Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2695(DEA)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0208/2020

Indgivne tekster :

B9-0208/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0187

Vedtagne tekster
PDF 118kWORD 44k
Torsdag den 9. juli 2020 - Bruxelles
Afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod en delegeret retsakt: fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet
P9_TA(2020)0187B9-0208/2020

Europa-Parlamentets afgørelse om ikke at gøre indsigelse mod Kommissionens delegerede forordning af 19. juni 2020 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 877/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 473/2013 om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens delegerede forordning (C(2020)04140),

–  der henviser til Kommissionens skrivelse af 22. juni 2020, hvori den anmoder Parlamentet om at erklære, at det ikke vil gøre indsigelse mod den delegerede forordning,

–  der henviser til skrivelse af 3. juli 2020 fra Økonomi- og Valutaudvalget til Udvalgsformandskonferencens formand,

–  der henviser til artikel 290 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 473/2013 af 21. maj 2013 om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet(1), særlig artikel 10, stk. 3, og artikel 14, stk. 5,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 111, stk. 6,

–  der henviser til henstilling til afgørelse fra Økonomi- og Valutaudvalget,

–  der henviser til at der ikke er gjort indsigelse inden for den frist, der er fastsat i forretningsordenens artikel 111, stk. 6, tredje og fjerde led, og som udløb den 9. juli 2020,

A.  der henviser til, at finansministrene fra medlemsstaterne i euroområdet på mødet i Eurogruppen den 9. april 2020 foreslog at indføre pandemikrisestøtte til at imødegå covid-19-pandemien, som skulle være baseret på kreditlinjen med skærpede betingelser under den europæiske stabilitetsmekanisme;

B.  der henviser til, at det i rapporten fra Eurogruppen er anført, at den eneste betingelse for at få adgang til pandemikrisestøtte vil være, at den medlemsstat i euroområdet, der anmoder om støtte, skal forpligte sig til at anvende kreditlinjen til støtte for statslig finansiering af direkte og indirekte sundhedsudgifter og udgifter forbundet med helbredelse og forebyggelse i forbindelse med covid-19-krisen;

C.  der henviser til, at ledende næstformand Dombrovskis og kommissær Gentiloni i en fælles skrivelse af 7. maj 2020 meddelte deres hensigt om at ændre Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 877/2013 af 27. juni 2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 473/2013 om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet(2) med henblik på yderligere at præcisere rapporteringskravene for medlemsstater, der modtager pandemikrisestøtte;

D.  der henviser til, at den delegerede retsakt ændrer rapporteringskravene og præciserer, at rapporteringen i den nuværende situation i betragtning af pandemikrisestøttens meget specifikke og begrænsede anvendelsesområde alene vedrører anvendelsen af pandemikrisestøttemidler til dækning af direkte og indirekte sundhedsudgifter og udgifter forbundet med helbredelse og forebyggelse i forbindelse med covid-19-krisen, og at det nye bilag II indeholder den tilhørende rapporteringsformular;

E.  der henviser til, at denne delegerede retsakt bør træde i kraft så hurtigt som muligt for at strømline rapporteringskravene for medlemsstater, der modtager pandemikrisestøtte;

1.  erklærer, at det ikke gør indsigelse mod den delegerede forordning;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 140 af 27.5.2013, s. 11.
(2) EUT L 244 af 13.9.2013, s. 23.

Seneste opdatering: 9. december 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik