cikkére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C9-0136/2020),

–  tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0123/2020),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikke (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
4 a preambulumbekezdés (új)
(4a)  Bár a Covid19 kitörése valós nehézségeket okoz a nemzeti közigazgatásoknak, mégsem használható fel ürügyként a közösen elfogadott szabályok végrehajtásának további halogatására. A járvány kitörése előtt egyes tagállamok jelezték, hogy késedelemre kell számítani az új rendszer végrehajtása terén. A Covid19 kitörésével összefüggő közvetlen nehézségeken túlmenően, a kormányok nem tekinthetnek el az új rendszer végrehajtására irányuló erőfeszítésektől. Azok a tagállamoknak, amelyek esetében a szabályok maradéktalan végrehajtása késedelmet szenvedhet az előttük álló nehézségek miatt, az e-kereskedelemre vonatkozó csomag helyes és teljes körű végrehajtásának biztosítása érdekében igénybe kell venniük a Bizottság által biztosított technikai támogatást. Az e-kereskedelemre vonatkozó csomag célkitűzései – az európai kkv-k globális versenyképességének elősegítése, az uniós eladókra nehezedő adminisztratív terhek könnyítése és annak biztosítása, hogy az online platformok hozzájáruljanak egy méltányosabb héabeszedési rendszerhez, küzdve az adócsalás ellen – minden vállalat számára az egyenlő versenyfeltételek kulcstényezőit jelentik, ami különösen nagy jelentőségre tesz szert a Covid19 utáni helyreállítás összefüggésében.
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Figyelembe véve azokat a kihívásokat, amelyekkel a tagállamoknak a Covid19-válság kezelése során szembe kell nézniük, valamint azt, hogy az új rendelkezések azon az elven alapulnak, miszerint valamennyi tagállamnak naprakésszé kell tennie informatikai rendszerét ahhoz, hogy képes legyen alkalmazni az (EU) 2017/2454 rendeletben megállapított rendelkezéseket és ezáltal biztosítsa az információk összegyűjtésének és továbbításának, valamint a kifizetések teljesítésének a módosított szabályozások szerinti végrehajtását, e rendelet alkalmazásának kezdőnapját indokolt hat hónappal elhalasztani. Helyénvaló hat hónapos halasztást előírni, mivel a tagállamok további költségvetési veszteségeinek minimalizálása érdekében a késedelmet a lehető legrövidebb időre kell korlátozni.
(5)  Figyelembe véve azokat az új kihívásokat, amelyekkel a tagállamoknak a Covid19-válság kitörése miatt szembe kell nézniük, valamint azt, hogy az új rendelkezések azon az elven alapulnak, miszerint valamennyi tagállamnak naprakésszé kell tennie informatikai rendszerét ahhoz, hogy képes legyen alkalmazni az (EU) 2017/2454 rendeletben megállapított rendelkezéseket és ezáltal biztosítsa az információk összegyűjtésének és továbbításának, valamint a kifizetések teljesítésének a módosított szabályozások szerinti végrehajtását, e rendelet alkalmazásának kezdőnapját indokolt lehet három hónappal elhalasztani. A halasztás nem kívánatos, mert bevételkieséshez és megnövelt héahiányhoz vezet, miközben fenntartja a nem uniós és az uniós eladók közötti tisztességtelen versenyt. Ugyanakkor egy háromhónapos halasztás indokolt lehet, mivel a legtöbb tagállamban egybeesik a kijárási korlátozások időszakával. Egy ennél hosszabb halasztás megnövelné a héacsalások kockázatát éppen akkor, amikor a közpénztartalék feltöltésre szorul a világjárvány, valamint annak gazdasági-társadalmi következményei elleni küzdelem érdekében. Egy hosszabb, hathónapos halasztás 2,5 milliárd és 3,5 milliárd euró közötti bevételkiesést okozhatna a tagállamok számára. A Covid19 kitörése okozta válság fényében kulcsfontosságú, hogy elejét vegyük a további bevételcsökkenésnek.
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – a pont
(EU)2017/2454 rendelet
1 cikk – 7 pont – a pont – cím – 2 szakasz
2015. január 1-jétől 2021. június 30-ig alkalmazandó rendelkezések
2015. január 1-jétől 2021. március 31-ig alkalmazandó rendelkezések
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 pont – b pont – i pont
(EU)2017/2454 rendelet
1 cikk – 7 pont – b pont – cím – 3 szakasz
2021. július 1-jétől alkalmazandó rendelkezések
2021. április 1-jétől alkalmazandó rendelkezések
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont
(EU)2017/2454 rendelet
2 cikk – 2 bekezdés
Ezt a rendeletet 2021. július 1-jétől kell alkalmazni.
Ezt a rendeletet 2021. április 1-jétől kell alkalmazni.
Utolsó frissítés: 2020. december 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat