Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2020/0118(CNS)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A9-0140/2020

Ingediende teksten :

A9-0140/2020

Debatten :

Stemmingen :

PV 15/09/2020 - 2

Aangenomen teksten :

P9_TA(2020)0210

Aangenomen teksten
PDF 113kWORD 41k
Dinsdag 15 september 2020 - Brussel
Verlaagd accijnstarief op bepaalde in de autonome regio’s Madeira en de Azoren geproduceerde alcoholhoudende producten *
P9_TA(2020)0210A9-0140/2020

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 15 september 2020 over het voorstel voor een besluit van de Raad waarbij Portugal wordt gemachtigd een verlaagd accijnstarief toe te passen op bepaalde in de autonome regio’s Madeira en de Azoren geproduceerde alcoholhoudende producten (COM(2020)0240 – C9-0190/2020 – 2020/0118(CNS))

(Bijzondere wetgevingsprocedure – raadpleging)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan de Raad (COM(2020)0240),

–  gezien artikel 349 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het Parlement door de Raad is geraadpleegd (C9-0190/2020),

–  gezien artikel 82 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie regionale ontwikkeling (A9-0140/2020),

1.  hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel;

2.  verzoekt de Raad, wanneer deze voornemens is af te wijken van de door het Parlement goedgekeurde tekst, het Parlement hiervan op de hoogte te stellen;

3.  wenst opnieuw te worden geraadpleegd ingeval de Raad voornemens is ingrijpende wijzigingen aan te brengen in de door het Parlement goedgekeurde tekst;

4.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de nationale parlementen.

Laatst bijgewerkt op: 12 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid