Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Přijaté texty
PDF 132kWORD 44k
Čtvrtek, 9. července 2020 - Brusel Konečné znění
Evropská občanská iniciativa: dočasná opatření týkající se lhůt pro fáze sběru, ověřování a přezkumu s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0188
Usnesení
 Text

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 9. července 2020 o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví dočasná opatření týkající se lhůt pro fáze sběru, ověřování a přezkumu podle nařízení (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19 (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

–  s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2020)0221,

–  s ohledem na čl. 294 odst. 2 a článek 24 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu se kterými Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C9-0142/2020),

–  s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na předběžnou dohodu přijatou příslušným výborem podle čl. 74 odst. 4 jednacího řádu a s ohledem na to, že se zástupce Rady dopisem ze dne 30. června 2020 zavázal schválit postoj Parlamentu podle čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–  s ohledem na články 59 a 163 jednacího řádu,

1.  přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení(1);

2.  vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i vnitrostátním parlamentům.

(1) Tento postoj nahrazuje pozměňovací návrhy přijaté dne 19. června 2020 (Přijaté texty, P9_TA(2020)0172).


Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 9. července 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterým se stanoví dočasná opatření týkající se období sběru a lhůt pro ověřování a přezkum podle nařízení (EU) 2019/788 o evropské občanské iniciativě s ohledem na rozšíření onemocnění COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0099

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu odpovídá konečnému znění legislativního aktu, nařízení (EU) 2020/1042.)

Poslední aktualizace: 9. prosince 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí