Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Usvojeni tekstovi
PDF 126kWORD 41k
Četvrtak, 9. srpnja 2020. - Bruxelles Završno izdanje
Europska građanska inicijativa: privremene mjere u pogledu rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0188
Rezolucija
 Tekst

Zakonodavna rezolucija Europskog parlamenta od 9. srpnja 2020. o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju privremenih mjera u pogledu vremenskih rokova za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja predviđenih Uredbom (EU) 2019/788 o europskoj građanskoj inicijativi s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19 (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2020)0221),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2., i članak 24. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela prijedlog Parlamentu (C9-0142/2020),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir privremeni sporazum koji je odobrio nadležni odbor u skladu s člankom 74.stavkom 4. Poslovnika te činjenicu da se predstavnik Vijeća pismom od 30. lipnja 2020. obvezao prihvatiti stajalište Europskog parlamenta u skladu s člankom 294. stavkom 4. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir članak 59. i članak 163. Poslovnika,

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju(1);

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

(1) Ovo stajalište zamijenjuje amandmane usvojene na sjednici 19. lipnja 2020. (Usvojeni tekstovi P9_TA(2020)0172).


Stajalište Europskog parlamenta usvojeno u prvom čitanju 9. srpnja 2020. radi donošenja Uredbe (EU) 2020/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju privremenih mjera koje se odnose na rokove za faze prikupljanja, provjere i ispitivanja predviđene u Uredbi (EU) 2019/788 o europskoj građanskoj inicijativi s obzirom na izbijanje bolesti COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0099

(S obzirom da je postignut sporazum Parlamenta i Vijeća, stajalište Parlamenta odgovara konačnom zakonodavnom aktu, Uredbi (EU) 2020/1042. )

Posljednje ažuriranje: 9. prosinca 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti