Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2017/0123(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0116/2020

Texte depuse :

A9-0116/2020

Dezbateri :

Voturi :

PV 08/07/2020 - 18
PV 09/07/2020 - 3

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0186

Texte adoptate
PDF 117kWORD 42k
Joi, 9 iulie 2020 - Bruxelles
Adaptarea la evoluțiile sectorului transportului rutier ***II
P9_TA(2020)0186A9-0116/2020

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2020 referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării Regulamentului Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1071/2009, (CE) nr. 1072/2009 și (UE) nr. 1024/2012 în vederea adaptării acestora la evoluțiile sectorului transportului rutier (05115/1/2020 – C9-0105/2020 – 2017/0123(COD))

(Procedura legislativă ordinară: a doua lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere poziția în primă lectură a Consiliului (05115/1/2020 – C9-0105/2020),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 18 ianuarie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Regiunilor din 1 februarie 2018(2),

–  având în vedere poziția sa în primă lectură(3) referitoare la propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2017)0281),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (7) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere articolul 67 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea pentru a doua lectură a Comisiei pentru transport și turism (A9-0116/2020),

1.  aprobă poziția Consiliului în primă lectură;

2.  constată că actul este adoptat în conformitate cu poziția Consiliului;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a semna actul împreună cu Președintele Consiliului, în conformitate cu articolul 297 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene;

4.  încredințează Secretarului General sarcina de a semna actul, după ce s-a verificat îndeplinirea corespunzătoare a tuturor procedurilor, și de a asigura, în acord cu Secretarul General al Consiliului, publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

5.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) JO C 197, 8.6.2018, p. 38.
(2) JO C 176, 23.5.2018, p. 57.
(3) Texte adoptate la 4.4.2019, P8_TA(2019)0341.

Ultima actualizare: 9 decembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate