Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2020/2720(DEA)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : B9-0251/2020

Predložena besedila :

B9-0251/2020

Razprave :

Glasovanja :

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0214

Sprejeta besedila
PDF 118kWORD 42k
Sreda, 16. september 2020 - Bruselj
Nenasprotovanje delegiranemu aktu: pristojbine, ki jih ESMA zaračuna centralnim nasprotnim strankam s sedežem v tretjih državah
P9_TA(2020)0214B9-0251/2020

Sklep Evropskega parlamenta, da ne nasprotuje delegirani uredbi Komisije z dne 14. julija 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pristojbinami, ki jih Evropski organ za vrednostne papirje in trge zaračuna centralnim nasprotnim strankam s sedežem v tretjih državah (C(2020)4891 – 2020/2720(DEA))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju delegirane uredbe Komisije (C(2020)4891),

–  ob upoštevanju pisma Komisije z dne 14. julija 2020, v katerem ta poziva Parlament, naj izjavi, da ne bo nasprotoval delegirani uredbi,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za ekonomske in monetarne zadeve predsedniku konference predsednikov odborov z dne 2. septembra 2020,

–  ob upoštevanju člena 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov(1), ter zlasti členov 25d(3) in 82(6) Uredbe,

–  ob upoštevanju člena 111(6) Poslovnika,

–  ob upoštevanju priporočila za sklep Odbora za ekonomske in monetarne zadeve,

–  ob upoštevanju, da ni bilo izraženo nobeno nasprotovanje v roku iz tretje in četrte alinee člena 111(6) Poslovnika, ki se je iztekel 15. septembra 2020,

A.  ker več delegiranih aktov, ki jih je treba sprejeti v skladu z nedavno spremenjeno Uredbo (EU) št. 648/2012 (uredba EMIR), določa, kako se bodo pravila uredbe EMIR uporabljala za centralne nasprotne stranke iz tretjih držav, ki opravljajo storitve za podjetja iz Unije; ker bodo s temi delegiranimi akti uveljavljena okrepljena pooblastila Evropskega organa za vrednostne papirje in trge (ESMA); ker bi za centralne nasprotne stranke, ki se štejejo za sistemsko pomembne za finančno stabilnost Unije ali katero od njenih držav članic, morale veljati posebne zahteve in okrepljen nadzor organa ESMA, da se zagotovijo enaki konkurenčni pogoji s centralnimi nasprotnimi strankami iz Unije in zaščiti stabilnost finančnega sistema Unije;

B.  ker je v skladu s členom 25d Komisija pooblaščena za sprejetje delegiranega akta, s katerim določi dodatne podrobnosti v zvezi s pristojbinami, ki bi jih organ ESMA moral zaračunati centralnim nasprotnim strankam iz tretjih držav, da bi pokril vse stroške, ki nastanejo zaradi priznanja in opravljanja nalog v zvezi s centralnimi nasprotnimi strankami iz tretjih držav;

C.  ker bi morala ta delegirana uredba začeti veljati čim prej, da se zagotovi, da centralne nasprotne stranke iz tretjih držav pravočasno in ustrezno prispevajo k financiranju organa ESMA;

1.  izjavlja, da ne nasprotuje delegirani uredbi;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj ta sklep posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 201, 27.7.2012, str. 1.

Zadnja posodobitev: 12. januar 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov