Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/2695(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0208/2020

Előterjesztett szövegek :

B9-0208/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0187

Elfogadott szövegek
PDF 122kWORD 44k
2020. július 9., Csütörtök - Brüsszel
Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezések
P9_TA(2020)0187B9-0208/2020

Az Európai Parlament 2020. július 9-i határozata a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló 473/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló 877/2013/EU felhatalmazáson alapuló rendelet módosításáról szóló 2020. június 19-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2020)04140 – 2020/2695(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2020)04140),

–  tekintettel a Bizottság 2020. június 22-i levelére, amelyben kéri az Európai Parlamenttől annak kinyilvánítását, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett 2020. július 3-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről szóló, 2013. május 21-i 473/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 10. cikke (3) bekezdésére és 14. cikke (5) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 111 cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik franciabekezdésében említett határidőn belül – amely 2020. július 9-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel az eurócsoport 2020. április 9-i ülésén az euróövezeti tagállamok pénzügyminiszterei a Covid19-világjárványra adott válaszként javasolták a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatás létrehozását, amely az Európai Stabilitási Mechanizmus szigorított feltételekhez kötött hitelkeretén alapul;

B.  mivel az eurócsoport jelentése szerint a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatáshoz való hozzáférés egyetlen követelménye az, hogy a támogatást kérő euróövezeti tagállamok vállalják, hogy ezt a hitelkeretet a Covid19-válság miatt felmerülő közvetlen és közvetett egészségügyi, gyógyítási és megelőzési költségek hazai finanszírozására használják fel;

C.  mivel Dombrovskis ügyvezető alelnök és Gentiloni biztos 2020. május 7-én kelt közös levelükben bejelentették, hogy módosítani kívánják a költségvetésiterv-javaslatok monitoringjára és értékelésére, valamint az euróövezeti tagállamok túlzott hiánya kiigazításának biztosítására vonatkozó közös rendelkezésekről(2) szóló 473/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről szóló, 2013. június 27-i 877/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletet a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatást lehívó tagállamokra vonatkozó jelentéstételi követelmények további pontosítása érdekében;

D.  mivel a felhatalmazáson alapuló jogi aktus módosítja a jelentéstételi követelményeket és – tekintettel a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatás rendkívül konkrét és korlátozott hatályára – rögzíti, hogy a jelenlegi helyzetben történő jelentéstétel csak a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatás azon forrásaira vonatkozik, amelyeket a Covid19-válság miatt felmerülő közvetlen és közvetett egészségügyi, gyógyítási és megelőzési költségek fedezésére használnak fel, a jogi aktus új II. melléklete pedig tartalmazza a kapcsolódó jelentéstételi formanyomtatványt;

E.  mivel e felhatalmazáson alapuló jogi aktusnak a lehető leghamarabb hatályba kell lépnie a pandémiás válsághelyzet kezelését célzó támogatást lehívó tagállamokra vonatkozó jelentéstételi követelmények észszerűsítése érdekében;

1.  kijelenti, hogy a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben nem emel kifogást;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 140., 2013.5.27., 11. o.
(2) HL L 244., 2013.9.13., 23. o.

Utolsó frissítés: 2020. december 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat