Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020 - Στρασβούργο
Η Δημοκρατία της Γουινέας, ιδίως η βία σε βάρος διαδηλωτών
 Παιδική εργασία σε ορυχεία της Μαδαγασκάρης
 Σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO) ***I
 Οι προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας

Η Δημοκρατία της Γουινέας, ιδίως η βία σε βάρος διαδηλωτών
PDF 153kWORD 52k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τη Δημοκρατία της Γουινέας, ιδίως τη βία σε βάρος διαδηλωτών (2020/2551(RSP))
P9_TA(2020)0036RC-B9-0104/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Δημοκρατία της Γουινέας,

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πρεσβειών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Γαλλίας στη Δημοκρατία της Γουινέας, της 5ης Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το ανακοινωθέν που εξέδωσε η Επιτροπή της Οικονομικής Κοινότητας των Δυτικοαφρικανικών Κρατών (ECOWAS) στις 4 Νοεμβρίου 2019 μετά τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν στο Κόνακρι,

–  έχοντας υπόψη το δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Αφρικανική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών σχετικά με την καταστολή των διαδηλώσεων στη Δημοκρατία της Γουινέας στις 9 Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την τριακοστή πέμπτη σύνοδο της ομάδας εργασίας για την καθολική περιοδική εξέταση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ, που διεξήχθη από τις 20 έως τις 31 Ιανουαρίου 2020,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR) του 1966,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών αυτής, αφετέρου (συμφωνία του Κοτονού),

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών ο οποίος εγκρίθηκε στις 27 Ιουνίου 1981 και τέθηκε σε ισχύ στις 21 Οκτωβρίου 1986,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Γουινέας, το οποίο εγκρίθηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Μετάβασης στις 19 Απριλίου 2010 και θεσπίστηκε στις 7 Μαΐου 2010,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το εθνικό ενδεικτικό πρόγραμμα στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης για την περίοδο 2015-2020, με το οποίο κατανέμονται τα κονδύλια για τη Δημοκρατία της Γουινέας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Alpha Condé κατέχει την εξουσία στη Δημοκρατία της Γουινέας μετά την εκλογή του το 2010 και την επανεκλογή του το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι ξέσπασαν μαζικές διαδηλώσεις στη χώρα από τα μέσα Οκτωβρίου του 2019 και μετά, κυρίως από το Εθνικό Μέτωπο για την Προάσπιση του Συντάγματος (FNDC) εξαιτίας φόβων από την πλευρά της αντιπολίτευσης ότι ο Πρόεδρος Condé θα επιδιώξει να επεκτείνει τις εξουσίες που του παρέχει το Σύνταγμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Γουινέας περιορίζει τις εντολές για την ανάληψη του προεδρικού αξιώματος σε δύο θητείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η δεύτερη θητεία του Προέδρου Condé αναμένεται να λήξει στο τέλος του 2020·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκλογή του στην Προεδρία το 2010 ήταν το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων και διαφάνειας μετά από χρόνια υπό στρατιωτικό καθεστώς· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Condé κατηγορείται για διαφθορά και για περιστολή των πολιτικών ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική μεταρρύθμιση με αποκλειστικό σκοπό την παράταση των ορίων της προεδρικής θητείας ώστε να καταστεί δυνατόν ο Alpha Condé να παραμείνει στην εξουσία έχει οδηγήσει σε κλιμάκωση της βίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, πρόσφατα, ο Πρόεδρος Condé επιχείρησε επίσης να άρει τους θεσμικούς φραγμούς που κωλύουν τη συνταγματική μεταρρύθμιση που προωθεί η κυβέρνησή του, επηρεάζοντας το Συνταγματικό Δικαστήριο της Δημοκρατίας της Γουινέας και την Εκλογική Επιτροπή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάρτιο του 2018 παύθηκε ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου, Kéléfa Sall· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Cheick Sako, παραιτήθηκε λόγω της αντίθεσής του στις αλλαγές του Συντάγματος που καθιστούν δυνατή μια τρίτη προεδρική θητεία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κυβερνών κόμμα, ο Συναγερμός του λαού της Γουινέας, δεν κατέχει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των δύο τρίτων που απαιτείται για την τροποποίηση του Συντάγματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διεξαγωγή δημοψηφίσματος όσον αφορά τη συνταγματική μεταρρύθμιση θα ισοδυναμούσε με παράκαμψη του κοινοβουλίου της Δημοκρατίας της Γουινέας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 19 Δεκεμβρίου 2019 ο Πρόεδρος Condé ανακοίνωσε σχέδια για τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος όσον αφορά τη συνταγματική μεταρρύθμιση, την 1η Μαρτίου 2020· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βουλευτικές εκλογές που είχαν προγραμματιστεί αρχικά για τις 16 Φεβρουαρίου, αναβλήθηκαν και πρόκειται να διεξαχθούν την ίδια ημέρα με το δημοψήφισμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι το προτεινόμενο νέο σύνταγμα περιλαμβάνει την παράταση της διάρκειας προεδρικής θητείας από πέντε σε έξι έτη, με ανώτατο όριο δύο θητείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Condé αναμένεται να χρησιμοποιήσει αυτή τη συνταγματική αλλαγή προκειμένου να επιδιώξει να εκτίσει μια τρίτη προεδρική θητεία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Εθνικό Μέτωπο για την Προάσπιση του Συντάγματος (FNDC), ένας συνασπισμός κομμάτων της αντιπολίτευσης, οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και συνδικαλιστικών ενώσεων, έχει οργανώσει διαδηλώσεις και σχεδιάζει απεργίες για να εκφράσει την αντίθεσή του στην αλλαγή του Συντάγματος· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον επτά μέλη του Εθνικού Μετώπου για την Προάσπιση του Συντάγματος (FNDC) συνελήφθησαν κατά την περίοδο από τις 12 Οκτωβρίου έως τις 28 Νοεμβρίου 2019 και τους ασκήθηκε δίωξη με την αιτιολογία ότι οι εκκλήσεις τους για διαμαρτυρία κατά του νέου σχεδίου συντάγματος συνιστούν πράξεις ή ενέργειες που ενδέχεται να διαταράξουν τη δημόσια τάξη και να θέσουν σε κίνδυνο τη δημόσια ασφάλεια, πριν αθωωθούν τελικά λόγω διεθνούς πίεσης·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση στη χώρα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη, καθώς οι πολιτικές εντάσεις έχουν οξυνθεί και έχουν ξεσπάσει βίαιες διαδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η απόκριση της κυβέρνησης στις διαδηλώσεις που έχουν ξεσπάσει είναι σκληρή και ότι η αστυνομία αντιδρά με υπερβολική, αδικαιολόγητη και παράνομη βία κατά των διαδηλωτών, ενώ οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων καταγγέλλουν αποκλεισμούς δρόμων, πυροβολισμούς και χρήση δακρυγόνων, κυρίως στην πρωτεύουσα Κόνακρι και στο προπύργιο της αντιπολίτευσης στα βόρεια της χώρας, στην περιφέρεια Mamou· λαμβάνοντας υπόψη ότι στην περιοχή Wanindara, η αστυνομία φέρεται να χρησιμοποίησε μια γυναίκα ως ανθρώπινη ασπίδα προκειμένου να προστατευτεί από τις πέτρες που πετούσαν οι διαδηλωτές·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Fodé Ousou Fofana, αντιπρόεδρος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, που ονομάζεται Ένωση Δημοκρατικών Δυνάμεων της Δημοκρατίας της Γουινέας, κατηγόρησε τον Πρόεδρο για «συνταγματικό πραξικόπημα» και «απάτη»· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης έχουν δηλώσει ότι θα απέχουν από τις βουλευτικές εκλογές σε ένδειξη διαμαρτυρίας·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο η ECOWAS όσο και η Αφρικανική Επιτροπή για τα δικαιώματα του ανθρώπου και των λαών ζήτησαν να γίνουν σεβαστά τα θεμελιώδη δικαιώματα των διαδηλωτών και να βελτιωθεί η διαχείριση των διαδηλώσεων από τις δυνάμεις ασφαλείας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ έχει επισημάνει ότι η αντίδραση των δυνάμεων ασφαλείας στις διαδηλώσεις που ξεκίνησαν στο Κόνακρι στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2019 «δεν συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανόνες και τα πρότυπα όσον αφορά τη χρήση βίας»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κηδεία των διαδηλωτών που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων αυτών αμαυρώθηκε από περαιτέρω άσκηση βίας και θανάτους·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Γουινέας βρίσκεται στην 101η θέση μεταξύ 180 χωρών στην κατάταξη του Παγκόσμιου Δείκτη Ελευθερίας του Τύπου για το 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι από το 2015 και μετά, τουλάχιστον 20 δημοσιογράφοι έχουν κλητευθεί, κρατούνται ή έχουν υποστεί δίωξη· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τότε που ξεκίνησαν οι διαδηλώσεις τον Οκτώβριο του 2019, έχουν συλληφθεί δημοσιογράφοι, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ των οποίων ο Abdourahmane Sanoh (συντονιστής του FNDC), ο οποίος στη συνέχεια αποφυλακίστηκε, ενώ άλλοι εξακολουθούν να βρίσκονται υπό κράτηση και να υφίστανται βίαιη μεταχείριση· λαμβάνοντας υπόψη ότι τουλάχιστον 28 άμαχοι και ένας χωροφύλακας έχουν χάσει τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων εκτιμούν ότι τουλάχιστον 70 διαδηλωτές και παρευρισκόμενοι έχουν χάσει τη ζωή τους από το 2015 και μετά, συμπεριλαμβανομένου του Amadou Boukariou Baldé, σπουδαστή που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από αστυνομικούς κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων στο Πανεπιστήμιο του Labé τον Μάιο του 2019·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές τοπικές ΜΚΟ έχουν καταδικάσει τις συνθήκες στις φυλακές της Δημοκρατίας της Γουινέας, ιδίως τις «σοβαρές ανεπάρκειες όσον αφορά τον υπερπληθυσμό, τα τρόφιμα και τη διατροφή, καθώς και τη μη κατάρτιση των περισσότερων δεσμοφυλάκων» (σύμφωνα με την έκθεση του Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συνθήκες αυτές εγείρουν ανησυχία σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά είναι ιδιαίτερα σοβαρές στην κεντρική φυλακή του Κόνακρι·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Δημοκρατία της Γουινέας είναι μία από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, που εξακολουθεί να υποφέρει από χρόνια οικονομική κακοδιαχείριση και διαφθορά, παρά το γεγονός ότι διαθέτει τα μεγαλύτερα αποθέματα βωξίτη παγκοσμίως στα ορυχεία γύρω από το Boke· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δύο τρίτα των 12,5 εκατομμυρίων κατοίκων της ζουν σε συνθήκες φτώχειας, ενώ η κρίση που ξέσπασε εξαιτίας της επιδημίας του ιού Έμπολα από το 2013 έως το 2016 εξασθένησε σημαντικά την οικονομία της χώρας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι ηλικίας κάτω των 25 ετών, που αποτελούν πάνω από το 60 % του πληθυσμού, πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις παρούσες συνθήκες, με τις διαδηλώσεις κατά της μεταρρύθμισης του Συντάγματος, οι οποίες έχουν οξύνει την αντιπαράθεση μεταξύ της κυβέρνησης και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, η Οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των πολιτών της Δημοκρατίας της Γουινέας (OGDH) έχει καταγγείλει επανειλημμένες παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Γουινέας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω παραβιάσεις έχουν οδηγήσει στην καταστροφή δημόσιων κτιρίων και υποδομών, καθώς και σε απόπειρες για αναμόχλευση εθνοτικών διαχωρισμών και σε αναγκαστικές εξώσεις από ιδιωτική ιδιοκτησία· λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο του 2019, η κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας επέβαλε αναγκαστικές εξώσεις σε περισσότερους από 20 000 ανθρώπους από γειτονιές στο Κόνακρι, προκειμένου να εξασφαλίσει γη για κυβερνητικά υπουργεία, ξένες πρεσβείες, επιχειρήσεις και άλλα σχέδια δημοσίων έργων·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2014 έως το 2020, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρείχε στήριξη στη Δημοκρατία της Γουινέας μέσω του εθνικού ενδεικτικού προγράμματος στο πλαίσιο του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ), ύψους 244 000 000 EUR, στήριξη η οποία επικεντρώθηκε στη θεσμική μεταρρύθμιση και στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, της αποχέτευσης σε αστικές περιοχές, της υγείας, των οδικών μεταφορών, καθώς και στη στήριξη του εθνικού διατάκτη·

1.  εκφράζει τη δυσαρέσκειά του για τη συνεχιζόμενη βία στη Δημοκρατία της Γουινέας· καταδικάζει απερίφραστα τις παραβιάσεις της ελευθερίας του συνέρχεσθαι και της ελευθερίας του λόγου, καθώς και τις πράξεις βίας, τις δολοφονίες και άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· ζητεί, οι κυβερνητικές δυνάμεις να επιδείξουν πάραυτα αυτοσυγκράτηση και να επιτραπεί η διεξαγωγή νόμιμων, ειρηνικών διαδηλώσεων χωρίς εκφοβισμούς·

2.  καλεί την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας να ξεκινήσει άμεση, διαφανή, αμερόληπτη και ανεξάρτητη έρευνα για τους θανάτους και τους τραυματισμούς διαδηλωτών, τις καταγγελίες για υπερβολική χρήση βίας ή άλλες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από όργανα επιβολής του νόμου, και ζητεί να λογοδοτήσουν και να μην επωφεληθούν από ατιμωρησία οι υπαίτιοι, συμπεριλαμβανομένων των αστυνομικών δυνάμεων και των δυνάμεων ασφαλείας· υπενθυμίζει στην κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς και ο τερματισμός της ατιμωρησίας θα πρέπει επίσης να καταστούν προτεραιότητες·

3.  εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για κάθε σχέδιο αλλαγής των συνταγματικών διατάξεων της χώρας σχετικά με τα όρια της προεδρικής θητείας· επαναλαμβάνει με έμφαση ότι μια εύρυθμη δημοκρατία πρέπει να έχει ως οργανικό στοιχείο το σεβασμό του κράτους δικαίου και όλων των συνταγματικών διατάξεων, συμπεριλαμβανομένων, στην προκειμένη περίπτωση, των ορίων σχετικά με την προεδρική θητεία· καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Γουινέας να σεβαστεί το Σύνταγμα της Δημοκρατίας της Γουινέας, ιδίως δε το άρθρο 27·

4.  ζητεί να γίνουν σεβαστά τα δικαιώματα στην ελευθερία διαδηλώσεων, στην ελευθερία του συνέρχεσθαι, του συνεταιρίζεσθαι και στην ελευθερία της έκφρασης, τα οποία εγγυώνται τα διεθνή πρότυπα και οι συνθήκες και οι συμβάσεις του ΟΗΕ που έχουν κυρωθεί από τη Δημοκρατία της Γουινέας· καλεί την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας να λάβει επείγοντα μέτρα για να διασφαλίσει ότι γίνεται σεβαστό το δικαίωμα ελεύθερης και ειρηνικής διαδηλώσεως, να δημιουργήσει ένα ασφαλές περιβάλλον χωρίς παρενοχλήσεις, βία και εκφοβισμό και να διευκολύνει τον διάλογο με την αντιπολίτευση·

5.  καλεί όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να αποτρέψουν την περαιτέρω κλιμάκωση της έντασης και της βίας· καλεί την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας, καθώς και τις ομάδες της αντιπολίτευσης και την κοινωνία των πολιτών, να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση, να ενεργήσουν υπεύθυνα και να συμμετάσχουν σε έναν εποικοδομητικό διάλογο με σκοπό την εξεύρεση μιας μόνιμης, συναινετικής και ειρηνικής λύσης· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει τις προσπάθειές της ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών και να ενθαρρυνθούν οι μη κρατικοί φορείς να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο·

6.  καλεί την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας να εξασφαλίσει την έγκαιρη διεξαγωγή διαφανών, αξιόπιστων και ελεύθερων βουλευτικών και προεδρικών εκλογών, με πλήρη συμμετοχή των κομμάτων της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας τους να εγγράφονται στον εκλογικό κατάλογο, να οργανώνουν προεκλογική καμπάνια, καθώς και να έχουν πρόσβαση στα μέσα ενημέρωσης και να απολαμβάνουν την ελευθερία του συνέρχεσθαι·

7.  υπενθυμίζει τη σημασία μιας ανεξάρτητης εθνικής εφορευτικής επιτροπής που θα ενεργεί ανεξάρτητα από την κυβέρνηση και κάθε πολιτικό κόμμα· παροτρύνει την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Γουινέας και τον Πρόεδρο Condé να διασφαλίσουν ότι η Εθνική Ανεξάρτητη Εφορευτική Επιτροπή (CENI) στη Δημοκρατία της Γουινέας μπορεί να λειτουργεί με πλήρη διαφάνεια, χωρίς παρεμβάσεις, εκφοβισμό ή εξαναγκασμό από πολιτικούς ή κόμματα του κατεστημένου·

8.  καλεί τις αρχές της Δημοκρατίας της Γουινέας να σεβαστούν πλήρως όλες τις εγχώριες και διεθνείς υποχρεώσεις τους σε σχέση με τα αστικά και τα πολιτικά δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος στην ελευθερία του λόγου, των δικαιωμάτων του συνέρχεσθαι και του συνεταιρίζεσθαι, του δικαιώματος στην προστασία από βασανιστήρια, κακομεταχείριση και αυθαίρετη κράτηση και του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη· τονίζει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο κάθε πολιτικής λύσης της κρίσης·

9.  καλεί τις αρχές της Δημοκρατίας της Γουινέας να διεξαγάγουν έρευνα και να ασκήσουν δίωξη, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, σε μέλη των δυνάμεων ασφαλείας κατά των οποίων υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν εγκληματική ευθύνη για καταχρήσεις κατά το παρελθόν και επί του παρόντος·

10.  υπενθυμίζει ότι μια δυναμική κοινωνία των πολιτών η οποία θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς φόβο, εκφοβισμό και βία αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εδραίωση της δημοκρατίας· καλεί την κυβέρνηση και τις δυνάμεις ασφαλείας να προωθήσουν ένα περιβάλλον που θα ευνοεί την ασφάλεια και την προστασία των εκπροσώπων των μη κυβερνητικών οργανώσεων και της κοινωνίας των πολιτών, μεταξύ άλλων μέσω της αναθεώρησης της νομοθεσίας σχετικά με τη χρήση βίας σε δημόσιες συναθροίσεις·

11.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί και να προωθηθεί ένα πολυφωνικό, ανεξάρτητο και ελεύθερο περιβάλλον μέσων ενημέρωσης που να εξυπηρετεί τη δημοκρατία· καλεί τις αρχές της Δημοκρατίας της Γουινέας να παύσουν αμέσως κάθε παρενόχληση και εκφοβισμό δημοσιογράφων, και μεταξύ άλλων, να θέσουν τέρμα στην αυθαίρετη αναστολή των αδειών των μέσων ενημέρωσης, να σέβονται τα ατομικά δικαιώματα των δημοσιογράφων και των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που εργάζονται στη χώρα, και να εγγυώνται την ασφάλειά τους ώστε να μπορούν να καλύπτουν ή να παρακολουθούν την πολιτική κατάσταση και την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα·

12.  επικρίνει έντονα τη φυλάκιση του Abdourahmane Sanoh και άλλων ηγετών της αντιπολίτευσης και της κοινωνίας των πολιτών· ζητεί την άμεση απελευθέρωση των πολιτικών κρατουμένων στη χώρα και τη διεξαγωγή έρευνας όσον αφορά τους ευρείας διάδοσης ισχυρισμούς για κακομεταχείριση κρατουμένων·

13.  καλεί τις αρχές της Δημοκρατίας της Γουινέας να αναστείλουν κάθε περαιτέρω αναγκαστική έξωση των κατοίκων από τη γη ή τις περιουσίες τους μέχρι να είναι σε θέση να εγγυηθεί τον σεβασμό των δικαιωμάτων των κατοίκων, συμπεριλαμβανομένων της έγκαιρης ειδοποίησης, καθώς και της καταβολής αποζημίωσης και της επανεγκατάστασής τους πριν από την επιβολή των εξώσεων· τονίζει ότι θα πρέπει να παρέχεται επαρκής αποζημίωση σε όλα τα άτομα που έχουν υποστεί αναγκαστική έξωση και δεν έχουν ακόμη λάβει τέτοια αποζημίωση·

14.  υπενθυμίζει τη σημασία που έχει για τη Δημοκρατία της Γουινέας η συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους με σκοπό τη συλλογική ενίσχυση της δημοκρατίας, της ανάπτυξης και της ασφάλειας· καλεί τις αρχές της Δημοκρατίας της Γουινέας να συνεργαστούν στενά με τους περιφερειακούς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένης της ECOWAS, να αποκαταστήσουν τις θεμελιώδεις ελευθερίες, να διερευνήσουν πλήρως τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων και να επιτύχουν μια ειρηνική δημοκρατική μετάβαση· υπενθυμίζει ότι η λύση στην παρούσα κρίση μπορεί να βρεθεί μόνο στο πλαίσιο ενός ανοικτού και προσβάσιμου εσωτερικού διαλόγου στη Γουινέα μεταξύ της κυβέρνησης και των αντιπολιτευόμενων ομάδων· υπενθυμίζει, επίσης, ότι η ECOWAS και οι χώρες που συνορεύουν με τη Δημοκρατία της Γουινέας μπορούν να διαδραματίσουν ζωτικό ρόλο στην προώθηση του εσωτερικού διαλόγου στη Γουινέα και να εξασφαλίσουν τη συνέχισή του· καλεί την κυβέρνηση της Γουινέας και την ECOWAS να συνεργαστούν στενά ώστε να διασφαλίσουν ότι οι εκλογές του 2020 θα διεξαχθούν ειρηνικά και θα είναι αντιπροσωπευτικές· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν συνέχεια στις συστάσεις που διατυπώθηκαν κατά την καθολική περιοδική εξέταση της Δημοκρατίας της Γουινέας, τον Ιανουάριο του 2020, ιδίως σχετικά με το δικαίωμα στη ζωή και τη σωματική ακεραιότητα, την ελευθερία έκφρασης και την ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, καθώς και σχετικά με τη χρήση βίας και την ατιμωρησία· παροτρύνει τις αρχές της Δημοκρατίας της Γουινέας να συμμετάσχουν ουσιαστικά στην επερχόμενη καθολική περιοδική εξέταση του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Συμβουλίου ΟΗΕ, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής πλήρους επιτόπιας πρόσβασης στους εκπροσώπους του ΟΗΕ, καθώς και να εφαρμόσουν πλήρως τις επακόλουθες συστάσεις της ομάδας εργασίας·

15.  προτρέπει την Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Δημοκρατία της Γουινέας και να καθιστά υπόλογη την κυβέρνηση για κάθε παραβίαση των δεσμεύσεων που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου και των συμφωνιών για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ιδίως όσον αφορά τα άρθρα 8, 9 και 96 της συμφωνίας του Κοτονού·

16.  καλεί τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να εξακολουθήσουν να διεξάγουν τον πολιτικό διάλογο, συμπεριλαμβανομένου του διαλόγου που διεξάγεται στο πλαίσιο του άρθρο 8 της Συμφωνίας του Κοτονού, με σκοπό την ταχεία μείωση των εντάσεων στη χώρα και την παροχή βοήθειας, όπου απαιτείται, στην προετοιμασία για τη διεξαγωγή ειρηνικών εκλογών, μεταξύ άλλων μέσω της διαμεσολάβησης και της λήψης μέτρων για την καταπολέμηση της βίας πριν και μετά τη διενέργεια εκλογών· καλεί επίσης τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) και την ΕΥΕΔ να συνεργαστούν με τις αρχές της Δημοκρατίας της Γουινέας, την ECOWAS, το Γραφείο του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα στη Δημοκρατία της Γουινέας, την Αφρικανική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και των Λαών, και τον Ειδικό Αντιπρόσωπο του Γενικού Γραμματέα για τη Δυτική Αφρική και την περιοχή του Σαχέλ για να διαμορφώσουν μια κοινή στρατηγική με στόχο την επίλυση της τρέχουσας πολιτικής κρίσης·

17.  επικροτεί την εστίαση του 11ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) στη στήριξη του κράτους δικαίου στη Δημοκρατία της Γουινέας· παροτρύνει την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να συνεχίσουν να στηρίζουν την ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών και των ανεξάρτητων κρατικών θεσμών·

18.  καλεί την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία της Γουινέας να παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών της χώρας, να παρακολουθεί τις δίκες των πολιτικών κρατουμένων και να συνεχίσει να ασχολείται με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα στο πλαίσιο του διαλόγου της με τις αρχές της Δημοκρατίας της Γουινέας· καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί στενά την κατάσταση στη Δημοκρατία της Γουινέας και να υποβάλλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σε τακτική βάση·

19.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τον Πρόεδρο και το Κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Γουινέας, τα θεσμικά όργανα της ECOWAS, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ και την Αφρικανική Ένωση και τα θεσμικά της όργανα.


Παιδική εργασία σε ορυχεία της Μαδαγασκάρης
PDF 183kWORD 61k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με την παιδική εργασία σε ορυχεία της Μαδαγασκάρης (2020/2552(RSP))
P9_TA(2020)0037RC-B9-0102/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Μαδαγασκάρη, και ιδίως εκείνα της 9ης Ιουνίου 2011(1) και της 16ης Νοεμβρίου 2017(2),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη της Γενεύης για τα Δικαιώματα του Παιδιού, του 1924, και την έγκρισή της από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1959,

–  έχοντας υπόψη κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αναγνωρίζει ρητά ως στόχο της ΕΕ την προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών στις εσωτερικές και εξωτερικές υποθέσεις,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση αριθ. 138 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) σχετικά με την ελάχιστη ηλικία για την πρόσβαση στην απασχόληση, της 6ης Ιουνίου 1973, και τη σύμβαση αριθ. 182 της ΔΟΕ σχετικά με την απαγόρευση και την άμεση δράση για την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, της 1ης Ιουνίου 1999,

–  έχοντας υπόψη τη θέση του που εγκρίθηκε σε πρώτη ανάγνωση, της 16ης Μαρτίου 2017, σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τη θέσπιση ενωσιακού συστήματος αυτοπιστοποίησης της δέουσας επιμέλειας όσον αφορά την αλυσίδα εφοδιασμού των υπεύθυνων εισαγωγέων κασσιτέρου, τανταλίου και βολφραμίου, των μεταλλευμάτων τους, καθώς και χρυσού, που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων και υψηλού κινδύνου(3) (κανονισμός για τα ορυκτά που προέρχονται από περιοχές συγκρούσεων),

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης),

–  έχοντας υπόψη την Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2016, για την παιδική εργασία,

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα: εφαρμογή του πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών «Προστασία, σεβασμός και αποκατάσταση» του 2011,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τα δικαιώματα των παιδιών επ’ ευκαιρία της 30ής επετείου της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού(4),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, της 25ης Ιουλίου 2019, για την ανακήρυξη του 2021 ως Διεθνούς Έτους για την Εξάλειψη της Παιδικής Εργασίας,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 10ης Δεκεμβρίου 2019, σχετικά με την οικοδόμηση μιας βιώσιμης Ευρώπης έως το 2030(5),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ για τη δέουσα επιμέλεια για υπεύθυνες αλυσίδες εφοδιασμού ορυκτών από περιοχές που πλήττονται από συγκρούσεις και περιοχές υψηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων όλων των παραρτημάτων και συμπληρωμάτων τους,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 5ης Ιουλίου 2016, σχετικά με την εφαρμογή των συστάσεων του 2010 του Κοινοβουλίου για τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την εταιρική κοινωνική ευθύνη(6),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με τον αντίκτυπο του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών πολιτικών της ΕΕ στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας(7),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες αρχές των Ηνωμένων Εθνών του 2011, για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη το Γενικό σχόλιο αριθ. 24 (2017) της Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Μορφωτικά Δικαιώματα (CESCR) σχετικά με τις υποχρεώσεις των κρατών βάσει του Διεθνούς Συμφώνου για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα στο πλαίσιο επιχειρηματικών δραστηριοτήτων (E/C.12/GC/24),

–  έχοντας υπόψη τις αρχές για τα δικαιώματα των παιδιών και τις επιχειρήσεις που καταρτίστηκαν από τη UNICEF,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 12ης Μαΐου 2016, σχετικά με την ΕΕ και τις υπεύθυνες παγκόσμιες αλυσίδες αξίας,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2016, σχετικά με την εταιρική ευθύνη για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε τρίτες χώρες(8),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της διεθνούς ομοσπονδίας Terre des Hommes με τίτλο «Child Labour in Madagascar’s Mica Sector» (Η παιδική εργασία στον τομέα των μαρμαρυγιών της Μαδαγασκάρης), του Νοεμβρίου του 2019(9),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 26 της Συμφωνίας του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 32 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού ορίζει ότι «τα συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού να προστατεύεται από την οικονομική εκμετάλλευση και από την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας που ενέχει κινδύνους ή που μπορεί να εκθέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή του ή να βλάψει την υγεία του ή τη σωματική, νοητική, πνευματική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή του»·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού αποτελεί την πλέον ευρέως κυρωμένη διεθνή συνθήκη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η οποία έχει κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ορίζει σαφείς νομικές υποχρεώσεις για την προώθηση, την προστασία και την τήρηση των δικαιωμάτων κάθε παιδιού από τα κράτη στην περιοχή της δικαιοδοσίας τους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δεσμευτεί να προάγει και να προστατεύει τα δικαιώματα του παιδιού στις εσωτερικές και εξωτερικές της δράσεις και να ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και των προαιρετικών πρωτοκόλλων της(10)·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Χάρτης απαιτεί να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το υπέρτατο συμφέρον του παιδιού σε όλες τις δράσεις της ΕΕ και απαγορεύει την παιδική εργασία, με τον καθορισμό της ελάχιστης ηλικίας εισόδου στην απασχόληση, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την ελάχιστη ηλικία ολοκλήρωσης της σχολικής φοίτησης, και δηλώνει ότι οι νέοι που ξεκινούν να εργάζονται πρέπει να απολαμβάνουν κατάλληλες συνθήκες εργασίας για την ηλικία τους και να προστατεύονται από την οικονομική εκμετάλλευση και από κάθε εργασία που ενδέχεται να βλάψει την ασφάλεια, την υγεία ή τη σωματική, νοητική, ηθική ή κοινωνική ανάπτυξή τους ή να θέσει σε κίνδυνο την εκπαίδευσή τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 12 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το άρθρο 24 του Χάρτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού να ακούγεται και να λαμβάνονται υπόψη οι απόψεις του για ζητήματα που το αφορούν ανάλογα με την ηλικία και την ωριμότητά του·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει την Ατζέντα των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη με ορίζοντα το 2030 και να επιτύχει τους στόχους και τους σκοπούς της, συμπεριλαμβανομένου του ΣΒΑ 8.7 «να λάβει άμεσα και αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη της αναγκαστικής εργασίας, την εξάλειψη της σύγχρονης δουλείας και της εμπορίας ανθρώπων και να διασφαλίσει την απαγόρευση και την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, συμπεριλαμβανομένης της στρατολόγησης και της χρήσης παιδιών στρατιωτών, και έως το 2025 να δώσει τέλος στην παιδική εργασία σε όλες τις μορφές της»(11)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου 152 εκατομμύρια κορίτσια και αγόρια ηλικίας από 5 έως 17 ετών παγκοσμίως απασχολούνται σε παιδική εργασία(12), με το υψηλότερο ποσοστό εργαζόμενων παιδιών να ζουν στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αφρική, με 72,1 εκατομμύρια θύματα παιδικής εργασίας, και η Ασία και ο Ειρηνικός, με 62,1 εκατομμύρια, είναι οι περιοχές του κόσμου με τον υψηλότερο αριθμό θυμάτων παιδικής εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία, οι υπηρεσίες και η βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των εξορύξεων, είναι οι τρεις βασικοί τομείς στους οποίους παρατηρείται παιδική εργασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, αν και έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος όσον αφορά τη μείωση της παιδικής εργασίας, η ΔΟΕ εκτιμά ότι, με τον τρέχοντα ρυθμό μείωσης, το 2025 θα απασχολούνται σε παιδική εργασία 121 εκατομμύρια αγόρια και κορίτσια·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 3 στοιχείο δ) της σύμβασης αριθ. 182 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 1999, σχετικά με την απαγόρευση και την άμεση δράση για την εξάλειψη των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας ορίζει την επικίνδυνη παιδική εργασία ως «εργασία η οποία από τη φύση της ή τις συνθήκες υπό τις οποίες ασκείται είναι ικανή να βλάψει την υγεία, την ασφάλεια ή την ηθική των παιδιών»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαδαγασκάρη έχει κυρώσει όλες τις βασικές διεθνείς συνθήκες για την παιδική εργασία, συμπεριλαμβανομένης της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (και των δύο προαιρετικών πρωτοκόλλων της), της σύμβασης αριθ. 138 της ΔΟΕ για το κατώτατο όριο ηλικίας και της σύμβασης αριθ. 182 της ΔΟΕ για τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση έχει καταρτίσει εθνικό σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας στη Μαδαγασκάρη, σε συνεργασία, μεταξύ άλλων, με διεθνείς οργανώσεις εργοδοτών και εργαζομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι δεσμεύσεις και τα μέτρα δεν αποδίδουν ικανοποιητικά αποτελέσματα στην πράξη·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ορισμό της παιδικής εργασίας από τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας, «δεν θα πρέπει να ταξινομούνται όλες οι εργασίες που πραγματοποιούνται από παιδιά ως παιδική εργασία που θα πρέπει να εξαλειφθεί»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμμετοχή παιδιών ή εφήβων σε εργασία, η οποία δεν επηρεάζει την υγεία και την προσωπική ανάπτυξη και δεν θέτει σε κίνδυνο τη σχολική τους εκπαίδευση, θεωρείται γενικά ως κάτι θετικό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μέσω του θεματολογίου της Αφρικανικής Ένωσης για το 2063, και του πρόσφατα υπογραφέντος δεκαετούς προγράμματος δράσης για την εξάλειψη της παιδικής εργασίας, της καταναγκαστικής εργασίας, της εμπορίας ανθρώπων και της σύγχρονης δουλείας στην Αφρική (2020-2030), οι αφρικανικές χώρες δεσμεύονται να εξαλείψουν όλες τις μορφές παιδικής εργασίας στην ήπειρο αυτή σύμφωνα με τον ΣΒΑ 8.7 των ΣΒΑ της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών με ορίζοντα το 2030·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η μεγαλύτερη κατηγορία των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας είναι η επικίνδυνη παιδική εργασία, στην οποία εμπίπτουν περίπου 73 εκατομμύρια παιδιά, ηλικίας 5 έως 17 ετών, που εργάζονται υπό επικίνδυνες συνθήκες σε ευρύ φάσμα τομέων, συμπεριλαμβανομένου του τομέα των εξορύξεων(13)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2018, 47 % όλων των παιδιών της Μαδαγασκάρης ηλικίας 5 έως 17 ετών απασχολούνταν σε παιδική εργασία, εκ των οποίων 86 000 παιδιά απασχολούνταν στον τομέα των εξορύξεων(14)· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των εξορύξεων αποτελεί τον τομέα με τα υψηλότερα ποσοστά παιδικής θνησιμότητας, καθώς χάνουν τη ζωή τους κατά μέσο όρο 32 ανά 100 000 παιδιά ηλικίας μεταξύ 5 έως 17 ετών·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαδαγασκάρη έχει τον πέμπτο μεγαλύτερο παγκοσμίως αριθμό παιδιών που δεν πηγαίνουν σχολείο(15)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μισά από τα παιδιά ηλικίας κάτω των πέντε ετών στη Μαδαγασκάρη πάσχουν από καθυστερημένη ανάπτυξη και ότι μόνο το 13 % έχει πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια(16)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον συνολικό πληθυσμό, το 74 % ζει κάτω από το εθνικό όριο της φτώχειας και το 80 % ζει σε αγροτικές περιοχές(17)· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τρία τέταρτα του πληθυσμού ζουν με λιγότερα από 1,90 δολάρια ΗΠΑ την ημέρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τη UNICEF, μόνο το 30 % των παιδιών της Μαδαγασκάρης έχει πρόσβαση στο δημοτικό σχολείο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εκπαίδευση έχει καίρια σημασία ώστε να προλαμβάνεται η παιδική εργασία και να μην μένουν τα παιδιά στον δρόμο, όπου καθίστανται ευάλωτα στην εμπορία και την εκμετάλλευση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαδαγασκάρη είναι ο τρίτος μεγαλύτερος εξαγωγέας μαρμαρυγιών παγκοσμίως, των οποίων η αξία αντιστοιχούσε σε 6,5 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2017, και μία από τις χώρες με τον μεγαλύτερο κίνδυνο παραβίασης των δικαιωμάτων των παιδιών στον τομέα της εξόρυξης μαρμαρυγιών, μαζί με την Ινδία, την Κίνα, τη Σρι Λάνκα, το Πακιστάν και τη Βραζιλία·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μαρμαρυγίες είναι μια ομάδα διαφόρων ορυκτών που χρησιμοποιούνται στους τομείς των ηλεκτρονικών και της αυτοκινητοβιομηχανίας και εντοπίζονται σε ευρύ φάσμα προϊόντων, από τα χρώματα έως τα βελτιωτικά εδάφους και από το μακιγιάζ έως τα smartphone·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 11 000 παιδιά εργάζονται στον τομέα των μαρμαρυγιών στη Μαδαγασκάρη· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος της εν λόγω παιδικής εργασίας συγκεντρώνεται στις τρεις νότιες επαρχίες –Anosy, Androy και Ihorombe– όπου τα παιδιά παρουσιάζουν ανεπάρκειες όσον αφορά την υγεία, τη διατροφή και την εκπαιδευτική ανάπτυξη·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παιδιά που εργάζονται στον τομέα των μαρμαρυγιών στη Μαδαγασκάρη εκτίθενται όχι μόνο σε σκληρές και μη ασφαλείς συνθήκες εργασίας –που τους προκαλούν οσφυαλγία, κεφαλαλγία λόγω της ζέστης και της έλλειψης νερού ή οξυγόνου στα ορυχεία, μυαλγία λόγω των επαναλαμβανόμενων και σκληρών εργασιών μεταφοράς βαρέων φορτίων, και συχνά βήχα και αναπνευστικά προβλήματα λόγω των σωματιδίων σκόνης μαρμαρυγιών μέσα στα ορυχεία και στα κέντρα επεξεργασίας, καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο– αλλά και σε κίνδυνο θανάτου λόγω έκρηξης ορυχείου ή κατολίσθησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Μαδαγασκάρης δεν είναι σε θέση να παρέχουν επαρκή πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη, εκπαίδευση ή υποδομές καθαρού πόσιμου νερού σε πολλές εξορυκτικές κοινότητες·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα βαθύτερα αίτια της παιδικής εργασίας συγκαταλέγονται η φτώχεια, η μετανάστευση, ο πόλεμος ή η υποβάθμιση του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή, η έλλειψη πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση, η έλλειψη αξιοπρεπών θέσεων εργασίας για τους γονείς, και η έλλειψη κοινωνικής προστασίας και κοινωνικών προτύπων· λαμβάνοντας υπόψη ότι για την αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας απαιτείται μια πολυδιάστατη προσέγγιση και ανάλυση των μοτίβων της παιδικής εργασίας σε συγκεκριμένο πλαίσιο·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαδαγασκάρη κατατάσσεται στις χαμηλότερες θέσεις του δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, συγκεκριμένα είναι 161η σε σύνολο 189 χωρών (2017), και ότι το 57 % του πληθυσμού της πλήττεται από σοβαρή πολυδιάστατη φτώχεια, σύμφωνα με τον δείκτη πολυδιάστατης φτώχειας, ενώ τον Μάρτιο του 2019 η επισιτιστική ανασφάλεια έπληττε σοβαρά 1,3 εκατομμύρια άτομα στη Μαδαγασκάρη(18)· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παιδική εργασία αποτελεί σύμπτωμα αλληλοενισχυόμενων βαθύτερων αιτίων, μεταξύ άλλων της φτώχειας, της ανισότητας και της έλλειψης πρόσβασης σε βασικές κοινωνικές υπηρεσίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, η παιδική εργασία δεν μπορεί να εξεταστεί μεμονωμένα·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο τομέας των μαρμαρυγιών στη Μαδαγασκάρη φορολογείται με βάση μια σειρά πολύπλοκων ρυθμίσεων, και ότι τα επίπεδα φορολόγησης των εξαγωγών είναι σχετικά χαμηλά και δεν αποφέρουν πάντα άμεσο όφελος στις κοινότητες εξόρυξης· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουν εκδοθεί μόνο 40 περίπου άδειες εξαγωγής, γεγονός που υποδηλώνει ότι, σε συντριπτικό ποσοστό, η εξόρυξη μαρμαρυγιών πραγματοποιείται παράνομα και σε μη ρυθμιζόμενες, επισφαλείς βιοτεχνικές εγκαταστάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση των εξαγωγών σε συνδυασμό με τη σημαντική μείωση της τιμής ανά τόνο έχει επιδεινώσει τον κίνδυνο εργασιακής εκμετάλλευσης·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα 2015-2019 αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της παιδικής εργασίας, μεταξύ άλλων με τη «στήριξη των χωρών εταίρων για την προώθηση, την προστασία και την πραγμάτωση των δικαιωμάτων του παιδιού, με ιδιαίτερη προσοχή στα οικονομικά, κοινωνικά και πολιτισμικά δικαιώματα, όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση, την υγεία και τη σίτιση, την κοινωνική προστασία και την καταπολέμηση των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας, πάντοτε με γνώμονα το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού»(19)·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο γενικό σχόλιο αριθ. 16, η Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Παιδιού «αναγνωρίζει ότι τα καθήκοντα και οι ευθύνες όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών εκτείνονται στην πράξη πέραν των κρατικών και κρατικά ελεγχόμενων υπηρεσιών και ιδρυμάτων και εφαρμόζονται σε ιδιωτικούς φορείς και επιχειρηματικές επιχειρήσεις», προσθέτει δε ότι «όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών, και ότι τούτο πρέπει να εξασφαλίζεται από τα κράτη»·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ursula von der Leyen δεσμεύτηκε για μια πολιτική μηδενικής ανοχής όσον αφορά την παιδική εργασία στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ(20) και κάλεσε την ορισθείσα αντιπρόεδρο για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας Dubravka Šuica να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού(21)·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία έτη, η ΕΕ άρχισε να εκδίδει νομοθετικές πράξεις για την ενίσχυση της εταιρικής λογοδοσίας και να ενσωματώνει στη νομοθεσία στοιχεία που αφορούν τη δέουσα επιμέλεια για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως ο κανονισμός για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων και η οδηγία για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κράτη μέλη έχουν αρχίσει να εκδίδουν εθνικές νομοθετικές πράξεις με τον ίδιο στόχο, όπως ο βρετανικός νόμος για τη σύγχρονη δουλεία, ο γαλλικός νόμος για το καθήκον επαγρύπνησης των πολυεθνικών εταιρειών, το ολλανδικό νομοσχέδιο για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την παιδική εργασία, ή το γερμανικό και το ιταλικό σχέδιο δράσης για την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή ανακοίνωσε την πρόθεσή της να διερευνήσει τρόπους για τη βελτίωση της διαφάνειας σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις πτυχές της υποχρεωτικής δέουσας επιμέλειας·

ΚΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε ψήφισμα του 2010, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εισαγωγών στην ΕΕ προϊόντων που παράγονται με τη χρήση παιδικής εργασίας, αίτημα που επανέλαβε σε ψήφισμα του 2016, «για μια ισορροπημένη και ρεαλιστική πρόταση νομοθεσίας», συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως η σήμανση προϊόντων που δεν προέρχονται από παιδική εργασία και η απαγόρευση εισαγωγών προϊόντων που παράγονται με τη χρήση παιδικής εργασίας·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την απαράδεκτη χρήση της παιδικής εργασίας σε όλες τις μορφές της·

2.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για τον μεγάλο αριθμό ανήλικων εργαζομένων στα ορυχεία της Μαδαγασκάρης και για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων αυτών των παιδιών· υπενθυμίζει στις αρχές της Μαδαγασκάρης ότι έχουν ευθύνη να προστατεύουν τα δικαιώματα των παιδιών και να εγγυώνται την ασφάλεια και την ακεραιότητά τους·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η εξάλειψη της παιδικής εργασίας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της νέας Επιτροπής, και της ζητεί να παράσχει λεπτομερή στοιχεία σχετικά με τον τρόπο με τον οποίον αποσκοπεί να αντιμετωπίσει την παιδική εργασία μέσω της ενωσιακής πολιτικής, νομοθεσίας και χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων των νέων πρωτοβουλιών·

4.  επικροτεί τη δέσμευση της νέας Επιτροπής να παρουσιάσει μια νέα ολοκληρωμένη στρατηγική για τα δικαιώματα του παιδιού, και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η εν λόγω στρατηγική θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτίων της παιδικής εργασίας και των χειρότερων μορφών της· καλεί την ΕΕ να διασφαλίσει ότι ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων και η καταπολέμηση της παιδικής εργασίας και της εκμετάλλευσης παιδιών, θα παραμείνει βασικό στοιχείο του πολιτικού διαλόγου της με τη Μαδαγασκάρη·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τα κράτη μέλη τόνισαν την ανάγκη να επιταχυνθεί η δράση τόσο εντός όσο και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπλήρωση του οράματος και των στόχων της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030(22)· επαναβεβαιώνει την επείγουσα ανάγκη να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων από διεθνικές εταιρείες· επικροτεί, ως εκ τούτου, τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση δεσμευτικής συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις διεθνικές εταιρείες και τα ανθρώπινα δικαιώματα· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις εν λόγω διαπραγματεύσεις, να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο και να συμβάλουν στην εκπόνηση συγκεκριμένων προτάσεων, συμπεριλαμβανομένης της πρόσβασης σε μέσα έννομης προστασίας· καλεί, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη να δώσουν εντολή στην Επιτροπή να συμμετάσχει ενεργά στις διαπραγματεύσεις·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ έχει λάβει ορισμένα μέτρα για την ανάπτυξη δεσμευτικών κανονισμών σχετικά με την εταιρική δέουσα επιμέλεια σε συγκεκριμένους τομείς όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως στους τομείς της ξυλείας και των ορυκτών από περιοχές συγκρούσεων· επισημαίνει ότι ορισμένα κράτη μέλη έχουν επίσης καταρτίσει νομοθετικές πράξεις, όπως ο γαλλικός νόμος για το καθήκον επιμέλειας των πολυεθνικών εταιρειών και το ολλανδικό νομοσχέδιο για τη δέουσα επιμέλεια όσον αφορά την παιδική εργασία· επισημαίνει, επίσης, ότι η ΕΕ έχει αναπτύξει σειρά πρωτοβουλιών για την προώθηση της δέουσας επιμέλειας και ότι, σε διάφορα ψηφίσματά του, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την ΕΕ να αναπτύξει περαιτέρω δεσμευτικούς κανόνες στο πεδίο αυτό·

7.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν στενά με τους διάφορους τομείς, ώστε να διασφαλιστεί η αποδοτική παρακολούθηση των διαφόρων αλυσίδων εφοδιασμού, προκειμένου να αποφεύγονται, στις αγορές της ΕΕ, προϊόντα και υπηρεσίες που βασίζονται στην παιδική εργασία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του για την εναρμόνιση και την ενίσχυση των ελέγχων των εισαγωγών και των αλυσίδων εφοδιασμού, μεταξύ άλλων με την επιδίωξη δεσμευτικών μέτρων δέουσας επιμέλειας και την εφαρμογή των προτύπων του ΟΟΣΑ·

8.  υπενθυμίζει ότι η εξόρυξη συγκαταλέγεται στους τομείς με τον υψηλότερο κίνδυνο παραβίασης των δικαιωμάτων των εργαζομένων· επισημαίνει ότι ο κανονισμός για τα ορυκτά από περιοχές συγκρούσεων θα τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2021 και ότι η Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει στο Κοινοβούλιο έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του έως τον Ιανουάριο του 2023· πιστεύει ότι η επανεξέταση θα πρέπει να λάβει υπόψη τον αντίκτυπο του κανονισμού επί τόπου και να αξιολογήσει την πιθανότητα συμπερίληψης ορυκτών όπως οι μαρμαρυγίες·

9.  καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τη Μαδαγασκάρη, ώστε να υποστηρίξουν την έγκριση και εφαρμογή νομοθετικών πράξεων, πολιτικών, προϋπολογισμών και προγραμμάτων δράσης που θα συμβάλουν στην πλήρη πραγμάτωση όλων των δικαιωμάτων κάθε παιδιού, συμπεριλαμβανομένων των εργαζόμενων παιδιών, καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας όσων απασχολούνται στον εξορυκτικό τομέα· καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ στη Μαδαγασκάρη να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την κατάσταση των δικαιωμάτων των παιδιών στη χώρα·

10.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να αντικατοπτρίζεται στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027 η δέσμευση της ΕΕ για την εξάλειψη της φτώχειας, των χειρότερων μορφών παιδικής εργασίας και της παιδικής εργασίας εν γένει έως το 2025, όπως ορίζουν οι ΣΒΑ, μεταξύ άλλων και στη Μαδαγασκάρη(23), εντός του χρονικού πλαισίου της Ατζέντας των Ηνωμένων Εθνών για το 2030(24)· καλεί την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης να εφαρμόσει πλήρως τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στο πλαίσιο των συμβάσεων της ΔΟΕ αριθ. 182 σχετικά με τις χειρότερες μορφές παιδικής εργασίας και αριθ. 138 σχετικά με την ελάχιστη ηλικία για την πρόσβαση στην απασχόληση, ιδιαίτερα με τη βελτίωση της οικονομικής της ικανότητας να παρακολουθεί και να επιθεωρεί τις συνθήκες εργασίας και διαβίωσης των εργαζομένων σε ορυχεία, και γενικότερα με την παροχή επαρκούς πρόσβασης σε βασική εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, αποχέτευση και πόσιμο νερό· καλεί την κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης να προστατεύσει τα δικαιώματα των παιδιών και να προωθήσει την εξάλειψη της παιδικής εργασίας·

11.  καλεί την Επιτροπή να θέσει επί τάπητος με τη Μαδαγασκάρη το ζήτημα των εταιρειών εξόρυξης στη Μαδαγασκάρη που χρησιμοποιούν παιδική εργασία, ώστε να εξακριβώνεται ότι κανένα μέρος της παραγωγής τους δεν εισάγεται άμεσα ή έμμεσα στην ΕΕ·

12.  ζητεί να μεταρρυθμιστεί η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της ΕΕ και της Μαδαγασκάρης και άλλων εταίρων της Ανατολικής και Νότιας Αφρικής ώστε να περιλαμβάνει εύρωστο κεφάλαιο με τίτλο «Εμπόριο και βιώσιμη ανάπτυξη», όπου κατοχυρώνεται ο σεβασμός για τα διεθνώς συμφωνηθέντα πρότυπα σχετικά με τα εργασιακά δικαιώματα, μεταξύ άλλων και για την καταπολέμηση της παιδικής εργασίας·

13.  καλεί όλες τις ενωσιακές και διεθνείς εταιρείες να τηρούν τις αρχές του δίκαιου εμπορίου και των αγαθών και υλικών που δεν εγείρουν δεοντολογικά προβλήματα·

14.  συνιστά να εφαρμόζεται στο μέλλον ο κανονισμός για τον Μηχανισμό Γειτονίας, Ανάπτυξης και Διεθνούς Συνεργασίας (ΜΓΑΔΣ) στο πλαίσιο της εξάλειψης της παιδικής εργασίας, μεταξύ άλλων και στον τομέα της κοινωνικής ενσωμάτωσης και της ανθρώπινης ανάπτυξης, ώστε να διασφαλιστεί ότι η ΕΕ επενδύει στην εκπαίδευση, την υγεία, τη διατροφή, την κοινωνική προστασία και τη συνολική ενίσχυση των συστημάτων προστασίας των παιδιών·

15.  καλεί την Επιτροπή και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ να εξασφαλίσουν ουσιαστικές διαβουλεύσεις με τις τοπικές και διεθνείς οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ώστε να διασφαλίσουν ότι η διαδικασία προγραμματισμού του ΜΓΑΔΣ, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας προγραμματισμού που αφορά τη Μαδαγασκάρη, λαμβάνει υπόψη αποδεικτικά στοιχεία από προγράμματα και τις εμπειρίες ανήλικων εργαζομένων·

16.  συνιστά στην Επιτροπή να συνεχίσει να υποστηρίζει την εφαρμογή των κατευθυντήριων αρχών των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, να καταπολεμά την παιδική εργασία και τις σύγχρονες μορφές καταναγκαστικής εργασίας, και να προστατεύει τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω του θεματικού προγράμματος του ΜΓΑΔΣ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

17.  καλεί την ΕΕ, ως κύριο παράγοντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα στον κόσμο, να αναλάβει ηγετικό ρόλο στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας και στη λήψη άμεσων και αποτελεσματικών μέτρων, ώστε να δοθεί τέλος σε όλες τις μορφές παιδικής εργασίας έως το 2025·

18.  συνιστά στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να δώσει προτεραιότητα στην προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών και στην εξάλειψη της παιδικής εργασίας στο πλαίσιο του επόμενου σχεδίου δράσης της ΕΕ για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

19.  συνιστά στην ΕΥΕΔ να αναπτύξει το επόμενο σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα, με την ουσιαστική και αποτελεσματική συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των οργανώσεων για τα δικαιώματα του παιδιού, και των ίδιων των παιδιών·

20.  καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι η επικείμενη στρατηγική της ΕΕ για την Αφρική καθοδηγείται από τη φιλοδοξία να εφαρμοστούν οι ΣΒΑ και να πραγματοποιηθούν επενδύσεις σε ευρύ φάσμα δικαιωμάτων του παιδιού, και παράλληλα να διασφαλίσει ότι η εξάλειψη της παιδικής εργασίας βρίσκεται στο επίκεντρο της στρατηγικής αυτής· συνιστά στην Επιτροπή να θέσει τα δικαιώματα των παιδιών στο επίκεντρο της συμφωνίας που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού·

21.  καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη στρατηγική εφαρμογής για την Ατζέντα του 2030 και να θέσει ως βασικό στόχο την εξάλειψη της παιδικής εργασίας· υπογραμμίζει ότι είναι αναγκαίο να εφαρμόζεται πλήρως η αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, όπως κατοχυρώνεται στο άρθρο 208 ΣΛΕΕ, και να ακολουθείται μια προσέγγιση «μη πρόκλησης ζημίας» όσον αφορά τα δικαιώματα των παιδιών· τονίζει ότι είναι σημαντικό, για τον σκοπό αυτό, να συμπεριληφθεί η καταπολέμηση της καταναγκαστικής εργασίας και της παιδικής εργασίας σε όλες τις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης της ΕΕ, μέσω δεσμευτικών και εκτελεστών κεφαλαίων για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία πρέπει να αντικατοπτρίζουν τα υψηλότερα περιβαλλοντικά και κοινωνικά πρότυπα, ιδίως όσον αφορά την παιδική εργασία, σύμφωνα με τη δέσμευση της Προέδρου της Επιτροπής von der Leyen για μια πολιτική «μηδενικής ανοχής» έναντι της παιδικής εργασίας·

22.  υπενθυμίζει μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις αναπτυσσόμενες χώρες είναι το να ανεβούν, μέσω της οικονομικής διαφοροποίησης, στην παγκόσμια αλυσίδα αξίας, και ότι για την επίτευξη του σκοπού αυτού απαιτούνται δίκαιοι κανόνες διεθνούς εμπορίου που προάγουν την ανάπτυξη· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η ΕΕ θα πρέπει να απόσχει από την υιοθέτηση μιας εμπορικής πολιτικής που απαγορεύει στις αναπτυσσόμενες χώρες να επιβάλλουν εξαγωγικούς φόρους επί των πρώτων υλών, κατά γενικό κανόνα στο πλαίσιο των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης, στον βαθμό που αυτό είναι συμβατό με τους κανόνες του ΠΟΕ· καλεί την Επιτροπή να εργαστεί ενεργά στο πλαίσιο του ΠΟΕ για την προώθηση πολυμερών κανόνων για τη βιώσιμη διαχείριση των παγκόσμιων αλυσίδων αξίας, συμπεριλαμβανομένης της υποχρεωτικής δέουσας επιμέλειας στην αλυσίδα εφοδιασμού·

23.  καλεί τη Μαδαγασκάρη να συμπεριλάβει την ενσωμάτωση των νέων στα εθνικά της θεματολόγια ανάπτυξης, να θεσπίσει μηχανισμούς για την ενίσχυση της εκπροσώπησής τους σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων, και να παράσχει συγκεκριμένα και επαρκή δημοσιονομικά κονδύλια σε προγράμματα που δίνουν σε όλους τους νέους τη δυνατότητα να επωφελούνται από την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση·

24.  επισημαίνει την τρέχουσα αναθεώρηση του κώδικα της Μαδαγασκάρης για την εξόρυξη, και καλεί την κυβέρνηση να δώσει προτεραιότητα στη συμμόρφωση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, την αξιοπρεπή εργασία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν γένει και των δικαιωμάτων των παιδιών, με βάση υφιστάμενες πρωτοβουλίες, όπως η πρωτοβουλία για την υπεύθυνη εξόρυξη μαρμαρυγιών·

25.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, στο Συμβούλιο ΑΚΕ-ΕΕ, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην Κοινότητα για την Ανάπτυξη της Μεσημβρινής Αφρικής, στην Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης και στην κυβέρνηση της Μαδαγασκάρης.

(1) ΕΕ C 380 E της 11.12.2012, σ. 129.
(2) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 58.
(3) ΕΕ C 263 της 25.7.2018, σ. 371.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0066.
(5) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14835-2019-INIT/el/pdf
(6) ΕΕ C 101 της 16.3.2018, σ. 19.
(7) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 33.
(8) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 125.
(9) https://www.terredeshommes.nl/sites/tdh/files/visual_select_file/tdh_mica_madagascar_rapport.pdf
(10) Άρθρο 3 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση.
(11) Ηνωμένα Έθνη. 2015. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development (Να αλλάξουμε τον κόσμο μας: η Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη), Έγγραφο ΟΗΕ (A/RES/70/1). Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: https://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1&Lang=E
(12) ΔΟΕ. 2017. Global Estimates of Child Labour: Results and trends, 2012-2016 (Συνολικές εκτιμήσεις της παιδικής εργασίας: Αποτελέσματα και τάσεις, 2012-2016). https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_575499/lang--en/index.htm
(13) https://www.ilo.org/ipec/facts/WorstFormsofChildLabour/Hazardouschildlabour/lang--en/index.htm
(14) INSTAT/UNICEF, Μαδαγασκάρη 2018, Travail des enfants, Multiple Indicator Cluster Surveys (MICS), παρουσίαση PowerPoint.
(15) Δικτυακός τόπος της Παγκόσμιας Τράπεζας, School Enrolment Primary (Εγγραφές στο δημοτικό σχολείο), https://data.worldbank.org/indicator/SE.PRM.ENRR?locations=MG
(16) Δικτυακός τόπος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Where We Work (Πού εργαζόμαστε), Μαδαγασκάρη, «Overview» (Επισκόπηση), https://www.worldbank.org/en/country/madagascar/overview
(17) Ministère de l’Economie et du Plan, Rapport National sur le Développement Humain (Εθνική έκθεση για την ανθρώπινη ανάπτυξη), RNDH αριθ. 6, 2018, https://bit.ly/2IWdx8o
(18) Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων, «Μαδαγασκάρη — Ανασκόπηση της ανθρωπιστικής κατάστασης (Μάρτιος-Απρίλιος 2019)», https://tinyurl.com/y4z3zrbo
(19) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 2015. Σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία 2015-2019. Δράση 15.β https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/eu_action_plan_on_human_rights_and_democracy_en_2.pdf
(20) Μια Ένωση που επιδιώκει περισσότερα. Το πρόγραμμά μου για την Ευρώπη της υποψήφιας προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Πολιτικές κατευθύνσεις για την επόμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2019-2024. Διατίθεται στον δικτυακό τόπο: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/political-guidelines-next-commission_el.pdf
(21) Ursula von der Leyen, εκλεγείσα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Επιστολή ανάθεσης καθηκόντων προς τη Dubravka Šuica, ορισθείσα αντιπρόεδρο για θέματα Δημοκρατίας και Δημογραφίας. 10 Σεπτεμβρίου 2019. Διατίθεται στον δικτυακό τόπο: https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/mission-letterdubravka-suica_en.pdf
(22) https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14835-2019-INIT/el/pdf
(23) https://www.un.org/development/desa/dpad/least-developed-country-category-madagascar.html
(24) Η νέα ευρωπαϊκή κοινή αντίληψη για την ανάπτυξη: «Ο κόσμος μας, η αξιοπρέπειά μας, το μέλλον μας». 2017. https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-9459-2017-INIT/el/pdf


Σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων (FADO) ***I
PDF 126kWORD 43k
Ψήφισμα
Κείμενο
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή και για την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1052/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΕ) 2016/1624 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (COM(2018)0631 – C8-0150/2019 – 2018/0330B(COD))
P9_TA(2020)0038A9-0022/2019

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0631),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση της Διάσκεψης των Προέδρων της 21ης Μαρτίου 2019 να χωρίσει την πρόταση της Επιτροπής και να εξουσιοδοτήσει την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων να εκπονήσει ξεχωριστή νομοθετική έκθεση για τις διατάξεις που αφορούν το σύστημα επιγραμμικού μητρώου γνησίων και πλαστών εγγράφων (FADO), δηλαδή τις αιτιολογικές σκέψεις 80 έως 83, 102, 114 και 115 και το άρθρο 80 της πρότασης της Επιτροπής·

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 στοιχεία β) και δ), το άρθρο 77 παράγραφος 2 στοιχείο γ) και το άρθρο 79 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0150/2019),

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων επί της προτεινόμενης νομικής βάσης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 και το άρθρο 87 παράγραφος 2 στοιχείο α) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής της 12ης Δεκεμβρίου 2018(1),

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Επιτροπής των Περιφερειών της 6ης Φεβρουαρίου 2019(2),

–  έχοντας υπόψη την προσωρινή συμφωνία που εγκρίθηκε από την αρμόδια επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 74 παράγραφος 4 του Κανονισμού του και τη δέσμευση του εκπροσώπου του Συμβουλίου, με επιστολή της 4ης Δεκεμβρίου 2019, να εγκρίνει τη θέση του Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τα άρθρα 59 και 40 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A9-0022/2019),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 13 Φεβρουαρίου 2020 εν όψει της έγκρισης κανονισμού (ΕΕ) 2020/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το σύστημα του επιγραμμικού μητρώου γνήσιων και πλαστών εγγράφων («FADO») και την κατάργηση της κοινής δράσης 98/700/ΔΕΥ του Συμβουλίου

P9_TC1-COD(2018)0330B


(Καθώς έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η θέση του Κοινοβουλίου αντιστοιχεί στην τελική νομοθετική πράξη, κανονισμός (ΕΕ) 2020/493.)

(1) EE C 110 της 22.3.2019, σ. 62.
(2) ΕΕ C 168 της 16.5.2019, σ. 74.


Οι προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας
PDF 186kWORD 60k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Φεβρουαρίου 2020 σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (2019/2967(RSP))
P9_TA(2020)0039B9-0093/2020

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας και το θέμα προτεραιότητας της που είναι η επανεξέταση και η εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου,

–  έχοντας υπόψη την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, που διεξήχθη στο Πεκίνο τον Σεπτέμβριο του 1995, τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης για τη χειραφέτηση των γυναικών που εγκρίθηκαν στο Πεκίνο, καθώς και τα μεταγενέστερα τελικά έγγραφα που προέκυψαν κατά τις έκτακτες συνόδους του ΟΗΕ «Πεκίνο+5», «Πεκίνο+10», «Πεκίνο+15» και «Πεκίνο+20» σχετικά με νέες δράσεις και πρωτοβουλίες για την εφαρμογή της Διακήρυξης και της Πλατφόρμας Δράσης του Πεκίνου, τα οποία εγκρίθηκαν στις 9 Ιουνίου 2000, στις 11 Μαρτίου 2005, στις 2 Μαρτίου 2010 και στις 9 Μαρτίου 2015 αντίστοιχα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1979 για την εξάλειψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών (CEDAW),

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη που εγκρίθηκε τον Σεπτέμβριο 2015 και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης που περιλαμβάνει (ΣΒΑ), και ειδικότερα τους ΣΒΑ 3 και 5·

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Παρισιού της 12ης Δεκεμβρίου 2015,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE) του 2019 με τίτλο «Πεκίνο +25 – Η 5η επισκόπηση της εφαρμογής της πλατφόρμας δράσης του Πεκίνου στα κράτη μέλη της ΕΕ»:

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα ECE/AC.28/2019/3 της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη (περιφερειακή διάσκεψη αναθεώρησης του Πεκίνου + 25)·

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο δράσης της ΕΕ για το φύλο 2016-2020 (GAP II), το οποίο εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 26 Οκτωβρίου 2015, και την ετήσια έκθεση εφαρμογής του για το 2018, η οποία δημοσιεύτηκε από την Επιτροπή και την Ύπατη Εκπρόσωπο στις 11 Σεπτεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την πρωτοβουλία Spotlight ΕΕ-ΟΗΕ του 2017 που αποσκοπεί στην εξάλειψη κάθε μορφής βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τις γυναίκες, την ειρήνη και την ασφάλεια της 10ης Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 9ης και 10ης Δεκεμβρίου 2019 με θέμα «Ισότητα των φύλων στις οικονομίες της ΕΕ: η μελλοντική πορεία»

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Προεδρίας της 6ης Δεκεμβρίου 2018 σχετικά με την ισότητα των φύλων, τη νεολαία και την ψηφιοποίηση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την ισότητα των φύλων στις εμπορικές συμφωνίες της ΕΕ(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 3ης Οκτωβρίου 2017 σχετικά με την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα στην ΕΕ(2),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Ιανουαρίου 2019 σχετικά με την ισότητα των φύλων και τις φορολογικές πολιτικές στην ΕΕ(3),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας(4),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 157 παράγραφος 4 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ για την 64η σύνοδο της Επιτροπής του ΟΗΕ για τη Θέση της Γυναίκας (O-000006/2020 – B9‑0005/2020),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών αποτελεί θεμελιώδη αρχή της ΕΕ, η οποία κατοχυρώνεται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και ότι, κατά συνέπεια, η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την ενσωμάτωση αυτής της αρχής σε όλες τις πολιτικές, τα μέτρα και τις δράσεις της ΕΕ, καθώς και στην εξωτερική της διάσταση·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δικαιώματα των γυναικών και η ισότητα των φύλων δεν είναι μόνο θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία θα πρέπει να υπερασπίζονται στον ίδιο βαθμό γυναίκες και άνδρες, αλλά ότι αποτελούν επίσης προϋποθέσεις για την προώθηση της κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης και για τη μείωση της φτώχειας και απαραίτητο θεμέλιο ενός ειρηνικού, ευημερούντος και βιώσιμου κόσμου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που η πλατφόρμα δράσης του Πεκίνου (BPfA) δημιουργήθηκε πριν από 25 χρόνια, πολλές από τις προκλήσεις που εντοπίστηκαν το 1995 εξακολουθούν να ισχύουν σήμερα (όπως, μεταξύ πολλών άλλων, το μισθολογικό και συνταξιοδοτικό χάσμα μεταξύ των φύλων, τα χαμηλά ποσοστά απασχόλησης μεταξύ των γυναικών, η υποεκπροσώπηση στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, η άνιση κατανομή της μη αμειβόμενης εργασίας και η έμφυλη βία): λαμβάνοντας υπόψη ότι η UN CSW64 θα επικεντρωθεί στην επανεξέταση και αξιολόγηση της εφαρμογής της BPfA, στα αποτελέσματα της 23ης ειδικής συνόδου της Γενικής Συνέλευσης και στην πλήρη υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΒΑ5 αποσκοπεί στην επίτευξη ισότητας των φύλων και στην χειραφέτηση όλων των γυναικών και κοριτσιών σε ολόκληρο τον κόσμο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΣΒΑ5 είναι ένας αυτοτελής στόχος, δηλαδή πρέπει να ενσωματωθεί σε ολόκληρη την Ατζέντα του 2030 για την υλοποίηση όλων των ΣΒΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χειραφέτηση των γυναικών συνίσταται στο να τους παρασχεθούν τα απαραίτητα εργαλεία ώστε να καταστούν οικονομικά ανεξάρτητες, να εκπροσωπούνται ισότιμα στην κοινωνία, να διαδραματίζουν ισότιμο ρόλο σε όλους τους τομείς της ζωής και να αποκτήσουν μεγαλύτερη εξουσία στη δημόσια ζωή και έλεγχο όλων των αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι «Συνασπισμοί Δράσης» είναι παγκόσμιες, καινοτόμες, πολυμερείς συμπράξεις που θα κινητοποιήσουν τις κυβερνήσεις, την κοινωνία των πολιτών, τους διεθνείς οργανισμούς και τον ιδιωτικό τομέα· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα θέματα του Συνασπισμού Δράσης για το φόρουμ «Γενιά Ισότητα» είναι η έμφυλη βία, η οικονομική δικαιοσύνη και τα οικονομικά δικαιώματα, η σωματική αυτονομία και η σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα (SRHR), η φεμινιστική δράση για την κλιματική δικαιοσύνη, η τεχνολογία και η καινοτομία για την ισότητα των φύλων, τα φεμινιστικά κινήματα και η ηγεσία, που επιλέγονται με βάση τις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και μέσω μιας βασισμένης σε δεδομένα διαδικασίας διαβούλευσης με διεθνείς φεμινιστικές ομάδες, οργανώσεις ακτιβιστών βάσης, κυβερνήσεις και άλλους εταίρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Συνασπισμοί Δράσης αντικατοπτρίζουν έναν από τους στόχους του φόρουμ «Γενιά Ισότητα», ο οποίος συνίσταται στην επίτευξη απτών αποτελεσμάτων όσον αφορά την ισότητα των φύλων κατά τη διάρκεια της Δεκαετίας Δράσης των Ηνωμένων Εθνών (2020-2030), προκειμένου να επιτευχθούν οι ΣΒΑ· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε Συνασπισμός Δράσης θα δρομολογήσει ένα στοχευμένο σύνολο συγκεκριμένων, φιλόδοξων και άμεσων δράσεων κατά την περίοδο 2020-2025, προκειμένου να επιτευχθούν απτά αποτελέσματα όσον αφορά την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα των κοριτσιών και των γυναικών·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ διαδραματίζει ηγετικό ρόλο σε παγκόσμιο επίπεδο, δεδομένου ότι είναι ο μεγαλύτερος χορηγός αναπτυξιακής βοήθειας και ότι από κοινού με τα κράτη μέλη της παρέχει περισσότερο από το ήμισυ της επίσημης αναπτυξιακής βοήθειας (ΕΑΒ) παγκοσμίως και αποτελεί μείζονα υποστηρικτή του προγράμματος δράσης 2030 το οποίο έχει δεσμευτεί να εφαρμόσει· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη συμπεριλαμβάνει την ισότητα των φύλων και τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών, καθώς και τη χειραφέτηση και την προστασία τους, ως βασική αρχή και προτεραιότητα σε όλους τους τομείς της εξωτερικής δράσης της ΕΕ·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρείται σε ολόκληρο τον κόσμο μια οργανωμένη, ανησυχητική εναντίωση στα δικαιώματα των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ+· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εναντίωση αυτή είναι επίσης ορατή στα κράτη μέλη, όπου κινήματα κατά του φύλου προσπαθούν να περιορίσουν τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα δικαιώματα, να απαγορεύσουν τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση και τις μελέτες σχετικά με το φύλο και να προωθήσουν εκστρατείες δυσφήμισης κατά της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η οπισθοδρόμηση όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των φύλων ισοδυναμεί με επιθέσεις κατά της ίδιας της δημοκρατίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μισθολογικές και συνταξιοδοτικές διαφορές μεταξύ των φύλων έχουν μειωθεί στην ΕΕ από το 2013, αλλά εξακολουθούν να είναι υψηλές (περίπου 16 % και 37 % αντίστοιχα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το χάσμα μεταξύ των φύλων στον τομέα της απασχόλησης παραμένει στάσιμο σε 11,5 εκατοστιαίες μονάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η πιθανότητα να εργάζονται γυναίκες με καθεστώς μερικής απασχόλησης εξακολουθεί να είναι σχεδόν τετραπλάσια από την πιθανότητα των ανδρών και ότι αυτή η διαφορά έχει στην ουσία παραμείνει αναλλοίωτη από το 2013·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον κόσμο εξακολουθούν να έχουν περισσότερες ευθύνες από τους άνδρες όσον αφορά τη φροντίδα των παιδιών και των ηλικιωμένων συγγενών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για παράδειγμα, στην ΕΕ, εκτιμάται ότι οι γυναίκες αναλαμβάνουν κατά μέσο όρο περίπου 13 ώρες περισσότερη μη αμειβόμενη εργασία την εβδομάδα από τους άνδρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος, οι στόχοι της Βαρκελώνης για την παροχή επίσημης παιδικής φροντίδας δεν έχουν επιτευχθεί ακόμη πλήρως σε ορισμένα κράτη μέλη και ότι σχεδόν το ένα τρίτο των νοικοκυριών στην ΕΕ συνεχίζουν να δυσκολεύονται να αντεπεξέλθουν οικονομικά στην παροχή παιδικής φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν σημαντικά κενά όσον αφορά τη διαθεσιμότητα επίσημων υπηρεσιών μακροχρόνιας φροντίδας για τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία, καθώς και σημαντικές διαφορές όσον αφορά τις δαπάνες των κρατών μελών για αυτές τις υπηρεσίες·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ενώ το ποσοστό των γυναικών σε ρόλους λήψης αποφάσεων έχει ως επί το πλείστον αυξηθεί από το 2013, η πρόοδος που σημειώθηκε ήταν κατά κανόνα αργή και αποσπασματική· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο βαθμός υποεκπροσώπησης των γυναικών ποικίλει μεταξύ και εντός τομέων και κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι παρατηρούνται ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα εκπροσώπησης των γυναικών (περίπου 20 % ή λιγότερο) σε πολλές θέσεις λήψης οικονομικών και επιχειρηματικών αποφάσεων, στον τομέα του αθλητισμού, στον διπλωματικό τομέα και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σχεδόν κάθε τρίτη γυναίκα και κάθε τρίτος άνδρας χωρίς σύντροφο διατρέχει κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού και ότι οι γυναίκες αποτελούν τη συντριπτική πλειοψηφία (87 %) των μόνων γονέων· λαμβάνοντας υπόψη ότι περίπου ένα στα δύο άτομα από οικογένειες μεταναστών που δεν προέρχονται από την ΕΕ και σχεδόν το ένα τρίτο των γυναικών με αναπηρία διατρέχουν κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού· λαμβάνοντας υπόψη ότι τέσσερα στα πέντε μέλη της κοινότητας των Ρομά έχουν εισοδήματα κάτω από το όριο της φτώχειας στη χώρα διαμονής τους και ότι λιγότερες από μία στις πέντε γυναίκες Ρομά (ηλικίας 16 ετών και άνω) εργάζονται·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως ορίζεται στη Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, η βία κατά των γυναικών θεωρείται παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μία μορφή διάκρισης κατά των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία εξακολουθεί να αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα για εκατομμύρια γυναίκες και κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι μία στις δύο γυναίκες στην ΕΕ έχουν υποστεί σεξουαλική παρενόχληση και μία στις τρεις έχουν πέσει θύματα σωματικής και/ή σεξουαλικής βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων είναι γυναίκες και κορίτσια· λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση ορισμένων ομάδων γυναικών σε διατομεακές και πολλαπλές μορφές διακρίσεων αυξάνει περαιτέρω την έκθεσή τους σε διάφορες μορφές έμφυλης βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση των διακρίσεων σε νόμους και πρακτικές και η αντιμετώπιση μεροληπτικών συμπεριφορών και κανόνων σε τομείς όπως οι γάμοι παιδιών και άλλες εθιμικές πρακτικές ενισχύουν τα δικαιώματα και τη χειραφέτηση των γυναικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση υπηρεσιών σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και δικαιωμάτων είναι μια μορφή βίας κατά των γυναικών·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμφάνιση βίας στον κυβερνοχώρο (συμπεριλαμβανομένων της ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο, της επίμονης παρακολούθησης μέσω διαδικτύου, του εκφοβισμού ή της παρενόχλησης και της μη συναινετικής δημοσίευσης σαφών εικόνων) προκαλεί ολοένα και μεγαλύτερη ανησυχία, καθώς η βία αυτή μπορεί να φιμώσει τις γυναίκες και να τις αποθαρρύνει από το να αναλάβουν εξέχοντα ρόλο στη δημόσια ζωή· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες που ασκούν δημόσια λειτουργήματα, όπως οι πολιτικοί, οι δημοσιογράφοι και όσες αγωνίζονται για τα δικαιώματα των γυναικών και των μειονοτήτων, πέφτουν όλο και περισσότερο θύματα σεξιστικής παρενόχλησης στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες υφίστανται επίσης παρενόχληση λόγω φύλου και εκφοβισμό στον χώρο εργασίας, πράγμα το οποίο έγινε εμφανές και αναγνωρίστηκε με ορατό τρόπο με το πρόσφατο παγκόσμιο κίνημα #MeToo·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα παρουσιάζει μεγάλες διαφορές ανά τον κόσμο, όπως επίσης και εντός και μεταξύ των κρατών μελών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η άρνηση της πρόσβασης ή η περιορισμένη πρόσβαση είναι ιδιαίτερα επιζήμια για αυτούς που βρίσκονται στις πλέον ευάλωτες καταστάσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε χώρα που αναλύθηκε στον Άτλαντα για την Αντισύλληψη του 2019 πρέπει να κάνει περισσότερα για να βελτιώσει την πρόσβαση στην ενημέρωση και τις προμήθειες ειδών αντισύλληψης ούτως ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να κάνουν τις επιλογές τους για την αναπαραγωγική ζωή τους·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αποτελούν παράγοντες θετικής αλλαγής και συμβάλλουν στην πρόληψη και την επίλυση συγκρούσεων, στην οικοδόμηση της ειρήνης, σε ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις και στην ανασυγκρότηση μετά από συγκρούσεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την αποτελεσματική διαχείριση των κλιματικών προκλήσεων καθώς και για την επίτευξη δίκαιης και ισότιμης μετάβασης που δεν θα αφήνει κανέναν πίσω· λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε δράση για το κλίμα πρέπει να περιλαμβάνει μια έμφυλη και μια διατομεακή προοπτική· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες πρέπει να διαδραματίσουν ισχυρότερο ρόλο στον χώρο της κλιματικής αλλαγής ως επικεφαλής, επαγγελματίες και τεχνικοί παράγοντες αλλαγής·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική χειραφέτηση των γυναικών έχει ζωτική σημασία για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική ανάπτυξη· τονίζει τη σημασία της στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας, του ρόλου των γυναικών στις εμπορικές πολιτικές και συμφωνίες, και της ένταξης των γυναικών σε αναδυόμενους οικονομικούς τομείς όπως οι ΤΠΕ, οι κλάδοι STEM, ο ψηφιακός τομέας, η τεχνητή νοημοσύνη και η πράσινη οικονομία ως μοχλών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και την οικονομική ανεξαρτησία των γυναικών·

1.  απευθύνει στο Συμβούλιο τις ακόλουθες συστάσεις:

Γενικές παρατηρήσεις

α.  να επιβεβαιώσει εκ νέου την απεριόριστη δέσμευσή του υπέρ της BPfA και των επακόλουθων διασκέψεων αναθεώρησης, καθώς και υπέρ του φάσματος δράσεων για την ισότητα των φύλων που περιγράφονται σε αυτήν· επαναλαμβάνει ότι η προσπάθεια για την επίτευξη των δικαιωμάτων των γυναικών και της ισότητας των φύλων απαιτεί μια συντονισμένη και πολυτομεακή προσέγγιση, στην οποία θα συμμετέχουν όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη για την αντιμετώπιση των επίμονων πολλαπλών μορφών διακρίσεων, των επικρατούντων στερεοτύπων των φύλων και της έλλειψης ισότητας μεταξύ των φύλων·

   β. να υπογραμμίσει τη σημασία ενός θετικού αποτελέσματος κατά την CSW64, η οποία προβλέπεται να πραγματοποιηθεί από τις 9 έως τις 20 Μαρτίου 2020, μεταξύ άλλων μέσω της έγκρισης μιας δέσμης μακρόπνοων φιλόδοξων δεσμεύσεων που θα περιγράφονται στην πολιτική δήλωση·
   γ. να διασφαλίσει ότι η ΕΕ θα τηρήσει ενιαία στάση και θα αναλάβει αποφασιστική δράση για την ομόφωνη καταγγελία της εναντίωσης στην ισότητα των φύλων και των μέτρων που υπονομεύουν τα δικαιώματα, την αυτονομία και τη χειραφέτηση των γυναικών σε όλους τους τομείς· να αναγνωρίσει ότι ένας σημαντικός τρόπος για να καταπολεμηθεί αυτή η εναντίωση είναι η προορατική προώθηση της ισότητας των φύλων με βάση τα δικαιώματα και η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου σε όλους τους τομείς·
   δ. να υποσχεθεί ότι θα υποστηρίξει σε μεγάλο βαθμό το έργο της μονάδας ΗΕ Γυναίκες, η οποία αποτελεί κεντρικό παράγοντα στο σύστημα των Ηνωμένων Εθνών για την προώθηση των δικαιωμάτων των γυναικών και τη συνεργασία όλων των σχετικών ενδιαφερόμενων μερών, ώστε να επέλθει αλλαγή πολιτικής και να συντονιστούν οι δράσεις· να καλέσει όλα τα κράτη μέλη του ΟΗΕ, καθώς και την ΕΕ, να εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση για την μονάδα ΗΕ Γυναίκες·
   ε. να συμμετάσχει ενεργά στους Συνασπισμούς Δράσης, από κοινού με την Επιτροπή, και να τονίσει τη σημασία του Πεκίνου + 25 και του φόρουμ «Γενιά Ισότητα»· να αναγνωρίσει τη δέσμευσή του να υποστηρίζει την ετήσια παρακολούθηση και υποβολή εκθέσεων στο πλαίσιο της έκθεσης προόδου του Συνασπισμού Δράσης·
   στ. να εξασφαλίσει τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σχετικά με την θέση της ΕΕ στην CSW64·

Η ΕΕ ως παγκόσμιος παράγοντας

ζ.  να εξασφαλίσει τη συνοχή και την συμπληρωματικότητα μεταξύ όλων των ήδη υφιστάμενων εξωτερικών μέσων και πολιτικών της ΕΕ σε ό,τι αφορά την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου, συμπεριλαμβανομένων της εμπορικής πολιτικής της ΕΕ, της νέας Κοινής Αντίληψης για την Ανάπτυξη, της δέσμης των πόρων της ΕΕ για την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στην αναπτυξιακή συνεργασία, και του σχεδίου δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία·

   η. να ασκεί μια εμπορική πολιτική που να βασίζεται σε σύστημα αξιών και η οποία να περιλαμβάνει τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των εργασιακών και περιβαλλοντικών δικαιωμάτων, καθώς και τον σεβασμό των θεμελιωδών ελευθεριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της ισότητας των φύλων· να υπενθυμίσει ότι όλες οι εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ πρέπει να ενσωματώνουν τη διάσταση του φύλου και να περιλαμβάνουν ένα φιλόδοξο και εφαρμόσιμο κεφάλαιο για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη (TSD)· να υποδεχθεί θετικά τη δέσμευση της Επιτροπής να εξασφαλίσει, για πρώτη φορά στην ιστορία της ΕΕ, την ενσωμάτωση ειδικού κεφαλαίου για την ισότητα των φύλων στην εκσυγχρονισμένη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Χιλής και της ΕΕ και να προωθήσει και να υποστηρίξει την ενσωμάτωση παρόμοιων κεφαλαίων σε όλες τις νέες εμπορικές και επενδυτικές συμφωνίες της ΕΕ, με βάση τα υπάρχοντα διεθνή παραδείγματα· να αναγνωρίσει ότι οι δεσμεύσεις εμπορίας στις ενωσιακές συμφωνίες δεν θα πρέπει επ’ ουδενί να υπερισχύουν των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων των γυναικών ή της περιβαλλοντικής προστασίας, ενώ θα πρέπει να συνεκτιμούν το τοπικό πολιτισμικό, κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον·
   θ. να αναλάβει ισχυρό ηγετικό ρόλο στην επίτευξη των δικαιωμάτων των κοριτσιών και των γυναικών και της ισότητας των φύλων στην εξωτερική της δράση, ιδίως στον τομέα της πολιτικής ασφάλειας, της εξωτερικής πολιτικής και της πολιτικής για την ανάπτυξη και τη συνεργασία και να ανανεώσει το σχέδιο δράσης για την ισότητα των φύλων για τις εξωτερικές σχέσεις μετά το 2020 και να το καταστήσει ακόμη πιο φιλόδοξο· να λάβει υπόψη του το αίτημα του Κοινοβουλίου το οποίο ζητεί να συνεχίσει η ΕΕ να στηρίζει την πρωτοβουλία «Spotlight», μια εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και του ΟΗΕ, στόχος της οποίας είναι η εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών έως το 2030·
   ι. να διπλασιάσει τις προσπάθειές του για την εφαρμογή του θεματολογίου 2030 και όλων των ΣΒΑ, και ιδίως των ΣΒΑ3 και ΣΒΑ5, ώστε να διασφαλιστεί ότι καμία γυναίκα και κανένα κορίτσι δεν θα υφίσταται διακρίσεις, βία ή αποκλεισμό και θα έχει πρόσβαση στην υγεία, στη σίτιση, στην εκπαίδευση και σε ευκαιρίες απασχόλησης·
   ια. να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να εξαλειφθεί η χρήση του βιασμού ως όπλου πολέμου και καταπίεσης και για να ασκηθεί πίεση τόσο από την ΕΕ όσο και από τα κράτη μέλη της στις κυβερνήσεις τρίτων χωρών και σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς σε περιοχές όπου παρατηρείται αυτή η μορφή βίας με βάση το φύλο, ώστε να εξαλειφθεί η πρακτική, να προσαχθούν οι δράστες στη δικαιοσύνη και να καταβληθούν προσπάθειες προκειμένου οι επιζώντες, οι γυναίκες που επλήγησαν και οι κοινότητες να βοηθηθούν να θεραπευτούν και να συνέλθουν·
   ιβ. να ενθαρρύνει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε διαδικασίες διατήρησης της ειρήνης, οικοδόμησης της ειρήνης και διαμεσολάβησης, καθώς και σε αποστολές διαχείρισης στρατιωτικών και πολιτικών κρίσεων της ΕΕ, σύμφωνα με την απόφαση 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις γυναίκες και την ειρήνη και την ασφάλεια, με ιδιαίτερη έμφαση στη σεξουαλική βία που συνδέεται με συγκρούσεις· να υπενθυμίσει ότι η ανάλυση των συγκρούσεων που λαμβάνει υπόψη τη διάσταση του φύλου, σε συνεννόηση με παράγοντες της κάθε κοινότητας και με οργανώσεις γυναικών, μπορεί να διευκολύνει την καλύτερη κατανόηση του ρόλου των γυναικών στις συγκρούσεις·
   ιγ. να ενσωματώσει στην απόκριση της ΕΕ και των κρατών μελών στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας την διάσταση της ισότητας των φύλων και την διάσταση της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων, δεδομένου ότι η πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη αποτελεί βασική ανάγκη για τους ανθρώπους σε ανθρωπιστικά πλαίσια·
   ιδ. να καταδικάσει έντονα τον «κανόνα της παγκόσμιας μέγγενης» (global gag rule), ο οποίος δεν επιτρέπει στις διεθνείς οργανώσεις να λαμβάνουν χρηματοδότηση οικογενειακού προγραμματισμού από τις ΗΠΑ, εφόσον εφαρμόζουν, παρέχουν συμβουλές, αναφέρουν ή ασκούν πιέσεις για υπηρεσίες άμβλωσης· να αντιμετωπίσει αυτόν τον κανόνα ως άμεση επίθεση και πλήγμα για τα κτηθέντα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών· να καλέσει επειγόντως την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο του κανόνα της μέγγενης στηρίζοντας σημαντικά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα και να καλύψουν το χρηματοδοτικό κενό·
   ιε. να λάβει υπόψη του ότι στις αναπτυσσόμενες χώρες οι γυναίκες και τα κορίτσια πλήττονται δυσανάλογα από τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, η οποία αυξάνει τις υφιστάμενες ανισότητες και απειλεί την υγεία, την ασφάλεια και την οικονομική ευημερία των γυναικών και των κοριτσιών· να υπενθυμίσει ότι η δράση για το κλίμα είναι αποτελεσματικότερη όταν οι γυναίκες και τα κορίτσια διαδραματίζουν ενεργό ρόλο, δεδομένου ότι αποτελούν ισχυρούς παράγοντες αλλαγής·

Οικονομική και πολιτική χειραφέτηση των γυναικών

ιστ.  να εντείνει τις προσπάθειες για μεγαλύτερη ένταξη των γυναικών στην αγορά εργασίας και να βελτιώσει την στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, δεδομένου ότι πρόκειται για βασικούς παράγοντες για την επίτευξη μακροπρόθεσμης οικονομικής ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς, την καταπολέμηση των ανισοτήτων και την ενθάρρυνση της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών· να λάβει μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των γυναικών, και ιδίως της μακροχρόνιας ανεργίας τους·

   ιζ. να ενισχύσει τόσο τις νομοθετικές όσο και τις μη νομοθετικές προσπάθειες για την οριστική κάλυψη του μισθολογικού και συνταξιοδοτικού χάσματος μεταξύ των φύλων και να εφαρμόσει αυστηρά την αρχή της ισότητας των αμοιβών, διασφαλίζοντας ότι οι μισθοί των εργαζομένων με μερική απασχόληση θα είναι σύμφωνοι με το ισοδύναμο πλήρους απασχόλησης και θεσπίζοντας νομοθεσία που θα ενισχύει τη διαφάνεια των αμοιβών, θα βελτιώνει τη νομική σαφήνεια για τον εντοπισμό έμφυλων προκαταλήψεων και διακρίσεων στις δομές των αμοιβών και θα καταπολεμά τον κάθετο και τον οριζόντιο διαχωρισμό και τις προκαταλήψεις των εργοδοτών στις προσλήψεις και στη λήψη αποφάσεων για τις προαγωγές· να προωθήσει νέες επενδύσεις σε υποδομές φροντίδας, εκπαίδευσης και υγειονομικής περίθαλψης και στη δημόσια παροχή προσβάσιμων, οικονομικά προσιτών και ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, συμπεριλαμβανομένης της φροντίδας για τα παιδιά, τα εξαρτώμενα άτομα και τους ηλικιωμένους, και να εξασφαλίσει ισχυρή προστασία και εργασιακά δικαιώματα για τις εγκύους κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη τους·
   ιη. να υποστηρίξει πολιτικές που να ευνοούν την ίση κατανομή των οικιακών ευθυνών και των ευθυνών φροντίδας μεταξύ γυναικών και ανδρών και να καταπολεμήσει τα πρότυπα για τα φύλα και τις άνισες προσδοκίες από τα φύλα όσον αφορά την περίθαλψη, εφαρμόζοντας κατάλληλες πολιτικές που θα προβλέπουν την σύμπραξη των ανδρών στις απαραίτητες αλλαγές·
   ιθ. να αναγνωρίσει τις διαφορετικές επιπτώσεις της φορολόγησης στις γυναίκες και στα διάφορα είδη νοικοκυριών (νοικοκυριά στα οποία εργάζονται δύο άτομα, νοικοκυριά στα οποία εργάζεται μόνο ό άνδρας ή μόνο η γυναίκα κ.λπ.) και να διασφαλίσει ότι τα φορολογικά συστήματα θα προωθούν και θα προστατεύουν την ισότητα των φύλων και τη φορολογική δικαιοσύνη για τις γυναίκες, εξαλείφοντας τις προκαταλήψεις που σχετίζονται με το φύλο και τα κίνητρα που διαιωνίζουν τους άνισους ρόλους των φύλων·
   κ. να εντείνει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση του οριζόντιου και κάθετου κατακερματισμού της αγοράς εργασίας και την αύξησης του ποσοστού των γυναικών σε επισφαλείς θέσεις εργασίας, και να μεριμνήσει επαρκώς για τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν πολλαπλές μορφές διακρίσεων· να εξασφαλίσει ότι θα προβλεφθούν μέτρα για τις ηλικιωμένες γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων μέτρων όπως μόρια για περιόδους φροντίδας, επαρκείς ελάχιστες συντάξεις, παροχές επιζώντων και δικαιώματα άδειας για οικογενειακούς λόγους για τους άνδρες, προκειμένου να προληφθεί η αύξηση του ποσοστού των γυναικών μεταξύ των φτωχών·
   κα. να τονίσει το δικαίωμα των γυναικών που εργάζονται ως οικιακοί βοηθοί, συμπεριλαμβανομένων των μεταναστριών και προσφύγων, σε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και ίση κοινωνική προστασία· να εξασφαλίσει την κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης 189 της ΔΟΕ σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό·
   κβ. να αναγνωρίσει τη σημασία της ενίσχυσης πολιτικών και μέτρων που προωθούν την εκπαίδευση των κοριτσιών, και τον αντίκτυπό τους στην υγεία και την οικονομική χειραφέτησή τους· να υπενθυμίσει ότι πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εξασφάλιση σε ολόκληρο τον κόσμο της πρόσβασης των κοριτσιών και των γυναικών σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης· να στηρίξει, στο πλαίσιο αυτό, ευαίσθητες ως προς το φύλο πρωτοβουλίες παροχής συμβουλών σε θέματα σταδιοδρομίας και ευαισθητοποίησης για να προωθηθεί η μεγαλύτερη συμμετοχή των γυναικών σε σταδιοδρομίες στον τομέα των STEM και η συμμετοχή των ανδρών στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας και της εκπαίδευσης· να τονίσει την ανάγκη ένταξης και εκπροσώπησης των γυναικών στους αναδυόμενους οικονομικούς τομείς που είναι σημαντικοί για την αειφόρο ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων του τομέα των ΤΠΕ, του ψηφιακού τομέα και του τομέα της τεχνητής νοημοσύνης·
   κγ. να διασφαλίσει την πλήρη ένταξη των γυναικών σε ισότιμη βάση με τους άνδρες σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς και να προωθήσει ενεργά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων και την ίση εκπροσώπηση όλων των προβλημάτων και συμφερόντων των γυναικών σε όλα τα επίπεδα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων· να δώσει το παράδειγμα και να άρει τη στασιμότητα στην οποία έχει περιέλθει η έγκριση της οδηγίας για τις γυναίκες στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και συνιστά τη θέσπιση ισόρροπων ως προς την εκπροσώπηση των φύλων απαιτήσεων στους εκλογικούς νόμους·

Εξάλειψη της βίας λόγω φύλου και διασφάλιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των γυναικών

κδ.  να καταδικάσει όλες τις μορφές έμφυλης βίας και το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να εκτίθενται σε ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική και οικονομική βία, συμπεριλαμβανομένων της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης, της παρενοχλητικής παρακολούθησης στον κυβερνοχώρο, του βιασμού, των πρόωρων και αναγκαστικών γάμων, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, των εγκλημάτων που διαπράττονται στο όνομα της αποκαλούμενης «τιμής», της αναγκαστικής άμβλωσης, της αναγκαστικής στείρωσης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας, καθώς και άλλων μορφών βίας που συνιστούν σοβαρή παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους· να λάβει υπό σημείωση την σοβαρή ανησυχία του Κοινοβουλίου για το φαινόμενο της γυναικοκτονίας, η οποία είναι η πιο ακραία μορφή βίας κατά των γυναικών·

   κε. να ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ επί τη βάσει ευρείας προσχώρησης χωρίς περιορισμούς και να υποστηρίξει την κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη· να εξασφαλίσει την ορθή εφαρμογή και επιβολή της σύμβασης και να διαθέσει επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας, καθώς και για την προστασία των θυμάτων· να λάβει υπόψη του τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη δράση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (GREVIO) και να βελτιώσει τη νομοθεσία ώστε να συνάδει περισσότερο με τις διατάξεις της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης· να ζητήσει από την Επιτροπή να υποβάλει νομική πράξη για τη στήριξη των κρατών μελών στην πρόληψη και την εξάλειψη όλων των μορφών βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της βίας λόγω φύλου·
   κστ. να κυρώσει τη Σύμβαση 190 της ΔΟΕ για την εξάλειψη της βίας και της παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας και να αναλάβει θετική δράση για την εφαρμογή της πρώτης στην ιστορία σύστασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση του σεξισμού, η οποία προτείνει συγκεκριμένους τρόπους με τους οποίους διάφοροι φορείς μπορούν να τον εντοπίσουν και να τον αντιμετωπίσουν·
   κζ. να εξασφαλίσει ότι όλα τα κράτη μέλη να θα μεταφέρουν στο εθνικό τους δίκαιο και θα εφαρμόσουν αποτελεσματικά την οδηγία 2011/36/ΕΕ της 5ης Απριλίου 2011 για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της(5)·
   κη. να εγγυηθεί τον καθολικό σεβασμό και την καθολική πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη, της BPfA και των εγγράφων αποτελεσμάτων των διασκέψεων αναθεώρησής της, αναγνωρίζοντας ότι συμβάλλουν στην επίτευξη όλων των ΣΒΑ που αφορούν την υγεία, όπως η προγεννητική περίθαλψη και τα μέτρα για την αποφυγή τοκετών υψηλού κινδύνου και τη μείωση της βρεφικής και παιδικής θνησιμότητας· να αναγνωρίσει ότι η πρόσβαση σε οικογενειακό προγραμματισμό, σε υπηρεσίες μητρικής υγείας και σε υπηρεσίες ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη διάσωση της ζωής γυναικών·
   κθ. να παράσχει ανάλογη προς την ηλικία, τεκμηριωμένη και ολοκληρωμένη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση σε κορίτσια και αγόρια σε σχολικά περιβάλλοντα, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα παιδιά και στους νέους να αναπτύξουν τις ορθές γνώσεις, συμπεριφορές και δεξιότητες που χρειάζονται για να διαμορφώσουν ασφαλείς και υγιείς σχέσεις που θα βασίζονται στον αλληλοσεβασμό· να υπενθυμίσει ότι αυτή η διαπαιδαγώγηση θα πρέπει να βασίζεται στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην ισότητα και ποικιλομορφία· να αναγνωρίσει ότι η εκπαίδευση αυτή θα πρέπει να περιλαμβάνει θέματα όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η ταυτότητα φύλου, η έκφραση του φύλου, τα πρότυπα φύλου, οι σχέσεις και η θετική συναίνεση, η πρόληψη της σεξουαλικής και της έμφυλης βίας και των επιβλαβών πρακτικών, όπως η σεξουαλική προσέγγιση μέσω διαδικτύου και ο ακρωτηριασμός των γυναικείων γεννητικών οργάνων, η πρόληψη σεξουαλικώς μεταδιδόμενων λοιμώξεων, ο ιός HIV και η ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη, και να παρέχει πληροφορίες σχετικά με την πρόσβαση στη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγειονομική περίθαλψη, συμπεριλαμβανομένου του οικογενειακού προγραμματισμού, των μεθόδων αντισύλληψης και της ασφαλούς και νόμιμης άμβλωσης·

Ευαισθητοποιημένες ως προς τη διάσταση του φύλου και συμπεριληπτικές πολιτικές και θεσμικά όργανα

λ.  να διασφαλίσει την εφαρμογή της συστηματικής ενσωμάτωσης της διάστασης του φύλου ως βασικής στρατηγικής για τη στήριξη της πραγμάτωσης της ισότητας των φύλων· να αναγνωρίσει ότι η ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου πρέπει να πραγματοποιείται σε όλους τους τομείς πολιτικής και να αναγνωρίσει επίσης την ιδιαίτερη σημασία της διενέργειας αξιολογήσεων του αντίκτυπου όσον αφορά την ισότητα των φύλων·

   λα. να βελτιώσει την παρακολούθηση και τη συλλογή συγκρίσιμων, ανωνυμοποιημένων δεδομένων, διαχωρισμένων ανάλογα με την ηλικία και το φύλο, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιοτική ανάλυση της κατάστασης των γυναικών και να θεσπιστούν κατά συνέπεια καλύτερα τεκμηριωμένες πολιτικές για την ισότητα των φύλων· να ζητήσει από την ΕΕ και τα κράτη μέλη να επενδύσουν περισσότερο στη συλλογή αναλυτικών στοιχείων και να συμβάλουν στην ενίσχυση των εθνικών στατιστικών ικανοτήτων και μηχανισμών στις χώρες εταίρους·
   λβ. να καθιερώσει την ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στις πολιτικές της ΕΕ για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή και να εγγυηθεί χρηματοδοτική και θεσμική στήριξη, πραγματογνωσία σε θέματα ισότητας των φύλων και ισχυρά μέτρα πολιτικής, και να συστήσει σημεία επαφής για το φύλο και την κλιματική αλλαγή σε όλα τα κυβερνητικά θεσμικά όργανα· να αναγνωρίσει ότι η ουσιαστική και ισότιμη συμμετοχή των γυναικών στους φορείς λήψης αποφάσεων και στις πολιτικές και τις δράσεις για το κλίμα σε εθνικό και τοπικό επίπεδο έχει ζωτική σημασία για την επίτευξη των μακροπρόθεσμων στόχων για το κλίμα και να αναγνωρίσει και να στηρίξει τους ρόλους των γυναικών και των κοριτσιών ως παραγόντων αλλαγής·
   λγ. να καταρτίσει και να θέσει σε εφαρμογή ευαισθητοποιημένους ως προς τη διάσταση του φύλου προϋπολογισμούς, πρακτικές και χάρτες πορείας για να εξασφαλιστεί επαρκής χρηματοδότηση που θα διατεθεί για την προώθηση της ισότητας των φύλων· να προβλέψει αξιόπιστη, συστηματική και επαρκή χρηματοδότηση από τους εθνικούς προϋπολογισμούς για την υλοποίηση των διεθνών και εθνικών δεσμεύσεων για την ισότητα των φύλων και τη χειραφέτηση των γυναικών·
   λδ. να ενσωματώσει στη μεταναστευτική πολιτική της ΕΕ μιας πτυχή που θα αφορά τα φύλα και θα εγγυάται τα δικαιώματα των γυναικών και των κοριτσιών προσφύγων, να καθιερώσει χωρίς καθυστέρηση ευαίσθητες ως προς τα φύλα διαδικασίες ασύλου και μετανάστευσης και να εντείνει τις εργασίες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση κατάλληλης ταυτοποίησης και προστασίας των δυνητικών θυμάτων εμπορίας ανθρώπων στα κέντρα υποδοχής σε ολόκληρη την ΕΕ·
   λε. να τονίσει την ανάγκη προστασίας και προώθησης των δικαιωμάτων των ομάδων που βιώνουν πολλαπλές και διατομεακές μορφές διακρίσεων, συμπεριλαμβανομένων των γυναικών με αναπηρία, των μαύρων γυναικών και των γυναικών όλων των φυλών, των μεταναστριών και των γυναικών που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, των ηλικιωμένων γυναικών, των γυναικών σε αγροτικές και ερημωμένες περιοχές, των μόνων μητέρων και των ΛΟΑΤΚΙ+ και να εργαστεί για την προώθηση της έννοιας της καταπολέμησης των πολλαπλών διακρίσεων και για την θεσμοθέτηση της διατομεακής ανάλυσης σε όλα τα όργανα των Ηνωμένων Εθνών, στην ΕΕ και στα αντίστοιχα κράτη μέλη·
   λστ. να διασφαλίσει ότι οι οργανώσεις βάσης για τα δικαιώματα των γυναικών και τα δικαιώματα των υποστηρικτών των δικαιωμάτων των γυναικών και των ΛΟΑΤΚΙ+ θα υποστηρίζονται μέσω της παροχής επαρκούς χρηματοδότησης και της άρσης των περιορισμών που παρεμποδίζουν την ικανότητά τους να αναπτύσσουν δράση και να ασκούν δημοκρατικό έλεγχο στους φορείς εξουσίας· να προωθήσει την ευρεία και ουσιαστική συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των οργανώσεων των γυναικών και των περιθωριοποιημένων ομάδων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής σε όλα τα επίπεδα· να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των νέων γυναικών και συγκεκριμένα της νεολαίας·
   λζ. να εγκρίνει την πρόταση οδηγίας κατά των διακρίσεων που αποσκοπεί στην εφαρμογή, με ευαισθησία ως προς τα φύλα, της αρχής της ίσης μεταχείρισης των προσώπων ανεξαρτήτως θρησκείας ή πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και, για ενημέρωση, στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 9.
(2) ΕΕ C 346 της 27.9.2018, σ. 6.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0014.
(4) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA(2019)0080.
(5) ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου