Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0084(CNS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0123/2020

Texte depuse :

A9-0123/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/07/2020 - 18

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0181

Texte adoptate
PDF 148kWORD 43k
Miercuri, 8 iulie 2020 - Bruxelles
Modificarea Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 *
P9_TA(2020)0181A9-0123/2020

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 8 iulie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2017/2454 în ceea ce privește datele de aplicare, din cauza izbucnirii crizei COVID-19 (COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Procedura legislativă specială – consultare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Consiliului (COM(2020)0201),

–  având în vedere articolul 113 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul căruia a fost consultat de către Consiliu (C9-0136/2020),

–  având în vedere articolul 82 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0123/2020),

1.  aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost modificată;

2.  invită Comisia să își modifice propunerea în consecință, în conformitate cu articolul 293 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

3.  invită Consiliul să informeze Parlamentul în cazul în care intenționează să se îndepărteze de la textul aprobat de acesta;

4.  solicită Consiliului să îl consulte din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea Comisiei;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Textul propus de Comisie   Amendamentul
Amendamentul 1
Propunere de regulament
Considerentul 4 a (nou)
(4a)  Deși epidemia de COVID-19 creează dificultăți reale administrațiilor naționale, aceasta nu ar trebui să fie folosită drept scuză pentru a amâna și mai mult punerea în aplicare a normelor convenite de comun acord. Înainte de izbucnirea epidemiei, unele state membre au semnalat că vor înregistra întârzieri în punerea în aplicare a noului sistem. Dincolo de dificultățile imediate cauzate de epidemia de COVID-19, guvernele ar trebui să depună toate eforturile pentru a pune în aplicare noul sistem. Statele membre ce se confruntă cu probleme care ar putea cauza o întârziere în punerea deplină în aplicare a normelor ar trebui să utilizeze asistența tehnică furnizată de Comisie pentru a asigura punerea în aplicare corectă și completă a pachetului privind comerțul electronic. Obiectivele pachetului privind comerțul electronic de a facilita competitivitatea globală a IMM-urilor europene, de a reduce presiunea administrativă asupra vânzătorilor din Uniune și de a garanta că platformele online contribuie la un sistem de colectare a TVA-ului mai echitabil, combătând simultan frauda fiscală, reprezintă aspecte esențiale ale unor condiții de concurență echitabile pentru toate întreprinderile, ceea ce este deosebit de important în contextul redresării post-COVID-19.
Amendamentul 2
Propunere de regulament
Considerentul 5
(5)  Luând în considerare provocările cu care se confruntă statele membre pentru a face față crizei COVID-19 și faptul că noile dispoziții se bazează pe principiul potrivit căruia toate statele membre trebuie să își actualizeze sistemele informatice pentru a fi în măsură să aplice dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/2454, asigurând astfel colectarea și transmiterea informațiilor și a plăților în cadrul regimurilor modificate, este necesară amânarea cu șase luni a datelor de aplicare ale regulamentului menționat. O amânare de șase luni este adecvată, deoarece întârzierea ar trebui să fie cât mai scurtă cu putință, pentru a se reduce la minimum pierderile bugetare suplimentare ale statelor membre.
(5)  Luând în considerare provocările noi cu care se confruntă statele membre ca urmare a epidemiei de COVID-19 și faptul că noile dispoziții se bazează pe principiul potrivit căruia toate statele membre trebuie să își actualizeze sistemele informatice pentru a fi în măsură să aplice dispozițiile prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/2454, asigurând astfel colectarea și transmiterea informațiilor și a plăților în cadrul regimurilor modificate, ar putea fi necesară amânarea cu trei luni a datelor de aplicare ale regulamentului menționat. Amânarea nu este de dorit, deoarece va duce la o pierdere de venituri și la creșterea deficitului de încasare a TVA, prelungind, în același timp, concurența neloială dintre vânzătorii din afara UE și cei din Uniune. Cu toate acestea, o amânare de trei luni ar putea fi adecvată, deoarece corespunde perioadei de izolare din majoritatea statelor membre. O amânare și mai lungă ar crește riscul de fraudă în materie de TVA, într-un moment în care finanțele publice ar trebui să fie alimentate pentru a combate pandemia și consecințele economice și sociale ale acesteia. O întârziere mai mare, de șase luni, ar putea duce la o pierdere de venituri pentru statele membre între 2,5 miliarde EUR și 3,5 miliarde EUR. Având în vedere criza provocată de epidemia de COVID-19, este extrem de important să se evite noi pierderi de venituri.
Amendamentul 3
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera a
Regulamentul (UE) 2017/2454
Articolul 1 – punctul 7 – litera a – titlu – secțiunea 2
Dispoziții aplicabile de la 1 ianuarie 2015 până la 30 iunie 2021
Dispoziții aplicabile de la 1 ianuarie 2015 până la 31 martie 2021
Amendamentul 4
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 1 – litera b – punctul i
Regulamentul (UE) 2017/2454
Articolul 1 – punctul 7 – litera b – titlu – secțiunea 3
Dispoziții aplicabile începând cu 1 iulie 2021
Dispoziții aplicabile începând cu 1 aprilie 2021
Amendamentul 5
Propunere de regulament
Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2
Regulamentul (UE) 2017/2454
Articolul 2 – paragraful 2
Se aplică de la 1 iulie 2021.
Se aplică de la 1 aprilie 2021.
Ultima actualizare: 9 decembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate