Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0906(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0152/2020

Indgivne tekster :

A9-0152/2020

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 15/09/2020 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2020)0207

Vedtagne tekster
PDF 123kWORD 42k
Tirsdag den 15. september 2020 - Bruxelles
Udnævnelse af formanden for CCP-Tilsynsudvalget
P9_TA(2020)0207A9-0152/2020

Europa-Parlamentets afgørelse af 15. september 2020 om forslag om udnævnelse af formanden for CCP-Tilsynsudvalget under Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (N9-0041/2020 – C9-0276/2020 – 2020/0906(NLE))

(Godkendelse)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til forslag af 27. august 2020 fra Tilsynsrådet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (C9-0276/2020),

—  der henviser til artikel 41 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1095/2010 af 24. november 2010 om oprettelse af en europæisk tilsynsmyndighed (Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed), om ændring af afgørelse nr. 716/2009/EF og om ophævelse af Kommissionens afgørelse 2009/77/EF(1),

–  der henviser til artikel 24a, stk. 5, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli 2012 om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre(2),

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om kønsbalance ved udnævnelser inden for EU's økonomiske og monetære anliggender(3),

–  der henviser til sin beslutning af 16. januar 2020 om institutioner og organer i Den Økonomiske og Monetære Union: Forebyggelse af interessekonflikter efter udtræden af offentlig tjeneste(4),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 131,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A9‑0152/2020),

A.  der henviser til, at Tilsynsrådet for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds, efter en åben udvælgelsesprocedure, den 27. august 2020 har foreslået at udnævne Klaus Löber til formand for CCP-Tilsynsudvalget i overensstemmelse med artikel 24a, stk. 5, i forordning (EU) nr. 648/2012;

B.  der henviser til, at Økonomi- og Valutaudvalget den 2. september 2020 afholdt en høring med Klaus Löber, hvor han efter en indledende redegørelse besvarede spørgsmål fra udvalgets medlemmer;

1.  godkender udnævnelsen af Klaus Löber til formand for CCP-Tilsynsudvalget under Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed;

2.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed og medlemsstaternes regeringer.

(1) EUT L 331 af 15.12.2010, s. 84.
(2) EUT L 201 af 27.7.2012, s. 1.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0211.
(4) Vedtagne tekster, P9_TA(2020)0017.

Seneste opdatering: 12. januar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik