Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2952(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0211/2020

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 09/07/2020 - 11
PV 10/07/2020 - 4

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0193

Prijaté texty
PDF 163kWORD 50k
Piatok, 10. júla 2020 - Brusel
Humanitárna situácia vo Venezuele a migračná a utečenecká kríza
P9_TA(2020)0193RC-B9-0211/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. júla 2020 o humanitárnej situácii vo Venezuele a migračnej a utečeneckej kríze (2019/2952(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Venezuele, najmä na uznesenie zo 16. januára 2020 o situácii vo Venezuele po nezákonnom zvolení nových orgánov a predsedníctva Národného zhromaždenia (parlamentný prevrat)(1),

–  so zreteľom na vyhlásenie hovorcu podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku (ďalej len „PK/VP„) z 1. apríla 2020 o návrhu USA a situácii v súvislosti s pandémiou koronavírusu vo Venezuele,

–  so zreteľom na vyhlásenie odborníkov OSN na ľudské práva z 30. apríla 2020 o núdzovej zdravotnej situácii vo Venezuele,

–  so zreteľom na varovanie odborníkov OSN na ľudské práva zo 6. mája 2020 o ničivých dôsledkoch humanitárnej a hospodárskej krízy v krajine pre oblasť ľudských práv,

–  so zreteľom na správu vysokej komisárky OSN Michelle Bacheletovej o ľudských právach vo Venezuele z 2. júla 2020,

–  so zreteľom na spoločnú tlačovú správu Úradu Vysokého komisára Organizácie Spojených národov pre utečencov (ďalej len „UNHRC“) a Medzinárodnej organizácie pre migráciu (ďalej len „IOM“) z 1. apríla 2020 o situácii utečencov a migrantov z Venezuely počas krízy spôsobenej ochorením COVID-19,

–  so zreteľom na vyhlásenie generálneho tajomníka Organizácie amerických štátov o situácii vo Venezuele z 5. januára 2020 a z 26. júna 2020,

–  so zreteľom na vyhlásenia Limskej skupiny z 20. februára, 2. marca, 2. apríla a zo 16. júna 2020,

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu PK/VP zo 4. a 16. júna 2020 o najnovšom vývoji vo Venezuele,

–  so zreteľom na stanovisko Výboru pre zahraničné veci z 11. júna 2020 k nedávnym útokom na venezuelské Národné zhromaždenie,

–  so zreteľom na vyhlásenia medzinárodnej kontaktnej skupiny zo 16. júna 2020 o zníženej dôveryhodnosti venezuelského orgánu pre voľby a z 24. júna 2020 o zhoršujúcej sa politickej kríze vo Venezuele,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady (SZBP) 2020/898 z 29. júna 2020, ktorým sa mení rozhodnutie (SZBP) 2017/2074 o reštriktívnych opatreniach vzhľadom na situáciu vo Venezuele(2), ktorým bolo do zoznamu osôb, voči ktorým sa uplatňujú reštriktívne opatrenia, pridaných 11 vedúcich predstaviteľov Venezuely,

–  so zreteľom na Medzinárodnú konferenciu darcov v solidarite s venezuelskými utečencami a migrantmi z 26. mája 2020,

–  so zreteľom na ústavu Venezuely,

–  so zreteľom na Rímsky štatút Medzinárodného trestného súdu,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Európska únia a jej členské štáty podporujú obyvateľstvo Venezuely a hostiteľské komunity, v ktorých utečenci už roky žijú; keďže 26. mája 2020 Európska únia a vláda Španielska s podporou UNHCR a IOM zvolali Medzinárodnú konferenciu darcov v solidarite s venezuelskými utečencami a migrantmi; keďže medzinárodní darcovia prisľúbili celkovo 2,544 mld. EUR, z čoho len 595 miliónov EUR tvoria priame granty a zvyšok sú len podmienené úvery; keďže počas konferencie niektorí z dlžníkov vyjadrili obavy v súvislosti s byrokratickými prekážkami a zložitou reguláciou, s ktorými sa stretávajú pri získavaní úverov; keďže suma 595 miliónov EUR v priamych grantoch sotva pokryje ročné dôsledky takejto bezprecedentnej krízy v susedných krajinách Venezuely; keďže medzinárodné spoločenstvo musí nájsť inovatívne riešenia na uvoľnenie ďalších možných finančných zdrojov na pomoc venezuelskému obyvateľstvu pri riešení jeho núdzových potrieb nad rámec humanitárnej a dlhodobejšej pomoci na spoluprácu;

B.  keďže pomoc EÚ vo Venezuele aj mimo nej predstavuje viac ako 319 miliónov EUR; keďže 156 miliónov EUR bolo určených na humanitárnu pomoc, 136 miliónov EUR na rozvoj a 27 miliónov EUR na stabilitu a mier;

C.  keďže už tak kritická politická, hospodárska, inštitucionálna, sociálna a viacrozmerná humanitárna kríza vo Venezuele sa počas pandémie ešte viac prehĺbila a zhoršila; keďže zvýšený nedostatok liekov a potravín, rozsiahle porušovanie ľudských práv, hyperinflácia, politický útlak, korupcia a násilie ohrozujú životy ľudí a nútia ich k opusteniu krajiny;

D.  keďže stále väčší počet ľudí vo Venezuele, najmä zraniteľné skupiny, ako sú ženy, deti a chorí, trpí podvýživou v dôsledku obmedzeného prístupu ku kvalitnej zdravotnej starostlivosti, liekom, potravinám a vode;

E.  keďže venezuelské zdravotníctvo je v dôsledku zlého riadenia výrazne znefunkčnené, čoho následkom je kritický nedostatok liekov a nedostupnosť lekárskeho ošetrenia; keďže údaje, ktoré poskytuje režim v súvislosti s pandémiou COVID-19, nie sú vierohodné a ani obyvatelia Venezuely, ani medzinárodné spoločenstvo sa na ne nemôžu spoľahnúť;

F.  keďže súčasná viacrozmerná kríza vo Venezuele spôsobuje najväčšie vysídľovanie obyvateľstva, k akému kedy v tomto regióne došlo; keďže z krajiny utieklo približne päť miliónov Venezuelčanov a 80 % z nich je vysídlených v okolitých krajinách; keďže podľa UNHCR je kríza utečencov z Venezuely po kríze sýrskych utečencov druhou najväčšou krízou na svete; keďže sa očakáva, že do konca roku 2020 môže celkový počet ľudí, ktorí unikajú pred zhoršujúcimi sa podmienkami vo Venezuele, presiahnuť 6,5 milióna;

G.  keďže podľa UNHCR sa počet Venezuelčanov žiadajúcich o azyl na celom svete zvýšil o 2 000 %; keďže 650 000 Venezuelčanov požiadalo na celom svete o azyl a približne dva milióny získali povolenie na pobyt v iných krajinách na americkom kontinente; keďže z krajiny utieklo 12 % obyvateľov a každý deň odíde z Venezuely v priemere 5 000 ďalších;

H.  keďže súčasná globálna núdzová situácia v oblasti verejného zdravia ešte viac zhoršila už aj tak zúfalú situáciu mnohých utečencov a migrantov z Venezuely, ako aj situáciu v ich hostiteľských krajinách; keďže mnohí utečenci a migranti sú závislí od svojej nedostatočnej dennej mzdy, aby pokryli základné potreby, ako sú prístrešie, jedlo a zdravotná starostlivosť;

I.  keďže podľa počiatočných správ o ochromení nefunkčného zdravotníctva v krajine pandémiou, sú nemocnice plné pacientov s koronavírusom a desiatky zdravotníckych pracovníkov sa nakazili;

J.  keďže nelegitímny Najvyšší súd Venezuely, ovládaný režimom Nicolása Madura, neoprávnene ratifikoval vymenovanie Luisa Parru za predsedu Národného zhromaždenia 26. mája 2020; keďže na jeho nezákonnom zasadnutí, ktoré sa konalo v januári 2020, nebol dodržaný právny postup, ani demokratické ústavné zásady tým, že sa bránilo, v niektorých prípadoch silou, veľkej väčšine demokraticky zvolených zástupcov, aby boli prítomní na zasadnutí a následne odovzdali svoje hlasy; keďže Rada EÚ v reakcii na nezákonné rozhodnutie, ktoré vyplynulo z tohto nelegitímneho zasadnutia parlamentu, uvalila sankcie na ďalších 11 predstaviteľov za ich úlohu pri oslabovaní demokracie a právneho štátu vrátane Luisa Parru a Juana Josého Mendozu, predsedu ústavnej komory najvyššieho súdu; keďže Juan Guaidó vylúčil svoju účasť v akejkoľvek dočasnej vláde a Maduro nemôže byť súčasťou takejto vlády;

K.  keďže 13. júna 2020 nelegitímny najvyšší súd opäť vymenoval nových členov národnej volebnej rady, a to aj napriek tomu, že na to nemal žiadnu právomoc; keďže podľa článkov 187 a 296 venezuelskej ústavy má na takéto menovanie výhradnú a výlučnú zodpovednosť Národné zhromaždenie, t. j. orgán demokraticky volený venezuelským ľudom; keďže Európsky parlament neuzná žiadne rozhodnutie ani uznesenie, ktoré jednostranne prijmú tieto nelegitímne orgány; keďže predstavitelia zodpovední za tieto rozhodnutia boli rovnako zaradení na sankčný zoznam EÚ;

L.  keďže Nicolás Maduro nariadil veľvyslancovi Európskej únie opustiť krajinu do 72 hodín v reakcii na uvalenie sankcií EÚ voči viacerým predstaviteľom zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv a keďže ďalšími odvetnými opatreniami sa vyhrážal sa aj veľvyslancovi Španielska; keďže v máji 2020 sa objavili správy o prenasledovaní na francúzskom veľvyslanectve v Caracase vrátane zastavenia dodávok vody a elektrickej energie rezidencii veľvyslanca; keďže režim sa rozhodol zmeniť toto rozhodnutie a veľvyslanca EÚ nevyhostiť;

M.  keďže Madurov režim útočí proti politickým stranám Acción Democrática, Primero Justicia a Un Nuevo Tiempo, systematicky ich prenasleduje rozhodnutiami nelegitímneho najvyššieho súdu, ktorý odvolal vedenie týchto strán proti vôli ich členov; keďže demokratickú politickú stranu Voluntad Popular označil Madurov režim za teroristickú organizáciu;

N.  keďže demokratické medzinárodné spoločenstvo vrátane EÚ rázne odmietlo túto volebnú frašku a všetky takéto protiprávne rozhodnutia; keďže toto konanie zúžilo demokratický priestor v krajine na úplné minimum a vytvorilo neprekonateľné prekážky riešenia politickej krízy vo Venezuele; keďže vytvorenie vyváženej a inkluzívnej krízovej národnej vlády, zloženej zo zástupcov všetkých demokratických politických a sociálnych sektorov v krajine, ktorá bude schopná riešiť súčasné humanitárne potreby, má zásadný význam pre prekonanie prehlbujúcej sa krízy;

O.  keďže dodržiavanie medzinárodných noriem, nezávislá a vyvážená národná volebná rada a rovnaké podmienky zabezpečujúce nerušenú účasť politických strán a kandidátov predstavujú základné kamene dôveryhodného volebného procesu, ktorý umožní slobodné a spravodlivé parlamentné a prezidentské voľby;

P.  keďže nezákonné financovanie a zahraničné zasahovanie režimu do volieb predstavuje vážnu hrozbu pre európske demokracie;

Q.   keďže rozhodnutia EÚ v oblasti zahraničných vecí vykonávajú vnútroštátne orgány, avšak Komisia je zodpovedná za monitorovanie vykonávania práva EÚ;

R.  keďže 12. júna 2020 orgány Kapverdskej republiky zatkli Alexa Saaba, podnikateľa zapojeného do viacerých korupčných afér Madurovho režimu, a teraz sa čaká na súdne rozhodnutie a prípadné vydanie jeho osoby; keďže prípad Saab naznačuje, ako je vo Venezuele rozšírená korupcia, zatiaľ čo v krajine je bezprecedentná humanitárna kríza; keďže Venezuela sa nachádza na 173. mieste spomedzi 180 krajín v indexe vnímania korupcie agentúry Transparency International za rok 2019;

S.  keďže počet politických väzňov sa od začiatku hromadných občianskych nepokojov v roku 2014 zvyšuje a v súčasnosti už ich je viac ako 430; keďže vo Venezuele je údajne zadržiavaných aj 11 Európanov; keďže Medzinárodný trestný súd pre zločiny proti ľudskosti v súčasnosti vykonáva predbežné preskúmanie viacerých nahlásených prípadov mučenia; keďže represie, svojvoľné zadržiavania a mučenie sa počas krízy súvisiacej s pandémiou COVID-19 rozšírili; keďže vysoká komisárka OSN Michelle Bachelet vo svojej správe o Venezuele z 2. júla 2020 zdokumentovala viac ako 1 300 mimosúdnych popráv zo strany bezpečnostných síl za obdobie od 1. januára do 31. mája 2020;

T.  keďže Madurov režim neposkytuje transparentné informácie, neprijíma medzinárodnú humanitárnu pomoc a neuprednostňuje potreby a práva najzraniteľnejších skupín obyvateľstva; keďže 1. júna 2020 bola uzavretá dohoda medzi ministerstvom zdravotníctva a poradným tímom národného zhromaždenia pre COVID-19 s cieľom umožniť Panamerickej zdravotníckej organizácii (ďalej len „PAHO“) apoliticky poskytovať humanitárnu pomoc Venezuele, hoci režim v minulosti odmietal akúkoľvek formu humanitárnej pomoci;

U.  keďže Madurov režim podporuje od roku 2016 nezákonnú remeselnú ťažbu zlata vo venezuelskej Amazónii na financovanie nelegálnych ozbrojených skupín; keďže zlato sa ilegálnymi cestami pašuje z krajiny a predáva a vymieňa sa nezákonne v zahraničí; keďže toto tzv. krvavé zlato sa ťaží a využíva za nezákonných a trestných podmienok na úkor ľudských práv a životného prostredia, ktoré sú tým vážne ohrozené;

V.  keďže sú potrebné účinné opatrenia na zastavenie bezpečnostnej hrozby pre širší región, ktorý predstavujú väzby medzi Madurovým diktátorským režimom, teroristickými skupinami a organizovanými ozbrojenými skupinami, ktoré vykonávajú trestnú činnosť vo Venezuele;

1.  opätovne zdôrazňuje, že je hlboko znepokojený závažnosťou humanitárnej krízy v krajine, ktorá výrazne ohrozuje životy Venezuelčanov; vyjadruje solidaritu so všetkými Venezuelčanmi, ktorí boli nútení utiecť zo svojej krajiny, pretože nemali zabezpečené základné životné podmienky, ako je prístup k potravinám, pitnej vode, zdravotným službám a liekom;

2.  upozorňuje na zhoršujúcu sa migračnú krízu, ktorá zasiahla celý región, konkrétne Kolumbiu, Peru, Ekvádor, Bolíviu, Čile, Brazíliu, Panamu a Argentínu, ako aj niektoré členské štáty EÚ a Karibskú oblasť, a poukazuje na mimoriadne zložité okolnosti, ktoré ešte viac zhoršuje boj s pandémiou COVID-19; oceňuje úsilie susedných krajín a solidaritu, ktorú preukazujú; žiada Komisiu a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť (ESVČ), aby pokračovali v spolupráci s týmito krajinami, a to nielen poskytovaním humanitárnej pomoci, ale aj zabezpečením väčšieho množstva zdrojov a rozvojovou politikou;

3.  naliehavo žiada venezuelské orgány, aby uznali súčasnú humanitárnu krízu, zabránili jej ďalšiemu zhoršovaniu a aby presadzovali politické a hospodárske riešenia, ktorými sa zaručí bezpečnosť celého civilného obyvateľstva a stabilita krajiny aj regiónu; berie na vedomie dohodu dosiahnutú medzi Venezuelou a PAHO o boji proti pandémii COVID-19;

4.  vyzýva na prijatie naliehavých opatrení s cieľom zabrániť zhoršeniu humanitárnej krízy a krízy v oblasti verejného zdravia a predísť najmä opätovnému výskytu chorôb, ako sú osýpky, malária, záškrt a slintačka a krívačka; vyzýva na urýchlené zavedenie krátkodobých opatrení zameraných na boj proti podvýžive najzraniteľnejších skupín, ako sú ženy, deti a chorí ľudia;

5.  víta záväzky a úsilie Medzinárodnej konferencie darcov v oblasti solidarity s venezuelskými utečencami a migrantmi; v tejto súvislosti vyzýva na zníženie byrokracie a zjednodušenie rámca, ktorý dokáže zabezpečiť, aby sa tieto záväzky čo najskôr dostali k tým, ktorí zúfalo potrebujú pomoc;

6.  dôrazne odmieta porušovanie demokratického, ústavného a transparentného fungovania Národného zhromaždenia, ako aj zastrašovanie, násilie a svojvoľné rozhodnutia namierené proti jeho členom; odsudzuje nedemokratické menovanie nových členov národnej volebnej rady a zbavenie členstva vo vedení politických strán proti vôli ich členov;

7.  opakuje svoje uznanie, že po transparentnom a demokratickom hlasovaní Národného zhromaždenia je Juan Guaidó legitímnym predsedom Národného zhromaždenia a legitímnym dočasným prezidentom Venezuelskej bolívarovskej republiky v súlade s článkom 233 venezuelskej ústavy;

8.  opätovne vyjadruje plnú podporu Národnému zhromaždeniu, ktoré je jediným legitímne zvoleným demokratickým orgánom Venezuely a ktorého právomoci treba rešpektovať, a to vrátane výsad a bezpečnosti jeho poslancov; trvá na tom, že mierové politické riešenie možno dosiahnuť len plným rešpektovaním ústavných výsad Národného zhromaždenia;

9.  pripomína, že rešpektovanie demokratických inštitúcií a zásad a dodržiavanie zásad právneho štátu sú základnými podmienkami na nájdenie riešenia krízy vo Venezuele v prospech jej obyvateľov; naliehavo preto vyzýva na vytvorenie podmienok vedúcich k slobodným, transparentným a vierohodným prezidentským a parlamentným voľbám založeným na pevne stanovenom harmonograme, spravodlivých podmienkach pre všetkých aktérov, transparentnosti a prítomnosti dôveryhodných medzinárodných pozorovateľov ako jedinej cesty z krízy, čím sa vylúči akékoľvek násilie alebo vojenská akcia;

10.  vyzýva EÚ a ďalších medzinárodných aktérov, aby zmobilizovali reakciu medzinárodného spoločenstva, ktorá prispeje k urýchlenému obnoveniu demokracie a právneho štátu vo Venezuele;

11.  pripomína, že členské štáty sú právne viazané rozhodnutím Rady (SZBP) 2017/2074 vykonávať uvedené reštriktívne opatrenia, najmä zabrániť osobám, na ktoré sa tieto opatrenia vzťahujú, vstúpiť na ich územie alebo prejsť cez ich územie, ako aj povinnosť bezodkladne písomne upovedomiť Radu o všetkých udelených výnimkách;

12.  berie na vedomie rozhodnutie Rady z 29. júna 2020 doplniť 11 predstaviteľov Venezuely do zoznamu osôb, na ktoré sa vzťahujú individuálne sankcie, ktoré však nepoškodzujú obyvateľstvo Venezuely, a žiada, aby sa tento zoznam sprísnil a rozšíril, ak sa situácia v oblasti ľudských práv a demokracie v krajine bude aj naďalej zhoršovať; domnieva sa, že orgány EÚ musia obmedziť pohyb osôb na tomto zozname, ako aj ich najbližších príbuzných a zmraziť ich aktíva a víza; ďalej vyzýva na okamžitý zákaz obchodovania s nezákonným „krvavým“ zlatom z Venezuely a jeho obehu;

13.  vyjadruje veľké poľutovanie nad rozhodnutím prezidenta Madura vyhostiť z Caracasu veľvyslanca EÚ ako odvetné opatrenie za sankcie voči 11 predstaviteľom Venezuely zodpovedným za závažné porušovanie ľudských práv; v tejto súvislosti berie na vedomie pôvodné vyhlásenie PK/VP, v ktorom sa oznamuje reciprocita, a vyzýva členské štáty, aby v prípade, že opäť vznikne takáto situácia, zvážili aj konanie na základe zásady reciprocity, a to zrušením poverovacích listín veľvyslancov Madurovej vlády v EÚ; opätovne vyzýva členské štáty, aby uznali politických zástupcov, ktorých vymenoval Juan Guaidó;

14.  odsudzuje prebujnenú korupciu, ktorá sa stala neoddeliteľnou súčasťou Madurovho režimu; odsudzuje využívanie politického financovania zo strany Madurovho režimu ako nástroja zahraničného zasahovania; dôrazne odsudzuje prípady korupcie vrátane tých, ktoré sú predmetom súdneho vyšetrovania v členských štátoch, a vyjadruje poľutovanie nad nimi;

15.  vyzýva na okamžité prepustenie všetkých politických väzňov a na ukončenie mučenia, zlého zaobchádzania a obťažovania politických oponentov, aktivistov za ľudské práva a pokojných demonštrantov a žiada, aby bolo osobám, ktoré boli nespravodlivo prinútené k úteku do azylu, umožnené vrátiť sa;

16.  plne podporuje Medzinárodný trestný súd pri vyšetrovaní rozsiahlych zločinov proti ľudskosti a represálií spáchaných venezuelským režimom; naliehavo vyzýva Európsku úniu, aby podporila iniciatívu štátov, ktoré sú zmluvnými stranami MTS, na vyšetrenie zločinov proti ľudskosti spáchaných de facto Madurovou vládou na území Venezuely, s cieľom vyvodiť zodpovednosť voči príslušným osobám;

17.  berie na vedomie rozhodnutie britského súdu z 2. júla 2020, v ktorom sa jednoznačne uznáva demokratická legitimita Venezuelskej bolívarovskej republiky v osobe jej prezidenta Juana Guaidóa tým, že mu poskytlo legálny prístup k zlatým rezervám republiky;

18.  žiada, aby sa do krajiny vyslala vyšetrovacia misia s cieľom posúdiť situáciu;

19.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, legitímnemu dočasnému prezidentovi a Národnému zhromaždeniu Venezuelskej bolívarovskej republiky, vládam a parlamentom krajín Limskej skupiny, Euro-latinskoamerickému parlamentnému zhromaždeniu a generálnemu tajomníkovi Organizácie amerických štátov.

(1) Prijaté texty, P9_TA(2020)0013.
(2) Ú. v. EÚ L 205 I, 29.6.2020, s. 6.

Posledná úprava: 9. decembra 2020Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia