Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2952(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

RC-B9-0211/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 09/07/2020 - 11
PV 10/07/2020 - 4

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0193

Vedtagne tekster
PDF 158kWORD 51k
Fredag den 10. juli 2020 - Bruxelles
Den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen
P9_TA(2020)0193RC-B9-0211/2020

Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2020 om den humanitære situation i Venezuela og migrations- og flygtningekrisen (2019/2952(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sine tidligere beslutninger om Venezuela, særlig beslutning af 16. januar 2020 om situationen i Venezuela efter det ulovlige valg af den nye nationalforsamlings formand og præsidium (det parlamentariske kup)(1),

–  der henviser til erklæringen af 1. april 2020 fra talspersonen for næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik om USA's forslag og situationen i forbindelse med coronaviruspandemien i Venezuela,

–  der henviser til erklæringen fra FN's menneskerettighedseksperter af 30. april 2020 om sundhedskrisen i Venezuela,

–  der henviser til FN's menneskerettighedseksperters advarsel af 6. maj 2020 om de katastrofale følger af landets humanitære og økonomiske krise for menneskerettighederne,

–  der henviser til rapporten fra FN's højkommissær for menneskerettigheder, Michelle Bachelet, om Venezuela af 2. juli 2020,

–  der henviser til den fælles pressemeddelelse fra FN's Højkommissariat for Flygtninge (UNHCR) og Den Internationale Organisation for Migration (IOM) af 1. april 2020 om situationen for flygtninge og migranter fra Venezuela under covid-19-krisen,

–  der henviser til erklæringen af 5. januar 2020 og af 26. juni 2020 fra generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater om situationen i Venezuela,

–  der henviser til Limagruppens erklæringer af 20. februar, 2. marts, 2. april og 16. juni 2020,

–  der henviser til erklæringerne af 4. og 16. juni 2020 fra NF/HR om den seneste udvikling i Venezuela,

–  der henviser til erklæringen fra Udenrigsudvalget af 11. juni 2020 om de seneste angreb på Venezuelas Nationalforsamling,

–  der henviser til erklæringen af 16. juni 2020 fra den internationale kontaktgruppe om det venezuelanske valgorgans svækkede troværdighed og af 24. juni 2020 om den forværrede politiske krise i Venezuela,

–  der henviser til Rådets afgørelse (FUSP) 2020/898 af 29. juni 2020 om ændring af afgørelse (FUSP) 2017/2074 om restriktive foranstaltninger på baggrund af situationen i Venezuela(2), som tilføjede 11 højtstående venezuelanske tjenestemænd til listen over dem, der er underlagt restriktive foranstaltninger,

–  der henviser til den internationale donorkonference i solidaritet med venezuelanske flygtninge og migranter af 26. maj 2020,

–  der henviser til den venezuelanske forfatning,

–  der henviser til Romstatutten for Den Internationale Straffedomstol,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 132, stk. 2 og 4,

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union og dens medlemsstater i årevis har støttet den venezuelanske befolkning og de samfund, der huser flygtninge; der henviser til, at Den Europæiske Union og Spaniens regering den 26. maj 2020 med støtte fra UNHCR og IOM indkaldte til en international donorkonference i solidaritet med venezuelanske flygtninge og migranter; der henviser til, at internationale donorer gav tilsagn om i alt 2.544 mia. EUR, hvoraf kun 595 mio. EUR er direkte tilskud, mens resten blot er betingede lån; der henviser til, at nogle af låntagerne under konferencen gav udtryk for bekymring over de bureaukratiske vanskeligheder og de komplicerede regler, de stødte på ved optagelsen af lånene; der henviser til, at de 595 mio. EUR i direkte lån knap vil dække de årlige konsekvenser af en sådan hidtil uset krise i Venezuelas nabolande; der henviser til, at det internationale samfund er nødt til at finde innovative løsninger med henblik på at frigøre andre mulige finansielle ressourcer til at hjælpe det venezuelanske folk med at opfylde deres akutte behov ud over humanitær bistand og bistand til langsigtet samarbejde;

B.  der henviser til, at EU's bistand beløber sig til over 319 mio. EUR både i og uden for Venezuela; der henviser til, at 156 mio. EUR er afsat til humanitær bistand, 136 mio. EUR til udvikling og 27 mio. EUR til stabilitet og fred;

C.  der henviser til, at den allerede alvorlige politiske, økonomiske, institutionelle, sociale og flerdimensionelle humanitære krise i Venezuela er blevet betydeligt forværret og yderligere skærpes under pandemien; der henviser til, at den øgede mangel på lægemidler og fødevarer, massive menneskerettighedskrænkelser, hyperinflation, politisk undertrykkelse, korruption og vold bringer menneskeliv i fare og tvinger folk til at flygte fra landet;

D.  der henviser til, at et stigende antal mennesker i Venezuela, navnlig udsatte grupper som kvinder, børn og syge, lider af underernæring som følge af begrænset adgang til gode sundhedsydelser, lægemidler, fødevarer og vand;

E.  der henviser til, at Venezuelas nationale sundhedssystem er blevet betydeligt svækket på grund af regimets dårlige håndtering, hvilket har resulteret i en kritisk mangel på lægemidler og mangel på medicinsk behandling; der henviser til, at regimets tal vedrørende covid-19-pandemien ikke er troværdige, og at der ikke er tillid til dem hverken i Venezuela eller i det internationale samfund;

F.  der henviser til, at den aktuelle flerdimensionelle krise i Venezuela genererer de største befolkningsbevægelser, regionen nogensinde har oplevet; der henviser til, at ca. fem millioner venezuelanere er flygtet ud af landet, og at 80 % af dem er fordrevne i landene i regionen; der henviser til, at den venezuelanske flygtningekrise ifølge UNHCR er den næststørste i verden efter den i Syrien; der henviser til, at det forventes, at det samlede antal personer, der flygter fra de forværrede forhold i Venezuela, ved udgangen af 2020 vil kunne overstige 6,5 millioner;

G.  der henviser til, at antallet af venezuelanere, der søger asyl rundt om i verden, ifølge UNHCR er steget med 2 000 %; der henviser til, at 650 000 har indgivet asylansøgninger på verdensplan, og at ca. to millioner har fået opholdstilladelse fra andre lande i Nord-, Syd- og Mellemamerika; der henviser til, at 12 % af befolkningen er flygtet ud af landet, og at der hver dag i gennemsnit er 5 000 mennesker, der forlader landet;

H.  der henviser til, at den nuværende globale folkesundhedsmæssige krise har forværret en allerede desperat situation for mange flygtninge og migranter fra Venezuela og for deres værtslande; der henviser til, at mange flygtninge og migranter er afhængige af utilstrækkelige daglige lønninger for at få dækket basale behov såsom husly, mad og sundhedspleje;

I.  der henviser til, at hospitalerne ifølge de første rapporter om pandemien, der har overrumplet landets svækkede sundhedssystem, er fyldt med patienter med coronavirus, og dusinvis af sundhedspersonalet er blevet smittet;

J.  der henviser til, at den illegitime venezuelanske højesteret, som er kontrolleret af Nicolás Maduros regime, den 26. maj 2020 på uberettiget vis ratificerede udnævnelsen af Luis Parra som præsident for nationalforsamlingen; der henviser til, at det ulovlige møde, der fandt sted i januar 2020, hverken overholdt den retlige procedure eller de demokratiske forfatningsmæssige principper ved – i visse tilfælde ved magt – at forhindre det store flertal af demokratisk valgte repræsentanter i at være til stede under mødet og følgelig i at afgive deres stemme; der henviser til, at den ulovlige afgørelse, der er truffet af dette illegitime organ, har fået Rådet for Den Europæiske Union til at indføre sanktioner imod yderligere 11 embedsmænd på grund af deres rolle i undergravelsen af demokratiet og retsstatsprincippet, herunder Luis Parra og Juan Jose Mendoza, formand for højesterets forfatningsafdeling; der henviser til, at Juan Guaidó har udlukket sig selv fra en hvilken som helst overgangsregering, og at Maduro ikke kan indgå i en sådan regering;

K.  der henviser til, at den illegitime højesteret den 13. juni 2020 endnu en gang udnævnte nye medlemmer til det nationale valgråd, til trods for at den ikke havde retlige beføjelser til at gøre dette; der henviser til, at beføjelsen til at foretage disse udnævnelser i henhold til artikel 187 og 296 i den venezuelanske forfatning ene og alene tilkommer Nationalforsamlingen, et organ som er demokratisk valgt af det venezuelanske folk; der henviser til, at Europa-Parlamentet ikke vil anerkende nogen beslutninger eller afgørelser, der er truffet ensidigt af disse illegitime organer; der henviser til, at de tjenestemænd, der er ansvarlige for disse afgørelser, også er blevet føjet til EU's liste over personer, som er omfattet af sanktioner;

L.  der henviser til, at Nicolás Maduro beordrede EU's ambassadør til at forlade landet inden for 72 timer, efter at EU havde iværksat sanktioner imod adskillige embedsmænd, der var ansvarlige for alvorlige brud på menneskerettighederne, og at han også truede Spaniens ambassadør med yderligere repressalier; der henviser til, at der i maj 2020 blev rapporteret om chikane mod den franske ambassade i Caracas, herunder ved at afbryde vand- og elforsyningen til ambassadørens bolig; der henviser til, at regimet har besluttet at omstøde denne afgørelse og ikke at udvise EU's ambassadør;

M.  der henviser til, at Maduros regime har angrebet de politiske partier Acción Democratica, Primero Justicia og Un Nuevo Tiempo og udsat dem for systematisk forfølgelse gennem kendelser fra den illegitime højesteret, der har frataget dem deres nationale bestyrelser imod deres medlemmers vilje; der henviser til, at det demokratiske politiske parti Voluntad Popular blev klassificeret som en terrororganisation af Maduros regime;

N.  der henviser til, at det internationale demokratiske samfund, herunder EU, kraftigt har afvist denne valgfarce og alle sådanne ulovlige handlinger; der henviser til, at denne indsats yderligere har reduceret det demokratiske rum i landet til et minimum og har skabt store hindringer for løsning af den politiske krise i Venezuela; der henviser til, at dannelsen af en afbalanceret og inklusiv national nødregering, der omfatter alle demokratiske politiske og sociale sektorer i landet og er i stand til at håndtere de aktuelle humanitære behov, er afgørende for at overvinde den eskalerende krise;

O.  der henviser til, at overholdelse af internationale standarder, et uafhængigt og afbalanceret nationalt valgråd og lige vilkår, der sikrer uhindret deltagelse af politiske partier og kandidater, udgør hjørnestenene i en troværdig valgproces, der muliggør frie og retfærdige parlaments- og præsidentvalg;

P.  der henviser til, at ulovlig finansiering og udenlandsk indblanding fra regimet i valgprocesser udgør en betydelig trussel mod de europæiske demokratier;

Q.   der henviser til, at gennemførelsen af EU's udenrigspolitiske afgørelser henhører under de nationale myndigheder, men at Kommissionen har et ansvar for at overvåge gennemførelsen af EU-retten;

R.  der henviser til, at myndighederne i Kap Verde den 12. juni 2020 arresterede Alex Saab, en forretningsmand, der har været involveret i flere korruptionssager, der involverede Maduros regime, og nu afventer en retslig afgørelse og mulig udlevering; der henviser til, at Saab-sagen viser, hvor udbredt korruption er blevet i Venezuela, mens landet befinder sig i en hidtil uset humanitær krise; der henviser til, at landet rangerede som nr. 173 ud af 180 lande på Transparency Internationals korruptionsindeks for 2019;

S.  der henviser til, at antallet af politiske fanger er steget, siden de store civile uroligheder begyndte i 2014, og i øjeblikket ligger på over 430; der henviser til, at 11 europæere angiveligt også tilbageholdes i Venezuela; der henviser til, at mange beretninger om tortur begået af regimet nu er til forundersøgelse ved ICC for forbrydelser mod menneskeheden; der henviser til, at undertrykkelse, vilkårlige tilbageholdelser og tortur er tiltaget under covid-19-krisen; der henviser til, at højkommissær Bachelets rapport af 2. juli 2020 om Venezuela har dokumenteret mere end 1 300 udenretslige drab begået af sikkerhedsstyrkerne mellem 1. januar og 31. maj 2020;

T.  der henviser til, at Maduros regime har undladt at forelægge gennemsigtige oplysninger, acceptere international humanitær bistand og prioritere de mest sårbare befolkningsgruppers behov og rettigheder; der henviser til, at der den 1. juni 2020 blev indgået en aftale mellem folkesundhedsministeriet og nationalforsamlingens rådgivende team for covid-19 for at muliggøre, at der kunne ydes humanitær bistand til Venezuela på en apolitisk måde gennem Den Panamerikanske Sundhedsorganisation (PAHO), og til, at regimet i de forløbne år har afvist enhver form for humanitær bistand;

U.  der henviser til, at Maduros regime siden 2016 har støttet ulovlig småguldminedrift i den venezuelanske del af Amazonas til finansiering af irregulære væbnede grupper; der henviser til, at guldet er blevet smuglet ud af landet gennem ulovlige kanaler for at sælges og veksles ulovligt i udlandet; der henviser til, at dette såkaldte blodguld udvindes og udnyttes på bekostning af menneskerettigheder og miljøet under ulovlige og strafbare forhold, der udgør en alvorlig trussel mod begge dele;

V.  der henviser til, at der er behov for effektive tiltag for at standse den sikkerhedstrussel mod regionen som helhed, der udspringer af forbindelserne mellem Maduros diktatoriske regime, terrorgrupper og organiserede væbnede grupper, der udøver deres kriminelle aktiviteter i Venezuela;

1.  gentager sin dybe bekymring over den alvorlige humanitære nødsituation, som udgør en alvorlig trussel mod venezuelanernes liv; udtrykker sin solidaritet med alle de venezuelanere, der er tvunget til at flygte fra deres land for at få adgang til helt basale levevilkår såsom adgang til mad, drikkevand, sundhedstjenester og lægemidler;

2.  henleder opmærksomheden på den forværrede migrationskrise, der har bredt sig i hele regionen, nemlig til Colombia, Peru, Ecuador, Bolivia, Chile, Brasilien, Panama og Argentina samt visse EU-medlemsstater og Caribien, og fremhæver de ekstremt vanskelige forhold, der forværres yderligere af bekæmpelsen af covid-19-pandemien; roser nabolandenes indsats og den solidaritet, de har udvist; anmoder Kommissionen og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil (EU-Udenrigstjenesten) om at fortsætte samarbejdet med disse lande og territorier, ikke kun ved at yde humanitær bistand, men også ved at stille flere ressourcer til rådighed og gennem udviklingspolitik;

3.  opfordrer indtrængende de venezuelanske myndigheder til at anerkende den igangværende humanitære krise, forhindre yderligere forværring heraf og fremme politiske og økonomiske løsninger for at garantere sikkerheden for alle civile og stabilitet i landet og regionen; tager den aftale til efterretning, der er indgået mellem Venezuela og PAHO om bekæmpelsen af covid-19;

4.  opfordrer til, at der omgående gøres en indsats for at forhindre en forværring af den humanitære og folkesundhedsmæssige krise og navnlig den fornyede opdukken af sygdomme som mæslinger, malaria, difteri og mund- og klovesyge; opfordrer til en hurtig gennemførelse af en indsats på kort sigt for at bekæmpe underernæring blandt de mest sårbare befolkningsgrupper såsom kvinder, børn og syge;

5.  glæder sig over tilsagnene fra den internationale donorkonference og dens indsats i solidaritet med venezuelanske flygtninge og migranter; opfordrer i denne forbindelse til en mindskelse af bureaukratiet og en forenklet ramme, der kan sikre, at tilsagnene så hurtigt som muligt når ud til dem, der har desperat behov;

6.  tager på det kraftigste afstand fra krænkelserne af Nationalforsamlingens demokratiske, forfatningsmæssige og gennemsigtige funktionsmåde samt truslerne, voldshandlingerne og de vilkårlige afgørelser mod dens medlemmer; fordømmer den udemokratiske udnævnelse af nye medlemmer til det nationale valgråd, og at partier fratages deres bestyrelser mod deres medlemmers vilje;

7.  gentager sin anerkendelse af, at Juan Guaidó som resultat af den gennemsigtige og demokratiske afstemning i Nationalforsamlingen er Nationalforsamlingens legitime formand og Den Bolivariske Republik Venezuelas legitime midlertidige præsident i henhold til artikel 233 i den venezuelanske forfatning;

8.  gentager sin fulde støtte til Nationalforsamlingen, som er Venezuelas eneste lovligt valgte demokratiske organ, og hvis beføjelser, herunder dets medlemmers prærogativer og sikkerhed, skal respekteres; fastholder, at der kun kan opnås en fredelig politisk løsning, såfremt Nationalforsamlingens forfatningsmæssige beføjelser respekteres fuldt ud;

9.  minder om, at respekt for demokratiske institutioner og principper og opretholdelse af retsstatsprincippet udgør væsentlige forudsætninger for at finde en løsning på krisen i Venezuela til gavn for befolkningen; opfordrer derfor indtrængende til, at der skabes betingelser, der fører til frie, gennemsigtige og troværdige præsident- og parlamentsvalg baseret på en fast tidsplan, rimelige vilkår for alle aktører, gennemsigtighed og tilstedeværelsen af troværdige internationale observatører som den eneste vej ud af krisen, idet vold og militære indsatser udelukkes;

10.  opfordrer EU og andre internationale aktører til at mobilisere en reaktion fra det internationale samfund, der bidrager til hurtig genindførelse af demokrati og retsstatsprincippet i Venezuela;

11.  minder om, at medlemsstaterne er retligt bundet af Rådets afgørelse (FUSP) 2017/2074 om at gennemføre de restriktive foranstaltninger deri, navnlig at forhindre indrejse i eller transit gennem deres område for de personer, som er omfattet af de restriktive foranstaltninger, samt en forpligtelse til straks at give Rådet skriftlig meddelelse om eventuelle dispensationer, som de har givet;

12.  noterer sig Rådets afgørelse af 29. juni 2020 om at føje 11 venezuelanske embedsmænd til listen over dem, der er omfattet af individuelle sanktioner, som ikke skader den venezuelanske befolkning, og opfordrer til, at denne liste styrkes og udvides, hvis situationen med hensyn til menneskerettigheder og demokrati i landet fortsat forværres; mener, at EU's myndigheder skal begrænse bevægelsesfriheden for personerne på listen og for deres nærmeste pårørende og indefryse deres aktiver og visa; opfordrer endvidere til et øjeblikkeligt forbud mod handel med og omsætning af illegalt blodguld fra Venezuela;

13.  beklager stærkt Maduros trusler om at udvise EU's ambassadør i Caracas som en form for gengældelse for sanktionerne mod 11 embedsmænd, der er ansvarlige for alvorlige krænkelser af menneskerettighederne; noterer sig i denne forbindelse NF/HR's indledende erklæring om gensidighed og opfordrer medlemsstaterne til også at overveje at handle efter princippet om gensidighed, hvis denne situation opstår igen, navnlig ved at inddrage akkreditiverne for Maduros ambassadører i EU; gentager sin opfordring til medlemsstaterne om at anerkende de politiske repræsentanter, der er udpeget af Juan Guaidó;

14.  fordømmer den omsiggribende korruption, der er blevet en integreret del af Maduro-regimet; fordømmer Maduro-regimets brug af politisk finansiering som et redskab for udenlandsk indblanding; fordømmer på det kraftigste og beklager tilfælde af korruption, herunder tilfælde der er til retslig undersøgelse i medlemsstaterne;

15.  opfordrer til øjeblikkelig frigivelse af alle politiske fanger og ophør af tortur, mishandling og chikane af politiske modstandere, menneskerettighedsaktivister og fredelige demonstranter og til at gøre det muligt for dem, der uretmæssigt er tvunget i eksil, at vende tilbage;

16.  støtter fuldt ud ICC's efterforskning af de omfattende forbrydelser og undertrykkelseshandlinger, som det venezuelanske regime har begået; opfordrer indtrængende Den Europæiske Union til at støtte initiativet fra ICC's deltagerstater til at indlede en efterforskning af forbrydelser mod menneskeheden begået af Maduros de facto-regering og dermed drage de ansvarlige til regnskab;

17.  noterer sig den britiske domstols afgørelse af 2. juli 2020, som utvetydigt anerkender Den Bolivariske Republik Venezuelas demokratiske legitimitet personificeret ved dens præsident, Juan Guaidó, ved at give ham lovlig adgang til republikkens guldreserver;

18.  anmoder om, at der sendes en undersøgelsesmission til landet for at vurdere situationen;

19.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Bolivariske Republik Venezuelas legitime midlertidige præsident og Den Bolivariske Republik Venezuelas Nationalforsamling, regeringerne og parlamenterne i landene i Limagruppen, Den Euro-Latinamerikanske Parlamentariske Forsamling og generalsekretæren for Organisationen af Amerikanske Stater.

(1) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0013.
(2) EUT L 205 I af 29.6.2020, s. 6.

Seneste opdatering: 9. december 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik