Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2020/0906(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0152/2020

Teksty złożone :

A9-0152/2020

Debaty :

Głosowanie :

PV 15/09/2020 - 2

Teksty przyjęte :

P9_TA(2020)0207

Teksty przyjęte
PDF 133kWORD 42k
Wtorek, 15 września 2020 r. - Bruksela
Komitet nadzorczy ds. CCP w ramach ESMA - mianowanie niezależnego członka
P9_TA(2020)0207A9-0152/2020

Decyzja Parlamentu Europejskiego z dnia 15 września 2020 r. w sprawie propozycji mianowania przewodniczącego komitetu nadzorczego ds. CCP w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (N9-0041/2020 – C9-0276/2020 – 2020/0906(NLE))

(Zatwierdzenie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając propozycję Rady Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych z dnia 27 sierpnia 2020 r. (C9‑0276/2020),

—  uwzględniając art. 41 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE(1),

–  uwzględniając art. 24a ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji(2),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie równowagi płci przy obsadzaniu stanowisk w obszarze polityki gospodarczej i monetarnej UE(3),

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie instytucji i organów unii gospodarczej i walutowej: zapobieganie konfliktom interesów związanym z zatrudnianiem byłych urzędników instytucji publicznych(4),

–  uwzględniając art. 131 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A9-0152/2020),

A.  mając na uwadze, że dnia 27 sierpnia 2020 r., po przeprowadzeniu otwartego postępowania kwalifikacyjnego, Rada Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych zaproponowała mianowanie Klausa Löbera przewodniczącym komitetu nadzorczego ds. CCP zgodnie z art. 24a ust. 5 rozporządzenia (UE) nr 648/2012;

B.  mając na uwadze, że dnia 2 września 2020 r. w Komisji Gospodarczej i Monetarnej odbyło się przesłuchanie Klausa Löbera, podczas którego wygłosił on wstępne oświadczenie, a następnie udzielił odpowiedzi na pytania członków komisji;

1.  wyraża zgodę na mianowanie Klausa Löbera przewodniczącym komitetu nadzorczego ds. CCP w ramach Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie, Komisji, Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz rządom państw członkowskich.

(1) Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84.
(2) Dz.U. L 201 z 27.7.2012, s. 1.
(3) Teksty przyjęte, P8_TA(2019)0211.
(4) Teksty przyjęte, P9_TA(2020)0017.

Ostatnia aktualizacja: 12 stycznia 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności