Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2200(INI)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0136/2020

Predložena besedila :

A9-0136/2020

Razprave :

PV 14/09/2020 - 25
CRE 14/09/2020 - 24
CRE 14/09/2020 - 25

Glasovanja :

PV 15/09/2020 - 9
PV 16/09/2020 - 12

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0221

Sprejeta besedila
PDF 167kWORD 54k
Sreda, 16. september 2020 - Bruselj
Izvajanje pridružitvenega sporazuma EU z Gruzijo
P9_TA(2020)0221A9-0136/2020

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 16. septembra 2020 o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Gruzijo (2019/2200(INI))

Evropski parlament,

—  ob upoštevanju člena 8 in naslova V, zlasti členov 21, 22, 36 in 37 Pogodbe o Evropski uniji (PEU), pa tudi petega dela Pogodbe o delovanju Evropske unije,

—  ob upoštevanju pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani, ki je začel veljati 1. julija 2016,

—  ob upoštevanju svojih prejšnjih resolucij z dne 14. novembra 2018 o izvajanju pridružitvenega sporazuma EU z Gruzijo(1), z dne 14. junija 2018 o zasedenih gruzijskih ozemljih deset let po ruski invaziji(2), z dne 14. marca 2018 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o zagotavljanju nadaljnje makrofinančne pomoči Gruziji(3), z dne 21. januarja 2016 o pridružitvenih sporazumih/poglobljenih in celovitih območjih proste trgovine z Gruzijo, Moldavijo in Ukrajino(4), z dne 18. decembra 2014 o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Pridružitvenega sporazuma med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Gruzijo na drugi strani, v imenu Evropske unije(5),

—  ob upoštevanju rezultatov pete seje pridružitvenega sveta med EU in Gruzijo z dne 5. marca 2019,

—  ob upoštevanju sklepne izjave in priporočil z osme seje pridružitvenega parlamentarnega odbora EU-Gruzija, ki je potekala 27. in 28. marca 2019,

—  ob upoštevanju skupnih izjav z vrhov vzhodnega partnerstva, nazadnje tiste z vrha, ki je potekal 24. novembra 2017 v Bruslju,

—  ob upoštevanju sklepne izjave s šeste seje platforme civilne družbe EU-Gruzija, ki je potekala 20. februarja 2020,

—  ob upoštevanju izida tretjega strateškega dialoga na visoki ravni o varnosti med EU in Gruzijo z dne 25. oktobra 2019,

—  ob upoštevanju skupnega delovnega dokumenta služb Komisije in visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko z dne 6. februarja 2020 o globalnem odzivu EU na pandemijo COVID-19 (SDW(2020)0030),

–  ob upoštevanju memoranduma o soglasju in skupne izjave v zvezi s parlamentarnimi volitvami leta 2020, ki so ju 8. marca 2020 podpisale vladajoča in opozicijske stranke,

–  ob upoštevanju mnenja Beneške komisije z dne 19. junija 2017 o osnutku sprememb gruzijske ustave,

–  ob upoštevanju končnega mnenja Beneške komisije z dne 19. marca 2018 o gruzijski ustavni reformi,

–  ob upoštevanju končnega poročila misije za opazovanje volitev pri Uradu OVSE za demokratične institucije in človekove pravice (ODHIR) z dne 28. februarja 2019 o predsedniških volitvah v Gruziji,

–  ob upoštevanju nujnega mnenja Beneške komisije z dne 16. aprila 2019 o izboru in imenovanju sodnikov vrhovnega sodišča Gruzije ter drugega poročila ODIHR z dne 9. januarja 2020 o kandidaturah in imenovanju sodnikov vrhovnega sodišča v Gruziji,

–  ob upoštevanju člena 54 poslovnika ter člena 1(1)(e) sklepa konference predsednikov z dne 12. decembra 2002 o postopku pridobitve dovoljenja za pripravo samoiniciativnih poročil in priloge 3 k temu sklepu,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za mednarodno trgovino,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za zunanje zadeve (A9-0136/2020),

A.  ker sta Gruzija in EU kot pridruženi partnerici zavezani spodbujanju političnega združevanja in gospodarskega povezovanja, ki temelji na skupnih vrednotah in načelih, kot so demokracija, človekove pravice in temeljne svoboščine, pravna država in dobro upravljanje; ker gruzijska družba še naprej odločno podpira evropske težnje te države in njeno približevanje EU;

B.  ker lahko v skladu s členom 49 PEU in Rimsko izjavo z dne 25. marca 2017 vsaka evropska država zaprosi za članstvo v EU, če izpolnjuje københavnska merila;

C.  ker se je z začetkom veljavnosti revidirane ustave decembra 2018 končal prehod Gruzije v povsem parlamentarni sistem; ker je bil dosežen napredek pri izvajanju pridružitvenega sporazuma med EU in Gruzijo, vključno s prehodom na povsem proporcionalni volilni sistem z letom 2024;

D.  ker je Gruzija še naprej zavezana izvajanju pridružitvenega sporazuma ter poglobljenega in celovitega območja proste trgovine in se še naprej usklajuje s pravnim redom EU, pa tudi s standardi EU, kar prinaša vse večje koristi;

E.  ker se nadaljujejo poskusi destabilizacije Gruzije, tudi z izvajanjem tako imenovanih sporazumov med Rusko federacijo in gruzijskima regijama Abhazijo in Chinvalijem/Južno Osetijo, zaprtjem mejnih prehodov blizu upravne razmejitvene črte v Chinvaliju/Južni Osetiji od avgusta 2019, utrjevanjem meje vzdolž upravne razmejitvene črte in izvedbo tako imenovanih „predsedniških volitev“ v Abhaziji marca 2020;

F.  ker je nedavni dialog med strankami vlade in opozicije, ki so ga spodbudile EU in ZDA, privedel do memoranduma o soglasju in skupne izjave z dne 8. marca 2020, ki so jo podpisale vse večje stranke, kar je ključni korak k zmanjšanju polariziranosti in normalizaciji političnega okolja v Gruziji pred parlamentarnimi volitvami oktobra 2020;

G.  ker reforme pravosodja ostajajo skromne in ker nedavno imenovanje 14 sodnikov vrhovnega sodišča za dosmrtni mandat ni bilo dovolj pregledno in je odstopalo od meril objektivnosti in zaslužnosti ter pokazalo na vpliv strankarske politike; ker je bilo glasovanje plenarnega zasedanja o imenovanju sodnikov izvedeno med politično krizo ter kljub bojkotu opozicije, pozivom k preložitvi glasovanja in resnim motnjam postopka v odboru in na plenarnem zasedanju;

1.  pozdravlja stalno poglabljanje odnosov med EU in Gruzijo ter trdno podporo, ki jo v celotnem političnem spektru in družbi uživa izbrana pot Gruzije v smeri evropske in evro-atlantske integracije; priznava napredek, ki ga je Gruzija dosegla pri izvajanju obsežnih reform, saj je tako postala eden ključnih partnerjev EU v regiji; ponovno poudarja, da je treba še naprej izvajati reforme v okviru pridružitvenega sporazuma ter poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini; opozarja, da tesnejše sodelovanje in pomoč EU temeljita na načelu „več za več“ in da se pogojujeta z napredkom pri reformah, zlasti na področju demokracije in pravne države, vključno s sistemom nadzora in ravnotežja v institucijah, neodvisnosti sodstva in volilnega sistema;

2.  ponovno izraža polno podporo suverenosti in ozemeljski celovitosti Gruzije znotraj njenih mednarodno priznanih meja ter zavezo, da bo še naprej prispeval k mirnemu reševanju konflikta med Rusijo in Gruzijo, tudi prek posebnega predstavnika EU za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji, sopredsedovanja mednarodnim razpravam v Ženevi, ukrepov nadzorne misije Evropske unije (EUMM) ter politike nepriznavanja in angažiranja; odločno obsoja nezakonito zasedbo gruzijskih regij Abhazije in Chinvalija/Južne Osetije s strani Ruske federacije ter nezakonito postavljanje žičnih ograj in drugih umetnih ovir („zamejevanje“) vzdolž upravne razmejitvene črte, ki jo izvajajo ruski in de facto južnoosetski varnostni akterji, in poudarja, da je treba te kršitve mednarodnega prava ustaviti; poziva de facto oblasti v Abhaziji in Chinvaliju/Južni Osetiji, naj nemudoma ponovno odprejo zaprte prehode ter naj prenehajo preprečevati delo in omejevati mandat EUMM in prosto gibanje v teh regijah; poziva podpredsednika Komisije/visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko ter države članice, naj to ravnanje obsodijo; poudarja, da pridružitveni sporazum zajema celotno ozemlje Gruzije, vključno z njenimi zasedenimi regijami, njegov cilj pa je koristiti vsem prebivalcem; poziva Rusko federacijo, naj izpolni svoje obveznosti iz sporazuma o premirju z dne 12. avgusta 2008, ki ga je dosegla EU, zlasti naj umakne vse svoje vojaške sile z zasedenih ozemelj Gruzije in nadzorni misiji Evropske unije omogoči neoviran dostop do celotnega ozemlja Gruzije; v zvezi s tem poziva Evropsko službo za zunanje delovanje, naj posreduje jasne informacije o tem, katerih določb Ruska federacija še vedno ni izpolnila; poziva Komisijo in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj si bolj prizadevata za mirno rešitev konflikta, tudi prek nadzorne misije EU in posebnega predstavnika EU za Južni Kavkaz in za krizo v Gruziji, in naj še naprej podpirata sveženj gruzijskega parlamenta z naslovom „Korak za boljšo prihodnost“ ter medosebne stike in ukrepe za poglabljanje zaupanja; pozdravlja prizadevanja gruzijskih oblasti za dobre sosedske odnose in konstruktivno sodelovanje med državami Južnega Kavkaza;

3.  pozdravlja mednarodno priznan odziv ljudi in javnih organov v Gruziji na pandemijo COVID-19 in opozarja na učinkovite preventivne ukrepe, ki so jih sprejeli zdravstveni delavci in vladni organi, s čimer se je zmanjšala obremenitev gruzijskega zdravstvenega sistema in ublažil negativni učinek na gospodarstvo; čestita gruzijskim državljanom, ker so te ukrepe upoštevali kljub gospodarski in socialni stiski; se zavzema za spodbujanje naložb, ki bodo izboljšale kakovost zdravstvenega varstva in njegovo dostopnost za vse; pozdravlja dejstvo, da je EU namenila 183 milijonov EUR nepovratnih sredstev za odzivanje Gruzije na pandemijo COVID-19 in 150 milijonov EUR za posojila, ki naj bi prispevala k makroekonomski stabilnosti in preusmerjanju virov k zaščiti državljanov, omilitvi zelo hudih družbenih in gospodarskih posledic pandemije in poglabljanju sodelovanja z EU na področju odpornosti javnega zdravja, med drugim k izmenjavi najboljše prakse in pritegnitvi civilne družbe k oblikovanju epidemioloških strategij, osredotočenih na najbolj ranljive skupine;

4.  pozdravlja, da so gruzijski državljani od marca 2017 opravili 900.000 potovanj brez vizumov v schengenske in pridružene schengenske države; je seznanjen z naraščajočim številom neupravičenih prošenj gruzijskih državljanov za azil in poziva vse države članice, naj Gruzijo uvrstijo na seznam varnih izvornih držav, da bi pospešile obdelavo takšnih prošenj in vračanje; poudarja, kako pomembno je, da Gruzija še naprej uresničuje merila za liberalizacijo vizumskega režima, njeni sodni organi in organi pregona pa pospešeno sodelujejo z državami članicami EU, da bi zmanjšali čezmejni kriminal, zlasti tihotapljenje ljudi in prepovedanih drog; pozdravlja poglobljeno sodelovanje med Gruzijo in Europolom pri preprečevanju, odkrivanju in preiskovanju kaznivih dejanj;

5.  poudarja, da je Gruzija zanesljiva partnerica EU in da pomembno prispeva k misijam in operacijam skupne varnostne in obrambne politike in zveze NATO; poziva Svet in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj še naprej sodelujeta z Gruzijo na področju skupne varnostne in obrambne politike, zlasti glede na to, da se ta država zanima za sodelovanje pri projektih PESCO ter za vzpostavitev sodelovanja z ustreznimi agencijami EU, kadar je to v skupnem interesu obeh strani;

Politični dialog in parlamentarne volitve

6.  izreka pohvalo vsem glavnim političnim strankam za podpis skupne izjave in memoranduma o soglasju z dne 8. marca 2020, v katerem so bile določene ključne značilnosti volilnega sistema s 120 proporcionalnimi in 30 večinskimi sedeži ter pravična porazdelitev po volilnih okrožjih v skladu s priporočili Beneške komisije, saj bo tako mogoče ta sistem uporabiti že za parlamentarne volitve oktobra 2020; pozdravlja izid medstrankarskega dialoga kot jasen znak pripravljenosti za iskanje skupne rešitve in poudarja, da je treba med pripravami na parlamentarne volitve oktobra 2020 še naprej poglabljati zaupanje med političnimi strankami in nadaljevati medstrankarski dialog, saj je to temelj za politično stabilnost; pozdravlja izvajanje sporazuma z dne 8. marca 2020 in odločitev predsednice Zurabašvilijeve z dne 15. maja 2020, da bo oprostila dva zaprta opozicijska voditelja, saj je to pomemben korak k rahljanju napetosti; v zvezi s tem poziva vse strani, naj spoštujejo črko in duh tega sporazuma in v celoti izvajajo vse njegove vidike ter s tem zagotovijo, da bodo vsi elementi volilne reforme preneseni v ustavo in zakonodajo in v celoti uresničeni, prav tako pa poziva k takojšnjemu razpletu vseh potekajočih političnih sodnih procesov;

7.  pozdravlja dejstvo, da je gruzijski parlament začel obravnavati reformo volilnega sistema, potem ko so bile izredne razmere preklicane, in da je uspešno sprejel spremembe ustave in volilnega zakonika; čestita Gruziji za korak k bolj reprezentativnemu parlamentu in manjši polarizaciji političnega prostora; poziva vse politične stranke in parlamentarce, naj si v dobri veri prizadevajo za napredek gruzijske demokracije;

8.  ugotavlja, da bodo bližnje parlamentarne volitve odločilne za potrditev demokratičnega ugleda Gruzije, zato upa, da bo predvolilna kampanja potekala v duhu poštene konkurence; poziva gruzijske oblasti, naj hitro in v celoti izvedejo priporočila OVSE/ODIHR in pregledajo ustrezno zakonodajo, da bi odpravile ugotovljene pomanjkljivosti, vključno z zlorabo javnih sredstev za politične kampanje in drugimi nepravilnimi načini financiranja kampanj, nekaznovanostjo za nasilje, širjenjem sovražnega govora in ksenofobije, kupovanjem glasov, zastopanostjo opozicije v volilni komisiji ter možnostjo volivcev, predvsem javnih uradnikov, da volijo brez pritiskov in strahu pred maščevanjem(6); poziva oblasti, naj zavarujejo organizacije civilne družbe in opazovalce volitev pri delu, da bodo lahko svoje dejavnosti izvajali brez ustrahovanja in vmešavanja;

9.  spodbuja gruzijske oblasti in državno volilno komisijo, naj na parlamentarnih volitvah oktobra 2020 poskrbijo za varnost, in sicer razdelijo zaščitno opremo članom volilnih odborov, uredijo volišča tako, da bosta zagotovljena varnost in zdravje udeleženih državljanov, opazovalcem volitev pa omogočijo nemoteno delo;

10.  znova izraža podporo živahni gruzijski civilni družbi in poudarja, da igra ključno vlogo pri demokratičnem nadzoru nad pridružitvenim sporazumom in poglobljenim in celovitim prostotrgovinskim območjem ter spremlja njuno izvajanje; poziva gruzijsko vlado in parlament, naj vzpostavita formalne mehanizme, ki bodo urejali sodelovanje civilne družbe v političnem procesu; poziva Komisijo in države članice, naj ponudijo politično, tehnično in finančno pomoč za dejavnosti civilne družbe; poziva gruzijske oblasti, naj uvedejo državne programe podpore za civilno družbo, poleg tistih, ki jih zagotavljata EU in mednarodna skupnost donatorjev;

Pravna država, dobro upravljanje in svoboda medijev

11.  priznava napredek Gruzije pri izvajanju reform za utrditev demokracije, pravne države, človekovih pravic in temeljnih svoboščin, zlasti ustavne reforme v letu 2018; spodbuja gruzijsko vlado, naj utrdi pravno državo in nadaljuje reformo pravosodja, boj proti korupciji in ujetju države, reformo javne uprave, decentralizacijo, dobro upravljanje, izvajanje zakonodaje proti diskriminaciji in zagotavljanje pravic iz dela, da bo lahko pospešila povezovanje med Gruzijo in EU;

12.  je zaskrbljen zaradi nedavnih sodnih postopkov proti opozicijskim politikom, ki so spodkopali zaupanje med vladajočo stranko in opozicijo in bi lahko upočasnili reforme v zvezi s pridružitvenim sporazumom ter poglobljenim in celovitim sporazumom o prosti trgovini, prav tako pa bi bili lahko v nasprotju s črko in duhom pridružitvenega sporazuma; pozdravlja predsedničino pomilostitev obsojenih opozicijskih politikov, s čimer se utira pot zmanjšanju polarizacije politike in družbe; gruzijske oblasti poziva, naj se vzdržijo politično motiviranih sodnih postopkov, delegacijo EU pa, naj vsa takšna sojenja spremlja; poziva Gruzijo, naj spoštuje najvišje standarde pravne države, zlasti neodvisnost sodstva in pravico do poštenega sojenja, pa tudi človekove pravice v skladu z obveznostmi iz pridružitvenega sporazuma;

13.  poziva k reviziji izbirnih postopkov za sodnike, s katerimi bi zagotovili, da bodo pred vsakim novim imenovanjem v celoti uresničena priporočila Beneške komisije; obžaluje, da nedavni izbirni postopek vrhovnih sodnikov ni bil povsem v skladu s temi priporočili in da so ga zaznamovale hude pomanjkljivosti; poudarja pomen depolitiziranega sodstva brez političnega vmešavanja, pa tudi pomen spoštovanja preglednosti, zaslužnosti in odgovornosti pri imenovanju sodnikov gruzijskega vrhovnega sodišča in drugih pravosodnih institucij; zato spodbuja gruzijsko vlado, naj nadaljuje in poglablja reforme pravosodnega sistema, vključno z državnim tožilstvom, hkrati pa spodbuja odprt dialog z vsemi političnimi akterji in civilno družbo ter zagotavlja spoštovanje mednarodnih standardov;

14.  poudarja, kako pomembno je brezpogojno in nepretrgano sodelovanje z Mednarodnim kazenskim sodiščem, da se zagotovi polna odgovornost v zvezi z zadevami, ki jih obravnava;

15.  poziva k preiskavi vseh primerov, v katerih so gruzijski organi pregona uporabili pretirano silo zoper miroljubne protestnike in novinarje, med drugim med protesti junija 2019; poudarja, da storilci teh dejanj ne smejo ostati nekaznovani; poziva gruzijsko vlado, naj spoštuje pravico do mirnega zbiranja in svobode izražanja v skladu z obveznostmi iz pridružitvenega sporazuma, med drugim omili nesorazmerne sankcije za protestnike;

16.  priznava, da je gruzijski medijski prostor dinamičen in pluralen, vendar tudi razcepljen; poudarja pomen svobode medijev, ki bi morala vključevati enak dostop vseh političnih strank do medijev, neodvisno uredniško politiko ter pluralistično, nepristransko in nediskriminatorsko poročanje o političnih stališčih v programih javnih in zasebnih radiotelevizijskih hiš med bližnjo predvolilno kampanjo; poudarja, da so potrebne jasne določbe, ki bodo urejale brezplačne in plačane oglase, pa tudi večja preglednost z okrepljenim spremljanjem medijev; poziva oblasti, naj ne posegajo v medijsko svobodo in naj se vodijo politično motiviranih sodnih procesov proti lastnikom in predstavnikom medijev; poziva gruzijsko vlado, naj prepreči dezinformacijske kampanje domačih in tujih akterjev zoper politične stranke ali državo; poziva družbene medije, naj poskrbijo, da ne bodo zlorabljeni za spodkopavanje integritete volilnega procesa;

17.  odločno obsoja kibernetske napade na gruzijske institucije in medijske hiše, ki se pogosto pripisujejo ruskim akterjem; poudarja, da je treba učinkovito preiskati tuje dezinformacije in propagando ter se boriti proti njim, saj spodkopavajo gruzijske institucije in polarizirajo družbo; zato poziva Svet in Evropsko službo za zunanje delovanje, naj poglobita sodelovanje v zvezi s kibernetsko varnostjo, da bo postala Gruzija odpornejša na tem področju; Komisijo poziva, naj podpre reforme na področju medijske in informacijske pismenosti, gruzijsko vlado pa, naj sodeluje z institucijami EU v zvezi z dobro prakso v boju proti dezinformacijam; poziva tudi vse politične akterje v Gruziji, naj se vzdržijo uporabe družbenih medijev za napade na ljudi, organizacije in institucije ter namerno širjenje lažnih informacij; je seznanjen z nedavnimi ukrepi družbenih medijev zoper račune in strani, ki so sodelovali v usklajenem neavtentičnem vedenju in napadih na opozicijo, medije in civilno družbo;

Spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin

18.  obžaluje, da Ruska federacija, ki dejansko nadzira gruzijsko regijo Abhazijo in Chinvali/Južno Osetijo, stalno krši temeljne pravice ljudi na teh zasedenih ozemljih, saj jim je odvzeta pravica do svobode gibanja in prebivanja, lastninska pravica in pravica do izobraževanja v maternem jeziku, ter ponovno poudarja, da v celoti podpira pravico do varne in dostojanstvene vrnitve notranje razseljenih oseb in beguncev; je zaskrbljen zaradi nadaljnjega nezakonitega „zamejevanja“, ki ima še posebej škodljive posledice v boju proti pandemiji COVID-19, saj tamkajšnji prebivalci zaradi omejevanja svobodnega gibanja ne morejo priti do potrebne zdravstvene oskrbe, njihova življenja pa so zato ogrožena; pozdravlja ponovni začetek sodelovanja v mehanizmih za preprečevanje incidentov in odzivanje nanje v Ergnetiju 30. julija 2020 in poziva vse strani, naj znova vzpostavijo dialog v tej obliki, da bi izboljšale varnost in humanitarne razmere prebivalstva, ki ga je prizadel konflikt;

19.  poudarja, da je enakost spolov eden ključnih pogojev za trajnosten in vključujoč razvoj; pozdravlja delo sveta za enakost spolov pri gruzijskem parlamentu in njegova prizadevanja za opredelitev spolnega nadlegovanja kot oblike diskriminacije in ozaveščanja o njem; poziva gruzijsko vlado in oblasti, naj še naprej izboljšujejo zastopanost žensk in njihovo enako obravnavo na vseh ravneh političnega in družbenega življenja; poziva Komisijo, naj načelo enakosti spolov vključi v vse svoje politike, programe in dejavnosti v zvezi z Gruzijo; poziva, naj se Istanbulska konvencija izvaja v celoti;

20.  pozdravlja delo oddelka za človekove pravice na gruzijskem ministrstvu za notranje zadeve in vztraja, da je treba temeljito in učinkovito izvajati veljavno zakonodajo na področju človekovih pravic in boja proti diskriminaciji; poziva k nadaljnjim prizadevanjem zoper diskriminacijo žensk, oseb LGBT, Romov in verskih manjšin na socialnem, gospodarskem, delovnem in zdravstvenem področju ter k pospešitvi preiskav in sodnega pregona sovražnega govora in nasilja nad manjšinami in ranljivimi skupinami; poziva vse verske skupnosti, med drugim gruzijsko pravoslavno cerkev, in civilno družbo, naj sodelujejo in tako ustvarijo strpno ozračje;

21.  poudarja pomen nadaljnjih izboljšav sistema za zaščito otrok, tudi s preprečevanjem nasilja nad mladoletniki in njihovega spolnega izkoriščanja; poziva k ozaveščanju o digitalnih nevarnostih in k možnostim izobraževanja za vse, tudi za invalidne otroke; poudarja, da je za spremljanje razmer otrok v sirotišnicah odgovorna gruzijska vlada;

Institucionalne določbe

22.  poudarja, da je treba zmanjšati nasprotja in polarizacijo politike ter konstruktivno sodelovati v demokratičnih institucijah države, zlasti v gruzijskem parlamentu; zato poudarja, da je treba izboljšati politično ozračje in zgraditi zaupanje med vsemi političnimi in institucionalnimi akterji, pa tudi med njimi in gruzijskim ljudstvom;

23.  poziva gruzijski parlament, naj v celoti izkoristi priložnosti, ki jih ima na voljo Gruzija kot prednostna država za dejavnosti Evropskega parlamenta v podporo demokraciji, in naj vzpostavi dialog za opredelitev svojih potreb;

24.  poziva gruzijski parlament, naj okrepi svojo sposobnost za uporabo mehanizmov parlamentarnega nadzora, zlasti nadzora nad varnostnim sistemom; spodbuja k večji vloge opozicije pri parlamentarnem nadzoru, preprostejšim postopkom za pozivanje članov vlade in drugih odgovornih uradnikov ter vzpostavitvi centralnega registra za posredovanje pravočasnih in popolnih informacij o parlamentarnem nadzoru vsem zainteresiranim deležnikom;

Gospodarski in trgovinski odnosi

25.  z zadovoljstvom ugotavlja, da je EU največja trgovinska partnerica Gruzije in ustvari 27 % njene skupne trgovine; pozdravlja stalno usklajevanje gruzijske zakonodaje na področjih, povezanih s trgovino; poudarja, da je treba povečati in diverzificirati gruzijski izvoz v EU, da ne bo omejen le na kmetijske proizvode in surovine, ter privabiti naložbe iz EU v Gruzijo, da bi zagotovili več delovnih mest in izboljšali trgovinsko bilanco Gruzije z EU ter njeno makrofinančno stabilnost, predvsem z okrepitvijo pravne države, bojem proti korupciji, pranju denarja in davčnim utajam ter približevanjem standardom EU; poudarja, da je treba podpreti ugodno poslovno okolje za regionalna ter mala in srednja podjetja, da bi povečali sposobnost Gruzije za inovacije v novih gospodarskih sektorjih; poziva Komisijo, naj preuči možnosti za večje sektorsko sodelovanje na področjih digitalnega gospodarstva, izobraževanja, raziskav in inovacij, okrepi sektor IKT, digitalizacijo in zelene tehnologije ter izmenja strokovno znanje in najboljšo prakso; poudarja pomen usmerjenih programov za mlade, da bi ustvarili pravične možnosti za delo;

26.  spominja, da je namen pridružitvenega sporazuma/poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini med EU in Gruzijo postopna vključitev Gruzije na enotni trg; poziva Komisijo, naj se glasneje zavzame za dostop Gruzije do enotnega trga in pospeši pobude za tesnejše sektorsko povezovanje, da bi ta država svoje politike bolj približala EU in da bi bili sadovi dvostranskega sodelovanja na obeh straneh bolj prepoznavni in otipljivi;

27.  poudarja, kako pomembna je transparentnost, in gruzijske oblasti spodbuja, naj lokalne podjetnike in množične medije še izčrpneje obveščajo o izvajanju poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini;

28.  poziva Komisijo, naj z usklajeno pomočjo podpre polno izvajanje poglobljenega in celovitega sporazuma o prosti trgovini ter se pri tem osredotoči na trajnostni gospodarski razvoj v skladu z evropskim zelenim dogovorom in na podporo za mala in srednja podjetja ter strukturne reforme v sodelovanju s podjetji in civilno družbo, vključno z obsežno reformo bančnega in finančnega sektorja, namenjeno boju proti pranju denarja in davčnim utajam;

29.  poudarja pomen strukturnih reform za nadaljnje izboljšave naložbenega ozračja v Gruziji, da bi med drugim pritegnili tuje naložbe in zagotovili njihovo preglednost; spodbuja gruzijske oblasti, naj povečajo zmogljivosti odgovornih institucij ter politično enotnost in podporo za infrastrukturne projekte strateškega pomena;

Sektorsko sodelovanje

30.  spodbuja vlado Gruzije, naj nadaljuje obsežno reformo delovne zakonodaje, da bi zagotovila boljše urejanje delovnih razmer, vključno s stalnimi izboljšavami delovnih inšpekcij in socialnega dialoga; poudarja zlasti, da je treba spremeniti zakon o varnosti pri delu, da bi vzpostavili polno delujoč sistem inšpekcij in ustrezen protidiskriminacijski mehanizem za izrecno spremljanje spoštovanja pravic delavcev in sistematično preverjanje morebitnih nevarnosti na delovnem mestu, ter vključiti sodoben protikorupcijski mehanizem in ratificirati vse ustrezne konvencije Mednarodne organizacije dela; spodbuja k vključitvi organizacij civilne družbe in sindikatov v te reforme, saj so pomembni za pravice delavcev in socialne pravice v Gruziji;

31.  želi spomniti, da morajo poglobljeni in celoviti sporazumi o prosti trgovini vedno vsebovati trdna, zavezujoča in izvršljiva poglavja o trajnostnem razvoju, v katerih se v celoti upoštevajo mednarodne obveze, zlasti Pariški sporazum, ter biti skladni s pravili STO; spodbuja hitrejše izvajanje tretjega nacionalnega akcijskega programa za okolje in približevanje gruzijske zakonodaje pravnemu redu EU, ki se nanaša na okolje, v skladu z zahtevami iz pridružitvenega sporazuma glede varstva okolja; poziva Gruzijo, naj bolj sodeluje v boju proti podnebnim spremembam, ter Komisijo, naj olajša udeležbo Gruzije v evropskem zelenem dogovoru in poskrbi, da poglobljeni in celoviti sporazum o prosti trgovini ne bo v nasprotju z okoljskimi cilji in pobudami iz tega dogovora;

32.  pozdravlja dosežke znotraj enotnega okvira podpore ter spodbuja hitro in učinkovito izvajanje novih programov pomoči, osredotočenih na energetsko učinkovitost, ravnanje s trdnimi odpadki, oskrbo z vodo in kanalizacijo;

33.  pozdravlja, da je Komisija dodelila 3,4 milijarde EUR za 18 prednostnih projektov v Gruziji v sklopu okvirnega akcijskega načrta za naložbe v vseevropska prometna omrežja (TEN-T); poziva Gruzijo, naj izboljša svoj energetski sektor in povezljivost, ob tem pa zagotovi okoljsko trajnost, zlasti ohranitev biotske raznovrstnosti in zaščitenih območij, pri izvajanju pa upošteva tudi potrebe lokalne skupnosti;

34.  pozdravlja novi gruzijski izobraževalni sistem, revizijo strategije za izobraževanje in znanost v obdobju 2017–2021, novi zakon o poklicnem izobraževanju in usposabljanju ter doseženi napredek pri usklajevanju mehanizma za zagotavljanje kakovosti izobraževanja z zahtevami iz pridružitvenega sporazuma; pozdravlja uspešno sodelovanje Gruzije v programu Erasmus+, saj je v izmenjavah z EU sodelovalo skoraj 7500 študentov in akademskega osebja, pa tudi evropsko šolo vzhodnega partnerstva in prvo evropsko šolo, ki sta jo ustanovili EU in gruzijska vlada;

35.  priporoča, naj si Komisija še naprej prizadeva omogočiti sodelovanje Gruzije v programih in agencijah, ki jih podpira EU in so na voljo državam, ki niso članice EU, v skladu s primernim pravnim statusom;

o
o   o

36.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji ter podpredsedniku Komisije/visokemu predstavniku Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko, vladam in parlamentom držav članic ter vladi in parlamentu Gruzije.

(1) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0457.
(2) UL C 28, 27.1.2020, str. 97.
(3) UL C 162, 10.5.2019, str. 138.
(4) UL C 11, 12.1.2018, str. 82.
(5) UL C 294, 12.8.2016, str. 111.
(6) Končno poročilo misije za opazovanje volitev ODIHR z dne 28. februarja 2019 o predsedniških volitvah v Gruziji, str. 30.

Zadnja posodobitev: 12. januar 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov