Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/2094(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0125/2020

Indgivne tekster :

A9-0125/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 10/07/2020 - 13

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0196

Vedtagne tekster
PDF 126kWORD 48k
Fredag den 10. juli 2020 - Bruxelles
Anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020: fortsættelse af den humanitære bistand til flygtninge i Tyrkiet
P9_TA(2020)0196A9-0125/2020
Beslutning
 Bilag

Europa-Parlamentets beslutning af 10. juli 2020 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020 med henblik på at fortsætte den humanitære bistand til flygtninge i Tyrkiet (COM(2020)0422 – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2020)0422 – C9‑0162/2020),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(1), særlig artikel 13,

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(2), særlig punkt 14,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, endeligt vedtaget den 27. november 2019(3),

–  der henviser til forslag til ændringsbudget nr. 5/2020, vedtaget af Kommissionen den 3. juni 2020 (COM(2020)0421),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til ændringsbudget nr. 5/2020, vedtaget af Rådet den 24. juni 2020 og fremsendt til Europa-Parlamentet den følgende dag (09060/2020 – C9‑0189/2020),

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0125/2020),

A.  der henviser til, at der i artikel 13 i Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 er fastsat en margen til uforudsete udgifter på op til 0,03 % af Unionens bruttonationalindkomst,

B.  der henviser til, at Kommissionen i tilknytning til finansiering, som er medtaget i forslag til ændringsbudget nr. 5 til Den Europæiske Unions almindelige budget for 2020, har foreslået at anvende margenen til uforudsete udgifter for at imødekomme det presserende behov for at yde humanitær bistand til flygtninge i Tyrkiet ved at forhøje forpligtelsesbevillingerne i Unionens almindelige budget for regnskabsåret 2020 ud over loftet for udgiftsområde 4 i FFR,

1.  er enig i anvendelsen af margenen til uforudsete udgifter for et beløb på 481 572 239 EUR i forpligtelsesbevillinger ud over loftet for forpligtelser under udgiftsområde 4 (Et globalt Europa) i den flerårige finansielle ramme;

2.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

3.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

4.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(2) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(3) EUT L 57 af 27.2.2020.


BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

om anvendelse af margenen til uforudsete udgifter i 2020 med henblik på at yde fortsat humanitær bistand til flygtninge i Tyrkiet

(Teksten i bilaget gengives ikke her, eftersom det svarer til den endelige retsakt, afgørelse (EU) 2020/1268.)

Seneste opdatering: 9. december 2020Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik