Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο
 Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ ***
 Σύναψη της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)
 Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ ***
 Συμφωνία προστασίας των επενδύσεων ΕΕ-Βιετνάμ (ψήφισμα)
 Αντίρρηση σε εκτελεστική πράξη: O μόλυβδος και οι ενώσεις του
 Στρατηγική της ΕΕ για τον τερματισμό της πρακτικής ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων σε ολόκληρο τον κόσμο
 Διαδικασίες αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των καταναλωτών και η ελεύθερη κυκλοφορία εμπορευμάτων και υπηρεσιών
 Προτεινόμενη εντολή για διαπραγματεύσεις σχετικά με μια νέα εταιρική σχέση με το Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας
 Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα - ετήσια έκθεση 2018
 Παράνομο εμπόριο ζώων συντροφιάς στην ΕΕ
Κείμενα (533 kb)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου