Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/0101(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0139/2020

Előterjesztett szövegek :

A9-0139/2020

Viták :

Szavazatok :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2020)0222

Elfogadott szövegek
PDF 194kWORD 61k
2020. szeptember 17., Csütörtök - Brüsszel
Gépjárművek típusjóváhagyása (valós vezetési körülmények közötti kibocsátások) ***I
P9_TA(2020)0222A9-0139/2020

Az Európai Parlament 2020. szeptember 17-én elfogadott módosításai a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslathoz (COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))(1)

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

A Bizottság által javasolt szöveg   Módosítás
Módosítás 1
Rendeletre irányuló javaslat
2 preambulumbekezdés
(2)  A 715/2007/EK rendelet előírja, hogy az új könnyűgépjárműveknek meg kell felelniük bizonyos kibocsátási határértékeknek (az Euro 5 és Euro 6 előírásnak), valamint további követelményeket ír elő a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében. Az említett rendelet végrehajtásához szükséges konkrét műszaki rendelkezések a 692/2008/EK bizottsági rendelettel4, majd ezt követően az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelettel17 kerültek elfogadásra.
(2)  A 2020. szeptember 1-től hatályba lépő (EU) 2018/858 rendelettel3a módosított és egységes szerkezetbe foglalt 715/2007/EK rendelet előírja, hogy az új könnyűgépjárműveknek meg kell felelniük bizonyos kibocsátási határértékeknek (az Euro 5 és Euro 6 előírásnak), valamint további követelményeket ír elő a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetősége tekintetében. A 715/2007/EK rendelet végrehajtásához szükséges konkrét műszaki rendelkezések a 692/2008/EK bizottsági rendelettel4, majd ezt követően az (EU) 2017/1151 bizottsági rendelettel5 kerültek elfogadásra.
__________________
__________________
3a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/858 rendelete (2018. május 30.) a gépjárművek és pótkocsijaik, valamint az ilyen járművek rendszereinek, alkotóelemeinek és önálló műszaki egységeinek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről, a 715/2007/EK és az 595/2009/EK rendelet módosításáról, valamint a 2007/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (HL L 151., 2018.6.14., 1. o.).
4 Bizottság 692/2008/EK rendelete (2008. július 18.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).
4 Bizottság 692/2008/EK rendelete (2008. július 18.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és végrehajtásáról (HL L 199., 2008.7.28., 1. o.).
5 Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1. o.).
5 Bizottság (EU) 2017/1151 rendelete (2017. június 1.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről (HL L 175., 2017.7.7., 1. o.).
Módosítás 2
Rendeletre irányuló javaslat
3 preambulumbekezdés
(3)  Az Euro előírások bevezetése és azok későbbi módosításai fokozatosan és jelentősen szigorították a gépjárművek kibocsátásaira vonatkozó típusjóváhagyási követelményeket. Míg a járművek terén általánosságban jelentős kibocsátáscsökkentés valósult meg a szabályozott szennyező anyagok tekintetében, a dízelmotorok NOX-kibocsátása és a közvetlen benzinbefecskendezésű motorok részecskekibocsátása kivételt képezett ez alól, különösen a könnyűgépjárművekbe szerelt motorok esetében. Ezért intézkedéseket kell hozni e helyzet orvoslására.
(A magyar változatot nem érinti.)
Módosítás 3
Rendeletre irányuló javaslat
3 a preambulumbekezdés (új)
(3a)  Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) európai levegőminőségről szóló 2019-es jelentésében1a foglalt becslések szerint 2016-ban a légszennyezettségnek való hosszú távú kitettség több mint 506 000 ember idő előtti halálát okozta a 28 tagú EU-ban. A jelentés megerősítette azt is, hogy a 28 tagú EU-ban a közúti fuvarozás 2017-ben is az NOx-kibocsátások elsődleges forrása volt, amely az EU összes NOx-kibocsátásának 40%-áért felelős, valamint hogy a közúti fuvarozásból származó összes NOx-kibocsátás mintegy 80%-át a dízelmotoros járművek okozzák;
__________________
1a Az EEA 2019-es jelentése az európai levegőminőségről.
Módosítás 4
Rendeletre irányuló javaslat
3 b preambulumbekezdés (új)
(3b)  A független gazdasági szereplők járműjavítási és -karbantartási információkhoz való hozzáférése a fogyasztói bizalom helyreállítása érdekében alapvető fontosságú.
Módosítás 5
Rendeletre irányuló javaslat
3 c preambulumbekezdés (új)
(3c)  A hatályos jogi keret gyártók általi közelmúltbeli megsértése – ideértve a 715/2007/EK rendelet szerinti jogi kötelezettségeik megsértését is – rámutatott az ellenőrzési és végrehajtási mechanizmusok gyengeségeire. A fogyasztók nem részesültek kielégítő kompenzációban, mivel még ha sor is került erre, ezáltal e járművek gyakran nem feleltek meg az Euro 5 és Euro 6 szabványnak. Mivel az egyre több európai városban bevezetett dízeltilalom kihat a polgárok mindennapi életére, megfelelő kompenzációs intézkedés lenne a követelményeknek nem megfelelő járműveknek a kiigazított kipufogógáz-kezelési technológiával való felszerelése („hardvercsere”), vagy amennyiben a fogyasztó tisztább modellre kívánja cserélni a megvásárolt járművet, átállási prémium felajánlása.
Módosítás 6
Rendeletre irányuló javaslat
5 preambulumbekezdés
(5)  Ennek eredményeként a Bizottság új módszertant dolgozott ki a járművek valós vezetési körülmények közötti kibocsátásának vizsgálatára: a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokra (RDE) vonatkozó vizsgálati eljárást. Az RDE-vizsgálati eljárást az (EU) 2016/4276 és az (EU) 2016/6467 bizottsági rendelet vezette be, majd ezt követően az (EU) 2017/1151 rendelet átvette, az (EU) 2017/1154 bizottsági rendelet8 pedig továbbfejlesztette az eljárást.
(5)  Ennek eredményeként a Bizottság új módszertant dolgozott ki a járművek valós vezetési körülmények közötti kibocsátásának vizsgálatára: a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokra (RDE) vonatkozó vizsgálati eljárást. Az RDE-vizsgálati eljárást az (EU) 2016/4276 és az (EU) 2016/6467 bizottsági rendelet vezette be, majd ezt követően az (EU) 2017/1151 rendelet átvette, az (EU) 2017/1154 bizottsági rendelet8 és az (EU) 2018/18328a rendelet pedig továbbfejlesztette az eljárást.
__________________
__________________
6 A Bizottság (EU) 2016/427 rendelete (2016. március 10.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 82., 2016.3.31., 1. o.).
6 A Bizottság (EU) 2016/427 rendelete (2016. március 10.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 82., 2016.3.31., 1. o.).
7 A Bizottság (EU) 2016/646 rendelete (2016. április 20.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 109., 2016.4.26., 1. o.).
7 A Bizottság (EU) 2016/646 rendelete (2016. április 20.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 109., 2016.4.26., 1. o.).
8 A Bizottság (EU) 2017/1154 rendelete (2017. június 7.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a könnyű személy- és haszongépjárművek valós vezetési feltételek melletti kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 175., 2017.7.7., 708. o.).
8 A Bizottság (EU) 2017/1154 rendelete (2017. június 7.) a könnyű személygépjárművek és haszongépjárművek (Euro 5 és Euro 6) kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyásáról és a járműjavítási és -karbantartási információk elérhetőségéről szóló 715/2007/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet kiegészítéséről, a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a 692/2008/EK bizottsági rendelet és az 1230/2012/EU bizottsági rendelet módosításáról, valamint a 692/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2017/1151 rendeletnek és a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a könnyű személy- és haszongépjárművek valós vezetési feltételek melletti kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 175., 2017.7.7., 708. o.).
8a A Bizottság (EU) 2018/1832 rendelete (2018. november 5.) a 2007/46/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, a 692/2008/EK bizottsági rendeletnek és az (EU) 2017/1151 bizottsági rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátás tekintetében történő típusjóváhagyása céljából alkalmazott vizsgálatok és eljárások, ezen belül a használatban lévő járművek megfelelőségére és a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokra vonatkozó vizsgálatok és eljárások továbbfejlesztése, valamint a tüzelőanyag- és elektromosenergia-fogyasztás nyomon követésére szolgáló berendezések bevezetése érdekében történő módosításáról (HL L 301., 2018.11.27., 1. o.).
Módosítás 7
Rendeletre irányuló javaslat
6 preambulumbekezdés
(6)  Az (EU) 2016/646 rendelet9 meghatározta az RDE-vizsgálati eljárás alkalmazásának kezdőnapjait, valamint az RDE-eljárással kapcsolatos megfelelési kritériumokat. E célból szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényezőket határoztak meg a hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel (PEMS) végzett mérések statisztikai és műszaki bizonytalanságainak figyelembevétele érdekében.
(6)  Az (EU) 2016/646 rendelet9 meghatározta az RDE-vizsgálati eljárás alkalmazásának kezdőnapjait, valamint az RDE-eljárással kapcsolatos megfelelési kritériumokat. Az alkalmazás kezdőnapjainak személygépjárművek és könnyűgépjárművek tekintetében való meghatározására évenkénti sorozatban került sor, biztosítandó a gyártó kellő időben történő tervezését minden járműcsoport esetében. E célból szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényezőket vezettek be a hordozható kibocsátásmérő rendszerekkel (PEMS) végzett mérések statisztikai és műszaki bizonytalanságainak figyelembevétele érdekében.
_____________________________
__________________________________
9 A Bizottság (EU) 2016/646 rendelete ((2016. április 20.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 109., 2016.4.26., 1. o.).
9 A Bizottság (EU) 2016/646 rendelete ((2016. április 20.) a 692/2008/EK rendeletnek a könnyű személy- és haszongépjárművek kibocsátásai (Euro 6) tekintetében történő módosításáról (HL L 109., 2016.4.26., 1. o.).
Módosítás 8
Rendeletre irányuló javaslat
6 a preambulumbekezdés (új)
(6a)  Az EEA 2016. évi jelentése szerint a valós és a laboratóriumi kibocsátásértékek közötti eltérés három fő tényezőre vezethető vissza: az elavult vizsgálati eljárásra, a jelenlegi eljárás rugalmasságára, és a valós vezetési feltételek melletti, a járművezetőtől függő tényezőkre. Tanulmány készítésére van szükség a vezetési stílus és a külső hőmérséklet okozta hibákra vonatkozó hibahatárok megállapításához. Egyértelműen különbséget kell tenni a megfelelési tényező, az eszközzel kapcsolatos hibahatár, és a valós vezetési feltételekkel kapcsolatos, vezetésistílus- és hőmérsékletfüggő tényezőkre visszavezethető hibahatár között.
Módosítás 9
Rendeletre irányuló javaslat
7 preambulumbekezdés
(7)  2018. december 13-án a Törvényszék ítéletet hozott a T-339/16. sz., a T-352/16. sz. és T-391/16. sz. egyesített ügyekben22, melyek az (EU) 2016/646 rendelet megsemmisítésére irányultak. A Törvényszék megsemmisítette a (EU) 2016/646 rendelet azon részét, amely megfelelési tényezőket határozott meg az RDE-vizsgálati eredmények megfelelőségének a 715/2007/EK rendeletben megállapított kibocsátási határértékek alapján való értékelése céljából. A Törvényszék úgy találta, hogy csak a jogalkotó vezethette volna be a megfelelési tényezők alkalmazását, mivel azok a 715/2007/EK rendelet lényeges elemét érintették.
(7)  2018. december 13-án a Törvényszék ítéletet hozott a T-339/16. sz., a T-352/16. sz. és T-391/16. sz. egyesített ügyekben22, melyek az (EU) 2016/646 rendelet megsemmisítésére irányultak. A Törvényszék megsemmisítette az (EU) 2016/646 rendelet azon részét, amely megfelelési tényezőket határozott meg az RDE-vizsgálati eredmények megfelelőségének a 715/2007/EK rendeletben megállapított kibocsátási határértékek alapján való értékelése céljából. A Törvényszék úgy találta, hogy csak a jogalkotó vezethette volna be a megfelelési tényezők alkalmazását, mivel azok a 715/2007/EK rendelet lényeges elemét érintették, és „ennek következtében de facto módosultak az Euro 6 szabvány nitrogén-oxidok kibocsátására vonatkozó határértékei, még akkor is, ha ezeket a határértékeket az említett vizsgálatok esetében kell alkalmazni”.
Módosítás 10
Rendeletre irányuló javaslat
8 preambulumbekezdés
(8)  A Törvényszék nem kérdőjelezte meg a megfelelési tényezők műszaki indokoltságát. Ezért, és tekintettel arra, hogy a technológiai fejlődés jelenlegi állása mellett még mindig eltérés van a valós vezetési körülmények között és a laboratóriumban mért kibocsátások között, helyénvaló a megfelelési tényezőket a 715/2007/EK rendeletbe bevezetni.
(8)  A Törvényszék kétségeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy „a Bizottság megalapozottan hagyatkozik-e az esetleges statisztikai hibákra”, különösen a 2,1-es ideiglenes megfelelési tényező tekintetében, és kijelentette, hogy „a statisztikai bizonytalanságokat a minta vagy a vizsgálat reprezentativitásával vagy a vizsgálatok számával korrigálják”. Továbbá a műszaki bizonytalanság miatt bevezetett hibahatár tekintetében a Törvényszék kijelentette, hogy „egy RDE-vizsgálatot követően lehetetlen megállapítani, hogy a vizsgált jármű megfelel-e a jogszabályi határértékeknek, vagy akár csak megközelíti-e azokat.” Minden mérőberendezés esetében a műszaki bizonytalanság miatt van hibahatár, és a PEMS-berendezések esetében – tekintettel arra, hogy azokat változatosabb körülmények között használják – a nem mobil laboratóriumi berendezésekhez képest valamivel nagyobb volt a hibahatár, noha ez valójában a kibocsátás túl- és alulbecslését is jelentheti. Tekintettel arra, hogy a technológiai fejlődés jelenlegi állása mellett még mindig eltérés van a valós vezetési körülmények között és a laboratóriumban mért kibocsátások között, helyénvaló a megfelelési tényezőket a 715/2007/EK rendeletbe ideiglenesen bevezetni.
Módosítás 11
Rendeletre irányuló javaslat
8 a preambulumbekezdés (új)
(8a)  Az Európai Parlament a „dízelbotrány” legújabb fejleményeiről szóló, 2019. március 28-i állásfoglalásában üdvözölte a Törvényszék ítéletét, és kifejezetten kérte a Bizottságot, hogy ne vezessen be semmiféle új megfelelési tényezőt annak érdekében, hogy az Euro 6 szabvány előírásai ne váljanak kevésbé szigorúvá, és helyette azokat rendeltetésszerű használat mellett kelljen elérni, a 715/2007/EK rendeletben eredetileg foglaltaknak megfelelően.
Módosítás 12
Rendeletre irányuló javaslat
9 preambulumbekezdés
(9)  Annak érdekében, hogy az RDE-vizsgálati eljárás keretében a gyártók meg tudjanak felelni az Euro 6 kibocsátási határértékeknek, az RDE-re vonatkozó megfelelési kritériumokat két lépésben kell bevezetni. Az első lépésben a gyártó kérésére ideiglenes megfelelési tényezőt kell alkalmazni, míg második lépésben csak a végső megfelelési tényező alkalmazható. A Bizottságnak a műszaki fejlődés fényében nyomon kell követnie a végső megfelelési tényezőket.
(9)  Annak érdekében, hogy az RDE-vizsgálati eljárás keretében a gyártók meg tudjanak felelni az Euro 6 kibocsátási határértékeknek, az RDE-re vonatkozó megfelelési kritériumokat két lépésben kell bevezetni. Az első lépésben a gyártó kérésére ideiglenes megfelelési tényezőt kell alkalmazni, míg második lépésben csak a végső megfelelési tényező alkalmazható. A végső megfelelési tényezőt egy átmeneti időszakban kell alkalmazni, és annak tartalmaznia kell a PEMS bevezetéséhez kapcsolódó további mérési bizonytalanságot kifejező hibahatárt. A Bizottságnak a műszaki fejlődés fényében folyamatosan értékelnie kell ezt a megfelelési tényezőt, és azt a tudományos bizonyítékok, a mérési eljárás pontosságának javulása és a PEMS műszaki fejlődése alapján évente lefelé kell kiigazítania. A megfelelési tényezőt fokozatosan csökkenteni kell, és alkalmazását 2022. szeptember 30-tól meg kell szüntetni.
Módosítás 13
Rendeletre irányuló javaslat
9 a preambulumbekezdés (új)
(9a)   A Bizottságnak 2021. júniusig szigorúbb követelményeket kell meghatároznia az RDE-vizsgálatokhoz használható PEMS-mérő berendezések vonatkozásában. A megállapított szabványoknak lehetőség szerint figyelembe kell venniük a CEN által a rendelkezésre álló legjobb PEMS-berendezések alapján kidolgozott szabványosítás releváns elemeit.
Módosítás 14
Rendeletre irányuló javaslat
9 b preambulumbekezdés (új)
(9b)  Fontos hangsúlyozni, hogy míg ez a javaslat a megfelelési tényezővel foglalkozik, a kibocsátási határértékek kérdésével az Euro 6 utáni szabványra vonatkozó, a közeljövőben előterjesztendő javaslattal összefüggésben kell foglalkozni. A jövőbeli (az Euro 6 utáni) kibocsátási határértékek elfogadása felé történő gyors előrehaladás és a levegőminőség uniós polgárok számára történő javítása érdekében alapvető fontosságú, hogy a Bizottság adott esetben a lehető leghamarabb, de legkésőbb 2021 júniusáig e célból jogalkotási javaslatot terjesszen elő, amint azt az „Európai zöld megállapodás” című, 2019. december 11-i közleményében bejelentette, amelyben kiemeli a fenntartható és intelligens mobilitásra való átállás és a kibocsátásmentes mobilitás felé vezető út biztosításának szükségességét. Az Euro 6 utáni szabványok végrehajtása során nem szabad megfelelési tényezőket alkalmazni.
Módosítás 15
Rendeletre irányuló javaslat
9 c preambulumbekezdés (új)
(9c)  A gyártók proaktív és a környezetvédelmet előtérbe helyező hozzáállásának ösztönzése érdekében a NOx elnyelésére szánt új technológiai innovációkat az Euro szabványok jövőbeli felülvizsgálata során meg kell vizsgálni, ezeket számszerűsíteni kell, illetve figyelembe kell venni.
Módosítás 16
Rendeletre irányuló javaslat
10 preambulumbekezdés
(10)  A Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi, hogy a jogalkotó felhatalmazást adjon a Bizottság részére olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit egészítik ki, illetve módosítják. Az EUMSZ 290. cikkének (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján elfogadható intézkedések lényegében megfelelnek az 1999/468/EK tanácsi határozat11 5a. cikkével bevezetetett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás hatálya alá tartozó intézkedéseknek. Ezért a 715/2007/EK rendeletnek az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit az EUMSZ 290. cikkéhez kell igazítani.
(10)  A Lisszaboni Szerződés lehetővé teszi, hogy a jogalkotó felhatalmazást adjon a Bizottság részére olyan általános hatályú nem jogalkotási aktusok elfogadására, amelyek a jogalkotási aktusok egyes nem alapvető rendelkezéseit egészítik ki, illetve módosítják. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikkének (1) bekezdése szerinti felhatalmazás alapján elfogadható intézkedések lényegében megfelelnek az 1999/468/EK tanácsi határozat11 5a. cikkével bevezetett ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás hatálya alá tartozó intézkedéseknek. Ezért a 715/2007/EK rendeletnek az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazására vonatkozó rendelkezéseit az EUMSZ 290. cikkéhez kell igazítani.
_________________
_________________
11 Tanács 1999/468/EK határozata (1999. június 28.) a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).
11 Tanács 1999/468/EK határozata (1999. június 28.) a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról (HL L 184., 1999.7.17., 23. o.).
Módosítás 17
Rendeletre irányuló javaslat
11 preambulumbekezdés
(11)  Az uniós levegőminőségi célkitűzések eléréséhez és a járművek kibocsátásának csökkentéséhez való hozzájárulás érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az Európai Unió működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el a típusjóváhagyással kapcsolatos konkrét eljárások, vizsgálatok és követelmények részletes szabályaira vonatkozóan. E felhatalmazásnak ki kell terjednie a 715/2007/EK rendeletnek a következők tekintetében való kiegészítésére: a fent említett felülvizsgált szabályok, valamint a kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati ciklusok; a kibocsátáscsökkentő rendszerek hatékonyságát csökkentő hatástalanító berendezések használatára vonatkozó tilalom végrehajtásával kapcsolatos követelmények; a gyártók azon kötelezettségének végrehajtásához szükséges intézkedések, melynek értelmében korlátlan és szabványosított hozzáférést kell biztosítaniuk a járműjavítási és -karbantartási információkhoz; egy átdolgozott részecskemérési eljárás elfogadása. A felhatalmazásnak továbbá tartalmaznia kell a 715/2007/EK rendelet módosítására való jogosultságot is a végső megfelelési tényezőknek a hordozható kibocsátásmérő rendszerek terén elért műszaki fejlődés figyelembevétele céljából való, lefelé történő módosítása, valamint a részecsketömeg-alapú határértékek újrakalibrálása és a részecskeszám-alapú határértékek bevezetése érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
(11)  Az uniós levegőminőségi célkitűzések eléréséhez és a járművek kibocsátásának csökkentéséhez való hozzájárulás érdekében a Bizottságot fel kell hatalmazni arra, hogy az EUMSZ 290. cikke alapján jogi aktusokat fogadjon el a típusjóváhagyással kapcsolatos konkrét eljárások, vizsgálatok és követelmények részletes szabályaira vonatkozóan. E felhatalmazásnak ki kell terjednie a 715/2007/EK rendeletnek a következők tekintetében való kiegészítésére: a fent említett felülvizsgált szabályok, valamint a kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati ciklusok; a kibocsátáscsökkentő rendszerek hatékonyságát csökkentő hatástalanító berendezések használatára vonatkozó tilalom végrehajtásával kapcsolatos követelmények;valamint egy átdolgozott részecskemérési eljárás elfogadása. Annak ellenére, hogy e rendelet hatálybalépése, illetve a javítási és karbantartási információkra vonatkozó rendelkezéseknek az (EU) 2018/858 rendelet általi hatályon kívül helyezése között rövid idő telik el, a jogbiztonság és annak biztosítása érdekében, hogy minden lehetőség a jogalkotó rendelkezésére álljon, a felhatalmazásnak tartalmaznia kell a gyártók azon kötelezettségének végrehajtásához szükséges intézkedéseket is, hogy korlátlan és szabványosított hozzáférést biztosítsanak a járműjavítási és -karbantartási információkhoz. A felhatalmazásnak továbbá tartalmaznia kell a 715/2007/EK rendelet módosítására való jogosultságot is a megfelelési tényezőnek a mérési eljárás minőségének javulása, vagy a hordozható kibocsátásmérő rendszerek terén elért műszaki fejlődés figyelembevétele céljából való, lefelé történő módosítása, valamint a részecsketömeg-alapú határértékek újrakalibrálása és a részecskeszám-alapú határértékek bevezetése érdekében. Különösen fontos, hogy a Bizottság az előkészítő munkája során megfelelő konzultációkat folytasson, többek között szakértői szinten, és hogy e konzultációkra a jogalkotás minőségének javításáról szóló, 2016. április 13-i intézményközi megállapodásnak1a megfelelően kerüljön sor. A felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésében való egyenlő részvétel biztosítása érdekében az Európai Parlament és a Tanács a tagállamok szakértőivel egyidejűleg kap kézhez minden dokumentumot, és szakértőik rendszeresen részt vehetnek a Bizottság felhatalmazáson alapuló jogi aktusok előkészítésével foglalkozó szakértői csoportjainak ülésein.
_________________
1a HL L 123., 2016.5.12., 1. o.
Módosítás 18
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont – a pont
715/2007/EK rendelet
4 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés
A gyártók kötelezettségei magukban foglalják az I. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeknek való megfelelést. Az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítása céljából a valós vezetési feltételek melletti kibocsátások (RDE) bármely érvényes vizsgálata során meghatározott kibocsátási értékeket el kell osztani az I. melléklet 2a. táblázatában megadott, vonatkozó megfelelési tényezővel. Az eredménynek az említett melléklet 2. táblázatában meghatározott Euro 6 kibocsátási határérték alatt kell maradnia.
A gyártók kötelezettségei magukban foglalják az I. mellékletben foglalt kibocsátási határértékeknek való megfelelést. Az I. melléklet 2. táblázatában meghatározott Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítása céljából a valós vezetési feltételek melletti kibocsátások (RDE) bármely érvényes vizsgálata során meghatározott kibocsátási értékeket el kell osztani az I. melléklet 2a. táblázatában megadottak szerinti, a vonatkozó megfelelési tényezővel. Az eredménynek az említett melléklet 2. táblázatában meghatározott Euro 6 kibocsátási határérték alatt kell maradnia. A megfelelőségi tényezőt a JRC értékelései alapján évente elvégzett lefelé irányuló felülvizsgálatok révén fokozatosan csökkenteni kell. A megfelelési tényező alkalmazását 2022. szeptember 30-tól meg kell szüntetni.
Módosítás 19
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont – a pont
715/2007/EK rendelet
5 cikk – 1 bekezdés
(1)  A gyártó köteles olyan felszereléssel ellátni a járművet, hogy a kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrészek tervezése, kialakítása és összeállítása lehetővé tegye a jármű számára a rendes használat során az e rendeletnek való megfelelést.;
(1)  A gyártó köteles olyan felszereléssel ellátni a járművet, hogy a kibocsátásokat valószínűsíthetően befolyásoló alkatrészek tervezése, kialakítása és összeállítása lehetővé tegye a jármű számára a rendes használat során az e rendeletnek való megfelelést. A gyártónak a kibocsátáscsökkentő berendezések megbízhatóságát is garantálnia kell, és törekednie kell az ilyen berendezések ellopása vagy manipulálása kockázatának csökkentésére.
Módosítás 20
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont
715/2007/EK rendelet
8 cikk – 1 bekezdés
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 6. és a 7. cikk kiegészítése céljából. Ez magában foglalja az OBD-információk, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk rendelkezésre bocsátásának módjával kapcsolatos műszaki előírások meghatározását és frissítését, különös figyelmet fordítva a kis- és középvállalkozások sajátos igényeire.
A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el a 6. és a 7. cikk kiegészítése céljából. Ez magában foglalja az OBD-információk, valamint a járműjavítási és -karbantartási információk rendelkezésre bocsátásának módjával kapcsolatos műszaki előírások meghatározását és frissítését, különös figyelmet fordítva a kis- és középvállalkozások, a mikrovállalkozások és az önálló vállalkozók sajátos igényeire.
Módosítás 21
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
715/2007/EK rendelet
10 cikk – 4 bekezdés – 2 albekezdés
Az Euro 6 határértékeknek való megfelelést valamennyi érvényes RDE-vizsgálat során az I. melléklet 2a. táblázatában meghatározott szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényező figyelembevételével kell megállapítani a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban.
Az Euro 6 határértékeknek való megfelelést valamennyi érvényes RDE-vizsgálat során az I. melléklet 2a. táblázatában meghatározott szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényező figyelembevételével kell megállapítani a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban. A megfelelőségi tényezőt a JRC értékelései alapján évente elvégzett lefelé irányuló felülvizsgálatok révén fokozatosan csökkenteni kell. A megfelelési tényező alkalmazását 2022. szeptember 30-tól meg kell szüntetni.
Módosítás 22
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 7 pont – b pont
715/2007/EK rendelet
10 cikk – 5 bekezdés – 2 albekezdés
Az Euro 6 határértékeknek való megfelelést valamennyi érvényes RDE-vizsgálat során az I. melléklet 2a. táblázatában meghatározott szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényező figyelembevételével kell megállapítani a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban.
Az Euro 6 határértékeknek való megfelelést valamennyi érvényes RDE-vizsgálat során az I. melléklet 2a. táblázatában meghatározott szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényező figyelembevételével kell megállapítani a 4. cikk (1) bekezdésének második albekezdésével összhangban. A megfelelőségi tényezőt a JRC értékelései alapján évente elvégzett lefelé irányuló felülvizsgálatok révén fokozatosan csökkenteni kell. A megfelelési tényező alkalmazását 2022. szeptember 30-tól meg kell szüntetni.
Módosítás 23
Rendeletre irányuló javaslat
1 cikk – 1 bekezdés – 10 pont
715/2007/EK rendelet
14 cikk – 3 bekezdés és 3 a bekezdés (új)
(3)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el, melyek:
(3)  A Bizottság legkésőbb 2021. június 1-ig a 14a. cikknek megfelelően e rendeletet kiegészítő, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogad el annak érdekében, hogy kiigazítsa a kibocsátás mérésére használt eljárásokat, vizsgálatokat és követelményeket, valamint vizsgálati ciklusokat annak érdekében, hogy azok megfelelően tükrözzék a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokat, beleértve többek között a hőmérsékletet és a peremfeltételeket, csökkentve a nullaponteltolódást és kezelve a szűrőtisztításból származó részecskék veszélyes szennyeződéseit, figyelembe véve a CEN által kidolgozott és a rendelkezésre álló legjobb berendezéseken alapuló szabványosítás minden releváns elemét.
a)  kiegészítik e rendeletet az eljárások, a vizsgálatok és a követelmények, valamint a kibocsátások mérésére szolgáló vizsgálati ciklusok kiigazítása révén, hogy azok megfelelően tükrözzék a valós vezetési feltételek melletti kibocsátásokat;
b)  módosítják e rendeletet az I. melléklet 2a. táblázatában meghatározott szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényezőknek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása révén.
(3a)  A Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy a 14a. cikknek megfelelően e rendeletet módosító, felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat fogadjon el abból a célból, hogy az I. melléklet 2a. táblázatában meghatározott szennyezőanyag-specifikus megfelelési tényezőket hozzáigazítsa a műszaki fejlődéshez és lefelé módosítsa azokat.
Módosítás 24
Rendeletre irányuló javaslat
Melléklet – 1 bekezdés
715/2007/EK rendelet
I melléklet – 2a táblázat – 2 sor

A Bizottság által javasolt szöveg

CF pollutant-final (2)

1,43

1,5

-

-

-

(2)   A CF pollutant-final az Euro 6 kibocsátási határértékeknek való megfelelés megállapítására alkalmazandó megfelelési tényező, amely figyelembe veszi a hordozható kibocsátásmérő rendszerek (PEMS) használatával kapcsolatos műszaki bizonytalanságokat.

Módosítás

CF pollutant-final (2)

1 + margin (margin =0,32*)

1 + margin (margin =0,5*)

-

-

-

* a Közös Kutatóközpont rendszeres értékelése alapján legalább évente, lefelé módosítandó

(2)   A CF pollutant-final az Euro 6 kibocsátási határértékeknek való átmeneti időszakra szóló megfelelés megállapítására alkalmazandó megfelelési tényező, amely figyelembe veszi a hordozható kibocsátásmérő rendszerek (PEMS) bevezetésével kapcsolatos további műszaki mérési bizonytalanságokat. Ezért az 1 +  margin mérési bizonytalanság formában fejezhető ki. 2022. szeptember 30-tól a margin nulla lesz, és a megfelelési tényező alkalmazása megszűnik.

(1) Az ügyet az 59. cikk (4) bekezdésének negyedik albekezdése alapján visszautalták az illetékes bizottsághoz intézményközi tárgyalások céljából (A9-0139/2020).

Utolsó frissítés: 2021. január 12.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat