Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2020/0908(NLE)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A9-0153/2020

Pateikti tekstai :

A9-0153/2020

Debatai :

Balsavimas :

Priimti tekstai :

P9_TA(2020)0209

Priimti tekstai
PDF 119kWORD 42k
Antradienis, 2020 m. rugsėjo 15 d. - Briuselis
EVPRI pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetas. Nepriklausomo nario skyrimas
P9_TA(2020)0209A9-0153/2020

2020 m. rugsėjo 15 d. Europos Parlamento sprendimas dėl pasiūlymo dėl Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nepriklausomo nario skyrimo (N9-0042/2020 – C9-0278/2020 – 2020/0908(NLE))

(Tvirtinimas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Priežiūros tarybos 2020 m. rugpjūčio 27 d. pasiūlymą (C9‑0278/2020),

–  atsižvelgdamas į 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB(1), 41 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į 2012 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 648/2012 dėl ne biržos išvestinių finansinių priemonių, pagrindinių sandorio šalių ir sandorių duomenų saugyklų(2) 24a straipsnio 5 dalį,

–  atsižvelgdamas į 2019 m. kovo 14 d. rezoliuciją dėl lyčių pusiausvyros skiriant į ES ekonomikos ir pinigų politikos srities pareigybes(3),

–  atsižvelgdamas į savo 2020 m. sausio 16 d. rezoliuciją dėl Ekonominės ir pinigų sąjungos institucijų ir įstaigų: interesų konfliktų, pasibaigus darbiniams santykiams viešajame sektoriuje, prevencija(4),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 131 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A9-0153/2020),

A.  kadangi 2020 m. rugpjūčio 27 d. Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos Priežiūros taryba, surengus atvirą atrankos procedūrą, pasiūlė Pagrindinių sandorio šalių priežiūros komiteto nepriklausoma nare skirti Froukelien Wendt, vadovaujantis Reglamento (ES) Nr. 648/2012 24a straipsnio 5 dalimi;

B.  kadangi 2020 m. rugsėjo 2 d. Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas surengė klausymą su Froukelien Wendt, per kurį ji pasakė įžanginę kalbą ir po to atsakė į komiteto narių pateiktus klausimus;

1.  pritaria tam, kad Froukelien Wendt būtų paskirta nepriklausoma nare į Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos pagrindinių sandorio šalių priežiūros komitetą;

2.  paveda Pirmininkui perduoti šį sprendimą Tarybai, Komisijai, Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai ir valstybių narių vyriausybėms.

(1) OL L 331, 2010 12 15, p. 84.
(2) OL L 201, 2012 7 27, p. 1.
(3) Priimti tekstai, P8_TA(2019)0211.
(4) Priimti tekstai, P9_TA(2020)0017.

Atnaujinta: 2021 m. sausio 12 d.Teisinė informacija - Privatumo politika