Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/2726(DEA)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : B9-0252/2020

Előterjesztett szövegek :

B9-0252/2020

Viták :

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0215

Elfogadott szövegek
PDF 123kWORD 43k
2020. szeptember 16., Szerda - Brüsszel
Felhatalmazáson alapuló jogi aktussal szembeni kifogás mellőzése: harmadik országbeli központi szerződő felek rendszerszintű jelentősége megállapításának szempontjai
P9_TA(2020)0215B9-0252/2020

Az Európai Parlament határozata a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egy harmadik országban székhellyel rendelkező központi szerződő félnek az Unió, illetve egy vagy több tagállama pénzügyi stabilitása szempontjából rendszerszintű jelentőségének vagy valószínűsíthetően rendszerszintű jelentőségűvé válásának megállapításához az ESMA által figyelembe veendő szempontok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2020. július 14-i felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szembeni kifogás mellőzésére (C(2020)4892 – 2020/2726(DEA))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletre (C(2020)4892),

–  tekintettel a Bizottság 2020. július 14-i levelére, amelyben annak kinyilvánítását kéri az Európai Parlamenttől, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság által a Bizottsági Elnökök Értekezletének elnökéhez intézett, 2020. szeptember 2-i levélre,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkére,

–  tekintettel a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 25. cikke (2a) bekezdésére és 82. cikke (6) bekezdésére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 111. cikkének (6) bekezdésére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság határozatra irányuló ajánlására,

–  tekintettel arra, hogy az eljárási szabályzata 111. cikke (6) bekezdésének harmadik és negyedik francia bekezdésében említett határidőn belül – amely 2020. szeptember 15-én járt le – nem érkezett kifogás,

A.  mivel a közelmúltban módosított 648/2012/EU rendelet (EMIR) alapján elfogadandó több felhatalmazáson alapuló jogi aktus meghatározza, hogy az EMIR szabályai hogyan alkalmazandók az uniós vállalkozások számára szolgáltatásokat nyújtó harmadik országbeli központi szerződő felekre; mivel ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok hatályba fogják léptetni az Európai Értékpapírpiaci Hatóság (ESMA) megerősített hatásköreit; mivel az Unió vagy bármely tagállamának pénzügyi stabilitása szempontjából rendszerszintű jelentőséggel bíró harmadik országbeli központi szerződő felekre egyedi követelményeknek és az ESMA általi megerősített felügyeletnek kell vonatkozniuk az uniós központi szerződő felekkel való egyenlő versenyfeltételek biztosítása és az Unió pénzügyi rendszere stabilitásának megőrzése érdekében;

B.  mivel a 25. cikk (2a) bekezdése felhatalmazza a Bizottságot arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktust fogadjon el azon szempontok pontosítására vonatkozóan, amelyeket az ESMA annak megállapítására alkalmaz, hogy a harmadik országbeli központi szerződő fél az Unió, illetve egy vagy több tagállam pénzügyi stabilitása szempontjából rendszerszintű jelentőséggel bír-e, vagy valószínűsíthetően rendszerszintű jelentőséggel bíróvá válik-e;

C.  mivel ennek a felhatalmazáson alapuló rendeletnek sürgősen hatályba kell lépnie az Unió felkészültségének biztosítása érdekében, amikor az átmeneti időszak lejárta után az uniós jog alkalmazása megszűnik az Egyesült Királyságban;

1.  kijelenti, hogy nem emel kifogást a felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelettel szemben;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 201., 2012.7.27., 1. o.

Utolsó frissítés: 2021. január 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat