Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2019/2952(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B9-0211/2020

Rozpravy :

Hlasování :

Přijaté texty :

P9_TA(2020)0193

Přijaté texty
PDF 164kWORD 50k
Pátek, 10. července 2020 - Brusel Konečné znění
Humanitární situace ve Venezuele a migrační a uprchlická krize
P9_TA(2020)0193RC-B9-0211/2020

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2020 o humanitární situaci ve Venezuele a migrační a uprchlické krizi (2019/2952(RSP))

Evropský parlament,

–  s ohledem na svá předchozí usnesení o Venezuele, zejména na usnesení ze dne 16. ledna 2020 o situaci ve Venezuele po nelegálním zvolení nového předsedy a předsednictva Národního shromáždění (parlamentním převratu)(1),

–  s ohledem na prohlášení mluvčího místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku ze dne 1. dubna 2020 k návrhu USA a situaci ve Venezuele v souvislosti s koronavirovou pandemií,

–  s ohledem na prohlášení odborníků OSN na lidská práva ze dne 30. dubna 2020 o naléhavé zdravotní situaci ve Venezuele,

–  s ohledem na varování odborníků OSN na lidská práva ze dne 6. května 2020, které se týkalo ničivého dopadu humanitární a hospodářské krize v této zemi na lidská práva,

–  s ohledem na zprávu vysoké komisařky OSN Michelle Bacheletové o Venezuele ze dne 2. července 2020;

–  s ohledem na společnou tiskovou zprávu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) a Mezinárodní organizace pro migraci (IOM) ze dne 1. dubna 2020 o situaci uprchlíků a migrantů z Venezuely během krize COVID-19,

–  s ohledem na prohlášení generálního tajemníka Organizace amerických států o situaci ve Venezuele ze dne 5. ledna 2020 a 26. června 2020,

–  s ohledem na prohlášení Limské skupiny ze dne 20. února, 2. března, 2. dubna a 16. června 2020,

–  s ohledem na prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele Unie ze dne 4. a 16. června 2020 o posledním vývoji ve Venezuele,

–  s ohledem na prohlášení Výboru Evropského parlamentu pro zahraniční věci ze dne 11. června 2020 o nedávných útocích proti Národnímu shromáždění Venezuely,

–  s ohledem na prohlášení Mezinárodní kontaktní skupiny ze dne 16. června 2020 o narušené důvěryhodnosti venezuelského volebního orgánu a ze dne 24. června 2020 o zhoršující se politické krizi ve Venezuele,

–  s ohledem na rozhodnutí Rady (SZBP) 2020/898 ze dne 29. června 2020, kterým se mění rozhodnutí (SZBP) 2017/2074 o omezujících opatřeních vzhledem k situaci ve Venezuele(2) a doplňuje 11 vedoucích venezuelských činitelů na seznam osob, na něž se vztahují omezující opatření,

–  s ohledem na mezinárodní dárcovskou konferenci jako výraz solidarity s venezuelskými uprchlíky a migranty, která se konala dne 26. května 2020,

–  s ohledem na venezuelskou ústavu,

–  s ohledem na Římský statut Mezinárodního trestního soudu,

–  s ohledem na čl. 132 odst. 2 a 4 jednacího řádu,

A.  vzhledem k tomu, že Evropská unie a její členské státy již řadu let podporují venezuelské obyvatelstvo a komunity, které uprchlíkům poskytují útočiště; vzhledem k tomu, že Evropská unie a španělská vlády s podporou UNHCR a IOM svolaly dne 26. května 2020 mezinárodní dárcovskou konferenci jako výraz solidarity s venezuelskými uprchlíky a migranty; vzhledem k tomu, že mezinárodní dárci přislíbili celkem 2 544 miliard EUR, z nichž pouze 595 milionů jsou přímé granty, zbytek představují jen podmíněné půjčky; vzhledem k tomu, že během konference někteří vypůjčovatelé vyjádřili znepokojení nad byrokratickými obtížemi a složitými předpisy, s nimiž se při získávání půjček setkali; vzhledem k tomu, že 595 milionů EUR v přímých grantech stěží pokryje roční důsledky takové bezprecedentní krize v sousedních zemích Venezuely; vzhledem k tomu, že mezinárodní společenství potřebuje nalézt inovativní řešení, jak uvolnit další možné finanční zdroje na dlouhodobější spolupráci a podporu venezuelského obyvatelstva při řešení jeho nouzových potřeb nad rámec humanitární pomoci;

B.  vzhledem k tomu, že pomoc EU dosahuje více než 319 milionů EUR, a to jak ve Venezuele, tak mimo ni; vzhledem k tomu, že 156 milionů EUR bylo věnováno na humanitární pomoc, 136 milionů EUR na rozvoj a 27 milionů EUR na stabilitu a mír;

C.  vzhledem k tomu, že katastrofická politická, hospodářská, institucionální, sociální a vícerozměrná humanitární krize ve Venezuele se během pandemie ještě výrazně zhoršila a prohloubila; vzhledem k tomu, že rostoucí nedostatek léků a potravin, masivní porušování lidských práv, hyperinflace, politický útlak, korupce a násilí ohrožují životy lidí a nutí je opustit zemi;

D.  vzhledem k tomu, že stále více obyvatel Venezuely, především zranitelné skupiny obyvatelstva, jako jsou ženy, děti a nemocní lidé, trpí podvýživou v důsledku omezeného přístupu ke kvalitním zdravotnickým službám, lékům, potravinám a vodě;

E.  vzhledem k tomu, že venezuelský národní zdravotní systém byl výrazně oslaben v důsledku špatného řízení ze strany režimu, což má za následek kritický nedostatek léčiv a nedostupnou lékařskou péči; vzhledem k tomu, že údaje poskytnuté režimem v souvislosti s pandemií COVID-19 postrádají důvěryhodnost a nedůvěra k nim panuje jak ve Venezuele, tak v rámci mezinárodního společenství;

F.  vzhledem k tomu, že současná vícerozměrná krize ve Venezuele je příčinou největšího přesídlování obyvatelstva v historii tohoto regionu; vzhledem k tomu, že ze země uprchlo asi pět milionů venezuelských obyvatel, přičemž 80 procent z nich se nachází v zemích tohoto regionu; vzhledem k tomu, že podle UNHCR je venezuelská uprchlická krize druhou největší na světě po krizi v Sýrii; vzhledem k tomu, že se očekává, že do konce roku 2020 by celkový počet osob prchajících před zhoršujícími se podmínkami ve Venezuele mohl přesáhnout 6,5 milionu;

G.  vzhledem k tomu, že podle UNHCR vzrostl počet venezuelských občanů žádajících o azyl po celém světě o 2 000 %; vzhledem k tomu, že žádost o azyl na celém světě podalo 650 000 osob a přibližně dva miliony osob získaly povolení k pobytu od jiných zemí amerického kontinentu; vzhledem k tomu, že ze země uprchlo již 12 % obyvatel a lidé odcházejí i nadále, přičemž v průměru se jedná o 5 000 osob denně;

H.  vzhledem k tomu, že současný stav ohrožení veřejného zdraví, který postihuje celý svět, komplikuje již tak zoufalou situaci mnoha uprchlíků a migrantů z Venezuely i jejich hostitelských zemí; vzhledem k tomu, že mnoho uprchlíků a migrantů závisí na nedostatečné denní mzdě, aby pokryli základní potřeby, jako je přístřeší, potraviny a zdravotní péče;

I.  vzhledem k tomu, že z prvních zpráv vyplývá, že pandemie ochromila oslabený systém zdravotní péče, nemocnice jsou plné pacientů s koronavirem a nakaženy byly desítky zdravotnických pracovníků;

J.  vzhledem k tomu, že nelegitimní venezuelský Nejvyšší soud, řízený režimem Nicoláse Madura, dne 26. května 2020 neoprávněně potvrdil jmenování Luise Parry předsedou Národního shromáždění; vzhledem k tomu, že nelegální zasedání, které se konalo v lednu 2020, nesplňovalo ani zákonný postup, ani demokratické ústavní zásady, protože velké většině demokraticky zvolených zástupců bylo zabráněno, v některých případech i silou, aby se zúčastnili tohoto zasedání, a tedy mohli hlasovat; vzhledem k tomu, že protiprávní rozhodnutí vycházející z tohoto nelegálního parlamentního zasedání vedlo Radu EU k uložení sankcí vůči dalším 11 činitelům, včetně Luise Parry a Juana Josého Mendozy, předsedy Ústavního senátu Nejvyššího soudu, za jejich úlohu při narušování demokracie a právního státu; vzhledem k tomu, že Juan Guaidó vyloučil svou účast na jakékoli přechodné vládě a Maduro nemůže být součástí takové vlády;

K.  vzhledem k tomu, že dne 13. června 2020 nelegitimní Nejvyšší soud znovu jmenoval nové členy Národní volební rady, přestože k tomu neměl zákonnou pravomoc; vzhledem k tomu, že podle článků 187 a 296 venezuelské ústavy má výlučnou pravomoc jmenovat členy Národní volební rady pouze Národní shromáždění, orgán demokraticky zvolený venezuelskými občany; vzhledem k tomu, že Evropský parlament neuzná žádné rozhodnutí nebo usnesení, které jednostranně přijmou tyto nelegitimní orgány; vzhledem k tomu, že činitelé odpovědní za tato rozhodnutí byli rovněž zařazeni na sankční seznam Rady;

L.  vzhledem k tomu, že Nicolás Maduro nařídil velvyslanci Evropské unie, aby do 72 hodin od uvalení cílených sankcí EU na několik činitelů odpovědných za závažné porušování lidských práv opustil zemi, a vzhledem k tomu, že pohrozil také španělskému velvyslanci dalšími odvetnými opatřeními; vzhledem k tomu, že v květnu 2020 se objevily zprávy o nátlaku na francouzské velvyslanectví v Caracasu, např. přerušení dodávek vody a elektřiny do rezidence velvyslance; vzhledem k tomu, že režim rozhodl změnit toto rozhodnutí a velvyslance EU nevypověděl;

M.  vzhledem k tomu, že Madurův režim zaútočil na politické strany Acción Democrática, Primero Justicia a Un Nuevo Tiempo a vystavil je systematickému pronásledování na základě rozhodnutí nelegitimního Nejvyššího soudu, kterým proti vůli členů těchto stran odvolal jejich ústřední vedení; vzhledem k tomu, že Madurův režim označil demokratickou politickou stranu Voluntad Popular za teroristickou organizaci;

N.  vzhledem k tomu, že demokratické mezinárodní společenství, včetně EU, rozhodně odmítlo tuto volební frašku a veškerá taková nezákonná opatření; vzhledem k tomu, že tímto opatřením se demokratický prostor v zemi zúžil na minimum a vytvořily se zásadní překážky pro vyřešení politické krize ve Venezuele; vzhledem k tomu, že pro překonání stupňující se krize je nezbytné vytvořit vyváženou a inkluzivní národní krizovou vládu zahrnující všechna demokratická politická a společenská uskupení v zemi a schopnou řešit současné humanitární potřeby;

O.  vzhledem k tomu, že dodržování mezinárodních standardů, nezávislá a vyvážená Národní volební rada a rovné podmínky zajišťující neomezenou účast politických stran a kandidátů jsou základními kameny důvěryhodného volebního procesu, který umožní svobodné a spravedlivé legislativní a prezidentské volby;

P.  vzhledem k tomu, že nelegální financování a zahraniční zasahování režimu do voleb představuje pro evropské demokracie významnou hrozbu;

Q.   vzhledem k tomu, že provádění rozhodnutí o zahraničních záležitostech EU je v rukou vnitrostátních orgánů, ale Komise má povinnost sledovat provádění právních předpisů EU;

R.  vzhledem k tomu, že dne 12. června 2020 kapverdské orgány zatkly Alexe Saaba, podnikatele, který se zapletl s několika korupčními režimy, včetně Madurova režimu, a nyní čeká na soudní rozhodnutí a případné vydání; vzhledem k tomu, že Saabův případ je názornou ilustrací toho, jak se korupce stala ve Venezuele, která se nachází uprostřed bezprecedentní humanitární krize, všudypřítomnou; vzhledem k tomu, že se Venezuela v roce 2019 umístila na 173. místě ze 180 zemí v indexu vnímání korupce, který vypracovává organizace Transparency International;

S.  vzhledem k tomu, že počet politických vězňů roste od počátku masových nepokojů v roce 2014 a v současné době činí více než 430; vzhledem k tomu, že ve Venezuele je údajně zadržováno i 11 Evropanů; vzhledem k tomu, že Mezinárodní trestní soud v současnosti předběžně prověřuje řadu případů mučení ze strany režimu jako zločiny proti lidskosti; vzhledem k tomu, že během krize COVID-19 vzrostl počet případů represe, svévolného zadržování a mučení; vzhledem k tomu, že zpráva vysoké komisařky Bacheletové o Venezuele ze dne 2. července 2020 zdokumentovala více než 1 300 mimosoudních poprav, které mezi 1. lednem a 31. květnem 2020 provedly bezpečnostní síly;

T.  vzhledem k tomu, že Madurův režim neposkytl transparentní informace, nepřijal mezinárodní humanitární pomoc a neupřednostnil potřeby a práva nejzranitelnějších skupin obyvatelstva; vzhledem k tomu, že dne 1. června 2020 byla uzavřena dohoda mezi ministerstvem zdravotnictví a poradní skupinou Národního shromáždění pro COVID-19 s cílem umožnit apolitické dodání humanitární pomoci do Venezuely prostřednictvím Panamerické zdravotnické organizace (PAHO), přičemž řadu let režim odmítal jakoukoli formu humanitární pomoci;

U.  vzhledem k tomu, že Madurův režim od roku 2016 podporuje nelegální řemeslnou těžbu zlata ve venezuelském amazonském pralese za účelem financování nelegálních ozbrojených skupin; vzhledem k tomu, že toto zlato je protiprávně vyváženo z této země prostřednictvím nelegálních kanálů za účelem nezákonného prodeje a výměny v zahraničí; vzhledem k tomu, že takzvané krvavé zlato se těží a využívá na úkor lidských práv a životního prostředí za nezákonných a trestných podmínek, které závažně ohrožují jak lidská práva, tak životní prostředí;

V.  vzhledem k tomu, že je třeba přijmout účinná opatření k zastavení bezpečnostní hrozby, kterou pro širší region představuje propojení mezi diktátorským Madurovým režimem, teroristickými skupinami a organizovanými ozbrojenými skupinami, které páchají trestnou činnost ve Venezuele;

1.  znovu vyjadřuje hluboké znepokojení nad závažností humanitární krize, která zásadně ohrožuje životy Venezuelanů; vyjadřuje solidaritu všem venezuelským občanům, kteří byli nuceni uprchnout ze své země ve snaze o zajištění základních životních podmínek, jako je přístup k potravinám, pitné vodě, zdravotnickým službám a lékům;

2.  upozorňuje na zhoršující se migrační krizi, která se rozšířila na celý region, konkrétně do Kolumbie, Peru, Ekvádoru, Bolívie, Chile, Brazílie, Panamy a Argentiny, a zasáhla také některé členské státy EU a Karibik, a poukazuje na mimořádně obtížné okolnosti, které ještě dále vyostřuje boj proti pandemii COVID-19; oceňuje úsilí a solidaritu sousedních zemí; žádá Komisi a Evropskou službu pro vnější činnost (ESVČ), aby s těmito zeměmi a územími nadále spolupracovaly, a to nejen prostřednictvím poskytování humanitární pomoci, ale také poskytnutím více zdrojů a prostřednictvím rozvojové politiky;

3.  naléhavě vyzývá venezuelské orgány, aby uznaly probíhající humanitární krizi, zabránily jejímu dalšímu zhoršování a podporovaly politická a hospodářská řešení zajišťující bezpečnost všech civilních obyvatel a stabilitu země a regionu; bere na vědomí dohodu mezi Venezuelou a PAHO o boji proti COVID-19;

4.  vyzývá k bezodkladnému přijetí kroků, které zabrání zhoršení humanitární krize a krize v oblasti veřejného zdraví, zejména opětovnému výskytu nemocí, jako jsou spalničky, malárie, záškrt a slintavka a kulhavka; vyzývá k rychlé realizaci bezprostředních opatření, která mají za cíl bojovat proti podvýživě nejzranitelnějších skupin, jako jsou ženy, děti a nemocní lidé;

5.  vítá přislíbené prostředky a úsilí mezinárodní dárcovské konference jako výraz solidarity s venezuelskými uprchlíky a migranty; vyzývá v této souvislosti ke snížení byrokracie a k zavedení zjednodušeného rámce, který zajistí, aby se tyto prostředky dostaly co nejrychleji k těm, kdo je nezbytně potřebují;

6.  důrazně odmítá porušování demokratického, ústavního a transparentního fungování Národního shromáždění a zastrašování, násilí a svévolná rozhodnutí namířená proti jeho členům; odsuzuje nedemokratické jmenování nových členů Národní volební rady a odvolání stávajících řídících a dozorčích orgánů politických stran proti vůli jejich členů;

7.  opakuje, že uznává výsledek transparentního a demokratického hlasování Národního shromáždění, kterým se Juan Guaidó stal legitimním předsedou Národního shromáždění a legitimním prozatímním prezidentem Bolívarovské republiky Venezuela v souladu s článkem 233 venezuelské ústavy;

8.  opětovně vyjadřuje plnou podporu Národnímu shromáždění, které je jediným legitimně zvoleným demokratickým orgánem Venezuely a jehož pravomoci je třeba respektovat, včetně výsad a bezpečnosti jeho členů; trvá na tom, že mírového politického řešení lze dosáhnout, pouze pokud budou plně respektovány ústavní výsady Národního shromáždění;

9.  připomíná, že respektování demokratických institucí a zásad a dodržování právního státu jsou základními předpoklady pro nalezení řešení krize ve Venezuele ve prospěch jejích obyvatel; naléhavě proto vyzývá k vytvoření podmínek, které povedou ke svobodným, transparentním a důvěryhodným prezidentským a legislativním volbám na základě pevně stanoveného časového harmonogramu, spravedlivých podmínek pro všechny aktéry, transparentnosti a přítomnosti důvěryhodných mezinárodních pozorovatelů, což je jediné východisko z krize, které vyloučí jakékoli násilí nebo vojenskou akci;

10.  vyzývá EU a další mezinárodní subjekty, aby připravily reakci mezinárodního společenství, která přispěje k naléhavému obnovení demokracie a právního státu ve Venezuele;

11.  připomíná, že členské státy jsou právně vázány rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/2074 provést v něm obsažená omezující opatření, zejména zabránit osobám, na něž se vztahují omezující opatření, ve vstupu na své území nebo v průjezdu přes něj, a mají povinnost neprodleně písemně oznámit Radě veškeré výjimky, které udělily;

12.  bere na vědomí rozhodnutí Rady ze dne 29. června 2020 o zařazení 11 venezuelských činitelů na seznam osob, na které se vztahují individuální sankce, jež nezpůsobují újmu venezuelskému obyvatelstvu, a žádá, aby byl tento seznam posílen a rozšířen, pokud se situace v oblasti lidských práv a demokracie v této zemi bude nadále zhoršovat; domnívá se, že orgány EU musí na základě těchto sankcí omezit pohyb osob uvedených na seznamu a jejich nejbližších rodinných příslušníků a zmrazit jejich majetek a víza; dále vyzývá k okamžitému zákazu obchodování s nelegálním krvavým zlatem z Venezuely a jeho oběhu v EU;

13.  vyjadřuje hluboké politování nad hrozbami pana Madura, že vyhostí velvyslance EU z Caracasu odvetou za sankce uvalené na 11 činitelů odpovědných za závažné porušování lidských práv; bere na vědomí původní prohlášení místopředsedy Komise, vysokého představitele, v němž oznamuje reciproční opatření a vyzývá členské státy, aby rovněž zvážily postup na základě reciprocity, pokud by tato situace znovu nastala, zejména zrušení akreditace Madurových velvyslanců v EU; opětovně vyzývá členské státy, aby uznaly politické zástupce, které jmenoval Juan Guaidó;

14.  odsuzuje bující korupci, která se stala nedílnou součástí Madurova režimu; odsuzuje používání politického financování Madurovým režimem jako nástroje zahraničního vměšování; důrazně odsuzuje případy korupce, včetně případů, u nichž probíhá soudní vyšetřování v členských státech, a vyjadřuje nad nimi hluboké politování;

15.  žádá okamžité propuštění všech politických vězňů a ukončení mučení, špatného zacházení a pronásledování, jimž jsou vystavováni političtí oponenti, lidskoprávní aktivisté a pokojní demonstranti, a aby byl umožněn návrat osob, které byly nespravedlivě přinuceny k exilu;

16.  vyjadřuje plnou podporu vyšetřování vedenému Mezinárodním trestním soudem ve věci zločinů a represivních postupů, jichž se ve velkém měřítku dopustil venezuelský režim; naléhavě vyzývá Evropskou unii, aby podpořila iniciativu smluvních stran Mezinárodního trestního soudu, jejímž cílem je zahájit vyšetřování zločinů proti lidskosti, jichž se dopustila faktická Madurova vláda, a pohnat tak k odpovědnosti osoby odpovědné za spáchání těchto trestných činů;

17.  bere na vědomí rozhodnutí britského soudu ze dne 2. července 2020, které jednoznačně uznává demokratickou legitimitu Bolívarovské republiky Venezuela v osobě jejího prezidenta Juana Guaidóa tím, že mu dává legální přístup ke státním rezervám zlata;

18.  požaduje, aby do této země byla vyslána vyšetřovací mise, aby bylo možné situaci posoudit;

19.  pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi, místopředsedovi Komise, vysokému představiteli Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku, legitimnímu prozatímnímu prezidentovi republiky a Národnímu shromáždění Bolívarovské republiky Venezuela, vládám a parlamentům zemí Limské skupiny, Parlamentnímu shromáždění EU – Latinská Amerika a generálnímu tajemníkovi Organizace amerických států.

(1) Přijaté texty, P9_TA(2020)0013.
(2) Úř. věst. L 205 I, 29.6.2020, s. 6.

Poslední aktualizace: 9. prosince 2020Právní upozornění - Ochrana soukromí