Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/0084(CNS)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0123/2020

Predložena besedila :

A9-0123/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 08/07/2020 - 18

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0181

Sprejeta besedila
PDF 150kWORD 45k
Sreda, 8. julij 2020 - Bruselj
Sprememba Uredbe (EU) 2017/2454 glede datumov začetka uporabe zaradi krize, ki jo je povzročil izbruh COVID-19 *
P9_TA(2020)0181A9-0123/2020

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 8. julija 2020 o predlogu uredbe Sveta o spremembi Uredbe (EU) 2017/2454 glede datumov začetka uporabe zaradi krize, ki jo je povzročil izbruh COVID-19 (COM(2020)0201 – C9-0136/2020 – 2020/0084(CNS))

(Posebni zakonodajni postopek – posvetovanje)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Svetu (COM(2020)0201),

–  ob upoštevanju člena 113 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerega se je Svet posvetoval s Parlamentom (C9-0136/2020),

–  ob upoštevanju člena 82 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ekonomske in monetarne zadeve (A9-0123/2020),

1.  odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

2.  poziva Komisijo, naj ustrezno spremeni svoj predlog na podlagi člena 293(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije;

3.  poziva Svet, naj ga obvesti, če namerava odstopiti od besedila, ki ga je odobril Parlament;

4.  poziva Svet, naj se ponovno posvetuje z njim, če namerava bistveno spremeniti predlog Komisije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 4 a (novo)
(4a)  Čeprav izbruh COVID-19 povzroča resnične težave državnim upravam se ga ne bi smelo uporabiti kot izgovor za nadaljnje odlaganje izvajanja skupno dogovorjenih pravil. Pred izbruhom je nekaj držav članic napovedalo, da bodo imele z izvajanjem novega sistema zamudo. Poleg neposrednih težav, povezanih z izbruhom COVID-19, bi si morale vlade na vso moč prizadevati za izvajanje novega sistema. Države članice, ki se soočajo s težavami, zaradi katerih bi lahko prišlo do zamud pri polnem izvajanju pravil, bi morale uporabiti tehnično pomoč, ki jo nudi Komisija, da bi se zagotovilo pravilno in celovito izvajanje svežnja o e-trgovanju. Cilji svežnja o e-trgovanju, da se spodbuja svetovna konkurenčnost evropskih malih in srednjih podjetij, ublaži upravni pritisk na prodajalce Unije in zagotovi, da bodo spletne platforme prispevale k bolj poštenemu sistemu pobiranja DDV, hkrati pa preprečijo davčne utaje, so ključni vidiki enakih konkurenčnih pogojev za vsa podjetja, kar je v okviru okrevanja po COVID-19 še zlasti pomembno.
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
(5)  Ob upoštevanju izzivov, s katerimi se soočajo države članice pri spopadanju s krizo zaradi izbruha COVID-19, in dejstva, da nove določbe temeljijo na načelu, da morajo vse države članice posodobiti svoje sisteme IT, da bi lahko uporabljale določbe iz Uredbe (EU) 2017/2454, s čimer bi se zagotovilo zbiranje in prenos informacij in plačil v okviru spremenjenih ureditev, je treba datum začetka uporabe navedene uredbe odložiti za šest mesecev. Šestmesečna odložitev je primerna, ker mora biti zamuda čim krajša, da se kar najbolj omejijo dodatne proračunske izgube za države članice.
(5)  Ob upoštevanju novih izzivov, s katerimi se soočajo države članice zaradi izbruha COVID-19, in dejstva, da nove določbe temeljijo na načelu, da morajo vse države članice posodobiti svoje sisteme IT, da bi lahko uporabljale določbe iz Uredbe (EU) 2017/2454, s čimer bi se zagotovilo zbiranje in prenos informacij in plačil v okviru spremenjenih ureditev, bo morda treba datume prenosa in začetka uporabe navedenih direktiv odložiti za tri mesece. Preložitev ni zaželena, ker bo povzročila izgubo v dohodkih in povečano vrzel v DDV, hkrati pa podaljšala nepošteno konkurenco med prodajalci, ki niso iz EU in tistimi iz EU. Vendar pa se trimesečno podaljšanje roka zdi primerno, saj je skladno z obdobjem omejenega gibanja v večini držav članic. Še daljši odlog bi podaljšal tveganje za davčne goljufije na področju DDV, medtem ko bi bilo treba v tem času okrepiti javne finance in se boriti proti pandemiji ter njenim ekonomskim in socialnim posledicam. Daljši, šestmesečni odlog bi lahko v državah članicah povzročil izgube dohodka med 2,5 in 3,5 milijarde EUR. Zaradi krize, ki jo je povzročil izbruh COVID-19, je izredno pomembno preprečiti nadaljnje izgube dohodkov.
Sprememba 3
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka a
Uredba (EU) 2017/2454
Člen 1 – točka 7 – točka a – naslov – oddelek 2
Določbe, ki se uporabljajo od 1. januarja 2015 do 30. junija 2021
Določbe, ki se uporabljajo od 1. januarja 2015 do 31. marca 2021
Sprememba 4
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 1 – točka b – točka i
Uredba (EU) 2017/2454
Člen 1 – točka 7 – točka b – naslov – oddelek 3
Določbe, ki se uporabljajo od 1. julija 2021
Določbe, ki se uporabljajo od 1. aprila 2021
Sprememba 5
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 2
Uredba (EU) 2017/2454
Člen 2 – odstavek 2
Uporablja se od 1. julija 2021.
Uporablja se od 1. aprila 2021.
Zadnja posodobitev: 9. december 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov