Indeks 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2020/2732(RSP)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : B9-0229/2020

Podneseni tekstovi :

B9-0229/2020

Rasprave :

PV 23/07/2020 - 10
CRE 23/07/2020 - 10

Glasovanja :

PV 23/07/2020 - 12
PV 23/07/2020 - 16

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2020)0206

Usvojeni tekstovi
PDF 164kWORD 48k
Četvrtak, 23. srpnja 2020. - Bruxelles
Zaključci izvanrednog sastanka Europskog vijeća od 17. do 21. srpnja 2020.
P9_TA(2020)0206B9-0229/2020

Rezolucija Europskog parlamenta od 23. srpnja 2020. o zaključcima izvanrednog sastanka Europskog vijeća od 17. do 21. srpnja 2020. (2020/2732(RSP))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir članke 225., 295., 310., 311., 312., 323. i 324. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) i članke 2., 3. i 15. Ugovora o Europskoj uniji (UEU),

–  uzimajući u obzir svoje Privremeno izvješće od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora(1),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 10. listopada 2019. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. i vlastitim sredstvima: vrijeme je da se ispune očekivanja građana(2),

–  uzimajući u obzir svoju Rezoluciju od 15. svibnja 2020. o novom višegodišnjem financijskom okviru, vlastitim sredstvima i planu oporavka(3),

–  uzimajući u obzir zaključke Europskog vijeća usvojene 21. srpnja 2020.,

–  uzimajući u obzir članak 132. stavak 2. Poslovnika,

A.  budući da je epidemija bolesti COVID-19 uzela tisuće i tisuće života u Europi i svijetu i dovela do nezapamćene krize s katastrofalnim posljedicama po pojedince, obitelji, zaposlenike i poduzeća koja zahtijeva novu vrstu odgovora;

B.  budući da bi se oporavak Europe trebao temeljiti na Europskom zelenom planu, Digitalnoj agendi, Novoj industrijskoj strategiji i poduzetništvu kako bi naša gospodarstva iz krize izašla snažnija, otpornija, održivija i konkurentnija;

C.  budući da su se Europska unija i njezine države članice obvezale na provedbu Programa Ujedinjenih naroda za održivi razvoj do 2030., europskog stupa socijalnih prava i Pariškog sporazuma;

D.  budući da jedinstvenom tržištu prijete nepovratni poremećaji;

E.  budući da je Europsko vijeće iznimno kasno usvojilo svoje stajalište, nakon tri sastanka na vrhu bez zaključka, zbog čega su se otegnuli pregovori o VFO-u;

F.  budući da se zbog oporavka ne smiju žrtvovati dugoročni prioriteti EU-a utvrđeni VFO-om;

G.  budući da bi Parlament trebao biti u potpunosti uključen u primjenu instrumenta za oporavak, kako prilikom zaduživanja tako i prilikom pozajmljivanja;

H.  budući da Parlament jamči za transparentan i demokratski oporavak i mora biti uključen u ex post i ex ante nadzor plana oporavka;

1.  izražava sućut zbog žrtava koronavirusa i zahvaljuje svim zaposlenima koji se bore s pandemijom; smatra da u ovakvim dosad neviđenim, iznimnim okolnostima građani EU-a imaju zajedničku obvezu biti solidarni;

2.  pozdravlja činjenicu da su čelnici država i vlada EU-a prihvatili fond za oporavak u svrhu pokretanja gospodarstva kako je to Europski parlament predložio u svibnju; pohvaljuje izradu instrumenta za oporavak koji predstavlja povijesni potez za EU; žali, međutim, zbog smanjenja bespovratnih sredstava u konačnom dogovoru; podsjeća da se pravnom osnovom odabranom za uspostavljanje instrumenta za oporavak ne dodjeljuje službena uloga izabranim zastupnicima u Europskom parlamentu;

3.  ne prihvaća, međutim, politički dogovor o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje od 2021. do 2027. u njegovom trenutačnom obliku; spreman je odmah sudjelovati u konstruktivnim pregovorima s Vijećem kako bi se prijedlog poboljšao; podsjeća na mandat Parlamenta iz studenoga 2018.; naglašava da Europski parlament mora pristati na sporazum o uredbi o VFO-u u skladu s člankom 312. Ugovora;

4.  žali zbog toga što prečesto ostajanje isključivo pri nacionalnim interesima i stajalištima ugrožava postizanje zajedničkih rješenja u zajedničkom interesu; upozorava da su rezovi koji se primjenjuju na VFO u suprotnosti s ciljevima EU-a; smatra da su primjerice predloženi rezovi za zdravstvene i istraživačke programe opasni u kontekstu globalne pandemije; da se predloženim rezovima u obrazovanju, digitalnoj preobrazbi i inovaciji ugrožava budućnost sljedećeg europskog naraštaja; da su predloženi rezovi za programe kojima se podržava prijelaz regija ovisnih o ugljiku protivni Zelenom planu EU-a; da se predloženim rezovima za azil, migracije i upravljanje granicama EU dovodi u opasnost u sve nestabilnijem i nesigurnijem svijetu;

5.  drži da su čelnici država i vlada EU-a podbacili u rješavanju problema plana otplate instrumenta za oporavak; podsjeća da postoje samo tri mogućnosti kako bi se to napravilo: daljnjim rezovima za programe s dodanom vrijednošću EU-a do 2058., povećanjem doprinosa država članica ili stvaranjem novih vlastitih sredstava; smatra da se jedino stvaranjem novih vlastitih sredstava može pomoći otplati duga EU-a te pritom spasiti proračun EU-a i olakšati fiskalni pritisak na nacionalne proračune i građane EU-a; podsjeća da je stvaranje novih vlastitih sredstava jedina prihvatljiva metoda za Parlament;

6.  žali zbog činjenice da je Europsko vijeće odbilo predloženo „prijelazno rješenje”, kojim se trebalo odgovoriti na kroničnu potrebu financiranja ulaganjima 2020. kako bi se pružio hitni odgovor na krizu za građane EU-a i korisnike te zajamčilo potrebno financiranje između prvih mjera i dugoročnog oporavka;

7.  podsjeća da su zaključci Europskog vijeća o VFO-u tek politički dogovor čelnika država i vlada; naglašava da Parlament neće dati automatsko odobrenje za „gotovu stvar” i da je spreman uskratiti suglasnost za VFO dok se ne postigne zadovoljavajući dogovor u nadolazećim pregovorima Parlamenta i Vijeća; podsjeća da Parlament kao suzakonodavac morati pristati na svih 40 programa EU-a koji se financiraju u okviru VFO-a;

8.  nalaže nadležnim parlamentarnim timovima da pregovaraju o relevantnim zakonodavnim predmetima u skladu s odgovarajućim mandatom Parlamenta za trijaloge; nalaže pregovaračkom timu za VFO/vlastita sredstva da pregovara na temelju sljedećeg mandata;

Prioriteti Europskog parlamenta u pogledu cjelokupnog sporazuma

Vladavina prava

9.  duboko žali zbog činjenice da je Europsko vijeće znatno oslabilo napore Komisije i Europskog parlamenta da se poštuju vladavina prava, temeljna prava i demokracija u sklopu VFO-a i Instrumenta za EU sljedećeg naraštaja (Next Generation EU – NGEU); ponavlja svoj zahtjev da se dovrši rad suzakonodavca na predloženom mehanizmu Komisije kako bi se proračun EU-a zaštitio u slučajevima kad postoji sustavna prijetnja vrijednostima ugrađenima u članak 2. Ugovora o Europskoj uniji (UEU) i kad su u pitanju financijski interesi Unije; naglašava da bi se mehanizam trebalo pokrenuti izglasavanjem „obrnute kvalificirane većine” kako bi bio učinkovit; ističe da taj mehanizam ne smije utjecati na obvezu tijela javne vlasti ili država članica da isplate sredstva krajnjim korisnicima ili primateljima; naglašava da će se Uredba o vladavini prava usvojiti suodlučivanjem;

Vlastita sredstva

10.  ponavlja da Parlament neće dati svoju suglasnost za VFO bez dogovora o reformi sustava vlastitih sredstava EU-a, među ostalim o uvođenju niza novih vlastitih sredstava do kraja VFO-a za razdoblje od 2021. do 2027. kojim bi se trebalo obuhvatiti barem troškove povezane s NGEU-om (osnovicom i kamatama) u svrhu jamčenja vjerodostojnosti i održivosti plana otplate NGEU-a; naglašava da bi ta nova vlastita sredstva trebalo usmjeriti na smanjenje udjela doprinosa koji se temelje na bruto nacionalnom dohotku;

11.  stoga ističe da bi ta reforma trebala uključivati niz novih sredstava koja se trebaju uvrstiti u proračun Unije od 1. siječnja 2021.; naglašava da je doprinos za plastiku tek prvi djelomični korak prema ispunjavanju očekivanja Parlamenta; namjerava ispregovarati pravno obvezujući vremenski raspored koji će proračunsko tijelo utvrditi za naredno uvrštavanje dodatnih novih vlastitih sredstava u prvoj polovici sljedećeg VFO-a, primjerice sustava trgovanja emisijskim jedinicama (i prihoda nakon svakog narednog proširenja), mehanizma za graničnu prilagodbu emisija ugljika, digitalnog poreza, poreza na financijske transakcije i zajedničke konsolidirane osnovice poreza na dobit; poziva na korištenje revizije VFO-a u sredini razdoblja kako bi se po potrebi uvrstila dodatna sredstva u drugoj polovici VFO-a za razdoblje od 2021. do 2027. u svrhu jamčenja ostvarenja cilja do isteka tog VFO-a;

12.  ponavlja svoje čvrsto stajalište o cjelovitom ukidanju svih rabata i ispravaka što je prije moguće; žali zbog činjenice da je Europsko vijeće ne samo zadržalo već i povećalo rabate kojima se pogoduje nekim državama članicama; ostaje kod svog stajališta u pogledu troškova carinjenja koji bi trebali iznositi 10 %, po izvornoj stopi;

Vodeći programi EU-a

13.  izražava žaljenje zbog rezova u programima usmjerenima na budućnost kako u VFO-u za razdoblje 2021. – 2027. tako i u instrumentu NGEU; smatra da će oni potkopati temelje održivog i otpornog oporavka; konstatira da VFO za razdoblje 2021. – 2027. koji je manji od prijedloga Komisije nije ni održiv ni prihvatljiv; naglašava da je u najnovijem prijedlogu Komisije financiranje za nekoliko od tih programa postavljeno na vrlo nisku razinu, uz pretpostavku da će se nadopuniti sredstvima iz instrumenta NGEU; izražava žaljenje zbog činjenice da je Europsko vijeće eliminiralo tu logiku i poništilo većinu tih dodatnih sredstava; ponovno izražava čvrst stav da je potrebno braniti adekvatno financiranje sljedećeg VFO-a i njegovih dugoročnih ulaganja i politika, koji ne bi trebali biti ugroženi zbog potrebe za neposrednim financiranjem instrumenta za oporavak; namjerava pregovarati o ciljanom jačanju vodećih programa EU-a u sljedećem VFO-u;

14.  naglašava da bi međuinstitucijski pregovori trebali uključivati iznose iz VFO-a po naslovu i po programu; ističe da sada postoji rizik da bi vodeći programi mogli odmah osjetiti pad u financiranju u 2021. u odnosu na 2020.; nadalje ističe da će od 2024. proračun EU-a u cjelini biti ispod razina iz 2020., čime će se ugroziti obveze i prioriteti EU-a, a posebno zeleni plan i Digitalna agenda; ustraje u tome da ciljana povećanja kojima se nadopunjuju iznosi koje je predložilo Europsko vijeće moraju biti usmjerena na programe u području klime, digitalne tranzicije, zdravstva, mladih, kulture, infrastrukture, istraživanja, upravljanja granicama i solidarnosti (kao što su Obzor Europa, InvestEU, Erasmus +, Jamstvo za djecu, Fond za pravednu tranziciju, Digitalna Europa, Instrument za povezivanje Europe, LIFE +, EU za zdravlje, Fond za integrirano upravljanje granicama, Kreativna Europa, Prava i vrijednosti, Europski fond za obranu, Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju te humanitarna pomoć), kao i relevantne agencije EU-a i Ured europskog javnog tužitelja;

Horizontalna pitanja

15.  naglašava da je, kako bi se uskladili politički prioriteti i programi potrošnje, iznimno važno uključiti horizontalna načela i u Uredbu o VFO-u i u Uredbu o instrumentu NGEU, ali i sve drugo relevantno zakonodavstvo, ciljeve održivog razvoja UN-a, ostvarivanje konkurentnih dugoročnih ciljeva EU-a usmjerenih na budućnost, pravednu i socijalno uključivu tranziciju, pravno obvezujući cilj potrošnje od 30 % u području klime i cilj potrošnje od 10 % u području bioraznolikosti; stoga naglašava da bi se trebala brzo usvojiti transparentna, sveobuhvatna i smislena metodologija praćenja koju će se po potrebi prilagoditi tijekom revizije VFO-a u sredini razdoblja, kako za rashode povezane s klimom tako i za rashode povezane s bioraznolikošću; ističe da je i u Uredbu o VFO-u i u Uredbu o instrumentu NGEU potrebno uključiti načelo nečinjenja štete; nadalje ističe da je potrebno postupno ukinuti subvencije za fosilna goriva; poziva Komisiju da razmotri upućivanje na Uredbu o taksonomiji za ulaganja;

16.  snažno podupire uvođenje rodno osviještene politike i obveza rodnog učinka (uključivanje rodne perspektive u izradu proračuna) i u Uredbu o VFO-u i u Uredbu o instrumentu NGEU; stoga smatra da bi se trebalo brzo usvojiti transparentnu, sveobuhvatnu i smislenu metodologiju praćenja, koju bi se po potrebi prilagodilo tijekom revizije VFO-a u sredini razdoblja;

17.  zahtijeva da pravno obvezujuća revizija VFO-a u sredini razdoblja stupi na snagu najkasnije do kraja 2024.; ističe da se ta revizija mora odnositi na gornje granice za razdoblje 2025. – 2027., preraspodjelu odobrenih sredstava za NGEU za koja nije preuzeta obveza i odobrenih sredstava za NGEU koja su opozvana, uvođenje dodatnih vlastitih sredstava i provedbu ciljeva u području klime i bioraznolikosti;

18.  naglašava da su se odredbe o fleksibilnosti VFO-a dogovorene tijekom prethodnih pregovora o VFO-u pokazale ključnim faktorom koji je proračunskim tijelima pomogao da se suoče s nezapamćenim i nepredviđenim krizama tijekom trenutačnog razdoblja; stoga smatra da odredbe o fleksibilnosti VFO-a koje je predložila Komisija predstavljaju apsolutni minimum za sljedeći VFO te namjerava pregovarati o daljnjim poboljšanjima; u tom se kontekstu protivi bilo kakvom pokušaju smanjenja i spajanja posebnih instrumenata VFO-a te navodi da bi ih trebalo izračunati iznad gornjih granica VFO-a i u pogledu obveza i u pogledu plaćanja; nadalje, inzistira na tome da se gornje granice utvrde na razini koja ostavlja dovoljno nedodijeljenih razlika iznad omotnica programa;

Mehanizam za oporavak i otpornost i demokratsko načelo

19.  prima na znanje dogovor o ukupnoj veličini NGEU-a; izražava žaljenje zbog golemih rezova u komponentama bespovratnih sredstava, kojima se narušava ravnoteža između bespovratnih sredstava i zajmova te koji će potkopati napore koji se ulažu u oporavak, što se posebno odnosi na otkazivanje inovativnih programa kao što je instrument za potporu solventnosti; smatra da će se tim rezovima smanjiti snaga instrumenta i njegov transformativni učinak na gospodarstvo; izražava žaljenje zbog činjenice da su neke države članice ponovno pregovarale u duhu operativnog proračunskog salda, istodobno potpuno zanemarujući sveukupne koristi od članstva u jedinstvenom tržištu i EU-u u cjelini; poziva Vijeće da opravda golema smanjenja u proračunima za instrumente ReactEU, Obzor Europa, EU za zdravlje i Instrument za susjedstvo, razvoj i međunarodnu suradnju u kontekstu pandemije te u proračunima programa InvestEU i Fonda za pravednu tranziciju u kontekstu zelenog plana;

20.  poziva da se zajamči da se reformama i ulaganjima u okviru mehanizma za oporavak i otpornost stvaraju sinergije s postojećim fondovima i ciljevima EU-a te da predstavljaju stvarnu europsku dodanu vrijednost i dugoročne ciljeve;

21.  protivi se stajalištu Europskog vijeća o upravljanju mehanizmom za oporavak i otpornost, koje se udaljava od metode Zajednice i podržava međuvladin pristup; smatra da će takav pristup samo otežati funkcioniranje mehanizma za oporavak i otpornost i oslabiti njegovu legitimnost; podsjeća da je Parlament jedina institucija Europske unije koju se izravno bira; poziva na ex ante demokratski i parlamentarni nadzor te stoga zahtijeva da bude uključen u delegirane akte, kao i u ex post provjeru kojom se utvrđuje je li novac koji se osigurava u okviru mehanizma za oporavak i otpornost dobro potrošen, u interesu građana EU-a i EU-a, pruža dodatnu vrijednost EU-a i podržava gospodarsku i socijalnu otpornost; zahtijeva potpunu transparentnost svih krajnjih korisnika; čvrsto je uvjeren da bi povjerenici nadležni za mehanizam za oporavak i otpornost trebali u potpunosti polagati račune Parlamentu;

22.  podsjeća da je Parlament proračunsko tijelo zajedno s Vijećem; u tom pogledu zahtijeva da ga se u potpunosti uključi u instrument za oporavak, u skladu s metodom Zajednice; zahtijeva od Komisije da predstavi ciljanu reviziju Financijske uredbe i Međuinstitucionalnog sporazuma o proračunskoj disciplini, suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i dobrom financijskom upravljanju kako bi u njima bila sadržana uloga proračunskog tijela u odobravanju vanjskog namjenskog prihoda u okviru godišnjeg proračunskog postupka;

23.  naglašava da je jasan i realističan plan otplate ključan za sveukupni uspjeh NGEU-a te da predstavlja test kredibiliteta za EU u cjelini; smatra da otplata nastalog duga ne smije biti nauštrb budućih proračuna EU-a i generacija Europljana te da bi s njom trebalo početi što prije; poziva da se rashodi u okviru mehanizma za oporavak i otpornost jasno navode kao takvi te da podliježu odgovarajućim zahtjevima transparentnosti, uključujući zahtjeve za objavljivanje popisa krajnjih korisnika;

24.  naglašava da bi se svi troškovi povezani s NGEU-om (glavnica i kamate) trebali unijeti u proračun iznad gornjih granica VFO-a;

Sigurnosna mreža za korisnike programa EU-a ili „krizni plan”

25.  ističe da je još od studenoga 2018. spreman pregovarati i naglašava da neće dozvoliti da ga se prisili na prihvaćanje lošeg sporazuma; izjavljuje da namjerava ući u konstruktivne pregovore s Vijećem o svim gore navedenim elementima s ciljem davanja suglasnosti za Uredbu o VFO-u za razdoblje 2021. – 2027.;

26.  međutim, smatra da bi politički dogovor o sljedećem VFO-u trebalo postići najkasnije do kraja listopada kako se ne bi ugrozio neometani početak novih programa od 1. siječnja 2021.; podsjeća da se, ako se novi VFO ne usvoji na vrijeme, člankom 312. stavkom 4. UFEU-a predviđa privremeno produljenje gornje granice i drugih odredbi koje se odnose na posljednju godinu sadašnjeg okvira; ističe da je krizni plan VFO-a, kako u pravnom tako i u političkom pogledu, potpuno kompatibilan s planom za oporavak i donošenjem novih programa VFO-a;

o
o   o

27.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju proslijedi Vijeću, Europskom vijeću i Komisiji.

(1) Usvojeni tekstovi, P8_TA(2018)0449.
(2) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2019)0032.
(3) Usvojeni tekstovi, P9_TA(2020)0124.

Posljednje ažuriranje: 24. kolovoza 2020.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti