Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/2200(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0136/2020

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0136/2020

Συζήτηση :

PV 14/09/2020 - 25
CRE 14/09/2020 - 24
CRE 14/09/2020 - 25

Ψηφοφορία :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2020)0221

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 190kWORD 61k
Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες
Εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία
P9_TA(2020)0221A9-0136/2020

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2020 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία (2019/2200(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

—  έχοντας υπόψη το άρθρο 8 και τον τίτλο V, ιδίως τα άρθρα 21, 22, 36 και 37, της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ), καθώς και το πέμπτο μέρος της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

—  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, η οποία τέθηκε σε πλήρη ισχύ την 1η Ιουλίου 2016,

—  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, της 14ης Νοεμβρίου 2018 σχετικά με την εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης της ΕΕ με τη Γεωργία(1), της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας δέκα έτη μετά τη ρωσική εισβολή(2), της 14ης Μαρτίου 2018 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία(3), της 21ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τις συμφωνίες σύνδεσης και τις ζώνες σφαιρικών και σε βάθος ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία(4), της 18ης Δεκεμβρίου 2014 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου(5),

—  έχοντας υπόψη το αποτέλεσμα της πέμπτης συνεδρίασης του Συμβουλίου Σύνδεσης μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας, της 5ης Μαρτίου 2019,

—  έχοντας υπόψη την τελική δήλωση και τις συστάσεις της όγδοης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης ΕΕ-Γεωργίας, που πραγματοποιήθηκε στις 27 και 28 Μαρτίου 2019,

—  έχοντας υπόψη τις κοινές δηλώσεις των συνόδων κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, με πλέον πρόσφατη εκείνη της 24ης Νοεμβρίου 2017 που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες,

—  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση της έκτης συνεδρίασης της πλατφόρμας της κοινωνίας των πολιτών ΕΕ-Γεωργίας, που πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2020,

—  έχοντας υπόψη τα αποτελέσματα της τρίτης συνεδρίασης του στρατηγικού διαλόγου υψηλού επιπέδου ΕΕ-Γεωργίας για την ασφάλεια, που πραγματοποιήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 2019,

—  έχοντας υπόψη το κοινό έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής και του Ύπατου Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, της 6ης Φεβρουαρίου 2020, σχετικά με την έκθεση για την εφαρμογή της σύνδεσης με τη Γεωργία (SWD(2020)0030),

–  έχοντας υπόψη το μνημόνιο κατανόησης και την κοινή δήλωση, τα οποία υπογράφηκαν από το κυβερνών κόμμα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης της Γεωργίας στις 8 Μαρτίου 2020, όσον αφορά τις βουλευτικές εκλογές του 2020,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, της 19ης Ιουνίου 2017, σχετικά με το σχέδιο αναθεωρημένου Συντάγματος της Γεωργίας,

–  έχοντας υπόψη την τελική γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, της 19ης Μαρτίου 2018, σχετικά με τη συνταγματική μεταρρύθμιση της Γεωργίας,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης Εκλογών του Γραφείου Δημοκρατικών Θεσμών και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ODIHR) του ΟΑΣΕ, της 28ης Φεβρουαρίου 2019, σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Γεωργία,

–  έχοντας υπόψη την επείγουσα γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, της 16ης Απριλίου 2019, σχετικά με την επιλογή και τον διορισμό των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Γεωργία και τη δεύτερη έκθεση του ODIHR, της 9ης Ιανουαρίου 2020, σχετικά με την επιλογή και τον διορισμό των δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου στη Γεωργία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 54 του Κανονισμού του, καθώς και το άρθρο 1 παράγραφος 1 στοιχείο ε) και το παράρτημα 3 της απόφασης της Διάσκεψης των Προέδρων, της 12ης Δεκεμβρίου 2002, σχετικά με τη διαδικασία για την εξουσιοδότηση εκπόνησης εκθέσεων πρωτοβουλίας,

–  έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A9-0136/2020),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γεωργία και η ΕΕ, ως συνδεδεμένοι εταίροι, έχουν δεσμευτεί να προωθήσουν την πολιτική σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωση με βάση κοινές αξίες και αρχές, όπως η δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι θεμελιώδεις ελευθερίες, το κράτος δικαίου και η χρηστή διακυβέρνηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινωνία της Γεωργίας εξακολουθεί να υποστηρίζει με σθένος τις ευρωπαϊκές φιλοδοξίες και την προσέγγιση της χώρας με την ΕΕ·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, δυνάμει του άρθρου 49 ΣΕΕ και σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017, κάθε ευρωπαϊκό κράτος μπορεί να ζητήσει να γίνει μέλος της ΕΕ, εφόσον πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, με την έναρξη της ισχύος του αναθεωρημένου Συντάγματός της τον Δεκέμβριο του 2018, ολοκληρώθηκε η μετάβαση της Γεωργίας προς ένα πλήρες κοινοβουλευτικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στην εφαρμογή της συμφωνίας σύνδεσης (ΣΣ) μεταξύ της ΕΕ και της Γεωργίας, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης προς ένα πλήρως αναλογικό εκλογικό σύστημα από το 2024 και μετά·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γεωργία παραμένει προσηλωμένη στην εφαρμογή της ΣΣ και της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών και εξακολουθεί να είναι εναρμονισμένη με το κεκτημένο και με τα πρότυπα της ΕΕ, γεγονός που αποφέρει αυξανόμενα οφέλη·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες αποσταθεροποίησης της Γεωργίας, μεταξύ άλλων μέσω της εφαρμογής των λεγόμενων «συνθηκών» μεταξύ της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, με το κλείσιμο των σημείων διέλευσης κοντά στη διοικητική συνοριακή γραμμή στην περιφέρεια Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας από τον Αύγουστο του 2019, με την αυξημένη «συνοριοποίηση» κατά μήκος της διοικητικής συνοριακής γραμμής και με τη διεξαγωγή των λεγόμενων «προεδρικών εκλογών» στην Αμπχαζία τον Μάρτιο του 2020·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πρόσφατος διάλογος μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ και των ΗΠΑ, κατέληξε σε ένα μνημόνιο κατανόησης και σε κοινή δήλωση, τα οποία υπέγραψαν όλα τα μεγάλα κόμματα, την 8η Μαρτίου 2020, γεγονός που αποτελεί καθοριστικό βήμα προς την αντιμετώπιση της πόλωσης και την ομαλοποίηση του πολιτικού κλίματος στη Γεωργία, ενόψει των βουλευτικών εκλογών τον Οκτώβριο του 2020·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι μεταρρυθμίσεις στον τομέα της δικαιοσύνης παραμένουν περιορισμένες και ότι ο πρόσφατος διορισμός 14 δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου με ισόβια θητεία δεν πραγματοποιήθηκε με διαφάνεια, παρέκαμψε τη χρήση αντικειμενικών και αξιοκρατικών κριτηρίων και αποκάλυψε την επιρροή των κομματικών πολιτικών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ψηφοφορία στην ολομέλεια σχετικά με τους διορισμούς των δικαστικών πραγματοποιήθηκε εν μέσω πολιτικής κρίσης, μποϊκοτάζ από την αντιπολίτευση, εκτεταμένων εκκλήσεων για αναβολή και σοβαρών διαταραχών τόσο στο στάδιο της επιτροπής όσο και στο στάδιο της ολομέλειας·

1.  επικροτεί τη συνεχή εμβάθυνση των σχέσεων ΕΕ-Γεωργίας και τη σταθερή υποστήριξη της οποίας απολαύει η πορεία προς την ευρωπαϊκή και την ευρωατλαντική ολοκλήρωση της Γεωργίας από ολόκληρο το πολιτικό φάσμα και την κοινωνία· αναγνωρίζει την πρόοδο στην εφαρμογή εκτενών μεταρρυθμίσεων, η οποία έχει καταστήσει τη Γεωργία βασικό εταίρο της ΕΕ στην περιοχή, και επαναλαμβάνει την ανάγκη να συνεχιστεί η εφαρμογή και παρακολούθηση των μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο της ΣΣ και της σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών· υπενθυμίζει ότι η ενισχυμένη συνεργασία και η βοήθεια της ΕΕ βασίζονται στην αρχή των «αναλογικών κερδών» και εξαρτώνται από τη συνεχιζόμενη πρόοδο των μεταρρυθμίσεων όσον αφορά, ειδικότερα, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων και των ισορροπιών στους θεσμούς, την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας και την εκλογική μεταρρύθμιση·

2.  επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Γεωργίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της και επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του να συνεχίσει να συμβάλλει στην ειρηνική επίλυση της διένεξης μεταξύ Ρωσίας και Γεωργίας, μεταξύ άλλων μέσω του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στην Γεωργία, της συμπροεδρίας των διεθνών συνομιλιών της Γενεύης, των δραστηριοτήτων της Αποστολής Παρακολούθησης της ΕΕ (EUMM) και της πολιτικής της μη αναγνώρισης και της δέσμευσης· καταδικάζει απερίφραστα την παράνομη κατοχή των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας από τη Ρωσική Ομοσπονδία και τη συνεχιζόμενη παράνομη εγκατάσταση φρακτών από συρματόπλεγμα και άλλων τεχνητών εμποδίων («μεθοριοποίηση») κατά μήκος της διοικητικής μεθοριακής γραμμής από ρωσικές και ντε φάκτο φορείς ασφαλείας της Νότιας Οσετίας και τονίζει ότι πρέπει να σταματήσουν αυτές οι παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου· ζητεί από τις de facto αρχές στην περιοχή της Αμπχαζίας και του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας να ξανανοίξουν τα κλειστά σημεία διέλευσης χωρίς καθυστέρηση και να μην περιορίζουν την ελευθερία κυκλοφορίας στις συγκεκριμένες περιοχές· καλεί τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας και τα κράτη μέλη να καταγγείλουν αυτή τη διαδικασία· τονίζει ότι η ΣΣ καλύπτει ολόκληρη την επικράτεια της Γεωργίας, συμπεριλαμβανομένων των κατεχόμενων περιοχών της, και έχει ως στόχο να ωφελήσει το σύνολο του πληθυσμού της· καλεί τη Ρωσική Ομοσπονδία να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο πλαίσιο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός που επετεύχθη με τη διαμεσολάβηση της ΕΕ στις 12 Αυγούστου 2008, ιδίως για την αποχώρηση όλων των στρατιωτικών της δυνάμεων από τα κατεχόμενα εδάφη της Γεωργίας και την απρόσκοπτη πρόσβαση της EUMM σε ολόκληρη την επικράτεια της Γεωργίας· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) να ανακοινώσει σαφώς τις διατάξεις που δεν έχουν ακόμη τηρηθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία· ζητεί από την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης με τη χρήση όλων των διπλωματικών μέσων, μεταξύ άλλων μέσω της EUMM και του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τον Νότιο Καύκασο και την κρίση στη Γεωργία, να εξακολουθήσουν να στηρίζουν τη δέσμη μέτρων «Ένα βήμα για ένα καλύτερο μέλλον» του Γεωργιανού Κοινοβουλίου και να ενισχύσουν τις διαπροσωπικές επαφές και τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης· χαιρετίζει τις προσπάθειες της Γεωργίας να προωθήσει τις σχέσεις καλής γειτονίας και την εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ των χωρών του Νότιου Καυκάσου·

3.  επικροτεί τη διεθνώς επαινεθείσα απάντηση του λαού και των δημόσιων αρχών της Γεωργίας στην έξαρση του COVID-19 και επισημαίνει τα αποτελεσματικά προληπτικά μέτρα που έλαβαν οι εργαζόμενοι στον κλάδο της υγείας και οι κυβερνητικές αρχές και τα οποία βοήθησαν στο να μειωθεί ο φόρτος στο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης της Γεωργίας και να μετριαστούν οι αρνητικές συνέπειες στην οικονομία· συγχαίρει τους πολίτες της Γεωργίας για την τήρηση αυτών των μέτρων παρά τις οικονομικές και κοινωνικές δυσχέρειες· ενθαρρύνει την πραγματοποίηση επενδύσεων για τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης και τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης σε αυτήν· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ διέθεσε 183 εκατομμύρια EUR σε επιχορηγήσεις στη Γεωργία για την αντιμετώπιση του COVID-19 και 150 εκατομμύρια EUR σε δάνεια με σκοπό την ενίσχυση της μακροοικονομικής σταθερότητας και τη διοχέτευση πόρων για την προστασία των πολιτών, τον μετριασμό των εξαιρετικά σοβαρών κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και την ενίσχυση της συνεργασίας με την ΕΕ για την ανθεκτικότητα της δημόσιας υγείας, συμπεριλαμβανομένης της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών και της συνεργασίας με την κοινωνία των πολιτών για τη θέσπιση επιδημιολογικών στρατηγικών που θα εστιάζουν στις πλέον ευάλωτες ομάδες·

4.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι, από τον Μάρτιο του 2017, πολίτες της Γεωργίας έχουν πραγματοποιήσει 900 000 επισκέψεις χωρίς υποχρέωση θεώρησης στις χώρες Σένγκεν και τις συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν· σημειώνει τον αυξανόμενο αριθμό αβάσιμων αιτήσεων ασύλου από γεωργιανούς πολίτες και καλεί όλα τα κράτη μέλη να αναγνωρίσουν τη Γεωργία ως ασφαλή χώρα καταγωγής, προκειμένου να επιταχυνθεί η διεκπεραίωση των εν λόγω αιτήσεων και η επανεισδοχή· τονίζει τη σημασία της συνεχούς εφαρμογής των παραμέτρων αναφοράς για την ελευθέρωση του καθεστώτος των θεωρήσεων από τη Γεωργία και της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ των δικαστικών αρχών της Γεωργίας και των αρχών επιβολής του νόμου και των κρατών μελών για τη μείωση του διασυνοριακού εγκλήματος, ιδίως της εμπορίας ανθρώπων και της διακίνησης παράνομων ναρκωτικών· επικροτεί την ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την επιβολή του νόμου μεταξύ της Γεωργίας και της Ευρωπόλ·

5.  υπογραμμίζει τον ρόλο της Γεωργίας ως αξιόπιστου εταίρου της ΕΕ και ως σημαντικού αρωγού στις αποστολές και τις επιχειρήσεις της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας (ΚΠΑΑ) και του ΝΑΤΟ· καλεί το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους με τη Γεωργία στον τομέα της ΚΠΑΑ, ιδιαίτερα δεδομένου του ενδιαφέροντος της Γεωργίας να συζητήσει το ενδεχόμενο της συμμετοχής της σε σχέδια PESCO και να αναπτύξει συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ, εφόσον αυτό είναι προς το αμοιβαίο συμφέρον τόσο της ΕΕ όσο και της Γεωργίας·

Πολιτικός διάλογος και βουλευτικές εκλογές

6.  συγχαίρει όλα τα μεγάλα πολιτικά κόμματα για την υπογραφή του υπό διεθνή μεσολάβηση μνημονίου κατανόησης και της κοινής δήλωσης της 8ης Μαρτίου 2020, που θέσπισαν τα βασικά χαρακτηριστικά του εκλογικού συστήματος επί τη βάσει 120 αναλογικών και 30 πλειοψηφικών εδρών και μιας δίκαιης σύνθεσης των εκλογικών περιφερειών σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής της Βενετίας, και επέτρεψε να χρησιμοποιηθεί το εν λόγω σύστημα για τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2020· επικροτεί την έκβαση του διακομματικού διαλόγου ως σαφή ένδειξη της προθυμίας να βρεθεί μια κοινή λύση και υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να συνεχιστεί η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και να συνεχιστεί ο διακομματικός διάλογος στην πορεία προς τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου του 2020, ως βάση για πολιτική σταθερότητα· χαιρετίζει την εφαρμογή της συμφωνίας της 8ης Μαρτίου 2020 και την απόφαση του Προέδρου Zourabichvili, της 15ης Μαΐου 2020, να απονείμει χάρη στους δύο ηγέτες της αντιπολίτευσης που βρίσκονται στη φυλακή, κάτι που αποτελεί σημαντικό βήμα προς την άμβλυνση των εντάσεων· καλεί, στο πλαίσιο αυτό, όλα τα μέρη να τηρήσουν τόσο το γράμμα όσο και το πνεύμα της συμφωνίας και να εφαρμόσουν πλήρως όλες τις πτυχές της, ιδίως δε να διασφαλίσουν ότι όλα τα στοιχεία της εκλογικής μεταρρύθμισης θα μεταφερθούν στο Σύνταγμα και στη νομοθεσία, και ότι όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις που αφορούν πολιτικοποιημένες δικαστικές διαδικασίες θα επιλυθούν χωρίς καθυστέρηση·

7.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο της Γεωργίας άρχισε να συσκέπτεται σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις στο εκλογικό σύστημα αμέσως μόλις ήρθη η κατάσταση έκτακτης ανάγκης και ενέκρινε με επιτυχία τις τροποποιήσεις στο Σύνταγμα και στον εκλογικό κώδικα· συγχαίρει τη Γεωργία για τα μέτρα που έχει λάβει για τη θέσπιση ενός πιο αντιπροσωπευτικού κοινοβουλίου και για την εξάλειψη της πόλωσης του πολιτικού περιβάλλοντος· καλεί όλα τα πολιτικά κόμματα και τους βουλευτές να συνεχίσουν να εργάζονται για την προώθηση της δημοκρατίας της Γεωργίας καλή τη πίστει·

8.  σημειώνει ότι οι επικείμενες βουλευτικές εκλογές θα έχουν καθοριστική σημασία για την επιβεβαίωση των δημοκρατικών διαπιστευτηρίων της Γεωργίας και εκφράζει, συνεπώς, την ελπίδα ότι η προεκλογική εκστρατεία θα χαρακτηρίζεται από τον θεμιτό ανταγωνισμό· καλεί τις αρχές της Γεωργίας να εφαρμόσουν ταχέως και να ανταποκριθούν πλήρως στις συστάσεις του ΟΑΣΕ/ODIHR και να επανεξετάσουν τη σχετική νομοθεσία για την αντιμετώπιση των ελλείψεων και των προκλήσεων που έχουν εντοπιστεί, περιλαμβανομένης της κατάχρησης δημοσίων πόρων για τη διεξαγωγή πολιτικών εκστρατειών και άλλων ανορθόδοξων μεθόδων χρηματοδότησης των προεκλογικών εκστρατειών, της ατιμωρησίας απέναντι στη βία, της διάδοσης της ρητορικής μίσους και της ξενοφοβίας, της εξαγοράς ψήφων, της εκπροσώπησης της αντιπολίτευσης στην εκλογική διοίκηση, καθώς και της ικανότητας των ψηφοφόρων, ιδίως των δημοσίων υπαλλήλων, «να ψηφίζουν χωρίς πίεση και φόβο αντιποίνων»(6)· καλεί τις αρχές να προστατεύσουν το έργο των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των εκλογικών παρατηρητών, ώστε να μπορούν να ασκούν τις δραστηριότητές τους χωρίς εκφοβισμούς ή παρεμβάσεις·

9.  ενθαρρύνει τις γεωργιανές αρχές και την εκλογική διοίκηση της Γεωργίας να διασφαλίσουν ένα ασφαλές περιβάλλον για τις βουλευτικές εκλογές τον Οκτώβριο του 2020, παρέχοντας μέσα ατομικής προστασίας για το προσωπικό που θα συμμετάσχει στη διαδικασία, προσαρμόζοντας τα εκλογικά κέντρα με τρόπο που διαφυλάσσει την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών που θα συμμετάσχουν και διασφαλίζοντας την αδιατάρακτη εργασία των εκλογικών παρατηρητών·

10.  επαναλαμβάνει ότι στηρίζει τη δραστήρια κοινωνία των πολιτών της Γεωργίας και τονίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει στην παροχή δημοκρατικής εποπτείας και την παρακολούθηση της εφαρμογής της ΣΣ και της DCFTA· καλεί την κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Γεωργίας να θεσπίσουν επίσημους μηχανισμούς για τη συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών στην πολιτική διαδικασία· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να παράσχουν πολιτική, τεχνική και οικονομική στήριξη στις δραστηριότητες της κοινωνίας των πολιτών· καλεί τις αρχές της Γεωργίας να δρομολογήσουν εθνικά προγράμματα στήριξης για την κοινωνία των πολιτών, επιπλέον αυτών που παρέχονται από την ΕΕ και τη διεθνή κοινότητα χορηγών·

Κράτος δικαίου, χρηστή διακυβέρνηση και ελευθερία των μέσων ενημέρωσης

11.  αναγνωρίζει την πρόοδο της Γεωργίας όσον αφορά τις μεταρρυθμίσεις της, οι οποίες ενισχύουν τη δημοκρατία, το κράτος δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις ελευθερίες, ιδίως τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2018· ενθαρρύνει την κυβέρνηση της Γεωργίας να εδραιώσει το κράτος δικαίου και να συνεχίσει να επιδιώκει τη μεταρρύθμιση της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς και της άλωσης του κράτους, τη μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης, την αποκέντρωση, τη χρηστή διακυβέρνηση, την εφαρμογή της νομοθεσίας κατά των διακρίσεων και την παροχή εργασιακών δικαιωμάτων, προκειμένου να ενισχυθεί περαιτέρω η ολοκλήρωση μεταξύ της Γεωργίας και της ΕΕ·

12.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πρόσφατες δικαστικές υποθέσεις κατά πολιτικών της αντιπολίτευσης, οι οποίες έχουν υπονομεύσει την εμπιστοσύνη μεταξύ του κυβερνώντος κόμματος και της αντιπολίτευσης, ενδέχεται να επηρεάσουν δυσμενώς τις μεταρρυθμίσεις που συνδέονται με τις συμφωνίες ΣΣ/DCFTA και να αντιβαίνουν στο γράμμα και το πνεύμα της ΣΣ· επικροτεί την προεδρική απονομή χάριτος σε φυλακισμένους πολιτικούς της αντιπολίτευσης, η οποία ανοίγει τον δρόμο για την εξάλειψη της πόλωσης της πολιτικής και της κοινωνίας· καλεί τις αρχές της Γεωργίας να μην κινούν δικαστικές υποθέσεις με πολιτικά κίνητρα και καλεί την αντιπροσωπεία της ΕΕ να παρακολουθεί όλες αυτές τις δίκες· καλεί τη Γεωργία να σεβαστεί τα ύψιστα πρότυπα κράτους δικαίου, ιδίως σε ό,τι αφορά την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη, και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως έχει δεσμευτεί στο πλαίσιο της ΣΣ·

13.  ζητεί αναθεώρηση των διαδικασιών επιλογής των δικαστών, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή των συστάσεων της Επιτροπής της Βενετίας πριν από την πραγματοποίηση νέων διορισμών· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η πρόσφατη διαδικασία επιλογής δικαστών του Ανωτάτου Δικαστηρίου δεν ήταν πλήρως σύμφωνη με τις συστάσεις αυτές και αμαυρώθηκε από σοβαρές αδυναμίες· τονίζει τη σημασία της αποπολιτικοποιημένης δικαιοσύνης χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις και του σεβασμού της διαφάνειας, της αξιοκρατίας και της λογοδοσίας στον διορισμό των δικαστών του Ανώτατου Δικαστηρίου της Γεωργίας και άλλων δικαστικών οργάνων· ενθαρρύνει, ως εκ τούτου, την κυβέρνηση της Γεωργίας να συνεχίσει και να εδραιώσει τις μεταρρυθμίσεις του δικαστικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της Εισαγγελίας, προωθώντας παράλληλα έναν ανοικτό διάλογο με όλους τους πολιτικούς παράγοντες και την κοινωνία των πολιτών και διασφαλίζοντας την τήρηση των διεθνών προτύπων·

14.  τονίζει ότι είναι σημαντική η πλήρης και συνεχής συνεργασία με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, προκειμένου να διασφαλιστεί πλήρης λογοδοσία για τις υποθέσεις που εκδικάζει·

15.  ζητεί να διεξαχθεί έρευνα για όλα τα περιστατικά υπερβολικής χρήσης βίας από τις αρχές επιβολής του νόμου της Γεωργίας κατά ειρηνικών διαδηλωτών και δημοσιογράφων, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων του Ιουνίου του 2019· τονίζει την ανάγκη να αποφευχθεί η ατιμωρησία και να διασφαλιστεί ότι οι δράστες θα λογοδοτήσουν· προτρέπει την κυβέρνηση της Γεωργίας να υπερασπιστεί το δικαίωμα της ειρηνικής συνάθροισης και την ελευθερίας της έκφρασης, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί στο πλαίσιο της ΣΣ, μεταξύ άλλων με τον μετριασμό των δυσανάλογων κυρώσεων για τους διαδηλωτές·

16.  αναγνωρίζει ότι το τοπίο των μέσων ενημέρωσης στη Γεωργία είναι δυναμικό και πλουραλιστικό, αλλά ταυτόχρονα πολωμένο· υπογραμμίζει τη σημασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης, η οποία θα πρέπει να συνεπάγεται την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτικών κομμάτων στα μέσα ενημέρωσης, τη συντακτική ανεξαρτησία και την πολυφωνική, ανεξάρτητη, αμερόληπτη, αμερόληπτη και χωρίς διακρίσεις κάλυψη των πολιτικών απόψεων στον προγραμματισμό των ιδιωτικών και ιδίως των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων κατά τη διάρκεια της επερχόμενης προεκλογικής εκστρατείας· τονίζει την ανάγκη για σαφείς διατάξεις που θα ρυθμίζουν τις δωρεάν και αμειβόμενες διαφημίσεις και για τη βελτίωση της διαφάνειας όσον αφορά την ιδιοκτησία των μέσων ενημέρωσης μέσω ενισχυμένης παρακολούθησης των μέσων ενημέρωσης· προτρέπει τις αρχές να μην παρεμβαίνουν στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και να μην κινούν δικαστικές διαδικασίες με πολιτικά κίνητρα κατά ιδιοκτητών μέσων ενημέρωσης ή εκπροσώπων τους· καλεί την κυβέρνηση της Γεωργίας να λάβει μέτρα για την πρόληψη των εκστρατειών παραπληροφόρησης από ξένους ή εγχώριους παράγοντες κατά της χώρας ή οποιουδήποτε πολιτικού κόμματος· καλεί τις πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης να διασφαλίσουν ότι δεν χρησιμοποιούνται καταχρηστικά με σκοπό την υπονόμευση της ακεραιότητας της εκλογικής διαδικασίας·

17.  καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις στον κυβερνοχώρο κατά των γεωργιανών θεσμών και μέσων ενημέρωσης, οι οποίες αποδίδονται ευρέως σε ρωσικούς παράγοντες· υπογραμμίζει την ανάγκη αποτελεσματικής έρευνας και καταπολέμησης των ξένων εκστρατειών παραπληροφόρησης και προπαγάνδας, οι οποίες υπονομεύουν τους γεωργιανούς θεσμούς και υποδαυλίζουν την πόλωση της κοινωνίας· καλεί, ως εκ τούτου, το Συμβούλιο και την ΕΥΕΔ να εντείνουν τη συνεργασία για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, προκειμένου να ενισχυθεί η ανθεκτικότητα της Γεωργίας σε αυτόν τον τομέα, την Επιτροπή να στηρίξει τις μεταρρυθμίσεις στον τομέα της γνώσης για τα μέσα ενημέρωσης και την πληροφόρηση, και την κυβέρνηση της Γεωργίας να συνεργαστεί με τα θεσμικά όργανα της ΕΕ πάνω σε βέλτιστες πρακτικές κατά της παραπληροφόρησης· καλεί, επιπλέον, όλους τους πολιτικούς παράγοντες στη Γεωργία να μην χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να επιτίθενται σε άτομα, οργανώσεις και θεσμούς και για να διαδίδουν σκόπιμη παραπληροφόρηση· σημειώνει τα πρόσφατα μέτρα που έλαβαν οι πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε σχέση με τους λογαριασμούς και τις σελίδες που συμμετείχαν σε συντονισμένη μη αυθεντική συμπεριφορά και επιθέσεις κατά της αντιπολίτευσης, των μέσων ενημέρωσης και της κοινωνίας των πολιτών·

Σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών

18.  εκφράζει τη λύπη του για τις συνεχείς παραβιάσεις εκ μέρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που ασκεί τον ουσιαστικό έλεγχο των γεωργιανών περιοχών της Αμπχαζίας και της περιφέρειας του Τσχινβάλι/Νότιας Οσετίας, των θεμελιωδών δικαιωμάτων όσων ζουν στις κατεχόμενες περιοχές, οι οποίοι στερούνται της ελευθερίας κυκλοφορίας και διαμονής, του δικαιώματος ιδιοκτησίας και του δικαιώματος πρόσβασης στην εκπαίδευση στη μητρική τους γλώσσα, και επαναλαμβάνει την πλήρη στήριξή του για την ασφαλή και αξιοπρεπή επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων ατόμων στις εστίες τους· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η συνεχιζόμενη και παράνομη διαδικασία «μεθοριοποίησης» έχει ιδιαίτερα καταστροφικές επιπτώσεις στο πλαίσιο της εν εξελίξει καταπολέμησης της πανδημίας του COVID-19, διότι ο περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας στερεί από τα άτομα την πρόσβαση στις απαραίτητες ιατρικές υπηρεσίες και θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους· εκφράζει την ικανοποίησή του για την εκ νέου συμμετοχή στους Μηχανισμούς Πρόληψης και Αντιμετώπισης Συμβάντων (IPRs) στο Ergneti στις 30 Ιουλίου 2020 και ενθαρρύνει όλα τα μέρη να αποκαταστήσουν τον τακτικό διάλογο υπό αυτή τη μορφή προκειμένου να βελτιωθεί η ασφάλεια και η ανθρωπιστική κατάσταση του πληθυσμού που πλήττεται από συγκρούσεις·

19.  υπογραμμίζει ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη· επιδοκιμάζει το έργο του Συμβουλίου Ισότητας των Φύλων της Γεωργίας και τις προσπάθειές του για τον χαρακτηρισμό της σεξουαλικής παρενόχλησης ως μορφής διάκρισης και για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα· προτρέπει την κυβέρνηση και τις αρχές της Γεωργίας να βελτιώσουν περαιτέρω την εκπροσώπηση και την ίση μεταχείριση των γυναικών σε όλα τα επίπεδα του πολιτικού και κοινωνικού βίου· ζητεί από την Επιτροπή να ενσωματώσει το ζήτημα της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις δραστηριότητές της που αφορούν τη Γεωργία· ζητεί την πλήρη εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

20.  χαιρετίζει το έργο του Τμήματος Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών της Γεωργίας και επιμένει ότι η υφιστάμενη νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την καταπολέμηση των διακρίσεων πρέπει να εφαρμοστεί ενδελεχώς και αποτελεσματικά· ζητεί να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες για την αντιμετώπιση των διακρίσεων κατά των γυναικών, των ατόμων ΛΟΑΔ, των Ρομά και των θρησκευτικών μειονοτήτων στον κοινωνικό, οικονομικό, εργασιακό και υγειονομικό τομέα, και να ενταθεί η έρευνα και η δίωξη της ρητορικής μίσους και των βίαιων εγκλημάτων σε βάρος όλων των μειονοτήτων και των ευάλωτων ομάδων· καλεί όλες τις θρησκευτικές κοινότητες, συμπεριλαμβανομένης της γεωργιανής Ορθόδοξης Εκκλησίας, και την κοινωνία των πολιτών να εργαστούν για να δημιουργήσουν κλίμα ανοχής·

21.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί περαιτέρω το σύστημα προστασίας των παιδιών, μεταξύ άλλων με την πρόληψη της βίας και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων· ζητεί να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση σχετικά με τους ψηφιακούς κινδύνους και να διασφαλιστεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλους, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες· υπογραμμίζει την ευθύνη της κυβέρνησης της Γεωργίας να παρακολουθεί την κατάσταση των παιδιών που βρίσκονται σε ορφανοτροφεία·

Θεσμικές διατάξεις

22.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να μειωθούν ο ανταγωνισμός και η πόλωση στην πολιτική και να διασφαλιστεί εποικοδομητική συνεργασία στα δημοκρατικά θεσμικά όργανα της χώρας, και ειδικότερα στο Κοινοβούλιο της Γεωργίας· τονίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να βελτιωθεί το πολιτικό κλίμα και να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη μεταξύ όλων των πολιτικών και θεσμικών παραγόντων, καθώς και μεταξύ αυτών και του γεωργιανού λαού·

23.  καλεί το Κοινοβούλιο της Γεωργίας να αξιοποιήσει πλήρως τις ευκαιρίες που διαθέτει η Γεωργία ως χώρα προτεραιότητας όσον αφορά τις δραστηριότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη στήριξη της δημοκρατίας και να συμμετάσχει σε διάλογο για τον προσδιορισμό των αναγκών του·

24.  καλεί το Κοινοβούλιο της Γεωργίας να ενισχύσει την ικανότητά του να εφαρμόζει τους μηχανισμούς κοινοβουλευτικού ελέγχου, ιδιαίτερα τον έλεγχο του συστήματος ασφαλείας· ενθαρρύνει την ενίσχυση του ρόλου της αντιπολίτευσης στη διαδικασία της κοινοβουλευτικής εποπτείας, την απλοποίηση των διαδικασιών κλήτευσης μελών της κυβέρνησης και άλλων υπόλογων αξιωματούχων και τη θέσπιση ενός κεντρικού συστήματος καταγραφής για την παροχή έγκαιρης και πλήρους ενημέρωσης για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο σε όλους τους ενδιαφερόμενους·

Οικονομικές και εμπορικές σχέσεις

25.  σημειώνει με ικανοποίηση ότι η ΕΕ είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Γεωργίας, καθώς αντιπροσωπεύει το 27 % των συνολικών της εμπορικών συναλλαγών· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη προσέγγιση της νομοθεσίας της Γεωργίας σε τομείς που συνδέονται με το εμπόριο· δίνει έμφαση στην ανάγκη αύξησης και διαφοροποίησης των εξαγωγών από τη Γεωργία προς την ΕΕ, πέρα από τα βασικά γεωργικά προϊόντα και τις πρώτες ύλες, και της προσέλκυσης επενδύσεων από την ΕΕ στη Γεωργία, προκειμένου να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και να βελτιωθεί το εμπορικό ισοζύγιο της Γεωργίας με την ΕΕ και η μακροοικονομική της σταθερότητα, πρωτίστως με την ενίσχυση του κράτους δικαίου, την καταπολέμηση της διαφθοράς, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής και με τη στήριξη της προσέγγισης προς τα πρότυπα της ΕΕ· τονίζει τη σημασία της στήριξης ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις περιφερειακές και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ώστε να ενισχυθεί η ικανότητα της Γεωργίας για περαιτέρω καινοτομίες σε διάφορους οικονομικούς τομείς· καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα ενίσχυσης της τομεακής συνεργασίας στην ψηφιακή οικονομία, την εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, να ενισχύσει τον τομέα των ΤΠΕ, την ψηφιοποίηση και τις πράσινες τεχνολογίες, και να ανταλλάξει τεχνογνωσία και βέλτιστες πρακτικές· δίνει έμφαση στη σημασία των στοχευμένων προγραμμάτων για τους νέους, με σκοπό τη δημιουργία δίκαιων ευκαιριών εργασίας·

26.  υπενθυμίζει ότι η ΣΣ/DCFTA ΕΕ-Γεωργίας έχει ως στόχο τη σταδιακή ενσωμάτωση της Γεωργίας στην ενιαία αγορά· καλεί την Επιτροπή να είναι περισσότερο ενεργή στη θέσπιση ενός στόχου διασφάλισης της πρόσβασης της Γεωργίας στην ενιαία αγορά και να εντείνει τις πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην εμβάθυνση της τομεακής ολοκλήρωσης, προκειμένου να επιτευχθεί μεγαλύτερη σύγκλιση των πολιτικών της με την ΕΕ και να καταστούν τα επιτεύγματα της διμερούς συνεργασίας πιο ορατά και απτά και για τις δύο πλευρές·

27.  υπογραμμίζει τη σημασία της διαφάνειας και ενθαρρύνει τις αρχές της Γεωργίας να ενημερώσουν περαιτέρω τους τοπικούς επιχειρηματίες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σχετικά με την εφαρμογή της DCFTA·

28.  καλεί την Επιτροπή να στηρίξει την πλήρη εφαρμογή της DCFTA μέσω συντονισμένης βοήθειας, με έμφαση στη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με βάση την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στη στήριξη των ΜΜΕ και των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σε συνεργασία με τις επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένης μιας μείζονος μεταρρύθμισης του τραπεζικού και χρηματοπιστωτικού τομέα με στόχο την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής·

29.  υπογραμμίζει τη σημασία των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την περαιτέρω βελτίωση του επενδυτικού κλίματος στη Γεωργία, μεταξύ άλλων για την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων και τη διασφάλιση της διαφάνειάς τους· ενθαρρύνει τις αρχές της Γεωργίας να ενισχύσουν τις ικανότητες των αρμόδιων θεσμικών οργάνων και να αυξήσουν την πολιτική στήριξη και ενότητα σε έργα υποδομών στρατηγικής σημασίας·

Τομεακή συνεργασία

30.  προτρέπει την κυβέρνηση της Γεωργίας να συνεχίσει την εκτενή της μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η καλύτερη ρύθμιση των συνθηκών εργασίας, συμπεριλαμβανομένων συνεχών βελτιώσεων στις επιθεωρήσεις εργασίας και στον κοινωνικό διάλογο· επισημαίνει συγκεκριμένα, την ανάγκη τροποποίησης του νόμου περί εργασιακής ασφάλειας, προκειμένου να θεσπιστεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας και ένας κατάλληλος μηχανισμός κατά των διακρίσεων που θα παρακολουθεί ρητά τον πλήρη σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων και θα ελέγχει συστηματικά την παρουσία κινδύνων στον χώρο εργασίας, να συμπεριληφθεί ένας σύγχρονος μηχανισμός καταπολέμησης της διαφθοράς και να επικυρωθούν όλες οι σχετικές συμβάσεις της ΔΟΕ· ενθαρρύνει τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και των συνδικαλιστικών οργανώσεων σε αυτές τις μεταρρυθμίσεις, δεδομένης της σημασίας τους για τα δικαιώματα των εργαζομένων και για τα κοινωνικά δικαιώματα στη Γεωργία·

31.  υπενθυμίζει ότι οι σφαιρικές και σε βάθος συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών (DCFTA) πρέπει πάντοτε να περιλαμβάνουν ισχυρά, δεσμευτικά και εκτελεστά κεφάλαια για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τα οποία τηρούν πλήρως τις διεθνείς δεσμεύσεις, ιδίως τη συμφωνία του Παρισιού, και πρέπει να συμμορφώνονται με τους κανόνες του ΠΟΕ· ενθαρρύνει την επιτάχυνση της εφαρμογής του τρίτου εθνικού προγράμματος δράσης για το περιβάλλον και την προσέγγιση της νομοθεσίας της Γεωργίας με το κεκτημένο της ΕΕ όσον αφορά το περιβάλλον, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ΣΣ περί προστασίας του περιβάλλοντος· καλεί τη Γεωργία να ενισχύσει περαιτέρω τη δέσμευσή της για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και ζητεί από την Επιτροπή να διευκολύνει τη συμμετοχή της Γεωργίας στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και να διασφαλίσει ότι η DCFTA δεν έρχεται σε αντίθεση με τους περιβαλλοντικούς στόχους και τις πρωτοβουλίες που ορίζονται σε αυτήν·

32.  χαιρετίζει τα επιτεύγματα του Ενιαίου Πλαισίου Στήριξης, και ενθαρρύνει μια ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή των νέων προγραμμάτων συνδρομής, τα οποία εστιάζουν στην ενεργειακή απόδοση, τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, την ύδρευση και την αποχέτευση·

33.  χαιρετίζει τη διάθεση από την Επιτροπή 3,4 δισεκατομμυρίων EUR για 18 έργα προτεραιότητας στη Γεωργία στο πλαίσιο του ενδεικτικού σχεδίου δράσης για τις επενδύσεις στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφορών (ΔΕΔ-Μ)· καλεί τη Γεωργία να βελτιώσει τον ενεργειακό τομέα και την ενεργειακή συνδεσιμότητά της, διασφαλίζοντας παράλληλα την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ιδιαίτερα τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και των προστατευόμενων τόπων, και λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές κοινότητες κατά τη διαδικασία εφαρμογής·

34.  χαιρετίζει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Γεωργίας, την αναθεώρηση της στρατηγικής 2017-2021 για την εκπαίδευση και την επιστήμη, τον νέο νόμο για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί όσον αφορά την ευθυγράμμιση του μηχανισμού διασφάλισης της ποιότητας της εκπαίδευσής της με τη ΣΣ· εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχή συμμετοχή της Γεωργίας στο πρόγραμμα Erasmus+, στο πλαίσιο του οποίου περίπου 7 500 φοιτητές και ακαδημαϊκό προσωπικό έχουν συμμετάσχει στις ανταλλαγές μεταξύ της Γεωργίας και της ΕΕ, καθώς και για το Ευρωπαϊκό Σχολείο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και το πρώτο ευρωπαϊκό σχολείο που ίδρυσαν η ΕΕ και η κυβέρνηση της Γεωργίας·

35.  συνιστά να συνεχίσει η Επιτροπή τις προσπάθειές της για να καταστήσει δυνατή τη συμμετοχή της Γεωργίας σε προγράμματα και οργανισμούς που λαμβάνουν στήριξη από την ΕΕ και που επιτρέπουν τη συμμετοχή τρίτων χωρών, υπό ένα νομικώς κατάλληλο καθεστώς·

o
o   o

36.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών καθώς και στην Κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της Γεωργίας.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0457.
(2) ΕΕ C 28 της 27.1.2020, σ. 97.
(3) ΕΕ C 162 της 10.5.2019, σ. 138.
(4) ΕΕ C 11 της 12.1.2018, σ. 82.
(5) ΕΕ C 294 της 12.8.2016, σ. 111.
(6) Τελική έκθεση της Αποστολής Παρακολούθησης Εκλογών του ODIHR της 28ης Φεβρουαρίου 2019 σχετικά με τις προεδρικές εκλογές στη Γεωργία, σ. 30.

Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου