Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/2092(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0127/2020

Predložena besedila :

A9-0127/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 09/07/2020 - 22
PV 10/07/2020 - 13

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0195

Sprejeta besedila
PDF 123kWORD 44k
Petek, 10. julij 2020 - Bruselj
Predlog spremembe proračuna št. 5/2020: nadaljevanje pomoči beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji
P9_TA(2020)0195A9-0127/2020

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 10. julija 2020 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 5/2020 za proračunsko leto 2020 – Nadaljevanje podpore beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo v Jordaniji, Libanonu in Turčiji (09060/2020 – C9-0189/2020 – 2020/2092(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(1) in zlasti člena 44 Uredbe,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2020, ki je bil dokončno sprejet dne 27. novembra 2019(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 5/2020, ki ga je Komisija sprejela dne 3. junija 2020 (COM(2020)0421),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 5/2020, ki ga je Svet sprejel 24. junija 2020 in ga naslednjega dne posredoval Evropskemu parlamentu (09060/2020 – C9-0189/2020),

–  ob upoštevanju členov 94 in 96 Poslovnika,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0127/2020),

A.  ker je namen predloga spremembe proračuna št. 5/2020 še naprej zagotavljati podporo beguncem in gostiteljskim skupnostim v odziv na sirsko krizo;

B.  ker je Komisija predlagala zagotovitev 100 milijonov EUR v novih odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil nameni za financiranje projektov na področjih dostopa do izobraževanja, podpore za preživljanje, zagotavljanja zdravstvenih in sanitarnih storitev ter storitev na področju vode in odpadkov ter socialnega varstva za gostiteljske skupnosti in begunce (sirske in palestinske begunce iz Sirije) v Jordaniji in Libanonu;

C.  ker je Komisija predlagala zagotovitev 485 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti za financiranje nadaljevanja dveh glavnih humanitarnih ukrepov Unije v Turčiji, mreže socialne varnosti v sili (ESSN) in programa pogojnega nakazila sredstev za izobraževanje (CCTE), ter zagotovitev 68 milijonov EUR v odobritvah plačil za kritje predhodnega financiranja v okviru CCTE v letu 2020;

D.  ker ESSN zagotavlja mesečne denarne transferje za približno 1,7 milijona beguncev, pričakuje pa se, da bo najpozneje do marca 2021 zmanjkalo denarja; ker je Komisija predlagala zagotovitev 400 milijonov EUR za podaljšanje ukrepa do konca leta 2021 in ker številna zapletena vprašanja, kot je revizija meril za ciljno usmerjanje in izvajanje strateškega prehoda na razvojno načrtovanje, zahtevajo pravočasno posvetovanje in usklajevanje s turškimi organi in izvajalskimi partnerji;

E.  ker CCTE begunskim družinam, katerih otroci obiskujejo šolo, namesto da bi delali, zagotavlja denarna sredstva, ker se sedanja pogodba konča oktobra 2020 in ker je Komisija predlagala zagotovitev 85 milijonov EUR, ki bodo omogočili izvedbo programa za dodatno leto in do konca decembra 2021;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 5/2020, ki ga je predložila Komisija in je namenjen zagotovitvi 100 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil kot podpora odpornosti beguncev in gostiteljskih skupnosti v Jordaniji in Libanonu ter 485 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in 68 milijonov EUR v odobritvah plačil za zagotovitev nadaljevanja nujne humanitarne pomoči beguncem v Turčiji;

2.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 5/2020;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 5/2020 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(2) UL L 57, 27.2.2020.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.

Zadnja posodobitev: 9. december 2020Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov