Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/0101(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0139/2020

Predložena besedila :

A9-0139/2020

Razprave :

Glasovanja :

PV 16/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 2

Sprejeta besedila :

P9_TA(2020)0222

Sprejeta besedila
PDF 188kWORD 55k
Četrtek, 17. september 2020 - Bruselj
Homologacija motornih vozil (dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo) ***I
P9_TA(2020)0222A9-0139/2020

Spremembe Evropskega parlamenta, sprejete 17. septembra 2020, o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (COM(2019)0208 – C9-0009/2019 – 2019/0101(COD))(1)

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija   Sprememba
Sprememba 1
Predlog uredbe
Uvodna izjava 2
(2)  Uredba (ES) št. 715/2007 določa zahtevo, da so nova lahka vozila skladna z nekaterimi mejnimi vrednostmi emisij (standarda Euro 5 in Euro 6), ter dodatne zahteve za dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil. Posebne tehnične določbe, potrebne za izvajanje navedene uredbe, so bile opredeljene v Uredbi Komisije (EU) št. 692/20084 in pozneje v Uredbi Komisije (EU) 2017/11515.
(2)  Uredba (ES) št. 715/2007, kot je bila spremenjena in njeno besedilo dodatno prečiščeno z Uredbo (EU) 2018/8583a, ki velja od 1. septembra 2020, določa zahtevo, da so nova lahka vozila skladna z nekaterimi mejnimi vrednostmi emisij (standarda Euro 5 in Euro 6), ter dodatne zahteve za dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil. Posebne tehnične določbe, potrebne za izvajanje Uredbe (ES) št. 715/2007, so bile opredeljene v Uredbi Komisije (ES) št. 692/20084 in pozneje v Uredbi Komisije (EU) 2017/11515.
__________________
__________________
3a Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 14.6.2018, str. 1).
4 Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008, str. 1).
4 Uredba Komisije (ES) št. 692/2008 z dne 18. julija 2008 o izvajanju in spremembi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil (UL L 199, 28.7.2008, str. 1).
5 Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1).
5 Uredba Komisije (EU) 2017/1151 z dne 1. junija 2017 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 (UL L 175, 7.7.2017, str. 1).
Sprememba 2
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3
(3)  Z uvedbo in poznejšo revizijo standardov Euro so bile homologacijske zahteve glede emisij iz motornih vozil postopoma znatno poostrene. Medtem ko so se emisije s predpisi urejenih onesnaževal iz vozil na splošno znatno zmanjšale, to ne drži za emisije NOx iz dizelskih motorjev ali delcev iz motorjev z neposrednim vbrizgom bencina, vgrajenih zlasti v lahka vozila. Zato je treba sprejeti ukrepe za izboljšanje tega stanja.
(Ne zadeva slovenske različice)
Sprememba 3
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 a (novo)
(3a)  Po ocenah iz poročila o kakovosti zraka za leto 20191a, ki ga je objavila Evropska agencija za okolje (EEA), je dolgotrajna izpostavljenost onesnaženemu zraku v EU-28 leta 2016 v več kot 506.000 primerih povzročila prezgodnjo smrt. Poročilo tudi potrjuje, da je bil cestni promet v EU-28 tudi še leta 2017 glavni vir emisij NOx, ki je povzročil približno 40 % skupnih emisij NOx v EU, ter da približno 80 % skupnih emisij NOx iz cestnega prometa povzročijo vozila na dizelski pogon;
__________________
1a Air quality in Europe – 2019 report (Čistejši zrak za Evropo – poročilo za leto 2019, Evropska agencija za okolje).
Sprememba 4
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 b (novo)
(3b)  Dostop neodvisnih gospodarskih subjektov do informacij o popravilu in vzdrževanju je bistvenega pomena za ponovno vzpostavitev zaupanja potrošnikov.
Sprememba 5
Predlog uredbe
Uvodna izjava 3 c (novo)
(3c)  Ob nedavnih kršitvah obstoječega zakonodajnega okvira, ki so jih zakrivili proizvajalci, vključno s kršitvami pravnih obveznosti iz Uredbe (ES) št. 715/2007, se je pokazala šibkost mehanizmov nadzora in izvrševanja. Potrošniki niso prejeli ustreznih nadomestil in tudi če so bila odobrena, pogosto ni bila zagotovljena skladnost vozil s standardoma Euro 5 in 6. Ker vse pogostejše prepovedi vozil na dizelsko gorivo v evropskih mestih vplivajo na vsakdanje življenje prebivalcev, bi bil ustrezen nadomestni ukrep, da se na neskladna vozila namesti prilagojena tehnologija za obdelavo izpušnih plinov (menjava strojne opreme) ali ponudi premija potrošnikom, ki želijo kupljeno vozilo zamenjati za čistejši model.
Sprememba 6
Predlog uredbe
Uvodna izjava 5
(5)  Komisija je zato razvila novo metodologijo za preizkušanje emisij iz vozil med dejansko vožnjo, tj. preizkusni postopek za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo. Preizkusni postopek za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, je bil uveden z uredbama Komisije (EU) 2016/4276 in (EU) 2016/6467, nato je bil prenesen v Uredbo (EU) 2017/1151 in dodatno izboljšan z Uredbo Komisije (EU) 2017/11548.
(5)  Komisija je zato razvila novo metodologijo za preizkušanje emisij iz vozil med dejansko vožnjo, tj. preizkusni postopek za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo. Preizkusni postopek za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, je bil uveden z uredbama Komisije (EU) 2016/4276 in (EU) 2016/6467, nato je bil prenesen v Uredbo (EU) 2017/1151 in dodatno izboljšan z uredbama Komisije (EU) 2017/11548 in (EU) 2018/18328a.
__________________
__________________
6 Uredba Komisije (EU) 2016/427 z dne 10. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6), UL L 82, 31.3.2016, str. 1.
6 Uredba Komisije (EU) 2016/427 z dne 10. marca 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL L 82, 31.3.2016, str. 1).
7 Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL L 109, 26.4.2016, str. 1).
7 Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL L 109, 26.4.2016, str. 1).
8 Uredba Komisije (EU) 2017/1154 z dne 7. junija 2017 o spremembi Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 692/2008 in o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dejanskimi emisijami iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6), ki nastajajo med vožnjo, UL L 175, 7.7.2017, str. 708.
8 Uredba Komisije (EU) 2017/1154 z dne 7. junija 2017 o spremembi Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2007 Evropskega parlamenta in Sveta o homologaciji motornih vozil glede na emisije iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 5 in Euro 6) in o dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, o spremembah Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) št. 1230/2012 ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 692/2008 in o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z dejanskimi emisijami iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6), ki nastajajo med vožnjo (UL L 175, 7.7.2017, str. 708).
8a Uredba Komisije (EU) 2018/1832 z dne 5. novembra 2018 o spremembi Direktive 2007/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta, Uredbe Komisije (ES) št. 692/2008 in Uredbe Komisije (EU) 2017/1151 zaradi izboljšanja preskusov in postopkov za homologacijo emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil, vključno s tistimi za skladnost v prometu in dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, ter zaradi uvedbe naprav za spremljanje porabe goriva in električne energije (UL L 301, 27.11.2018, str. 1).
Sprememba 7
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6
(6)  Z Uredbo (EU) 2016/6469 so bili uvedeni datumi začetka uporabe preizkusnega postopka za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, ter merila skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo. V ta namen so bili uporabljeni faktorji skladnosti za posamezna onesnaževala, da bi se upoštevale statistične in tehnične negotovosti meritev, opravljenih s prenosnimi sistemi za merjenje emisij (PEMS).
(6)  Z Uredbo (EU) 2016/6469 so bili uvedeni datumi začetka uporabe preizkusnega postopka za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, ter merila skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo. Za potniška in lahka vozila velja za začetek uporabe časovno sosledje nekaj let, da bi lahko proizvajalci posamezno skupino vozil pravočasno načrtovali. V ta namen so bili uvedeni faktorji skladnosti za posamezna onesnaževala, da bi se upoštevale statistične in tehnične negotovosti meritev, opravljenih s prenosnimi sistemi za merjenje emisij (PEMS).
_________________
_________________
9 Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL L 109, 26.4.2016, str. 1).
9 Uredba Komisije (EU) 2016/646 z dne 20. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 692/2008 glede emisij iz lahkih potniških in gospodarskih vozil (Euro 6) (UL L 109, 26.4.2016, str. 1).
Sprememba 8
Predlog uredbe
Uvodna izjava 6 a (novo)
(6a)  Glede na poročilo Evropske agencije za okolje iz leta 2016 gre razliko med dejanskimi in laboratorijskimi vrednostmi emisij pripisati trem dejavnikom: zastarelemu preizkusnemu postopku, prožnosti sedanjega postopka in dejavnikom uporabe, ki so odvisni od voznika. Pribitek zaradi načina vožnje in zunanje temperature je mogoče določiti le na podlagi študije. Jasno je treba razločevati med faktorjem skladnosti, odstopanjem zaradi same naprave ter dejavnikom uporabe, ki je odvisen od voznika in temperature.
Sprememba 9
Predlog uredbe
Uvodna izjava 7
(7)  Splošno sodišče je 13. decembra 2018 izdalo sodbo v združenih zadevah T-339/16, T-352/16 in T-391/1622 v zvezi s tožbo za razglasitev ničnosti Uredbe (EU) 2016/646. Splošno sodišče je Uredbo (EU) 2016/646 razglasilo za nično v delu, v katerem določa faktorje skladnosti, ki se uporabljajo za oceno skladnosti rezultatov preizkušanja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, z mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v Uredbi (ES) št. 715/2007. Ugotovilo je, da lahko le zakonodajalec uvede te faktorje skladnosti, saj zadevajo bistven element Uredbe (ES) št. 715/2007.
(7)  Splošno sodišče je 13. decembra 2018 izdalo sodbo v združenih zadevah T-339/16, T-352/16 in T-391/1622 v zvezi s tožbo za razglasitev ničnosti Uredbe (EU) 2016/646. Splošno sodišče je Uredbo (EU) 2016/646 razglasilo za nično v delu, v katerem je določala faktorje skladnosti, ki se uporabljajo za oceno skladnosti rezultatov preizkušanja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, z mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v Uredbi (ES) št. 715/2007. Ugotovilo je, da lahko le zakonodajalec uvede te faktorje skladnosti, saj spreminjajo bistven element Uredbe (ES) št. 715/2007, „ s tem ko dejansko spreminjajo mejne vrednosti emisij dušikovih oksidov, določene za standard Euro 6, tudi če se morajo uporabljati za te preskuse“.
Sprememba 10
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8
(8)  Splošno sodišče ni dvomilo o tehnični upravičenosti faktorjev skladnosti. Zato in ker je na trenutni stopnji tehnološkega razvoja še vedno prisotno neskladje med emisijami, izmerjenimi med dejansko vožnjo, in tistimi, izmerjenimi v laboratoriju, je primerno uvesti faktorje skladnosti v Uredbo (ES) št. 715/2007.
(8)  Splošno sodišče je podvomilo „o utemeljenosti tega, da se je Komisija sklicevala na morebitne statistične napake“, zlasti glede začasnega faktorja skladnosti 2,1, in navedlo, da je „statistične negotovosti mogoče popraviti s prizadevanji za reprezentativnost vzorca ali poskusov ali s številom izvedenih poskusov“. V zvezi z uvedenim odstopanjem zaradi tehnične negotovosti pa je Sodišče tudi potrdilo, „da po preskusu RDE ni mogoče ugotoviti, ali je vozilo, ki se preskuša, skladno s temi mejnimi vrednostmi ali ne, niti tega, ali se jim približa“. Pri vsej merilni opremi se upošteva odstopanje zaradi tehnične negotovosti, ki je nekoliko večje pri opremi PEMS kot pri nemobilni laboratorijski opremi, kar pa lahko pomeni, da so vrednosti emisij precenjene ali podcenjene. Ker je na trenutni stopnji tehnološkega razvoja še vedno prisotno neskladje med emisijami, izmerjenimi med dejansko vožnjo, in tistimi, izmerjenimi v laboratoriju, je primerno začasno uvesti faktorje skladnosti v Uredbo (ES) št. 715/2007.
Sprememba 11
Predlog uredbe
Uvodna izjava 8 a (novo)
(8a)  Resolucija Evropskega parlamenta z dne 28. marca 2019 o nedavnem razvoju dogodkov v škandalu Dieselgate podpira odločitev Splošnega sodišča in izrecno poziva Komisijo, naj ne uvaja novih faktorjev skladnosti, da ne bi še bolj razvodenili standarda Euro 6 in bi ta veljal za normalne pogoje uporabe, kot je bilo sprva določeno v Uredbi (ES) št. 715/2007.
Sprememba 12
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9
(9)  Da bi proizvajalcem omogočili skladnost z mejnimi vrednostmi emisij standarda Euro 6 v okviru preizkusnega postopka za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, bi bilo treba merila skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, uvesti v dveh fazah. V prvi fazi bi se moral na zahtevo proizvajalca uporabljati začasni faktor skladnosti, v drugi fazi pa bi bilo treba uporabljati samo dokončni faktor skladnosti. Komisija bi morala dokončne faktorje skladnosti pregledovati ob upoštevanju tehničnega napredka.
(9)  Da bi proizvajalcem omogočili skladnost z mejnimi vrednostmi emisij standarda Euro 6 v okviru preizkusnega postopka za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, bi bilo treba merila skladnosti za dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo, uvesti v dveh fazah. V prvi fazi bi se moral na zahtevo proizvajalca uporabljati začasni faktor skladnosti, v drugi fazi pa bi bilo treba uporabljati samo dokončni faktor skladnosti. Dokončni faktor skladnosti bi se moral uporabljati v prehodnem obdobju in bi moral vključevati odstopanje, ki bi odražalo dodatno merilno negotovost, povezano z uvedbo opreme PEMS. Komisija bi morala ta faktor skladnosti stalno ocenjevati glede na tehnični napredek in ga na podlagi znanstvenih dejstev, večje natančnosti merilnega postopka in tehničnega napredka PEMS vsako leto znižati. Faktor skladnosti bi bilo treba postopno zniževati in bi se moral do 30. septembra 2022 nehati uporabljati.
Sprememba 13
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 a (novo)
(9a)   Komisija bi morala najkasneje do junija 2021 uvesti strožje zahteve za merilno opremo PEMS, ki bi jo lahko uporabljali za preizkusni postopek za dejanske emisije. Vzpostavljeni standardi bi morali po možnosti upoštevati vse ustrezne elemente standardizacije, ki jih Evropski odbor za standardizacijo razvije na podlagi najboljše razpoložljive opreme PEMS.
Sprememba 14
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 b (novo)
(9b)  Poudariti je treba, da je v tem predlogu sicer obravnavan faktor skladnosti, vendar je treba izdajo standardov za mejne vrednosti emisij urediti v predlogu za standard, ki bo nasledil Euro 6. Če želimo doseči hiter napredek pri sprejemanju prihodnjih emisijskih vrednosti (ki bodo nasledile sedanji standard Euro 6) in izboljšanju kakovosti zraka za državljane Unije, mora Komisija po potrebi čim prej pripraviti ustrezen zakonodajni predlog, in sicer najkasneje do junija 2021, kakor je napovedala v svojem sporočilu z dne 11. decembra 2019 o evropskem zelenem dogovoru, kjer je poudarjena potreba po prehodu na trajnostno in pametno mobilnost in tlakovanju poti brezemisijski mobilnosti. Pri izvajanju standardov, ki bodo nasledili Euro 6, ne bi bilo treba uporabljati faktorjev skladnosti.
Sprememba 15
Predlog uredbe
Uvodna izjava 9 c (novo)
(9c)  Da bi proizvajalce spodbudili k proaktivnemu in okolju prijaznemu ravnanju, bi bilo treba nove tehnološke inovacije, katerih namen je absorbirati NOx preizkusiti, kvantificirati in obravnavati pri prihodnjem pregledu standardov Euro.
Sprememba 16
Predlog uredbe
Uvodna izjava 10
(10)  Z Lizbonsko pogodbo je bila uvedena možnost, da zakonodajalec na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in se sprejmejo za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta. Ukrepi, ki jih je mogoče zajeti v prenose pooblastil iz člena 290(1) PDEU, načeloma ustrezajo tistim, zajetim z regulativnim postopkom s pregledom, določenim s členom 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES11. Zato je treba določbe Uredbe (ES) št. 715/2007, ki določajo uporabo regulativnega postopka s pregledom, prilagoditi členu 290 PDEU.
(10)  Z Lizbonsko pogodbo je bila uvedena možnost, da zakonodajalec na Komisijo prenese pooblastilo za sprejemanje nezakonodajnih aktov, ki se splošno uporabljajo in se sprejmejo za dopolnitev ali spremembo nekaterih nebistvenih elementov zakonodajnega akta. Ukrepi, ki jih je mogoče zajeti v prenose pooblastil iz člena290(1) Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), načeloma ustrezajo tistim, ki jih zajema regulativni postopek s pregledom, določenim s členom 5a Sklepa Sveta 1999/468/ES11. Zato je treba določbe Uredbe (ES) št. 715/2007, ki določajo uporabo regulativnega postopka s pregledom, prilagoditi členu 290 PDEU.
_________________
_________________
11 Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).
11 Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).
Sprememba 17
Predlog uredbe
Uvodna izjava 11
(11)  Da bi prispevali k doseganju ciljev Unije glede kakovosti zraka in zmanjšali emisije iz vozil, bi bilo treba v skladu s členom 290 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v zvezi s podrobnimi pravili o posebnih postopkih, preizkusih in zahtevah za homologacijo. Navedeni prenos pooblastil bi moral vključevati dopolnitev Uredbe (ES) št. 715/2007 s takimi revidiranimi pravili in preizkusnih ciklov, ki se uporabljajo za merjenje emisij; zahteve za izvajanje prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki zmanjšujejo učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij; potrebne ukrepe za izvajanje obveznosti proizvajalca, da zagotovi neomejen in standardiziran dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil; sprejetje revidiranega postopka merjenja za delce. Hkrati bi moral prenos pooblastil vključevati spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 za namene znižanja dokončnih faktorjev skladnosti, da se upošteva tehnični napredek pri PEMS, in ponovne določitve mejnih vrednosti mas delcev ter uvedbe mejne vrednosti števila delcev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 2016. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi morala Evropski parlament in Svet zlasti prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njunim strokovnjakom pa bi morala biti sistematično omogočena udeležba na sestankih strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
(11)  Da bi prispevali k doseganju ciljev Unije glede kakovosti zraka in zmanjšali emisije iz vozil, bi bilo treba v skladu s členom 290 PDEU na Komisijo prenesti pooblastila za sprejemanje aktov v zvezi s podrobnimi pravili o posebnih postopkih, preizkusih in zahtevah za homologacijo. Navedeni prenos pooblastil bi moral vključevati dopolnitev Uredbe (ES) št. 715/2007 s takimi revidiranimi pravili in preizkusnih ciklov, ki se uporabljajo za merjenje emisij; zahteve za izvajanje prepovedi uporabe odklopnih naprav, ki zmanjšujejo učinkovitost sistemov za uravnavanje emisij, in sprejetje revidiranega postopka merjenja za delce. Ne glede na kratek časovni razmik med začetkom veljavnosti te uredbe in razveljavitvijo določb o informacijah o popravilu in vzdrževanju z Uredbo (EU) 2018/858, bi moral prenos zajemati tudi ukrepe, ki so potrebni za izvajanje obveznosti proizvajalca, da zagotovi neomejen in standardiziran dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozil, da bi zagotovili pravno varnost in da bodo zakonodajalcu na voljo vse možnosti. Hkrati bi moral prenos pooblastil vključevati spremembo Uredbe (ES) št. 715/2007 za namene znižanja faktorjev skladnosti, da se upošteva boljša kakovost merilnega postopka ali tehnični napredek pri PEMS, in ponovne določitve mejnih vrednosti mas delcev ter uvedbe številčno izražene mejne vrednosti števila delcev. Zlasti je pomembno, da se Komisija pri svojem pripravljalnem delu ustrezno posvetuje, vključno na ravni strokovnjakov, in da se navedena posvetovanja izvedejo v skladu z načeli, določenimi v Medinstitucionalnem sporazumu o boljši pripravi zakonodaje z dne 13. aprila 20161a. Za zagotovitev enakopravnega sodelovanja pri pripravi delegiranih aktov bi morala Evropski parlament in Svet zlasti prejeti vse dokumente sočasno s strokovnjaki iz držav članic, njunim strokovnjakom pa bi morala biti sistematično omogočena udeležba na sestankih strokovnih skupin Komisije, ki zadevajo pripravo delegiranih aktov.
_________________
1a UL L 123, 12.5.2016, str. 1.
Sprememba 18
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 3 – točka a
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 4 – odstavek 1 – pododstavek 2
Te obveznosti vključujejo skladnost z mejnimi vrednostmi emisij, določenimi v Prilogi I. Za namene določitve skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 iz preglednice 2 Priloge I se vrednosti emisij, določene med katerim koli veljavnim preskusom merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, delijo z ustreznim faktorjem skladnosti iz preglednice 2a Priloge I. Rezultat mora ostati nižji od mejnih vrednosti emisij Euro 6 iz preglednice 2 navedene priloge.“;
Te obveznosti vključujejo spoštovanje mejnih vrednosti emisij, določenih v Prilogi I.; Za namene določitve skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 iz preglednice 2 Priloge I se vrednosti emisij, določene med katerim koli veljavnim preskusom merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, delijo z ustreznim faktorjem skladnosti iz preglednice 2a Priloge I. Rezultat mora ostati nižji od mejnih vrednosti emisij Euro 6 iz preglednice 2 navedene priloge. Faktor skladnosti se postopno znižuje z letnimi popravki navzdol na podlagi ocen Skupnega raziskovalnega središča. Do 30. septembra 2022 se preneha uporabljati.
Sprememba 19
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 4 – točka a
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 5 – odstavek 1
1.  Proizvajalec vozilo opremi tako, da so sestavni deli, ki lahko vplivajo na emisije, načrtovani, izdelani in sestavljeni tako, da med normalno uporabo omogočijo skladnost vozila s to uredbo.;
1.  Proizvajalec vozilo opremi tako, da so sestavni deli, ki lahko vplivajo na emisije, načrtovani, izdelani in sestavljeni tako, da med normalno uporabo omogočijo skladnost vozila s to uredbo. Zagotovi tudi zanesljivost naprav za uravnavanje onesnaževanja in si prizadeva zmanjšati tveganje za krajo teh naprav ali nedovoljen poseg vanje.
Sprememba 20
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 6
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 8 – odstavek 1
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za dopolnitev členov 6 in 7. To vključuje opredelitev in posodobitev tehničnih specifikacij, ki se nanašajo na način zagotavljanja informacij o diagnostičnih sistemih v vozilih ter o popravilu in vzdrževanju vozil, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti posebnim potrebam MSP.
Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za dopolnitev členov 6 in 7. To vključuje opredelitev in posodobitev tehničnih specifikacij, ki se nanašajo na način zagotavljanja informacij o diagnostičnih sistemih v vozilih ter o popravilu in vzdrževanju vozil, pri čemer je treba posebno pozornost nameniti posebnim potrebam MSP, mikropodjetij in samozaposlenih operaterjev.
Sprememba 21
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 10 – odstavek 4 – pododstavek 2
Skladnost z mejnimi vrednostmi Euro 6 se med katerim koli veljavnim preskusom merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, določi z upoštevanjem faktorjev skladnosti za posamezna onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1).
Skladnost z mejnimi vrednostmi Euro 6 se med katerim koli veljavnim preskusom merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, določi z upoštevanjem faktorjev skladnosti za posamezna onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1). Faktor skladnosti se postopno znižuje z letnimi popravki navzdol na podlagi ocen Skupnega raziskovalnega središča. Do 30. septembra 2022 se preneha uporabljati.
Sprememba 22
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 7 – točka b
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 10 – odstavek 5 – pododstavek 2
Skladnost z mejnimi vrednostmi Euro 6 se med katerim koli veljavnim preskusom merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, določi z upoštevanjem faktorjev skladnosti za posamezna onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1).
Skladnost z mejnimi vrednostmi Euro 6 se med katerim koli veljavnim preskusom merjenja dejanskih emisij, ki nastajajo med vožnjo, določi z upoštevanjem faktorjev skladnosti za posamezna onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I v skladu z drugim pododstavkom člena 4(1). Faktor skladnosti se postopno znižuje z letnimi popravki navzdol na podlagi ocen Skupnega raziskovalnega središča. Do 30. septembra 2022 se preneha uporabljati.
Sprememba 23
Predlog uredbe
Člen 1 – odstavek 1 – točka 10
Uredba (ES) št. 715/2007
Člen 14 – odstavek 3 in odstavek 3 a (novo)
3.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za:
3.  Komisija najpozneje do 1. junija 2021 sprejme delegirane akte v skladu s členom 14a za dopolnitev te uredbe, da bi se postopki, preskusi in zahteve ter preskusni cikli za merjenje emisij prilagodili in bi ustrezno odražali dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo v vseh normalnih pogojih uporabe, med drugim tudi s temperaturnimi in omejitvenimi pogoji, zniževanjem premika ničlišča in obravnavo nevarnih dodatkov v delcih, ki izvirajo iz čiščenja filtra, pri čemer je treba upoštevati ustrezne elemente standardizacije, ki jih razvije Evropski odbor za standardizacijo, in uporabljati najboljšo razpoložljivo opremo.
(a)  dopolnitev te uredbe, da bi se postopki, preskusi in zahteve ter preskusni cikli za merjenje emisij prilagodili in ustrezno odražali dejanske emisije, ki nastajajo med vožnjo;
(b)  spremembo te uredbe, da bi se dokončni faktorji skladnosti za posamezna onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I prilagodili tehničnemu napredku.
3a.  Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 14a za spremembo te uredbe, da bi se faktorji skladnosti za posamezna onesnaževala iz preglednice 2a Priloge I prilagodili tehničnemu napredku in znižali.
Sprememba 24
Predlog uredbe
Priloga – odstavek 1
Uredba (ES) št. 715/2007
Priloga I – preglednica 2a – vrstica 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

CFonesnaževalo-dokončni (2)

1,43

1,5

-

-

-

(2)   CFonesnaževalo-dokončni je faktor skladnosti, ki se uporablja za določanje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 ob upoštevanju tehničnih negotovosti, povezanih z uporabo prenosnih sistemov za merjenje emisij (PEMS).

Sprememba

CFonesnaževalo-dokončni (2)

1 + dopustno odstopanje (odstopanje =[0,32]*)

1 + dopustno odstopanje (odstopanje =[0,5]*)

-

-

-

* se zniža vsaj enkrat na leto na podlagi redne ocene Skupnega raziskovalnega središča

(2)   CFonesnaževalo-dokončni je faktor skladnosti, ki se v prehodnem obdobju uporablja za določanje skladnosti z mejnimi vrednostmi emisij Euro 6 ob upoštevanju dodatnih tehničnih meritev negotovosti, povezanih z uvedbo prenosnih sistemov za merjenje emisij (PEMS). Izrazi se kot 1 + dopustno odstopanje zaradi merilne negotovosti. Do 30. septembra 2022 je odstopanje ničelno in faktor skladnosti se preneha uporabljati.

(1) Zadeva je bila v skladu s četrtim pododstavkom člena 59(4) Poslovnika vrnjena pristojnemu odboru v medinstitucionalna pogajanja (A9-0139/2020).

Zadnja posodobitev: 12. januar 2021Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov