Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/0908(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0153/2020

Texte depuse :

A9-0153/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0209

Texte adoptate
PDF 118kWORD 42k
Marţi, 15 septembrie 2020 - Bruxelles
Numirea unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe
P9_TA(2020)0209A9-0153/2020

Decizia Parlamentului European din 15 septembrie 2020 privind propunerea de numire a unui membru independent al Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (N9-0042/2020 – C9-0278/2020 – 2020/0908(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea consiliului supraveghetorilor al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe din 27 august 2020 (C9-0278/2020),

–  având în vedere articolul 41 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei(1),

–  având în vedere articolul 24a alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții(2),

–  având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2019 referitoare la echilibrul de gen în numirile pentru funcții în domeniul economic și monetar la nivelul UE(3),

–  având în vedere Rezoluția sa din 16 ianuarie 2020 referitoare la instituțiile și organismele uniunii economice și monetare: prevenirea conflictelor de interese după ocuparea unor funcții publice(4),

–  având în vedere articolul 131 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A9-0153/2020),

A.  întrucât, la 27 august 2020, în urma unei proceduri de selecție deschise, consiliul supraveghetorilor al Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe a propus ca Froukelien Wendt să fie numită membră independentă a Comitetului de supraveghere a CPC, în conformitate cu articolul 24a alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 648/2012;

B.  întrucât, la 2 septembrie 2020, Comisia pentru afaceri economice și monetare a organizat audierea lui Froukelien Wendt, în cadrul căreia aceasta a făcut o declarație introductivă și a răspuns apoi la întrebările adresate de membrii comisiei,

1.  aprobă numirea lui Froukelien Wendt ca membră independentă a Comitetului de supraveghere a CPC din cadrul Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului, Comisiei, Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe, precum și guvernelor statelor membre.

(1) JO L 331, 15.12.2010, p. 84.
(2) JO L 201, 27.7.2012, p. 1.
(3) Texte adoptate, P8_TA(2019)0211.
(4) Texte adoptate, P9_TA(2020)0017.

Ultima actualizare: 12 ianuarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate