Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2020/0906(NLE)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0152/2020

Iesniegtie teksti :

A9-0152/2020

Debates :

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2020)0207

Pieņemtie teksti
PDF 134kWORD 42k
Otrdiena, 2020. gada 15. septembris - Brisele Galīgā redakcija
CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāja iecelšana
P9_TA(2020)0207A9-0152/2020

Eiropas Parlamenta 2020. gada 15. septembra lēmums par priekšlikumu iecelt Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāju (N9-0041/2020 – C9-0276/2020 – 2020/0906(NLE))

(Apstiprināšana)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes Uzraudzības padomes 2020. gada 27. augusta priekšlikumu (C9-0276/2020),

—  ņemot vērā 41. pantu Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulā (ES) Nr. 1095/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK(1),

–  ņemot vērā 24.a panta 5. punktu Eiropas Parlamenta un Padomes 2012. gada 4. jūlija Regulā (ES) Nr. 648/2012 par ārpusbiržas atvasinātajiem instrumentiem, centrālajiem darījumu partneriem un darījumu reģistriem(2),

–  ņemot vērā 2019. gada 14. marta rezolūciju par dzimumu līdzsvaru, izvirzot kandidātus amatiem ES ekonomikas un monetāro lietu jomā(3),

–  ņemot vērā 2020. gada 16. janvāra rezolūciju par ekonomiskās un monetārās savienības institūcijām un struktūrām: iespējamā interešu konflikta novēršana pēc nodarbinātības publiskajā sektorā(4),

–  ņemot vērā Reglamenta 131. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A9-0152/2020),

A.  tā kā 2020. gada 27. augustā Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes Uzraudzības padome, īstenojot atklātu atlases procedūru, ierosināja iecelt Klaus Löber par CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāju saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 648/2012 24.a panta 5. punktu;

B.  tā kā Ekonomikas un monetārā komiteja 2020. gada 2. septembrī septembrī rīkoja Klaus Löber uzklausīšanu, kurā viņš uzstājās ar ievadpaziņojumu un pēc tam atbildēja uz komitejas locekļu jautājumiem,

1.  apstiprina Klaus Löber iecelšanu par Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes CCP uzraudzības komitejas priekšsēdētāju;

2.  uzdod priekšsēdētājam šo lēmumu nosūtīt Padomei, Komisijai, Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādei, kā arī dalībvalstu valdībām.

(1) OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.
(2) OV L 201, 27.7.2012., 1. lpp.
(3) Pieņemtie teksti, P8_TA(2019)0211.
(4) Pieņemtie teksti, P9_TA(2020)0017.

Pēdējā atjaunošana: 2021. gada 12. janvārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika