Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0123(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0116/2020

Indgivne tekster :

A9-0116/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 08/07/2020 - 18
PV 09/07/2020 - 3

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0186

Vedtagne tekster
PDF 119kWORD 42k
Torsdag den 9. juli 2020 - Bruxelles
Tilpasning til udviklingen i vejtransportsektoren ***II
P9_TA(2020)0186A9-0116/2020

Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 9. juli 2020 om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1071/2009, (EF) nr. 1072/2009 og (EU) nr. 1024/2012 med henblik på at tilpasse dem til udviklingen i vejtransportsektoren (05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: andenbehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Rådets førstebehandlingsholdning (05115/1/2020 – C9-0105/2020),

–  der henviser til udtalelse af 18. januar 2018(1) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til udtalelse af 1. februar 2018(2) fra Regionsudvalget,

–  der henviser til sin holdning ved førstebehandling(3) til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2017)0281),

–  der henviser til artikel 294, stk. 7, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til, at det kompetente udvalg har godkendt den foreløbige aftale i henhold til forretningsordenens artikel 74, stk. 4,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 67,

–  der henviser til indstilling ved andenbehandling fra Transport- og Turismeudvalget (A9‑0116/2020),

1.  godkender Rådets førstebehandlingsholdning;

2.  konstaterer, at retsakten er vedtaget i overensstemmelse med Rådets holdning;

3.  pålægger sin formand sammen med Rådets formand at undertegne retsakten, jf. artikel 297, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

4.  pålægger sin generalsekretær at undertegne retsakten, efter at det er kontrolleret, at alle procedurer er behørigt afsluttet, og efter aftale med Rådets generalsekretær at foranledige, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT C 197 af 8.6.2018, s. 38.
(2) EUT C 176 af 23.5.2018, s. 57.
(3) Vedtagne tekster af 4.4.2019, P8_TA(2019)0341.

Seneste opdatering: 9. december 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik