Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/2092(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0127/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0127/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0195

Elfogadott szövegek
PDF 128kWORD 43k
2020. július 10., Péntek - Brüsszel
5.számú költségvetés-módosítási tervezet a 2020. évi általános költségvetéshez: A Jordániában, Libanonban és Törökországban lévő menekültek és befogadó közösségek számára nyújtott támogatás folytatása a szíriai válság kezelése érdekében
P9_TA(2020)0195A9-0127/2020

Az Európai Parlament 2020. július 10-i állásfoglalása az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó, 5/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetéről szóló tanácsi álláspontról – A Jordániában, Libanonban és Törökországban a szíriai válság nyomán a menekülteknek és a befogadó közösségeknek nyújtott támogatás folytatása (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 314. cikkére,

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkére,

–  tekintettel az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2018. július 18-i (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 44. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2019. november 27-én fogadtak el véglegesen(2),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(3),

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(4),

–  tekintettel a Bizottság által 2020. június 3-án elfogadott, 5/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2020)0421),

–  tekintettel a Tanács által 2020. június 24-én elfogadott és a Parlamentnek a következő napon továbbított, az 5/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (09060/2020 – C9-0189/2020),

–  tekintettel eljárási szabályzata 94. és 96. cikkére,

–  tekintettel Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0127/2020),

A.  mivel a 2020. évi 5/2020. számú költségvetés-módosítási tervezet célja, hogy a szíriai válságra adott válaszként továbbra is támogatást nyújtsanak a menekülteknek és a befogadó közösségeknek;

B.  mivel a Bizottság 100 millió EUR összegű új kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzat biztosítását javasolta a Jordániában és Libanonban lévő befogadó közösségek és menekültek (szíriai és Szíriából érkezett palesztin menekültek) számára az oktatáshoz való hozzáférés, a megélhetés és az egészségügyi, szennyvízelvezetési, vízellátási és hulladékgazdálkodási szolgáltatások támogatása, valamint a szociális védelem terén megvalósuló projektek finanszírozásához;

C.  mivel a Bizottság 485 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzat biztosítását javasolta az Unió két fő törökországi humanitárius támogatási fellépése, a szükséghelyzeti szociális védőháló (ESSN) és a Feltételes iskoláztatási készpénztámogatás (CCTE) folytatásának finanszírozására, valamint 68 millió EUR kifizetési előirányzat biztosítását a CCTE keretében 2020-ban végrehajtandó előfinanszírozás fedezésére;

D.  mivel az ESSN havi készpénzátutalásokat biztosít mintegy 1,7 millió menekült számára, és várhatóan legkésőbb 2021 márciusában fog kifogyni a pénzből, mivel a Bizottság 400 millió EUR rendelkezésre bocsátását javasolta, hogy azt 2021 végéig meghosszabbítsák, és mivel számos összetett kérdés, például a célmeghatározási kritériumok felülvizsgálata és a fejlesztési programozásra való stratégiai átállás végrehajtása kellő időben történő konzultációt és koordinációt tesz szükségessé a török hatóságokkal és a végrehajtó partnerekkel;

E.  mivel a CCTE azoknak a menekült családoknak biztosít készpénzt, akiknek a gyermekei munka helyett iskolába járnak, mivel a jelenlegi szerződés 2020 októberében lejár és mivel a Bizottság 85 millió EUR rendelkezésre bocsátását javasolta, hogy a program még egy évig, azaz 2021 decemberének végéig folytatódhasson;

1.  tudomásul veszi a Bizottság által benyújtott 5/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetet, amelynek célja, hogy 100 millió EUR összegű kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatot biztosítson a menekültek és a befogadó közösségek rezilienciájának támogatására Jordániában és Libanonban, valamint 485 millió EUR kötelezettségvállalási előirányzatot és 68 millió EUR kifizetési előirányzatot a Törökországban tartózkodó menekülteknek nyújtott sürgős humanitárius támogatás folytatásának biztosítására;

2.  jóváhagyja az 5/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetről szóló tanácsi álláspontot;

3.  utasítja elnökét annak megállapítására, hogy az 5/2020. számú költségvetés-módosítást véglegesen elfogadták, valamint arra, hogy gondoskodjon annak közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

(1) HL L 193., 2018.7.30., 1. o.
(2) HL L 57., 2020.2.27.
(3) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(4) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.

Utolsó frissítés: 2020. december 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat