Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Приети текстове
Четвъртък, 13 февруари 2020 г. - Страсбург
 Република Гвинея, и по-специално насилието спрямо протестиращи
 Детски труд в мини в Мадагаскар
 Система „Фалшиви и автентични документи онлайн“ (FADO) ***I
 Приоритетите на ЕС за 64-ата сесия на Комисията на ООН за положението на жените
Текстове (169 kb)
Правна информация - Политика за поверителност