Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2020/0097(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0148/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0148/2020

Viták :

PV 14/09/2020 - 22
CRE 14/09/2020 - 22
PV 26/04/2021 - 24
CRE 26/04/2021 - 24

Szavazatok :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12
PV 27/04/2021 - 14

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0218
P9_TA(2021)0128

Elfogadott szövegek
PDF 255kWORD 77k
2020. szeptember 16., Szerda - Brüsszel
Az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosítása ***I
P9_TA(2020)0218A9-0148/2020

Az Európai Parlament 2020. szeptember 16-án elfogadott módosításai az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslathoz (COM(2020)0220 – C9-0160/2020 – 2020/0097(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Határozatra irányuló javaslat
1 bevezető hivatkozás
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 196. cikkére és 322. cikke (1) bekezdésének a) pontjára,
tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre és különösen annak 196. cikkére,
Módosítás 2
Határozatra irányuló javaslat
1 a preambulumbekezdés (új)
(1a)  Az éghajlatváltozás világszerte a természeti katasztrófák gyakoriságának, intenzitásának és összetettségének növekedéséhez vezet, és a fejlődő országok, elsősorban a legkevésbé fejlett országok és a kis, fejlődő szigetállamok különösen kiszolgáltatottak, egyrészt az éghajlatváltozás következményeihez való alkalmazkodásra és azok enyhítésére, valamint az éghajlattal összefüggő katasztrófákra való reagálásra való fejletlen képességük, másrészt az árvizeknek, aszályoknak és erdőtüzeknek való földrajzi kitettségük miatt.
Módosítás 3
Határozatra irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  Annak elismerése mellett, hogy a természeti és az ember okozta katasztrófák megelőzése, valamint az azokra való felkészülés és reagálás elsősorban a tagállamok feladata, az uniós mechanizmus az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban előmozdítja a tagállamok közötti szolidaritást.
(2)  Míg a természeti és az ember okozta katasztrófák megelőzése, valamint az azokra való felkészülés és reagálás elsősorban a tagállamok feladata, az uniós mechanizmus, és különösen a rescEU, az Európai Unióról szóló szerződés 3. cikkének (3) bekezdésével összhangban előmozdítja a tagállamok közötti szolidaritást azáltal, hogy kiegészíti a tagállamok meglévő kapacitásait, lehetővé téve a hatékonyabb felkészültséget és válaszadást, amennyiben a nemzeti szintű kapacitások nem elegendőek.
Módosítás 4
Határozatra irányuló javaslat
2 a preambulumbekezdés (új)
(2a)  Az erdőtüzek veszélyeztetik az életeket, a megélhetést és a biológiai sokféleséget, nagy mennyiségű szén-dioxid-kibocsátást okoznak, és csökkentik bolygónk szén-dioxid-elnyelési képességét, ami tovább súlyosbítja az éghajlatváltozást. Különös aggodalomra adnak okot azok a helyzetek, amikor a tűz természetes erdőket vagy radioaktivitással szennyezett területeket pusztít el. Az éghajlattal kapcsolatos katasztrófák, köztük az erdőtüzek számának növekedése szükségessé teszi az uniós polgári védelmi mechanizmus Unión kívüli műveleteinek megerősítését, ideértve a megelőzésre és a katasztrófákra való felkészültségre összpontosító tevékenységeket is.
Módosítás 5
Határozatra irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  A Covid19-világjárvány mindeddig példátlan tapasztalatai azt mutatják, hogy az Uniónak a válsághelyzetek kezelésében tanúsított eredményességét korlátozza egyfelől az uniós mechanizmus irányítási kerete, másfelől pedig a tagállamok többségét sújtó katasztrófákra való uniós felkészültség mértéke.
(3)  A Covid19-világjárvány mindeddig példátlan tapasztalatai azt mutatják, hogy az Uniónak a válsághelyzetek kezelésében tanúsított eredményességét korlátozza egyfelől az uniós mechanizmus irányítási kerete, másfelől pedig a tagállamok többségét sújtó katasztrófákra való uniós felkészültség mértéke. Egyértelmű továbbá, hogy az Unió és a tagállamok nincsenek kellően felkészülve szélsőségesebb és összetettebb katasztrófákra, amelyek messze ható és hosszú távú globális következményekkel járnak, például egy nagyszabású világjárványra. Ezért elengedhetetlen a tagállamok polgári védelmi fellépéseinek jobb összehangolása és a rescEU megerősítése.
Módosítás 6
Határozatra irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  A Covid19-válság tapasztalatai azt mutatják, hogy az Unió és a tagállamok nincsenek megfelelően felkészülve a nagyszabású vészhelyzetekre való reagálásra, és hogy a meglévő jogi keret nem felel meg a célnak. A Covid19-válság rávilágított arra is, hogy a katasztrófáknak az emberi egészségre, a környezetre, a társadalomra és a gazdaságra gyakorolt következményei soha nem látott méreteket ölthetnek. Tekintettel arra, hogy meg kell erősíteni az egészségügyre és a polgári védelemre vonatkozó uniós képességeket és fellépéseket, alapvető fontosságú a rescEU megerősítése és rugalmasabbá, gyorsabbá tétele, valamint a nemzeti polgári védelmi hatóságokkal való jobb koordinálása. Alapvető fontosságú továbbá az is, hogy a tagállamok elegendő információt nyújtsanak a veszélyhelyzetek megelőzésére és az azokra való felkészültségükre vonatkozóan.
Módosítás 7
Határozatra irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)
(3b)  Annak érdekében, hogy az uniós polgárok számára a lehető legnagyobb legyen az átláthatóság és az elszámoltathatóság, a Bizottságnak iránymutatást kell előterjesztenie arra vonatkozóan, hogy hogyan mérhető az uniós polgári védelmi mechanizmuson keresztül végrehajtott azon kiadások aránya, amelyek hivatalos fejlesztési támogatásnak (ODA) minősülnek;
Módosítás 8
Határozatra irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)
(3c)   A Covid19-járvány tapasztalata nyomán, valamint figyelembe véve, hogy az egészségügy és a polgári védelem területén javítani kell az Unió reagálási képességét, a rescEU-t jelentősen meg kell erősíteni annak érdekében, hogy az uniós mechanizmus három pillérének mindegyikében – így a megelőzés, felkészültség és válaszadás terén – javuljon a teljesítménye.
Módosítás 9
Határozatra irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  A jövőben bekövetkező ilyen jellegű eseményekre való jobb felkészülés érdekében sürgősen meg kell erősíteni az uniós mechanizmust.
(5)  A jövőben bekövetkező ilyen jellegű eseményekre való jobb felkészülés érdekében sürgősen meg kell erősíteni az uniós mechanizmust. Az uniós mechanizmus megerősítésének az uniós szakpolitikákat és alapokat kell kiegészítenie, nem pedig helyettesítenie kell a katasztrófákkal szembeni ellenálló képesség elvének e szakpolitikákba és alapokba történő beépítését.
Módosítás 88
Határozatra irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  A megelőzés és a felkészültség tervezésének javítása érdekében az Uniónak – a többféle kockázatot figyelembe vevő megközelítés, az ökoszisztéma-alapú megközelítés és az éghajlatváltozás várható hatásai figyelembevételével, az érintett tudományos közösségekkel és a legfontosabb gazdasági szereplőkkel szoros együttműködésben – továbbra is szorgalmaznia kell minden ágazatra kiterjedően a katasztrófákra való felkészülést célzó beruházásokat, valamint a megelőzést és a felkészülést megalapozó átfogó kockázatkezelési módszerek alkalmazását. Ennek érdekében előtérbe kell helyeznie olyan több ágazatot átfogó, minden kockázatot figyelembe vevő módszereket, amelyek az Unió teljes egészére vonatkozó, a képességek és a felkészültség alapdefinícióját szolgáltató rezilienciacélokon alapulnak. Az Unió teljes egészére vonatkozó rezilienciacélok meghatározásában a Bizottságnak együtt kell működnie a tagállamokkal.
(6)  A megelőzésre és a felkészültségre vonatkozó reziliencia és tervezés javítása érdekében az Uniónak – a többféle kockázatot figyelembe vevő megközelítés, az ökoszisztéma-alapú megközelítés és az éghajlatváltozás várható hatásai figyelembevételével, az érintett tudományos közösségekkel és a legfontosabb gazdasági szereplőkkel, valamint a katasztrófavédelmi ciklusban kulcsszerepet betöltő regionális és helyi hatóságokkal, továbbá a harmadik szektorral és a területen működő önkéntes szervezetekkel szoros együttműködésben – meg kell erősítenie határokon átnyúlóan és minden ágazatra kiterjedően a katasztrófákra – többek között a szeizmikus aktivitásból, például a földrengésből, vagy az áradásokból, illetve hidrogeológiai instabilitásból, például földcsuszamlásból adódó katasztrófákra – való felkészülést célzó beruházásokat, valamint a megelőzést és a felkészülést megalapozó átfogó kockázatkezelési módszerek alkalmazását, valamint nem veszélyeztetheti a meglévő uniós koordinációs mechanizmusokat. Ennek érdekében előtérbe kell helyeznie olyan több ágazatot átfogó, határokon átnyúló, minden kockázatot figyelembe vevő módszereket, amelyek az Unió teljes egészére vonatkozó, a képességek és a felkészültség alapdefinícióját szolgáltató rezilienciacélokon alapulnak. Az Unió teljes egészére vonatkozó rezilienciacélok meghatározásában a Bizottságnak együtt kell működnie a tagállamokkal és az Európai Parlamenttel, és figyelembe kell vennie a nemzeti, regionális vagy helyi szinten már létező operatív veszélyhelyzet-reagálási terveket.
Módosítás 11
Határozatra irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)   A katasztrófamegelőzés hatékonyságának biztosítása érdekében a stresszteszteket és a reagálási képességek tanúsítására irányuló eljárást kulcsfontosságú elemeknek kell tekinteni. Rendszeres regionális és helyi szintű kockázatértékelésekre van szükség ahhoz, hogy a nemzeti hatóságok szükség esetén intézkedéseket hozhassanak a reziliencia megerősítésére, többek között a meglévő uniós források felhasználásával. Ezeknek a kockázatértékeléseknek az egyes régiók sajátosságaira kell összpontosítaniuk, például a szeizmikus aktivitásra, a gyakori áradásokra vagy erdőtüzekre. Ezeknek az értékeléseknek ki kell terjedniük a határokon átnyúló együttműködés szintjére is annak érdekében, hogy az uniós mechanizmus részletes információkkal rendelkezzen rendelkezésre álló helyi kapacitásokról, hogy célzottabb lehessen a beavatkozás.
Módosítás 12
Határozatra irányuló javaslat
6 b preambulumbekezdés (új)
(6b)   A katasztrófákkal szembeni ellenálló képességre vonatkozó uniós céloknak a megelőzési és felkészültségi intézkedések támogatása érdekében történő kidolgozása során pontos értékelést kell végezni, és figyelembe kell venni a vészhelyzetet követő első szakaszban megfigyelt, a polgári védelmi ügynökségek által kezelt hosszú távú társadalmi következményeket, különös figyelmet fordítva a legkiszolgáltatottabb személyekre.
Módosítás 89
Határozatra irányuló javaslat
6 c preambulumbekezdés (új)
(6c)   A helyi és regionális hatóságok szerepe nagyon fontos a katasztrófamegelőzésben és -kezelésben, és reagálási képességeiket megfelelő módon be kell vonni az e határozat értelmében végrehajtott koordinálási és telepítési tevékenységekbe, összhangban a tagállamok intézményi és jogi keretrendszerével, az átfedések minimalizálása és az interoperabilitás előmozdítása érdekében. Ezeknek a hatóságoknak fontos megelőző szerepük lehet, és egy katasztrófát követően – az önkénteseik képességeivel együtt – ezek a hatóságok reagálnak elsőként. Ezért folyamatos együttműködésre van szükség helyi, regionális és határokon átnyúló szinten a rescEU mobilizálása előtti gyors beavatkozásra szolgáló közös riasztási rendszer létrehozása érdekében, valamint rendszeres nyilvános tájékoztatási kampányokat szükséges folytatni a kezdeti reagálási intézkedésekről.
Módosítás 13
Határozatra irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)   A tagállamok által uniós polgári védelmi missziók céljaira mindig készenlétben tartott erőforrások összevonásának köszönhetően számos mentőcsapat, szakértő és felszerelés áll majd bevetésre készen rendelkezésre. E csapatok interoperabilitását biztosítani kell, ezért fontos, hogy a minőség és a megbízhatóság tekintetében szigorú követelményeknek kelljen megfelelniük.
Módosítás 14
Határozatra irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Az uniós mechanizmusnak ki kell használnia az uniós világűr-infrastruktúra, különösen pedig az Unió Föld-megfigyelési programja (Kopernikusz), a Galileo, a világűr-megfigyelés és a Govsatcom szolgáltatásait, amelyek fontos uniós szintű eszközei lehetnek a külső és a belső veszélyhelyzetekre való reagálásnak. A Kopernikusz program veszélyhelyzet-kezelési rendszerei a veszélyhelyzetek különböző fázisaiban – a korai előrejelzéstől és a megelőzéstől a katasztrófareagálásig és a helyreállításig – támogatják az ERCC-t. A Govsatcom kifejezetten a kormányzati felhasználók igényeire szabott, a veszélyhelyzetek kezelésében felhasználható, biztonságos műholdas kommunikációs képességet biztosít. A Galileo a világ első olyan, Európában és világszerte egyaránt igénybe vehető globális navigációs és helymeghatározási infrastruktúrája, amely kifejezetten polgári célokra készült, de más területeken, például a veszélyhelyzetek kezelésében és a korai előrejelzés területén is felhasználható. A Galileo érintett szolgáltatásai között szerepelni fog egy sürgősségi segélyszolgálat, amely jelek kibocsátása révén meghatározott földrajzi területek vonatkozásában természeti katasztrófákkal vagy egyéb veszélyhelyzetekkel kapcsolatos figyelmeztetéseket közvetít. Lehetővé kell tenni, hogy a tagállamok ezt a szolgáltatást igénybe vegyék. Ha egy tagállam úgy dönt, hogy igénybe veszi a szolgáltatást, a rendszerben való jóváhagyás érdekében ki kell jelölnie a szolgáltatás igénybevételére feljogosított nemzeti hatóságokat, és erről értesítenie kell a Bizottságot.
(9)  Az uniós mechanizmusnak ki kell használnia az uniós világűr-infrastruktúra, különösen pedig az Unió Föld-megfigyelési programja (Kopernikusz), a Galileo, a világűr-megfigyelés és a Govsatcom szolgáltatásait, amelyek fontos uniós szintű eszközei lehetnek a külső és a belső veszélyhelyzetekre való reagálásnak. A Kopernikusz program veszélyhelyzet-kezelési rendszerei a veszélyhelyzetek különböző fázisaiban – a korai előrejelzéstől és a megelőzéstől a katasztrófareagálásig és a helyreállításig – támogatják az ERCC-t. A Govsatcom kifejezetten a kormányzati felhasználók igényeire szabott, a veszélyhelyzetek kezelésében felhasználható, biztonságos műholdas kommunikációs képességet biztosít. A Galileo a világ első olyan, Európában és világszerte egyaránt igénybe vehető globális navigációs és helymeghatározási infrastruktúrája, amely kifejezetten polgári célokra készült, de más területeken, például a veszélyhelyzetek kezelésében és a korai előrejelzés területén is felhasználható. A Galileo érintett szolgáltatásai között szerepelni fog egy sürgősségi segélyszolgálat, amely jelek kibocsátása révén meghatározott földrajzi területek vonatkozásában természeti katasztrófákkal vagy egyéb veszélyhelyzetekkel kapcsolatos figyelmeztetéseket közvetít. Tekintettel az abban rejlő lehetőségekre az életmentés és a vészhelyzeti intézkedések összehangolása terén, a tagállamokat ösztönözni kell e szolgáltatás igénybevételére. Ha egy tagállam úgy dönt, hogy igénybe veszi a szolgáltatást, a rendszerben való jóváhagyás érdekében ki kell jelölnie a szolgáltatás igénybevételére feljogosított nemzeti hatóságokat, és erről értesítenie kell a Bizottságot.
Módosítás 15
Határozatra irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)  Az uniós mechanizmust és a rescEU-t úgy kell kialakítani, hogy az Unió hatékony választ tudjon adni a veszélyhelyzetek széles körére. Az éghajlatváltozás következtében az Unión belül és világszerte egyre gyakoribbak, intenzívebbek és összetettebbek a természeti katasztrófák, ami miatt az országok közötti nagyobb mértékű szolidaritásra van szükség. Minden évben sok tagállamban dúlnak erdőtüzek, amelyek több ezer hektárt pusztítanak el és számos emberéletet követelnek. Ez a helyzet különösen nyilvánvaló volt a 2017. évi portugáliai erdőtüzek idején, ami a Bizottság 2017. novemberi rescEU javaslatához vezetett. A tagállamok – köztük az erdőtüzek által leginkább sújtott tagállamok – megelőzési és reagálási képessége gyakran elégtelen. Ezért alapvető fontosságú, hogy megerősítsék a katasztrófák megelőzését, az azokra való felkészültséget és reagálást, valamint hogy az uniós mechanizmus – többek között a rescEU átmeneti időszaka alatt – elegendő kapacitással rendelkezzen ahhoz, hogy erdőtüzek és egyéb természeti katasztrófák esetén fellépjen.
Módosítás 16
Határozatra irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)
(9b)  A Covid19-világjárvány során – az 1313/2013/EU határozat meglévő rendelkezéseire építve – a Bizottság a határokon átterjedő súlyos egészségügyi veszélyre való felkészültség és válaszadás céljából egészségügyi ellenintézkedéseket, például intenzív ellátáshoz biztosított egészségügyi felszereléseket, egyéni védőeszközöket, laboratóriumi felszereléseket, vakcinákat és terápiás eszközöket is be tudott vonni a rescEU számára történő egészségügyi készletfelhalmozásba. Ebből az egészségügyi készletből egyéni védőeszközöket szállítottak a tagállamoknak és a tagjelölt országoknak. Mindazonáltal, mivel csak a tagállamok szerezhetik meg, bérelhetik vagy lízingelhetik a rescEU-képességeket, több mint egy hónap telt el a fent említett készletfelhalmozásról szóló végrehajtási jogi aktus elfogadása és az érintett egészségügyi eszközök és felszerelések első igénybevétele között.
Módosítás 17
Határozatra irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  Ahhoz, hogy rendelkezzék a széles hatókörű veszélyhelyzetekre, illetve a kis valószínűségű, de nagy hatású eseményekre – mint amilyen például a Covid19-világjárvány – való gyors reagálást lehetővé tevő műveleti képességgel, és gyakorolni tudja a polgári védelem területén meglévő támogató hatáskörét, különös tekintettel a kiszolgáltatott helyzetű emberekre, az Uniónak rendelkeznie kell azzal a lehetőséggel, hogy a kezelhetetlenül súlyos veszélyhelyzetben lévő tagállamok megsegítése érdekében rescEU-képességeket vásároljon, béreljen, lízingeljen vagy más típusú szerződés keretében ilyen képességekhez jusson. Ezeket a képességeket az Unióban kialakítandó logisztikai központokban, vagy pedig – stratégiai megfontolásból – olyan hálózatba szervezett, megbízható központokban kell elhelyezni, mint amilyenek például az ENSZ segítségnyújtási raktárai.
(10)  Ahhoz, hogy rendelkezzék a széles hatókörű veszélyhelyzetekre, illetve a kis valószínűségű, de nagy hatású eseményekre – mint amilyen például a Covid19-világjárvány – való gyors és hatékony reagálást lehetővé tevő műveleti képességgel, és gyakorolni tudja a polgári védelem területén meglévő támogató hatáskörét, az Uniónak rendelkeznie kell azzal a lehetőséggel, hogy a kezelhetetlenül súlyos és határokon átnyúló veszélyhelyzetben lévő tagállamok megsegítése érdekében önállóan rescEU-képességeket vásároljon, béreljen, lízingeljen vagy más típusú szerződés keretében ilyen képességekhez jusson. Ezeket a képességeket az Unióban kialakítandó logisztikai központokban kell elhelyezni. Szükség esetén konzultálni kell az Európai Gyógyszerügynökséggel és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központtal az orvosi vészhelyzetekre való reagálásra szolgáló képességek meghatározása, irányítása és elosztása során.
Módosítás 18
Határozatra irányuló javaslat
10 a preambulumbekezdés (új)
(10a)  Az uniós mechanizmus keretében végzett tevékenységek során különös figyelmet kell fordítani a kiszolgáltatott személyek védelmére. Emellett a nemi alapú erőszak – többek között a családon belüli erőszak válságok alatt történő elkövetésének – megelőzése érdekében a Bizottságnak a tagállamokkal közösen a bevált gyakorlatokon alapuló iránymutatást kell kidolgoznia a nemi alapú erőszak áldozatainak az uniós polgári védelmi mechanizmus keretében történő támogatása érdekében.
Módosítás 19
Határozatra irányuló javaslat
10 b preambulumbekezdés (új)
(10b)  A szolidaritás és a minőségi egészségügyi szolgáltatások egyetemes biztosításának elve, valamint az Uniónak a globális egészségügyi kihívások terén történő előrehaladás felgyorsításában betöltött központi szerepe alapján az uniós polgári védelmi mechanizmusnak olyan módon kell jobb megelőzési, felkészültségi és reagálási képességet létrehoznia, hogy szinergiát és kiegészítő jelleget teremtsen más vonatkozó uniós programokkal, különösen „az EU az egészségügyért” programmal.
Módosítás 20
Határozatra irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  A tagállamok által beszerzett, bérelt, lízingelt vagy szerződéses úton másként megszerzett rescEU-képességek nemzeti célra is felhasználhatók, de csak akkor, ha az uniós mechanizmus keretében végzett reagálási műveletekhez nem szükségesek vagy nem kerülnek felhasználásra.
(11)  A tagállamok vagy a Bizottság által beszerzett, bérelt, lízingelt vagy szerződéses úton másként megszerzett rescEU-képességeket nemzeti célra is felhasználhatja az azoknak helyet adó tagállam, de csak akkor, ha az uniós mechanizmus keretében végzett reagálási műveletekhez nem szükségesek vagy nem kerülnek felhasználásra, és a határokon átnyúló vészhelyzetek elleni küzdelemnek prioritást kell kapnia.
Módosítás 21
Határozatra irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés
(12)  Bizonyos esetekben az Uniónak érdeke fűződhet ahhoz, hogy harmadik országokban bekövetkező katasztrófákra reagáljon. Miközben a rescEU-képességek első számú célja az, hogy az Unión belül működjenek biztonsági hálóként, kellően indokolt esetekben a humanitárius elvek figyelembevételével az Unión kívül is telepíthetők lehetnek.
(12)  Bizonyos esetekben az Uniónak érdeke fűződhet ahhoz, hogy harmadik országokban bekövetkező katasztrófákra reagáljon. Miközben a rescEU-képességek első számú célja az, hogy az Unión belül működjenek biztonsági hálóként, kellően indokolt esetekben, a humanitárius szereplőkkel a beavatkozást megelőzően folytatott konzultációt követően a humanitárius elvek figyelembevételével az Unión kívül is telepíthetők lehetnek.
Módosítás 22
Határozatra irányuló javaslat
13 preambulumbekezdés
(13)  A tagállami segítségnyújtás támogatása érdekében meg kell erősíteni az európai polgári védelmi eszköztárat, és lehetővé kell tenni az Unión kívül telepített lekötött kapacitásokkal összefüggő műveleti költségek társfinanszírozását.
(13)  A tagállamok Unió kívüli segítségnyújtásának támogatása érdekében meg kell erősíteni az európai polgári védelmi eszköztárat, és lehetővé kell tenni a lekötött kapacitásokkal összefüggő műveleti költségek ugyanolyan szintű társfinanszírozását, függetlenül attól, hogy azokat az Unión belül vagy kívül vetik be.
Módosítás 23
Határozatra irányuló javaslat
14 a preambulumbekezdés (új)
(14a)   Az erdőtüzek légi járművek bevetésével történő oltása és az egyéb katasztrófákra való reagálás terén folytatott együttműködés megerősítése érdekében az igazgatási folyamatokat lehetőség szerint egyszerűsíteni kell a gyors beavatkozás biztosítása érdekében.
Módosítás 24
Határozatra irányuló javaslat
16 preambulumbekezdés
(16)  Tekintettel arra, hogy a rescEU-képességeknek az uniós mechanizmus keretében reagálási műveletek céljára történő alkalmazása a veszélyhelyzettel sújtott emberek eredményes és gyors megsegítése szempontjából jelentős uniós hozzáadott értéket képvisel, az Unió szerepének hangsúlyozása érdekében további láthatósági kötelezettségeket kell meghatározni.
(16)  Tekintettel arra, hogy a rescEU-képességeknek az uniós mechanizmus keretében reagálási műveletek céljára történő alkalmazása a veszélyhelyzettel sújtott emberek eredményes és gyors megsegítése szempontjából jelentős uniós hozzáadott értéket képvisel, az uniós polgárok és a média tájékoztatása és az Unió szerepének hangsúlyozása érdekében további láthatósági kötelezettségeket kell meghatározni. Az Unió szerepéről való megfelelő tájékoztatás biztosítása érdekében a nemzeti hatóságoknak kommunikációs iránymutatásokat kell kapniuk a Bizottságtól minden egyes beavatkozásra vonatkozóan.
Módosítás 25
Határozatra irányuló javaslat
17 preambulumbekezdés
(17)  A rugalmasság és a költségvetés optimális felhasználása érdekében a költségvetés-végrehajtás módszerei közé fel kell venni a közvetett irányítást.
(17)  A rugalmasság növelése és a költségvetés optimális végrehajtása érdekében e határozatnak rendelkeznie kell arról, hogy amennyiben azt az érintett fellépés jellege és tartalma indokolja, a költségvetés végrehajtásának egyik módszere a közvetett irányítás legyen.
Módosítás 26
Határozatra irányuló javaslat
17 a preambulumbekezdés (új)
(17a)   Az (EU, Euratom) 2018/1046 európai parlamenti és tanácsi rendelet1a (a továbbiakban: a költségvetési rendelet) 155. cikkével összhangban az említett rendelet 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjában és az e határozat 25. cikkének (2) bekezdésében felsorolt szervezeteknek évente teljesíteniük kell beszámolási kötelezettségüket. Az e szervezetekre vonatkozó beszámolási követelményeket a költségvetési rendelet 130. cikkének (3) bekezdésében említett ellenőrzési megállapodás határozza meg.
____________________
1aAz Európai Parlament és a Tanács (EU, Euratom) 2018/1046 rendelete (2018. július 18.) az Unió általános költségvetésére alkalmazandó pénzügyi szabályokról, az 1296/2013/EU, az 1301/2013/EU, az 1303/2013/EU, az 1304/2013/EU, az 1309/2013/EU, az 1316/2013/EU, a 223/2014/EU és a 283/2014/EU rendelet és az 541/2014/EU határozat módosításáról, valamint a 966/2012/EU, Euratom rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 193., 2018.7.30., 1. o.).
Módosítás 27
Határozatra irányuló javaslat
18 preambulumbekezdés
(18)  Az 1313/2013/EU határozat végrehajtásával összefüggésben a kiszámíthatóság és a hosszú távú eredményesség előmozdítása érdekében a Bizottságnak éves vagy többéves munkaprogramokat kell elfogadnia, amelyeknek jelezniük kell az előirányzatok tervezett felhasználását. Ez nagyobb rugalmasságot biztosít az Unió számára a költségvetés végrehajtásában, ezáltal pedig elősegíti a megelőzési és a felkészülési intézkedések minőségének javítását.
törölve
Módosítás 28
Határozatra irányuló javaslat
18 a preambulumbekezdés (új)
(18a)   A felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak meg kell határozniuk a vezető uniós ügynökségek megerősített hatásköreit a rescEU-készlet kezelése, a beszerzési folyamat irányítása és a földrajzilag rendkívül megoszló helyeken létesített logisztikai központokban elhelyezendő egyedi mennyiségekre és konkrét termékekre vonatkozó ajánlások megfogalmazása tekintetében.
Módosítás 29
Határozatra irányuló javaslat
18 b preambulumbekezdés (új)
(18b)  Az „EU az egészségügyért” program keretében az egészségügyi vészhelyzetekre való reagálásra szánt stratégiai uniós tartalékok és válságkészletek létrehozásának, irányításának és elosztásának a rescEU tartalékait ki kell egészítenie.
Módosítás 30
Határozatra irányuló javaslat
22 a preambulumbekezdés (új)
(22a)   Az uniós mechanizmusnak lehetővé kell tennie a tagállamok további önkéntes hozzájárulásait is.
Módosítás 31
Határozatra irányuló javaslat
23 preambulumbekezdés
(23)  Miközben a megelőzési és a felkészülési intézkedések alapvető szerepet játszanak abban, hogy az Unió képes legyen nagyobb ellenállást tanúsítani a természeti és az ember okozta katasztrófákkal szemben, a katasztrófák bekövetkezése, időpontja és súlyossága a dolgok természeténél fogva kiszámíthatatlan. Ahogyan arra a nemrégiben bekövetkezett Covid19-válság rámutatott, a megfelelő reagálás érdekében igényelt pénzügyi források nagy évenkénti ingadozásokat mutatnak, ugyanakkor azonnal rendelkezésre kell állniuk. A kiszámíthatóság elve és az új igényekre való gyors reagálás iránti igény közötti egyensúly megteremtése ezért szükségessé teszi a programok pénzügyi végrehajtásának kiigazítását. Ebből következően – a költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének alkalmazásán túlmenően – helyénvaló lehetővé tenni a fel nem használt előirányzatok átvitelét kizárólag a következő évre és kizárólag a reagálási intézkedések céljára.
(23)  Miközben a megelőzési és a felkészülési intézkedések alapvető szerepet játszanak abban, hogy az Unió képes legyen nagyobb ellenállást tanúsítani a természeti és az ember okozta katasztrófákkal szemben, a katasztrófák bekövetkezése, időpontja és súlyossága a dolgok természeténél fogva kiszámíthatatlan. Ahogyan arra a nemrégiben bekövetkezett Covid19-válság rámutatott, a megfelelő reagálás érdekében igényelt pénzügyi források nagy évenkénti ingadozásokat mutatnak, ugyanakkor azonnal rendelkezésre kell állniuk. A kiszámíthatóság elve és az új igényekre való gyors reagálás iránti igény közötti egyensúly megteremtése ezért szükségessé teszi a programok pénzügyi végrehajtásának kiigazítását. Ebből következően – a költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének alkalmazásán túlmenően – helyénvaló lehetővé tenni a fel nem használt előirányzatok átvitelét a következő évre a megelőzési, készültségi és reagálási intézkedések céljára.
Módosítás 32
Határozatra irányuló javaslat
25 preambulumbekezdés
(25)  Az 1313/2013/EU határozat I. melléklete nem kellően rugalmas ahhoz, hogy az Unió megfelelően hozzáigazíthassa a forrásokat a megelőzés, a felkészültség és a reagálás finanszírozási igényeihez, ezért ezt a mellékletet el kell hagyni. A katasztrófakockázat-kezelési ciklus különböző szakaszaihoz rendelendő források szintjét előre meg kell határozni. A nem kellő rugalmasság akadályozza az Uniót abban, hogy képes legyen reagálni a katasztrófák kiszámíthatatlan jellegére.
törölve
Módosítás 33
Határozatra irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)
(25a)  A Covid19-világjárvány során a rescEU-képességek működése, valamint annak érdekében, hogy az uniós mechanizmus hatékony választ tudjon adni az uniós polgárok igényeire, további pénzügyi előirányzatokat bocsátottak rendelkezésre az uniós mechanizmus keretében végzett tevékenységek finanszírozására. Fontos, hogy az Unió megfelelően rugalmas legyen ahhoz, hogy hatékonyan tudjon reagálni a kiszámíthatatlan jellegű katasztrófákra, ugyanakkor bizonyos fokú kiszámíthatóságot is biztosítani kell az e határozatban meghatározott célkitűzések megvalósításához. A végrehajtás során az egyes célok között megfelelő egyensúlyt kell teremteni. Az I. mellékletben foglalt százalékarányoknak az átalakított uniós mechanizmus elsődleges céljai szerint történő frissítése érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkének megfelelő jogi aktusok elfogadására.
Módosítás 34
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)
1313/2013/EU határozat
1 cikk – 2 bekezdés
-1.   A 1. cikk (2) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(2)  Az uniós mechanizmus által biztosított védelem elsősorban a személyek, valamint a környezet és a tulajdon – beleértve a kulturális örökséget is – védelmére terjed ki, az Unión belül vagy kívül bekövetkező valamennyi típusú természeti és ember által okozott katasztrófa esetén, ideértve a terrorizmus következményeit és a technológiai, radiológiai és környezeti katasztrófákat, a tengerszennyezést és az akut egészségügyi veszélyhelyzeteket. Terrorcselekmények és radiológiai katasztrófák esetében az uniós mechanizmus kizárólag a felkészültségi és az reagálási intézkedésekre terjedhet ki.
(2) Az uniós mechanizmus által biztosított védelem elsősorban a személyek, valamint a környezet és a tulajdon – beleértve a kulturális örökséget is – védelmére terjed ki, az Unión belül vagy kívül bekövetkező valamennyi típusú természeti és ember által okozott katasztrófa esetén, ideértve a terrorizmus következményeit és a technológiai, radiológiai és környezeti katasztrófákat, a tengerszennyezést, a hidrogeológiai instabilitást és az akut egészségügyi veszélyhelyzeteket. Terrorcselekmények és radiológiai katasztrófák esetében az uniós mechanizmus kizárólag a felkészültségi és az reagálási intézkedésekre terjedhet ki.
Módosítás 35
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)
1313/2013/EU határozat
1 cikk – 3 bekezdés
-1a.   A 1. cikk (3) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
(3)  Az uniós mechanizmus gyakorlati együttműködés és koordináció révén elősegíti a szolidaritást a tagállamok között, nem érintve a tagállamok azon elsődleges felelősségét, hogy a területükön megvédjék a személyeket, a környezetet és a tulajdont – a kulturális örökséget is beleértve – a katasztrófáktól, és hogy megfelelő képességeket biztosítsanak a katasztrófavédelmi rendszereik számára ahhoz, hogy azok megfelelően és következetesen tudják kezelni az olyan természetű és nagyságrendű katasztrófákat, amelyekre ésszerűen számítani lehet és fel lehet készülni.
(3) Az uniós mechanizmus gyakorlati együttműködés és koordináció révén elősegíti a szolidaritást a tagállamok között, nem érintve a tagállamok azon elsődleges felelősségét, hogy a területükön megvédjék a személyeket, a környezetet, a földterületet és a tulajdont – a kulturális örökséget is beleértve – a katasztrófáktól, és hogy megfelelő képességeket biztosítsanak a katasztrófavédelmi rendszereik számára ahhoz, hogy azok megelőzzék, valamint megfelelően és következetesen tudják kezelni az olyan természetű és nagyságrendű katasztrófákat, amelyekre ésszerűen számítani lehet és fel lehet készülni.
Módosítás 36
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – -1 b pont (új)
1313/2013/EU határozat
3 cikk – 1 bekezdés – c pont
-1b.   A 3. cikk (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:
c)  gyors és hatékony reagálás elősegítése katasztrófák vagy katasztrófaveszély esetén, többek között a katasztrófák azonnali következményeinek mérséklését célzó intézkedések révén;
c) gyors és hatékony reagálás elősegítése katasztrófák vagy katasztrófaveszély esetén, többek között minden bürokratikus jellegű akadály felszámolása révén.”
Módosítás 37
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 a pont (új)
1313/2013/EU határozat
4 cikk – 1 bekezdés – 4 a pont (új)
1a.  A 4. cikk a következő ponttal egészül ki:
„4a. „uniós katasztrófavédelmi rezilienciacélok”: a megelőzési és felkészültségi intézkedések támogatására kitűzött célok, amelyek az Unió és tagállamai azon képességének javítására irányulnak, hogy ellen tudjanak állni a határokon átívelő hatásokat okozó vagy azok kiváltására alkalmas katasztrófák hatásainak, hogy közös alapot biztosítsanak a kulcsfontosságú társadalmi funkcióknak az ilyen katasztrófák hatásai ellenére történő megőrzéséhez, valamint hogy biztosítsák a belső piac megfelelő működését ebben az összefüggésben;”
Módosítás 38
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)
1313/2013/EU határozat
5 cikk – 1 bekezdés – c pont
1b.  Az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő szöveg lép:
c)  létrehozza és rendszeresen frissíti azon természeti és ember által előidézett kockázatoknak az ágazatközi áttekintését és feltérképezését, amelyek az Uniót fenyegethetik, egyrészt egységes megközelítést alkalmazva azokra a különböző szakpolitikai területekre, amelyek a katasztrófamegelőzéssel foglalkoznak vagy arra hatással lehetnek, másrészt kellően figyelembe véve az éghajlatváltozás valószínűsíthető hatásait;
c) létrehozza és rendszeresen frissíti azon természeti és ember által előidézett kockázatoknak, többek között a határokon átívelő hatásokat okozó vagy azok kiváltására alkalmas katasztrófáknak az ágazatközi áttekintését és feltérképezését, amelyek az Uniót fenyegethetik, egyrészt egységes megközelítést alkalmazva azokra a különböző szakpolitikai területekre, amelyek a katasztrófamegelőzéssel foglalkoznak vagy arra hatással lehetnek, másrészt kellően figyelembe véve az éghajlatváltozás valószínűsíthető hatásait;
Módosítás 39
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 1 c pont (új)
1313/2013/EU határozat
5 cikk – 1 bekezdés – h pont
1c.   A 5. cikk (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő szöveg lép:
h)  előmozdítja a különböző uniós alapok fenntartható katasztrófamegelőzésre való felhasználását, valamint ösztönzi a tagállamokat és régiókat arra, hogy éljenek az ilyen finanszírozási lehetőségekkel;
h) előmozdítja az uniós alapok fenntartható katasztrófamegelőzésre – többek között a hidrogeológiai instabilitás által okozott katasztrófák megelőzésére – való felhasználását, valamint ösztönzi a tagállamokat és régiókat arra, hogy éljenek az ilyen finanszírozási lehetőségekkel;
Módosítás 40
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -a pont (új)
1313/2013/EU határozat
6 cikk – 1 bekezdés – c pont
-a)  az (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő szöveg lép:
c)  továbbfejlesztik és pontosítják a nemzeti vagy megfelelő szubnacionális szintű katasztrófakockázat-kezelési tervezést;
c) továbbfejlesztik és pontosítják a nemzeti vagy megfelelő szubnacionális szintű katasztrófakockázat-kezelési tervezést, többek között a határokon átnyúló együttműködés tekintetében, figyelembe véve a katasztrófákkal szembeni ellenálló képességre vonatkozó, a 6. cikk (5) bekezdésében említett uniós célokat és a határokon átnyúló hatásokat okozó vagy azok kiváltására alkalmas katasztrófákhoz kapcsolódó kockázatokat;
Módosítás 41
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – -a a pont (új)
1313/2013/EU határozat
6 cikk – 1 bekezdés – d pont
-aa)  az (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő szöveg lép:
d)  a Bizottság rendelkezésére bocsátják az a) és b) pontban említett értékelések releváns elemeinek összefoglalóját, a fő kockázatokra összpontosítva. A tagállamok leírják a prioritásnak tekintett kockázatmegelőzési és felkészültségi intézkedéseket a határokon átnyúló hatású fő kockázatok és adott esetben az alacsony valószínűségű, de nagy hatású katasztrófákkal kapcsolatos kockázatok vonatkozásában. Az összefoglalót 2020. december 31-ig, azt követően pedig háromévente, illetve fontos változások bekövetkeztekor kell benyújtani a Bizottságnak;
d) a Bizottság rendelkezésére bocsátják az a) és b) pontban említett értékelések releváns elemeinek összefoglalóját, a fő kockázatokra összpontosítva. A tagállamok leírják a prioritásnak tekintett kockázatmegelőzési és felkészültségi intézkedéseket a határokon átnyúló hatású fő kockázatok, a határokon átívelő hatásokat okozó vagy azok kiváltására alkalmas katasztrófákhoz kapcsolódó kockázatok és adott esetben az alacsony valószínűségű, de nagy hatású katasztrófákkal kapcsolatos kockázatok vonatkozásában. Az összefoglalót 2020. december 31-ig, azt követően pedig háromévente, illetve fontos változások bekövetkeztekor kell benyújtani a Bizottságnak;
Módosítás 42
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – b pont
1313/2013/EU határozat
6 cikk – 1 bekezdés – f pont
f)  a 10. cikk (1) bekezdése szerinti tényalapú forgatókönyv-készítés biztosítása érdekében javítják nemzeti szinten vagy a megfelelő szubnacionális szinten a katasztrófák miatti veszteségekre vonatkozó adatok gyűjtését.
f)  a 10. cikk (1) bekezdése szerinti tényalapú forgatókönyv-készítés biztosítása érdekében javítják nemzeti szinten vagy a megfelelő szubnacionális szinten a katasztrófák miatti veszteségekre vonatkozó adatok gyűjtését, különösen, ha határokon átnyúló katasztrófareagálási képességek terén jelentkező hiányosságok azonosításáról van szó.
Módosítás 43
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont – c pont
1313/2013/EU határozat
6 cikk – 5 bekezdés
(5)  A Bizottság a megelőzési és a felkészültségi intézkedések támogatása érdekében uniós katasztrófavédelmi rezilienciacélokat határoz meg. A katasztrófavédelmi rezilienciacéloknak olyan közös alapot kell képezniük, amely a nagy hatású katasztrófák tovagyűrűző hatásaival szemben is garantálja a kritikus társadalmi funkciók fenntartását, és biztosítja a belső piac működését. A céloknak előretekintő, az éghajlatváltozásnak a katasztrófakockázatra gyakorolt hatásait is figyelembe vevő forgatókönyveken, korábbi katasztrófahelyzetek adatain és több ágazatra kiterjedő hatásvizsgálatokon kell alapulniuk, és különös figyelmet kell fordítaniuk a kiszolgáltatott helyzetű emberekre.
(5)  ... [E módosító határozat hatálybalépésétől számított 18 hónap]-ig a Bizottság a 30. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el annak érdekében, hogy kiegészítse ezt a határozatot azáltal, hogy a megelőzési és a felkészültségi intézkedések támogatása érdekében uniós katasztrófavédelmi rezilienciacélokat állapít meg. A katasztrófavédelmi rezilienciacéloknak olyan közös alapot kell képezniük, amely a nagy hatású katasztrófák tovagyűrűző hatásaival szemben is garantálja a kritikus társadalmi funkciók fenntartását, és biztosítja a belső piac működését. E céloknak előretekintő, az éghajlatváltozásnak és a biodiverzitás csökkenésének a katasztrófakockázatra gyakorolt hatásait is figyelembe vevő forgatókönyveken, korábbi katasztrófahelyzetek adatain és több ágazatra kiterjedő hatásvizsgálatokon, valamint az érintett régióra gyakorolt, hosszú távú társadalmi hatás elemzésén kell alapulniuk, és különös figyelmet kell fordítaniuk a kiszolgáltatott helyzetű emberekre. A katasztrófavédelmi rezilienciacélok kidolgozása során a Bizottság külön figyelmet fordít a tagállamok régióit sújtó visszatérő katasztrófákra, és konkrét intézkedéseket – többek között az uniós források felhasználásával végrehajtandó intézkedéseket – javasol a nemzeti hatóságoknak a válságokkal szembeni ellenálló képesség megerősítése érdekében.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 30. cikkel összhangban szükség szerint felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a katasztrófavédelmi rezilienciacélok meghatározásáról.
Módosítás 44
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont
1313/2013/EU határozat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Tevékenysége keretében az ERCC az Unió szintjén valós időben koordinálja, nyomon követi és támogatja a veszélyhelyzetekre való reagálást. Az ERCC szoros együttműködést folytat a nemzeti válságkezelő rendszerekkel, a polgári védelmi hatóságokkal és az Unió érintett szerveivel.
Tevékenysége keretében az ERCC az Unió szintjén valós időben koordinálja, nyomon követi és támogatja a veszélyhelyzetekre való reagálást. Az ERCC szoros együttműködést folytat a nemzeti válságkezelő rendszerekkel, a polgári védelmi hatóságokkal, közösségi szintű önkéntes csoportokkal és az Unió érintett szerveivel.
Módosítás 45
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
1313/2013/EU határozat
8 cikk – c pont – 1 francia bekezdés
–  uniós érdekű transznacionális észlelő és előrejelző rendszerek kialakítása,
–  uniós érdekű transznacionális észlelő és riasztási rendszerek kialakítása a katasztrófák vagy járványok emberi életekre gyakorolt közvetlen hatásainak enyhítése érdekében;
Módosítás 46
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
1313/2013/EU határozat
8 cikk – c pont – 3 a francia bekezdés (új)
–  technikai képzési támogatás nyújtása a helyi közösségek számára a válságra való első önálló reagálási képességük növelése céljából;
Módosítás 47
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 5 a pont (új)
1313/2013/EU határozat
9 cikk – 10 a bekezdés (új)
5a.   A 9. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(10a) A tagállamok megfelelő intézkedéseket tesznek annak biztosítása érdekében, hogy az első beavatkozók megfelelő felszereléssel és felkészültséggel rendelkezzenek az 1. cikkben említett bármely típusú katasztrófára való reagáláshoz.”
Módosítás 48
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
1313/2013/EU határozat
10 cikk – 1 bekezdés
(1)  A Bizottság és a tagállamok együttműködnek egymással annak érdekében, hogy – mind a természeti, mind pedig az ember okozta, várhatóan határokon átívelő hatású katasztrófák tekintetében, az éghajlatváltozás hatásait is ideértve – javítsák a több ágazatra kiterjedő rezilienciatervezést. A rezilienciatervezésnek figyelembe kell vennie a 6. cikk (5) bekezdése szerinti uniós katasztrófavédelmi rezilienciacélokat, és ki kell terjednie a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti kockázatértékeléseken és a kockázatoknak az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti áttekintésén alapuló katasztrófamegelőzési és katasztrófareagálási forgatókönyvek uniós szintű készítésére, a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti katasztrófakockázat-kezelési tervezésre, a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti katasztrófák miatti veszteségekre, az eszközök feltérképezésére, valamint a reagálási képességek telepítésével kapcsolatos tervek kidolgozására.
(1)  A Bizottság és a tagállamok együttműködnek egymással annak érdekében, hogy – mind a természeti, mind pedig az ember okozta, várhatóan határokon átívelő hatású katasztrófák tekintetében, az éghajlatváltozás hatásait, valamint az egyre gyakrabban előforduló, határokon átnyúló kontrollálatlan vegetációtüzeket is ideértve – javítsák a több ágazatra kiterjedő rezilienciatervezést. A rezilienciatervezésnek figyelembe kell vennie a 6. cikk (5) bekezdése szerinti uniós katasztrófavédelmi rezilienciacélokat, és ki kell terjednie a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti kockázatértékeléseken és a kockázatoknak az 5. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti áttekintésén alapuló katasztrófamegelőzési és katasztrófareagálási forgatókönyvek uniós szintű készítésére, a 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti katasztrófakockázat-kezelési tervezésre, a 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja szerinti katasztrófák miatti veszteségekre, az eszközök feltérképezésére, valamint a reagálási képességek telepítésével kapcsolatos tervek kidolgozására.
Módosítás 49
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
1313/2013/EU határozat
10 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság és a tagállamok az Unión kívüli humanitárius válságokkal összefüggő reagálási műveletek katasztrófavédelmi rezilienciatervezése során azonosítják és előmozdítják a polgári védelmi segítségnyújtás és az Unió és a tagállamok által nyújtott humanitárius segítségnyújtási célú finanszírozás közötti szinergiákat.
(2)  A Bizottság és a tagállamok az Unión kívüli humanitárius válságokkal összefüggő reagálási műveletek katasztrófavédelmi rezilienciatervezése során azonosítják és előmozdítják a polgári védelmi segítségnyújtás és az Unió és a tagállamok által nyújtott humanitárius segítségnyújtási célú finanszírozás közötti szinergiákat, lehetőség szerint a humanitárius szereplőkkel – többek között a helyi humanitárius szereplőkkel – és a helyi hatóságokkal folytatott konzultációt követően.
Módosítás 50
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont
1313/2013/EU határozat
11 cikk – 2 bekezdés
(2)  A beazonosított kockázatok, a 6. cikk (5) bekezdése szerinti rezilienciacélok, a 10. cikk (1) bekezdése szerinti forgatókönyv-készítés, valamint a képességek és a hiányosságok összessége alapján a Bizottság a 33. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárással elfogadott végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az európai polgári védelmi eszköztár számára szükséges legfontosabb reagálási képességek típusát és számát (a továbbiakban: képességcélok).
(2)  A beazonosított kockázatok, a képességek és a hiányosságok összessége, a 6. cikk (5) bekezdése szerinti meglévő uniós katasztrófavédelmi rezilienciacélok és a 10. cikk (1) bekezdése szerinti bármely meglévő forgatókönyv-készítés alapján a Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján meghatározza az európai polgári védelmi eszköztár számára szükséges legfontosabb reagálási képességek típusát és számát (a továbbiakban: képességcélok). A végrehajtási jogi aktusokat a 33. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni.
Módosítás 51
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont
1313/2013/EU határozat
12 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság a 33. cikk (2) bekezdése szerinti vizsgálóbizottsági eljárással elfogadott végrehajtási jogi aktusok útján a 6. cikk (5) bekezdése szerinti rezilienciacélok és a 10. cikk (1) bekezdése szerinti forgatókönyv-készítés alapján meghatározza azokat a képességeket, amelyeknek a rescEU-t alkotniuk kell, figyelembe véve – különösen a légi erdőtűzoltásra, a vegyi, a biológiai, a radiológiai és a nukleáris incidensekre, valamint a sürgősségi orvosi ellátásra kiterjedően – a már azonosított és az újonnan felmerülő kockázatokat, valamint az uniós szintű képességek és hiányosságok összességét.
(2)  A Bizottság logisztikai központokban létrehozza az egészségügyi ellenintézkedések és orvosi felszerelések európai tartalékait, amelyek kiterjednének a nagy hatású, kis valószínűségű eseményekre reagáló egészségügyi ellenintézkedésekre is. A Bizottság végrehajtási jogi aktusok útján, többek között a 6. cikk (5) bekezdése szerinti meglévő uniós katasztrófavédelmi rezilienciacélok és a 10. cikk (1) bekezdése szerinti bármely meglévő forgatókönyv-készítés alapján meghatározza azokat a képességeket, amelyeknek a rescEU-t alkotniuk kell, figyelembe véve – különösen a légi erdőtűzoltásra, a földrengések és az áradások idején végzett mentésekre, a vegyi, a biológiai, a radiológiai és a nukleáris incidensekre, valamint a sürgősségi orvosi ellátásra kiterjedően – a már azonosított és az újonnan felmerülő kockázatokat, valamint az uniós szintű képességek és hiányosságok összességét. Ezeket a végrehajtási jogi aktusokat a 33. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. A Bizottság rendszeresen frissíti a rescEU-képességek számára és osztályozására vonatkozó információkat, és ezeket az információkat közvetlenül a többi uniós intézmény rendelkezésére bocsátja.
Módosítás 52
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont
1313/2013/EU határozat
12 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
Az egészségügyi veszélyhelyzetekre való reagálásra szolgáló képességek, mint például a stratégiai készletek, a sürgősségi orvosi csoportok és bármely más lényeges képesség esetében a Bizottság biztosítja a más uniós programokkal és alapokkal, illetve különösen az EU az egészségügyért programmal1a és az érintett uniós és nemzetközi szereplőkkel való hatékony koordinációt és szinergiákat.
_______________________
1a Javaslat a 2021–2027-es időszakra szóló uniós egészségügyi cselekvési program („az EU az egészségügyért program”) létrehozásáról és a 282/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2020)0405).
Módosítás 53
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont
1313/2013/EU határozat
12 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
A rescEU-képességeket a Bizottság vagy a tagállamok szerzik be, bérlik, lízingelik és/vagy szerződéses úton másként megszerzik. A Bizottság készletezés és a tagállamok rendelkezésére bocsátása céljából az Unió pénzügyi szabályaival összhangban végrehajtott közbeszerzési eljárások segítségével beszerezhet, bérelhet, lízingelhet vagy szerződéses úton másként megszerezhet rescEU-képességeket. Abban az esetben, ha a rescEU-képességeket a tagállamok szerzik be, bérlik, lízingelik vagy szerződéses úton másként megszerzik, a Bizottság a tagállamoknak pályázati felhívás nélkül közvetlen támogatásokat ítélhet oda.
A rescEU-képességeket a Bizottság vagy a tagállamok szerzik be, bérlik, lízingelik és/vagy szerződéses úton másként megszerzik. A Bizottság magas minőségű készletek raktározása és rendelkezésre bocsátása vagy a tagállamoknak nyújtott szolgáltatások céljából az Unió pénzügyi szabályaival összhangban végrehajtott közbeszerzési eljárások segítségével beszerezhet, bérelhet, lízingelhet vagy szerződéses úton másként megszerezhet rescEU-képességeket. Amennyiben a Bizottság rescEU-képességeket szerez meg, e képességek tulajdonjogát akkor is megtartja, ha azokat szétosztják a tagállamok között. Amennyiben a Bizottság rescEU-képességeket bérel, lízingel vagy szerződéses úton másként megszerez, a Bizottság megtartja az ilyen képességek feletti teljes körű ellenőrzést. Amennyiben a Bizottság újra fel nem használható képességeket szerez, az ilyen képességek tulajdonjogát átruházhatja a kérelmező tagállamra. Abban az esetben, ha a rescEU-képességeket a tagállamok szerzik be, bérlik, lízingelik vagy szerződéses úton másként megszerzik, a Bizottság a tagállamoknak pályázati felhívás nélkül közvetlen támogatásokat ítélhet oda.
Módosítás 54
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a pont
1313/2013/EU határozat
12 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
A rescEU-képességek számára azoknak a tagállamoknak kell otthont adniuk, amelyek az adott képességeket beszerzik, bérlik, lízingelik vagy szerződéses úton másként megszerzik. Az Unió rezilienciájának növelése érdekében a Bizottság által beszerzett, bérelt, lízingelt vagy szerződéses úton másként megszerzett rescEU-képességeket az Unión belül előzetesen stratégiailag pozicionálni kell. A Bizottság által beszerzett, bérelt, lízingelt vagy szerződéses úton másként megszerzett rescEU-képességek a tagállamokkal folytatott konzultációk nyomán az érintett nemzetközi szervezetek által fenntartott megbízható hálózatok segítségével harmadik országokban is elhelyezhetők.
A rescEU-képességek számára azoknak a tagállamoknak kell otthont adniuk, amelyek az adott képességeket beszerzik, bérlik, lízingelik vagy szerződéses úton másként megszerzik. Az Unió rezilienciájának növelése érdekében a Bizottság által beszerzett, bérelt, lízingelt vagy szerződéses úton másként megszerzett rescEU-képességeket az Unión belül előzetesen stratégiailag pozicionálni kell.
Módosítás 55
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – a a pont (új)
1313/2013/EU határozat
12 cikk – 5 bekezdés
aa)   az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(5)  Az a tagállam, amely rescEU-képességek tulajdonosa, bérlője vagy lízingelője, biztosítja a szóban forgó rescEU-képességek CECIS-be való felvételét, valamint azoknak az uniós mechanizmus műveleteinek céljára való rendelkezésre bocsátását és telepíthetőségét.
(5) A Bizottság vagy az a tagállam, amely rescEU-képességek tulajdonosa, bérlője, lízingelője, vagy amely szerződéses úton másként szerzi meg azokat, biztosítja a szóban forgó rescEU-képességek CECIS-be való felvételét, valamint azoknak az uniós mechanizmus műveleteinek céljára való rendelkezésre bocsátását és telepíthetőségét.
A rescEU-képességeket kizárólag akkor lehet a 23. cikk (4a) bekezdésében említett nemzeti célokra használni, amikor nem használják őket vagy nincs rájuk szükség az uniós mechanizmus valamely reagálási műveletéhez.
A rescEU-képességeket kizárólag akkor lehet a 23. cikk (4a) bekezdésében említett nemzeti célokra használni, amikor nem használják őket vagy nincs rájuk szükség az uniós mechanizmus valamely reagálási műveletéhez.
A rescEU-képességeket a 32. cikk (1) bekezdésének g) pontja alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokkal, valamint a rescEU-képességek telepítésére – és többek között a részt vevő személyzetre – vonatkozó további feltételeket megállapító, a Bizottság és a szóban forgó képességeket tulajdonló, bérlő vagy lízingelő tagállam közötti operatív szerződésekkel összhangban kell használni.
A rescEU-képességeket a 32. cikk (1) bekezdésének g) pontja alapján elfogadott végrehajtási jogi aktusokkal, valamint a rescEU-képességek telepítésére – és többek között a részt vevő személyzetre – vonatkozó további feltételeket megállapító, a Bizottság és a szóban forgó képességeket tulajdonló, bérlő vagy lízingelő tagállam közötti operatív szerződésekkel összhangban kell használni.
Az operatív szerződésekben meghatározott feltételeknek továbbá biztosítaniuk kell, hogy a rescEU-készlet felhasználása összhangban álljon e határozattal, többek között a rescEU-készlet e cikk (6) bekezdésében előírt rendelkezések szerinti rendelkezésre állására vonatkozó követelménnyel és az 1. cikkben meghatározott általános célkitűzésekkel. E feltételekben meg kell határozni a szabályok be nem tartása esetén az uniós finanszírozás megfelelő felhasználásának biztosítása érdekében végrehajtandó intézkedéseket is.”
Módosítás 56
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 pont – b pont
1313/2013/EU határozat
12 cikk – 10 bekezdés – 1 albekezdés
A rescEU-képességek az Unión kívül e cikk (6)–(9) bekezdésével összhangban telepíthetők.
A rescEU-képességek az Unión kívül e cikk (6)–(9) bekezdésével összhangban telepíthetők. A Bizottságnak konkrét rendelkezéseket kell hoznia az elszámoltathatóság és a rescEU-képességek harmadik országokban való helyes felhasználásának biztosítása érdekében, beleértve az ellenőrzést végző uniós tisztviselők hozzáférésének biztosítását is. E határozat 20a. cikkének (1) és (2) bekezdésével összhangban biztosítani kell az uniós mechanizmus láthatóságát harmadik országokban.
Módosítás 57
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 8 a pont (új)
1313/2013/EU határozat
13 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés – -f a pont (új)
8a.   A 13. cikk (1) bekezdésének második albekezdése a következő ponttal egészül ki:
„fa) a kulturális örökséget érintő katasztrófák esetén felhasználható speciális szakértői reagálási képességek létrehozása.”
Módosítás 58
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 pont
1313/2013/EU határozat
15 cikk – 3 bekezdés – b pont
b)  a közös helyzetismeret kialakítása érdekében az érintett tagállammal együttműködve összegyűjti és elemzi az adott helyzetre vonatkozó megerősített információkat, és továbbítja azokat a tagállamoknak;
b)  a helyzet és az arra adandó válasz közös ismeretének kialakítása érdekében az érintett tagállammal együttműködve összegyűjti és elemzi az adott helyzetre vonatkozó megerősített információkat, és közvetlenül továbbítja azokat a tagállamoknak;
Módosítás 59
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 9 a pont (új)
1313/2013/EU határozat
16 cikk – 2 bekezdés
9a.   A 16. cikk (2) bekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
(2)  Az e cikk szerinti beavatkozások akár önálló segítségnyújtási beavatkozásként, akár valamely nemzetközi szervezet által irányított beavatkozás részeként is végrehajthatók. Az uniós koordinációnak teljes egészében illeszkednie kell az Egyesült Nemzetek Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (a továbbiakban: OCHA) által végzett átfogó koordinációba, az OCHA vezető szerepének tiszteletben tartásával. Ember okozta katasztrófák és összetett veszélyhelyzetek esetén a Bizottság gondoskodik a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzusnak való megfelelésről és a humanitárius elvek tiszteletben tartásáról.
(2) Az e cikk szerinti beavatkozások akár önálló segítségnyújtási beavatkozásként, akár valamely nemzetközi szervezet által irányított beavatkozás részeként is végrehajthatók. Az uniós koordinációnak teljes egészében illeszkednie kell az Egyesült Nemzetek Humanitárius Ügyeket Koordináló Hivatala (a továbbiakban: OCHA) által végzett átfogó koordinációba, az OCHA vezető szerepének tiszteletben tartásával. Ember okozta katasztrófák és összetett veszélyhelyzetek esetén a Bizottság lehetőség szerint konzultál a humanitárius szereplőkkel – a helyi humanitárius szereplőket is beleértve –, és gondoskodik a humanitárius segítségnyújtással kapcsolatos európai konszenzusnak való megfelelésről és a humanitárius elvek tiszteletben tartásáról.
Módosítás 60
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
1313/2013/EU határozat
17 cikk – 1 bekezdés – a pont
a)  megelőzéssel kapcsolatos szakértői segítség kérése esetén, az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban;
a)  megelőzéssel kapcsolatos szakértői segítség kérése esetén, az 5. cikk (2) bekezdésével összhangban, különösen járványhelyzetben;
Módosítás 61
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
1313/2013/EU határozat
17 cikk – 1 bekezdés – b pont
b)  felkészültséggel kapcsolatos szakértői segítség kérése esetén, a 13. cikk (3) bekezdésével összhangban;
b)  felkészültséggel kapcsolatos szakértői segítség kérése esetén, a 13. cikk (3) bekezdésével összhangban, különösen járványhelyzetben;
Módosítás 62
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 11 pont
1313/2013/EU határozat
18 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)
aa)   kartográfiai anyagok kidolgozása az erőforrások gyors bevetése és mozgósítása érdekében, szem előtt tartva különösen a határokon átnyúló régiók sajátosságait a határokon átnyúló kockázatok, például erdőtüzek tekintetében;
Módosítás 63
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – b a pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés
ba)  a (3) bekezdés első albekezdésének helyébe a következő szöveg lép:
Az (1) bekezdésben említett pénzügyi források fedezhetik az uniós mechanizmus irányításához és célkitűzéseinek megvalósításához szükséges előkészítő, nyomonkövetési, ellenőrzési, pénzügyi ellenőrzési és értékelési tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokat is.
Az e cikk (1) és (1a) bekezdésében és a 19a. cikkben említett pénzügyi források fedezhetik az uniós mechanizmus irányításához és célkitűzéseinek megvalósításához szükséges előkészítő, nyomonkövetési, ellenőrzési, pénzügyi ellenőrzési és értékelési tevékenységekhez kapcsolódó kiadásokat is.
Módosítás 64
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – b b pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 3 a bekezdés (új)
bb)  a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az e cikk (1) és az (1a) bekezdésében és a 19a. cikkben említett pénzügyi keretösszeg a természeti és az ember okozta katasztrófák megelőzését, valamint az azokra való felkészülést és válaszadást célzó intézkedések céljára használhatók fel.”
Módosítás 65
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – c pont
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 4 bekezdés
c)  a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
törölve
„(4) Az (1) és az (1a) bekezdésben meghatározott pénzügyi keretösszeg a természeti és az ember okozta katasztrófák megelőzését, valamint az azokra való felkészülést és reagálást célzó intézkedések céljára használható fel.”
Módosítás 66
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – c a pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 4 bekezdés
ca)  a (4) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(4)  Az (1) bekezdésben említett pénzügyi keretösszeget a 2014–2020-as időszakban az I. mellékletben meghatározott százalékarányoknak és alapelveknek megfelelően kell szétosztani.
(4) Az (1) bekezdésben említett pénzügyi keretösszeget a 2014–2020-as időszakban az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott százalékarányoknak és az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott alapelveknek megfelelően kell szétosztani.”;
Módosítás 67
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – c b pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 4 a bekezdés (új)
cb)  a cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az e cikk (1a) bekezdésében és a 19a. cikkben említett pénzügyi keretösszeget a 2021–2027-es időszakban az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott százalékarányoknak és az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott alapelveknek megfelelően kell szétosztani.”;
Módosítás 68
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – d pont
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 5 és 6 bekezdések
d)  az (5) és a (6) bekezdést el kell hagyni.
törölve
Módosítás 69
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – d a pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 5 bekezdés
da)  az (5) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(5)   A Bizottság a 34. cikk (2) bekezdésének a) pontjában említett időközi értékelés eredményének figyelembevételével felülvizsgálja az I. mellékletben szereplő felosztást. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy amennyiben a felülvizsgálat eredményei alapján szükséges, a 30. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. mellékletben szereplő minden egyes számadatnak 8 százalékpontnál több, de legfeljebb 16 százalékponttal történő kiigazítása érdekében. E felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat 2017. június 30-ig el kell fogadni.
(5) A Bizottság a 34. cikk (3) bekezdésében említett értékelés eredményének figyelembevételével felülvizsgálja az I. mellékletben szereplő felosztást. A Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy amennyiben a költségvetés végrehajtását befolyásoló, előre nem látható eseményekre vagy a rescEU-képességek alakulására tekintettel szükséges, a 30. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítására az I. melléklet 1. és 2. pontjában szereplő minden egyes számadatnak 10 százalékpontnál nagyobb kiigazítása érdekében.”;
Módosítás 70
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – d b pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 6 bekezdés
db)  a (6) bekezdés helyébe a következő szöveg lép:
(6)   Amennyiben az reagálási intézkedésekhez rendelkezésre álló költségvetési források szükséges felülvizsgálata rendkívül sürgős esetben azt megköveteli, akkor a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el annak érdelében, hogy a rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok keretében és a 31. cikkben előírt eljárással összhangban 8 százalékpontnál több, de legfeljebb 16 százalékponttal kiigazítsanak az I. mellékletben szereplő minden egyes számadatot.
(6) Amennyiben a reagálási intézkedésekhez rendelkezésre álló költségvetési források szükséges felülvizsgálata rendkívül sürgős esetben azt megköveteli, akkor a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy a 30. cikkel összhangban felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el az I. melléklet módosítása tekintetében annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló költségvetési előirányzatok keretében és a 31. cikkben előírt eljárással összhangban 10 százalékpontnál nagyobb mértékben kiigazítsa az I. melléklet 1. és 2. pontjában szereplő minden egyes számadatot.
Módosítás 71
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 12 pont – d c pont (új)
1313/2013/EU határozat
19 cikk – 6 a bekezdés (új)
dc)  a 19. cikk a következő bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az évente rendelkezésre álló előirányzatokat az Európai Parlament és a Tanács engedélyezi a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretet megállapító (EU, Euratom) ..../... tanácsi rendelet és az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság között a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló 2020. ...-i intézményközi megállapodás rendelkezéseinek sérelme nélkül.”
Módosítás 72
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 13 pont
1313/2013/EU határozat
19 a cikk – 1 bekezdés
Az [ERI] rendelet 2. cikkében meghatározott intézkedéseket e határozat alapján az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontjában meghatározott összegek segítségével, az említett rendelet 4. cikkének (4) és (8) bekezdésében foglalt feltételekkel kell végrehajtani.
Az [ERI] rendelet 2. cikkében meghatározott intézkedéseket e határozat alapján az említett rendelet 3. cikke (2) bekezdése a) pontjának iv. alpontjában említettek szerint folyó árakon 2 187 620 000 EUR összeg segítségével, az említett rendelet 4. cikkének (4) és (8) bekezdésében foglalt feltételekkel kell végrehajtani.
Módosítás 73
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
1313/2013/EU határozat
20 a cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
Az e határozat alapján nyújtott támogatás vagy finanszírozás számára megfelelő láthatóságot kell biztosítani. A tagállamok biztosítják különösen, hogy az uniós mechanizmus keretében finanszírozott műveletekkel kapcsolatos nyilvános kommunikáció:
Az e határozat alapján nyújtott támogatás vagy finanszírozás számára megfelelő láthatóságot kell biztosítani a Bizottság által az egyedi beavatkozásokra kiadott egyedi iránymutatásokkal összhangban. A tagállamok biztosítják különösen, hogy az uniós mechanizmus keretében finanszírozott műveletekkel kapcsolatos nyilvános kommunikáció:
Módosítás 74
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 14 pont
1313/2013/EU határozat
20 a cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)
Amennyiben a RescEU-képességeket a 12. cikk (5) bekezdésében említett nemzeti célokra használják fel, a tagállamok az e bekezdés első albekezdésében említettel azonos módon elismerik e képességek eredetét, és biztosítják az e képességek megszerzéséhez felhasznált uniós finanszírozás láthatóságát.
Módosítás 75
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – a a pont (új)
1313/2013/EU határozat
21 cikk – 1 bekezdés – h pont
aa)   a 21. cikk (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következő szöveg lép:
h)  a 13. cikkben ismertetett felkészültségi tevékenységek támogatása;
h) a 13. cikkben ismertetett felkészültségi tevékenységek támogatása, különösen meglévő képzési hálózatok megerősítése, a köztük lévő szinergiák, illetve innovatív megoldásokra, valamint új kockázatokra és kihívásokra összpontosító új hálózatok létrehozásának előmozdítása révén;”;
Módosítás 76
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 15 pont – b pont
1313/2013/EU határozat
21 cikk – 3 bekezdés – 3 albekezdés
Az e bekezdés szerinti pénzügyi támogatás többéves munkaprogramok révén is végrehajtható. Az egy évnél hosszabb fellépések esetében a költségvetési kötelezettségvállalások éves részletekre bonthatók.
törölve
Módosítás 77
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
1313/2013/EU határozat
25 cikk – 2 bekezdés
(2)  A Bizottság az uniós pénzügyi támogatást a költségvetési rendelettel összhangban közvetett irányításban vagy a költségvetési rendelet 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett szervek részvételével közvetett irányításban nyújtja.
(2)  A Bizottság az uniós pénzügyi támogatást az (EU, Euratom) 2018/1046 rendelettel összhangban közvetlen irányítással vagy ugyanezen rendelet 62. cikke (1) bekezdésének c) pontjában említett szervek közreműködésével közvetett irányítással hajtja végre. A pénzügyi támogatás végrehajtási módjának megválasztásakor a közvetlen irányításnak kell elsőbbséget biztosítani. Amennyiben azt az érintett tevékenység jellege és tartalma indokolja, a Bizottság közvetett irányítást is alkalmazhat. A Bizottságot felhatalmazást kap arra, hogy a 30. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el e határozat kiegészítése céljából, meghatározva az uniós mechanizmus keretében közvetett irányítással végrehajtható intézkedéseket.
Módosítás 78
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
1313/2013/EU határozat
25 cikk – 4 bekezdés – 1 albekezdés
E határozat végrehajtása érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása útján éves vagy többéves munkaprogramokat készít. A végrehajtási jogi aktusokat a 33. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Az éves vagy többéves munkaprogramokban meg kell határozni az elérni kívánt célokat, a várt eredményeket, a végrehajtás módját és a megvalósítás teljes összegét. Az éves vagy többéves munkaprogramoknak tartalmazniuk kell emellett a finanszírozandó intézkedések leírását, az egyes intézkedésekhez rendelt indikatív összegeket, valamint a végrehajtás indikatív ütemtervét. A 28. cikk (2) bekezdése szerinti pénzügyi támogatás tekintetében az éves vagy többéves munkaprogramokban meg kell határozni az érintett tagállamokra vonatkozóan előirányzott intézkedéseket.
E határozat végrehajtása érdekében a Bizottság végrehajtási jogi aktusok elfogadása útján éves munkaprogramokat készít. A végrehajtási jogi aktusokat a 33. cikk (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárás keretében kell elfogadni. Az éves munkaprogramokban meg kell határozni az elérni kívánt célokat, a várt eredményeket, a végrehajtás módját és a megvalósítás teljes összegét. Az éves vagy többéves munkaprogramoknak tartalmazniuk kell emellett a finanszírozandó intézkedések leírását, az egyes intézkedésekhez rendelt indikatív összegeket, valamint a végrehajtás indikatív ütemtervét. A 28. cikk (2) bekezdése szerinti pénzügyi támogatás tekintetében az éves munkaprogramokban meg kell határozni az érintett tagállamokra vonatkozóan előirányzott intézkedéseket.
Módosítás 79
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
1313/2013/EU határozat
25 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
Nem kell éves vagy többéves munkaprogramot készíteni a IV. fejezet hatálya alá tartozó katasztrófareagálás körébe tartozó intézkedésekről, tekintettel arra, hogy ezek nem tervezhetők előre.
Nem kell éves munkaprogramot készíteni a IV. fejezet hatálya alá tartozó katasztrófareagálás körébe tartozó intézkedésekről, tekintettel arra, hogy ezek nem tervezhetők előre.
Módosítás 80
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 18 pont
1313/2013/EU határozat
25 cikk – 5 bekezdés
(5)  A költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének alkalmazásán túlmenően azok a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok, amelyek nem kerültek felhasználásra annak a pénzügyi évnek a végéig, amelyre vonatkozóan az éves költségvetés előirányozta őket, automatikusan átvihetők a következő pénzügyi évre, és terhükre a következő év december 31-éig kötelezettségek vállalhatók és kifizetések teljesíthetők. Az átvitt előirányzatok kizárólag reagálási intézkedésekre használhatók fel. A következő pénzügyi évben először az átvitt előirányzatokat kell felhasználni.
(5)  A költségvetési rendelet 12. cikke (4) bekezdésének alkalmazásán túlmenően azok a kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok, amelyek nem kerültek felhasználásra annak a pénzügyi évnek a végéig, amelyre vonatkozóan az éves költségvetés előirányozta őket, automatikusan átvihetők a következő pénzügyi évre, és terhükre a következő év december 31-éig kötelezettségek vállalhatók és kifizetések teljesíthetők. Az átvitt előirányzatok megelőzési, felkészülési és reagálási intézkedésekre használhatók fel. A következő pénzügyi évben először az átvitt előirányzatokat kell felhasználni.
Módosítás 81
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont – a pont
1313/2013/EU határozat
30 cikk – 2 bekezdés
(2)  A 6. cikk (5) bekezdésében és a 21. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében a Bizottság számára adott, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazás a 2027. december 31-ig tartó időszakra szól.
(2)  A Bizottságnak a 6. cikk (5) bekezdésében, a 19. cikk (5) és (6) bekezdésében, a 21. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében és a 25. cikk (2) bekezdésében említett, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok elfogadására vonatkozó felhatalmazása a 2027. december 31-ig tartó időszakra szól.
Módosítás 82
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont – a a pont (új)
1313/2013/EU határozat
30 cikk – 3 bekezdés
aa)   a (3) bekezdést el kell hagyni;
Módosítás 83
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont – b pont
1313/2013/EU határozat
30 cikk – 4 bekezdés
(4)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (5) bekezdésében és a 21. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében adott felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
(4)  Az Európai Parlament vagy a Tanács bármikor visszavonhatja a 6. cikk (5) bekezdésében, a 19. cikk (5) és (6) bekezdésében, a 21. cikk (3) bekezdésének második albekezdésében és a 25. cikk (2) bekezdésében említett felhatalmazást. A visszavonásról szóló határozat megszünteti az abban meghatározott felhatalmazást. A határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő napon, vagy a benne megjelölt későbbi időpontban lép hatályba. A határozat nem érinti a már hatályban lévő felhatalmazáson alapuló jogi aktusok érvényességét.
Módosítás 84
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 20 pont – c pont
1313/2013/EU határozat
30 cikk – 7 bekezdés
(7)  A 6. cikk (5) bekezdése és a 21. cikk (3) bekezdésének második albekezdése alapján elfogadott felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, vagy ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
(7)  A 6. cikk (5) bekezdése, a 19. cikk (5) és (6) bekezdése, a 21. cikk (3) bekezdésének második albekezdése vagy a 25. cikk (2) bekezdése alapján elfogadott, felhatalmazáson alapuló jogi aktus csak akkor lép hatályba, ha az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a jogi aktusról való értesítését követő két hónapon belül sem az Európai Parlament, sem a Tanács nem emelt ellene kifogást, vagy ha az említett időtartam lejártát megelőzően mind az Európai Parlament, mind a Tanács arról tájékoztatta a Bizottságot, hogy nem fog kifogást emelni. Az Európai Parlament vagy a Tanács kezdeményezésére ez az időtartam két hónappal meghosszabbodik.
Módosítás 85
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 22 a pont (új)
1313/2013/EU határozat
34 cikk – 2 bekezdés – 1 a albekezdés (új)
22a.  A 34. cikk (2) bekezdése a következő albekezdéssel egészül ki:
„... [E módosító határozat hatálybalépésétől számított 24 hónap]-ig a Bizottság értékeli az uniós mechanizmus működését, valamint „az EU az egészségügyért” programmal és más uniós egészségügyi jogszabályokkal elért koordinációt és szinergiákat egy olyan jogalkotási javaslat előterjesztése céljából, amely magában foglalná egy külön európai egészségügyi reagálási mechanizmus létrehozását.”
Módosítás 86
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 23 pont
1313/2013/EU határozat
I melléklet
23.  Az I. mellékletet el kell hagyni.
törölve
Módosítás 87
Határozatra irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 23 a pont (új)
1313/2013/EU határozat
I melléklet
23a.  Az I. melléklet a következőképpen módosul:
I melléklet
„I. melléklet
A 19. cikk (1) és (1a) bekezdésében és a 19a. cikkben említett uniós mechanizmus végrehajtásához szükséges pénzügyi keretösszeg felosztása során alkalmazandó százalékarányok és alapelvek
A 19. cikk (1) bekezdésében említett uniós mechanizmus végrehajtásához szükséges pénzügyi keretösszeg felosztása során alkalmazandó százalékarányok
(1)  A 19. cikk (1) bekezdésében említett uniós mechanizmus végrehajtásához szükséges pénzügyi keretösszeg felosztása során alkalmazandó százalékarányok a 2014 és 2020 közötti időszakra
megelőzés: 20 % +/- 8 százalékpont
Megelőzés: 10 % +/- 10 százalékpont
Felkészültség: 50 % +/- 8 százalékpont
Felkészültség: 65 % +/- 10 százalékpont
Reagálás: 30 % +/- 8 százalékpont
Reagálás: 25 % +/- 10 százalékpont
(2)  A 19. cikk (1a) bekezdésében és a 19a. cikkben említett uniós mechanizmus végrehajtásához szükséges pénzügyi keretösszeg felosztása során alkalmazandó százalékarányok a 2021 és 2027 közötti időszakra
Megelőzés: 8 % +/- 10 százalékpont
Felkészültség: 80 % +/- 10 százalékpont
Reagálás: 12 % +/- 10 százalékpont
Alapelvek
(3)  Alapelvek
A Bizottság e határozat végrehajtása során kiemelten kezeli azokat az intézkedéseket, amelyek vonatkozásában ez a határozat határidőt jelöl ki az említett határidő lejártát megelőző időszakon belül, az adott határidő betartása céljából. IA.
A Bizottság e határozat végrehajtása során kiemelten kezeli azokat az intézkedéseket, amelyek vonatkozásában ez a határozat határidőt jelöl ki az említett határidő lejártát megelőző időszakon belül, az adott határidő betartása céljából.

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A9-0148/2020).

Utolsó frissítés: 2021. január 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat