Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/2094(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0125/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0125/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 10/07/2020 - 13

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0196

Elfogadott szövegek
PDF 132kWORD 46k
2020. július 10., Péntek - Brüsszel
A rendkívüli tartalék 2020. évi igénybevétele: a Törökországban lévő menekültek számára nyújtott humanitárius támogatás folytatása
P9_TA(2020)0196A9-0125/2020
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2020. július 10-i állásfoglalása a rendkívüli tartaléknak a Törökországban lévő menekültek számára nyújtott humanitárius támogatás folytatása céljából történő 2020. évi igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanács határozatra irányuló javaslatról (COM(2020)0422 – C9-0162/2020 – 2020/2094(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2020)0422 – C9-0162/2020),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 13. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési kérdésekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 14. pontjára,

–  tekintettel az Európai Unió 2020. évi pénzügyi évre szóló általános költségvetésére, amelyet 2019. november 27-én fogadtak el véglegesen(3),

–  tekintettel a Bizottság által 2020. június 3-án elfogadott, 5/2020. számú költségvetés-módosítási tervezetre (COM(2020)0421),

–  tekintettel a Tanács által 2020. június 24-én elfogadott és a Parlamentnek a következő napon továbbított, az 5/2020. sz. költségvetés-módosítási tervezetről szóló álláspontra (09060/2020 – C9-0189/2020),

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0125/2020),

A.  mivel az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet 13. cikke az Unió bruttó nemzeti jövedelmének legfeljebb 0,03 %-át kitevő rendkívüli tartalékot hozott létre,

B.  mivel a Bizottság az Európai Unió 2020. évi általános költségvetésére vonatkozó 5. számú költségvetés-módosítási tervezetben foglalt finanszírozással összefüggésben javasolta a rendkívüli tartalék igénybevételét a Törökországban tartózkodó menekülteknek nyújtandó humanitárius támogatás sürgető szükségességének kezelése érdekében, az Unió 2020. évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésében szereplő kötelezettségvállalási előirányzatoknak a többéves pénzügyi keret 4. fejezetének felső határát meghaladó növelésével,

1.  egyetért a rendkívüli tartaléknak a többéves pénzügyi keret 4. fejezetének (Globális Európa) kötelezettségvállalási felső határát meghaladó igénybevételével egy 481 572 239 EUR összegű kötelezettségvállalási előirányzat biztosítása céljából;

2.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

3.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(2) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(3) HL L 57., 2020.2.27.


MELLÉKLET

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

a rendkívüli tartaléknak a Törökországban lévő menekültek számára nyújtott humanitárius támogatás folytatása céljából történő 2020. évi igénybevételéről

(E melléklet szövege itt nincs feltüntetve, mert az megegyezik a végleges jogi aktussal, az (EU) 2020/1268 határozattal.)

Utolsó frissítés: 2020. december 9.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat