Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/0907(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A9-0151/2020

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A9-0151/2020

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 15/09/2020 - 2

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0208

Hyväksytyt tekstit
PDF 109kWORD 38k
Tiistai 15. syyskuuta 2020 - Bryssel
Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitea – riippumattoman jäsenen nimittäminen
P9_TA(2020)0208A9-0151/2020

Euroopan parlamentin päätös 15. syyskuuta 2020 ehdotuksesta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattoman jäsenen nimittämisestä (N9-0042/2020 – C9-0277/2020 – 2020/0907(NLE))

(Hyväksyntä)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvoston 27. elokuuta 2020 tekemän ehdotuksen (C9-0277/2020),

–  ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(1) 41 artiklan,

–  ottaa huomioon OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä 4. heinäkuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 648/2012(2) 24 a artiklan 5 kohdan,

–  ottaa huomioon 14. maaliskuuta 2019 antamansa päätöslauselman sukupuolten tasa-arvosta nimettäessä ehdokkaita talous- ja rahapolitiikkaa koskeviin EU-tehtäviin(3),

–  ottaa huomioon 16. tammikuuta 2020 antamansa päätöslauselman talous- ja rahaliiton instituutioista ja elimistä: palvelussuhteen päättymisen jälkeisten eturistiriitojen ehkäiseminen(4),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 131 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A9-0151/2020),

A.  ottaa huomioon, että Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen hallintoneuvosto ehdotti 27. elokuuta 2020 avoimen valintamenettelyn jälkeen Nicoletta Giuston nimittämistä keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattomaksi jäseneksi asetuksen (EU) N:o 648/2012 24 a artiklan 5 kohdan mukaisesti;

B.  ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta järjesti 2. syyskuuta 2020 Nicoletta Giuston kuulemistilaisuuden, jossa tämä piti avauspuheenvuoron ja vastasi sitten valiokunnan jäsenten kysymyksiin;

1.  hyväksyy Nicoletta Giuston nimityksen Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen keskusvastapuolten valvontakomitean riippumattomaksi jäseneksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen neuvostolle, komissiolle, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaiselle sekä jäsenvaltioiden hallituksille.

(1) EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.
(2) EUVL L 201, 27.7.2012, s. 1.
(3) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2019)0211.
(4) Hyväksytyt tekstit, P9_TA(2020)0017.

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö