Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2720(DEA)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0251/2020

Texte depuse :

B9-0251/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0214

Texte adoptate
PDF 118kWORD 42k
Miercuri, 16 septembrie 2020 - Bruxelles
Neformularea de obiecții la un act delegat: taxele percepute de ESMA de la contrapărțile centrale stabilite în țări terțe
P9_TA(2020)0214B9-0251/2020

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la Regulamentul delegat al Comisiei din 14 iulie 2020 de completare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește taxele percepute de Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe de la contrapărțile centrale stabilite în țări terțe (C(2020)4891 – 2020/2720(DEA))

Parlamentul European,

–  având în vedere Regulamentul delegat al Comisiei (C(2020)4891),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 14 iulie 2020 prin care aceasta îi solicită Parlamentului să declare că nu va formula obiecții la regulamentul delegat,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 2 septembrie 2020,

–  având în vedere articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 648/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2012 privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele centrale de tranzacții(1), în special articolul 25d alineatul (3) și articolul 82 alineatul (6),

–  având în vedere articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere recomandarea de decizie a Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

–  având în vedere că nicio obiecție nu a fost formulată în termenul prevăzut la articolul 111 alineatul (6) liniuța a treia și a patra din Regulamentul său de procedură, termen care a expirat la 15 septembrie 2020,

A.  întrucât mai multe acte delegate care urmează să fie adoptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (EMIR), modificat recent, precizează modul în care se vor aplica normele EMIR în cazul contrapărților centrale (CPC) din țări terțe care furnizează servicii firmelor din Uniune; întrucât actele delegate respective vor presupune intrarea în vigoare a unor competențe sporite ale Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA); întrucât CPC-urile din țări terțe care sunt considerate a fi importante din punct de vedere sistemic pentru stabilitatea financiară a Uniunii sau a oricăruia dintre statele sale membre ar trebui să fie supuse unor cerințe specifice și unei supravegheri mai stricte din partea ESMA, pentru a asigura aplicarea unor condiții de concurență echitabile în raport cu CPC din Uniune și pentru a garanta stabilitatea sistemului financiar al Uniunii;

B.  întrucât articolul 25d din EMIR împuternicește Comisia să adopte un act delegat pentru a preciza detalii suplimentare privind taxele pe care ESMA ar trebui să le perceapă de la CPC-urile stabilite în țări terțe pentru a acoperi toate costurile suportate pentru recunoașterea și îndeplinirea sarcinilor sale în ceea ce privește CPC-urile stabilite în țări terțe;

C.  întrucât acest regulament delegat ar trebui să intre în vigoare de urgență pentru a se asigura că CPC-urile din țări terțe contribuie în mod adecvat la finanțarea ESMA în timp util și în mod corespunzător;

1.  declară că nu formulează obiecții la regulamentul delegat;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 201, 27.7.2012, p. 1.

Ultima actualizare: 12 ianuarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate