Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Texte adoptate
PDF 124kWORD 44k
Joi, 9 iulie 2020 - Bruxelles
Iniţiativa cetăţenească europeană: măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare și examinare având în vedere epidemia de COVID-19 ***I
P9_TA(2020)0188
Rezoluţie
 Text

Rezoluția legislativă a Parlamentului European din 9 iulie 2020 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare și examinare prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/788 privind inițiativa cetățenească europeană având în vedere pandemia de COVID-19 (COM(2020)0221 – C9-0142/2020 – 2020/0099(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2020)0221),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 24 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C9-0142/2020),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 74 alineatul (4) din Regulamentul său de procedură și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 30 iunie 2020, de a aproba poziția Parlamentului în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 59 și 163 din Regulamentul său de procedură,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare(1);

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

(1) Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 19 iunie 2020 (Texte adoptate, P9_TA(2020)0172).


Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 9 iulie 2020 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2020/... al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri temporare privind termenele pentru etapele de colectare, verificare și examinare prevăzute în Regulamentul (UE) 2019/788 privind inițiativa cetățenească europeană având în vedere epidemia de COVID-19
P9_TC1-COD(2020)0099

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2020/1042.)

Ultima actualizare: 9 decembrie 2020Aviz juridic - Politica de confidențialitate