Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2712(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0254/2020

Texte depuse :

B9-0254/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0217

Texte adoptate
PDF 118kWORD 42k
Miercuri, 16 septembrie 2020 - Bruxelles
Neformularea de obiecții la o măsură de punere în aplicare: modificarea Standardului Internațional de Raportare Financiară 16
P9_TA(2020)0217B9-0254/2020

Decizia Parlamentului European de a nu formula obiecții la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește Standardul Internațional de Raportare Financiară 16 (D067917/01 – 2020/2712(RPS))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Comisiei (D067917/01),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate(1), în special articolul 3 alineatul (1),

–  având în vedere scrisoarea Comisiei din 8 iulie 2020 prin care aceasta solicită Parlamentului să declare că nu va formula obiecții la proiectul de regulament,

–  având în vedere scrisoarea Comisiei pentru afaceri economice și monetare trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 2 septembrie 2020,

–  având în vedere articolul 5a din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei(2),

–  având în vedere articolul 112 alineatul (4) litera (d) și articolul 111 alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere avizul Comisiei pentru afaceri economice și monetare,

A.  întrucât Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (IASB) a publicat concesii legate de COVID-19 privind chiria [modificări la standardul internațional de raportare financiară (IFRS) 16 – Chirii] la 28 mai 2020; întrucât modificările IFRS 16 prevăd o scutire operațională opțională, temporară, legată de COVID-19 pentru locatarii care beneficiază de suspendarea plății chiriei, fără a submina relevanța și utilitatea informațiilor financiare raportate de întreprinderi;

B.  întrucât Grupul Consultativ European pentru Raportare Financiară (EFRAG) a înaintat Comisiei un aviz favorabil cu privire modificările la IFRS 16 la 2 iunie 2020;

C.  întrucât Comisia a concluzionat că modificările la IFRS 16 îndeplinesc criteriile tehnice de adoptare, așa cum se prevede la articolul 3 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1606/2002;

D.  întrucât Comitetul de reglementare contabilă a emis un aviz favorabil cu privire la modificările IFRS 16 la 2 iulie 2020;

E.  întrucât IASB a stabilit data de 1 iunie 2020 ca dată a intrării în vigoare a acestor modificări ale IFRS 16, permițându-se aplicarea anticipată a acestora; întrucât dispozițiile regulamentului de modificare ar trebui să se aplice retroactiv pentru a asigura securitatea juridică pentru emitenții în cauză și pentru a asigura coerența cu alte standarde de contabilitate, așa cum se prevede în Regulamentul (CE) nr. 1126/2008 al Comisiei din 3 noiembrie 2008 de adoptare a anumitor standarde internaționale de contabilitate, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(3); întrucât consultările efectuate de EFRAG și de serviciile Comisiei au evidențiat un interes puternic pentru aplicarea anticipată a situațiilor financiare semestriale pentru perioadele care se încheie la 30 iunie 2020,

1.  declară că nu are obiecții cu privire la proiectul de regulament al Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Comisiei și, spre informare, Consiliului.

(1) JO L 243, 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(3) JO L 320, 29.11.2008, p. 1.

Ultima actualizare: 12 ianuarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate