Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2779(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0271/2020

Keskustelut :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Äänestykset :

PV 17/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 12

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0231

Hyväksytyt tekstit
PDF 133kWORD 47k
Torstai 17. syyskuuta 2020 - Bryssel
Valko-Venäjä
P9_TA(2020)0231RC-B9-0271/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 Valko-Venäjän tilanteesta (2020/2779(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Valko-Venäjästä, erityisesti 4. lokakuuta 2018 tiedotusvälineiden vapauden heikentymisestä Valko-Venäjällä ja erityisesti Charter97-verkkosivuston tapauksesta(1), 19. huhtikuuta 2018 Valko-Venäjästä(2), 6. huhtikuuta 2017 Valko-Venäjän tilanteesta(3), 24. marraskuuta 2016 Valko-Venäjän tilanteesta(4) ja 8. lokakuuta 2015 kuolemanrangaistuksesta Valko-Venäjällä(5) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon itäisen kumppanuuden käynnistämisen Prahassa 7. toukokuuta 2009 EU:n ja sen kuuden Itä-Euroopan kumppanimaan Armenian, Azerbaidžanin, Georgian, Moldovan tasavallan, Ukrainan ja Valko-Venäjän yhteisenä hankkeena,

–  ottaa huomioon Prahassa vuonna 2009, Varsovassa vuonna 2011, Vilnassa vuonna 2013, Riiassa vuonna 2015 ja Brysselissä vuonna 2017 pidettyjen itäisen kumppanuuden huippukokousten yhteiset julkilausumat,

–  ottaa huomioon Valko-Venäjällä 9. elokuuta 2020 pidetyt presidentinvaalit,

–  ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Euroopan unionin puolesta antamat julkilausumat presidentinvaaleista, erityisesti 11. elokuuta 2020 ja 17. elokuuta 2020 annetut julkilausumat,

–  ottaa huomioon korkean edustajan / varapuheenjohtajan julkilausumat ja erityisesti hänen ennen presidentinvaaleja 7. elokuuta 2020 antamansa julkilausuman ja 14. heinäkuuta 2020 antamansa julkilausuman presidenttiehdokkaiden rekisteröimättä jättämisestä, korkean edustajan / varapuheenjohtajan ja Kanadan ulkoministerin 26. elokuuta 2020 antaman yhteisen julkilausuman sekä korkean edustajan / varapuheenjohtajan ja naapuruuspolitiikasta ja laajentumisesta vastaavan komission jäsenen 10. elokuuta 2020 antaman yhteisen julkilausuman presidentinvaaleista,

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentin puhemiehen 13. elokuuta 2020 antaman julkilausuman ja viiden poliittisen ryhmän johtajien 17. elokuuta 2020 antaman julkilausuman Valko-Venäjän tilanteesta 9. elokuuta 2020 pidettyjen niin kutsuttujen presidentinvaalien jälkeen,

–  ottaa huomioon 14. elokuuta 2020 pidetyn ulkoasiainneuvoston ylimääräisen kokouksen tärkeimmät tulokset ja 19. elokuuta 2020 pidetyn Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan päätelmät Valko-Venäjän tilanteesta 9. elokuuta 2020pidettyjen presidentinvaalien jälkeen,

–  ottaa huomioon varapuheenjohtajan / korkean edustajan 7. syyskuuta 2020 antaman julkilausuman poliittisin perustein toteutetuista mielivaltaisista ja selittämättömistä pidätyksistä ja vangitsemisista ja 11. syyskuuta 2020 antaman julkilausuman koordinointineuvoston jäseniin kohdistuvan väkivallan ja pelottelun kärjistymisestä,

–  ottaa huomioon EU:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen globaalistrategian ja tarkistetun Euroopan naapuruuspolitiikan,

–  ottaa huomioon EUH:n tiedottajan julkilausumat, erityisesti 19. kesäkuuta 2020 annetun julkilausuman viimeaikaisista tapahtumista ennen presidentinvaaleja ja 18. marraskuuta 2019 annetun julkilausuman Valko-Venäjän parlamenttivaaleista,

–  ottaa huomioon 17. helmikuuta 2020 annetun neuvoston päätöksen vuonna 2004 asetetun EU:n asevientikiellon ja sellaisten tavaroiden vientikiellon, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, jatkamisesta Valko-Venäjän osalta(6),

–  ottaa huomioon ODIHR:n 15. heinäkuuta 2020 antaman lausuman, jonka mukaan Valko-Venäjälle ei lähetetty vaalitarkkailuvaltuuskuntaa, koska sille ei ollut esitetty kutsua,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja kaikki ihmisoikeussopimukset, joissa Valko-Venäjä on osapuolena,

–  ottaa huomioon Valko-Venäjän ihmisoikeustilannetta käsittelevän YK:n erityisraportoijan 10. heinäkuuta 2020 esittämän raportin,

–  ottaa huomioon Etyjin demokraattisten instituutioiden ja ihmisoikeuksien toimiston (ODIHR) 17. heinäkuuta 2020 antaman julkilausuman ja Etyjin/ODIHR:n aiemmat raportit Valko-Venäjän vaaleista,

–  ottaa huomioon YK:n pääsihteerin 10. ja 14. elokuuta 2020 antamat julkilausumat vaalien jälkeisistä tapahtumista Valko-Venäjällä,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 132 artiklan 2 ja 4 kohdan,

A.  toteaa, että toistuvista yrityksistä huolimatta Valko-Venäjällä ei ole rekisteröity uusia poliittisia puolueita vuoden 2000 jälkeen; ottaa huomioon, että Valko-Venäjän keskusvaalilautakunta kieltäytyi rekisteröimästä ehdokkaiksi vuoden 2020 presidentinvaaleihin hallinnon kannalta kriittisiä poliitikkoja, jotka olivat tietojen mukaan keränneet yli 100 000 allekirjoitusta, kuten kansallisessa lainsäädännössä edellytetään, ja korostaa ehdolle asettumisen suhteettomia ja kohtuuttomia esteitä, mikä on vastoin Etyjin sitoumuksia ja muita kansainvälisiä normeja;

B.  ottaa huomioon, että presidentinvaalikampanjaa leimasivat jo toukokuun 2020 alusta lähtien rauhanomaisiin mielenosoittajiin, kansalaisyhteiskunnan aktivisteihin, bloggaajiin ja toimittajiin kohdistetut maanlaajuiset tukahduttamistoimet sekä poliittisten aktivistien, heidän perheidensä ja kannattajiensa vakava pelottelu; ottaa huomioon, että eri puolilla maata on pidätetty yli 650 rauhanomaista mielenosoittajaa, toimittajaa ja kansalaisaktivistia heidän osallistuttuaan mielenosoituksiin hallintoa vastaan;

C.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän vaaliprosessit eivät täyttäneet Euroopan turvallisuus- ja yhteistyöjärjestön (Etyj) suuntaviivoja, joissa kehotetaan noudattamaan perusvapauksia, tasa-arvoa, yleistä kattavuutta, poliittista moniarvoisuutta, luottamusta, avoimuutta ja vastuuvelvollisuutta, vaikka Valko-Venäjä on Etyjin toimintaan osallistuva valtio;

D.  ottaa huomioon, että Etyjin/ODIHR:n vaalitarkkailuvaltuuskunta ei voinut tarkkailla vaaliprosessia, koska Valko-Venäjän viranomaiset eivät tarkoituksellisesti esittäneet ajoissa kutsua;

E.  ottaa huomioon, että vaalien aikana raportoitiin järjestelmällisistä sääntöjenvastaisuuksista ja kansainvälisten vaalinormien rikkomisesta, kuten äänestäjien pelottelusta, äänioikeuden epäämisestä ja äänestysluetteloiden väärentämisestä, jota tapahtui valtavassa mittakaavassa; ottaa huomioon, että riippumattomia kotimaisia tarkkailijoita, myös niitä, jotka olivat tarkkailleet Valko-Venäjän presidentinvaalien ennakkoäänestystä, on pidätetty eri puolilla maata heidän dokumentoituaan useita vaalilain rikkomisia;

F.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän keskusvaalilautakunta ilmoitti, että nykyinen presidentti Aljaksandr Lukašenka voitti niin kutsutut presidentinvaalit;

G.  ottaa huomioon, että uskottavista maanlaajuisista raporteista ja ruohonjuuritason sosiaalisen median aloitteista käy ilmi, että nykyistä presidenttiä Aljaksandr Lukašenkaa suosittiin laajamittaisilla vaalipetoksilla ja että monet valkovenäläiset pitävät Svjatlana Tsihanouskajaa vaalien voittajana;

H.  ottaa huomioon, että ennennäkemättömät rauhanomaiset mielenosoitukset, joissa ilmaistiin halu demokraattiseen muutokseen ja perusvapauksien ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen, alkoivat välittömästi niin kutsuttujen vaalitulosten julkistamisen jälkeen ja jatkuvat edelleen, kun sadat tuhannet ihmiset kokoontuvat Valko-Venäjän kaduille erityisesti viikonloppuisin järjestettäviin ”yhtenäisyysmarsseihin”, mikä osoittaa Valko-Venäjän yhteiskunnan tyytymättömyyden ja aktivoitumisen asteen;

I.  ottaa huomioon, että mielenosoituksiin on liittynyt laajoja lakkoja teollisuuslaitoksissa, myös eri alojen suurissa valtionyhtiöissä, yrityksissä, kouluissa, yliopistoissa, kaupungeissa ja kylissä ympäri maata;

J.  ottaa huomioon, että Euroopan unioni ja sen jäsenvaltiot eivät tunnustaneet presidentinvaalien tuloksia, koska vaalien oikeudenmukaisuuteen kohdistui vahvoja epäilyksiä ja vaalitulosten väärentämisestä raportoitiin laajalti; ottaa huomioon, että vallassa olevan presidentin Aljaksandr Lukašenkan nykyinen toimikausi päättyy 5. marraskuuta 2020;

K.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän mielenosoitukset ovat mittakaavaltaan ennennäkemättömiä, ne ovat valtakunnallisia ja sukupolvien välisiä ja naiset toimivat niissä näkyvästi johtajina;

L.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset vastasivat oikeutettuihin ja rauhanomaisiin mielenosoituksiin suhteettomalla väkivallalla; toteaa, että turvallisuusjoukot ovat vastanneet erittäin ankarasti rauhanomaisiin mielenosoituksiin ja käyttäneet usein liiallista, tarpeetonta ja summittaista voimaa, josta esimerkkinä on kyynelkaasun, pamppujen, tainnutuskranaattien ja vesitykkien voimaperäinen käyttö; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto on raportoinut, että viime viikkoina on pidätetty noin 6 700 henkilöä heidän käyttäessään oikeuttaan rauhanomaiseen ja vapaaseen kokoontumiseen; ottaa huomioon, että asiantuntijat ovat saaneet tiedot ainakin 450 tapauksesta, joissa vangittuihin henkilöihin on kohdistettu kidutusta, seksuaalista väkivaltaa, raiskauksia ja pahoinpitelyjä, ja että 9. elokuuta 2020 jälkeen useita ihmisiä on kadonnut tai heidät on löydetty kuolleina, mukaan lukien Aljaksandr Taraikouski, Konstantin Šišmakov, Aleksander Vihor ja Gennadi Šutov;

M.  ottaa huomioon, että koordinointineuvosto perustettiin toimimaan väliaikaisena institutionaalisena kumppanina kansallisessa vuoropuhelussa, jonka tarkoituksena on järjestää uudet vaalit kansainvälisten normien mukaisesti ja ODIHR:n vaalitarkkailussa; ottaa huomioon, että sen jälkeen tuhannet ihmiset ovat ilmaisseet tukensa sen vaatimuksille uusista vaaleista ja että kaikkia koordinointineuvoston johtavia jäseniä (Lilija Ulasava, Maksim Znak, Siarhei Dyleuski, Maria Kalesnikava) on häiritty, kuulusteltu tai pidätetty; ottaa huomioon, että jatkuva häirintä ja uhkailu ovat johtaneet siihen, että opposition johtavat jäsenet Svjatlana Tsihanouskaja ja Veranika Tsapkala, Pavel Latuška ja Volha Kavalkova ovat hakeneet turvaa Euroopan unionista; ottaa huomioon, että 7. syyskuuta 2020 naamioituneet miehet sieppasivat toisen johtajan, Maria Kalesnikavan, tunnuksettomaan pakettiautoon Minskin kadulla keskellä päivää; ottaa huomioon, että Nobelin palkinnon saaja Svjatlana Aleksijevitš on ainoa koordinointineuvoston puheenjohtajiston jäsen, joka on edelleen vapaana Valko-Venäjällä; ottaa huomioon, että hänen turvallisuudestaan kannetaan jatkuvasti vakavaa huolta, vaikka hän on saanut poikkeuksellista tukea eurooppalaisilta diplomaateilta;

N.  ottaa huomioon, että 19. elokuuta 2020 kokoontunut Eurooppa-neuvosto päätti määrätä pakotteita huomattavalle määrälle henkilöitä, jotka ovat vastuussa väkivallasta, tukahduttamisesta ja vaalituloksen väärentämisestä Valko-Venäjällä, ja kieltää heiltä pääsyn EU:hun ja jäädyttää heidän rahoitusvaransa EU:ssa;

O.  ottaa huomioon, että vaalikampanja ja presidentinvaalit järjestettiin covid-19-pandemian aikana ja että Valko-Venäjän poliittinen johto ja viranomaiset kiistivät toistuvasti pandemian vaikutukset, minkä vuoksi toimittajat, lääkintähenkilöstö ja tavalliset ihmiset alkoivat jakaa tärkeää tietoa pandemiasta ja tarvittavista varotoimenpiteistä ja osoittivat siten ihmisten yhteiskunnallisen sitoutumisen ja Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuuden;

P.  ottaa huomioon, että Venäjän federaation presidentti ilmoitti 27. elokuuta 2020 tukevansa Valko-Venäjän viranomaisia kansalaisten oikeutetun tyytymättömyyden tukahduttamisessa tarjoamalla käyttöön poliisin erikoisjoukkoja; ottaa huomioon, että Lukašenka ilmoitti 21. elokuuta 2020 valtion tiedotusvälineissä työskentelevien lakkoilevien ja irtisanoutuvien toimittajien korvaamisesta niin sanotuilla venäläisillä media-alan asiantuntijoilla; ottaa huomioon, että Venäjä, Kiina ja Turkki onnittelivat ensimmäisten valtioiden joukossa Lukašenkaa tämän vilpillisestä vaalivoitosta;

Q.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän viranomaiset jatkavat riippumattomiin valkovenäläisiin toimittajiin ja kansalaistoimittajiin kohdistamiaan väkivaltaisia tukahduttamistoimia ja pyrkivät tarkoituksellisesti estämään puolueettoman raportoinnin vaientaakseen kotimaisen ja kansainvälisen huolestumisen ja arvostelun, muun muassa perumalla yli kahdentoista kansainvälisen toimittajan akkreditoinnin 29. elokuuta 2020;

R.  ottaa huomioon, että Valko-Venäjän ihmisoikeustilanne heikkeni edelleen vaalikampanjan aikana ja vaalien jälkeen; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajien työympäristö on jatkuvasti heikentynyt ja että ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistuu järjestelmällisesti pelottelua, häirintää ja perusvapauksien rajoittamista; ottaa huomioon, että Valko-Venäjä on ainoa Euroopan maa, jossa on vielä käytössä kuolemanrangaistus;

1.  korostaa, että Eurooppa-neuvoston kannan mukaisesti Euroopan parlamentti ei tunnusta Valko-Venäjällä 9. elokuuta 2020 pidettyjen niin kutsuttujen presidentinvaalien tuloksia, koska vaaleissa rikottiin räikeästi kaikkia kansainvälisesti tunnustettuja normeja; ei tunnusta Aljaksandr Lukašenkaa Valko-Venäjän presidentiksi tämän nykyisen toimikauden päätyttyä;

2.  tuomitsee mitä jyrkimmin sen, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat tukahduttaneet väkivaltaisesti oikeutta, vapautta ja demokratiaa vaativat rauhanomaiset mielenosoitukset 9. elokuuta 2020 pidettyjen vilpillisten presidentinvaalien jälkeen; vaatii lopettamaan välittömästi väkivallan käytön, kehottaa vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki ennen 9. elokuuta 2020 pidettyjä niin kutsuttuja vaaleja ja niiden jälkeen poliittisista syistä pidätetyt henkilöt sekä luopumaan heitä vastaan nostetuista syytteistä, mukaan lukien kaikki henkilöt, jotka on pidätetty siksi, että he ovat osallistuneet mielenosoituksiin vaalituloksia tai viranomaisten käyttämää väkivaltaa vastaan tai ilmaisseet tukevansa näitä protesteja;

3.  tuomitsee jatkuvan pelottelun, vainon ja suhteettoman voimankäytön lakkoihin osallistuneita, koordinointineuvoston jäseniä ja muita oppositiohahmoja, kansalaisyhteiskunnan aktivisteja, riippumattomia toimittajia ja bloggaajia kohtaan; vaatii vapauttamaan välittömästi ja ehdoitta kaikki ennen vilpillisiä 9. elokuuta 2020 pidettyjä vaaleja ja niiden jälkeen mielivaltaisesti pidätetyt henkilöt, mukaan lukien Pavel Sevjarynets, Mikalai Statkevitš, Maria Kalesnikava, Andrei Jahorau, Anton Radniankou ja Ivan Krautsou; vaatii lopettamaan kaikki poliittisiin syihin perustuvat syytetoimet;

4.  suhtautuu myönteisesti koordinointineuvostoon Valko-Venäjän demokraattista muutosta vaativien ihmisten väliaikaisena edustajana, joka on avoin kaikille poliittisille ja yhteiskunnallisille sidosryhmille;

5.  tukee osallistavan kansallisen vuoropuhelun tuloksena tapahtuvaa rauhanomaista ja demokraattista vallansiirtoa Valko-Venäjän kansan demokraattisia oikeuksia ja perusoikeuksia täysimääräisesti kunnioittaen; toistaa tässä yhteydessä Valko-Venäjän kansan kehotukset järjestää mahdollisimman pian uudet vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit Etyjin/ODIHR:n johtaman kansainvälisen valvonnan alaisena ja kansainvälisesti tunnustettujen normien mukaisesti;

6.  ilmaisee yksiselitteisen tukensa Valko-Venäjän kansalle sen oikeutetuissa vaatimuksissa ja pyrkimyksissä, jotka koskevat uusia vapaita ja oikeudenmukaisia vaaleja, perusvapauksia ja ihmisoikeuksia, demokraattista edustusta, poliittista osallistumista, ihmisarvoa ja oikeutta valita oma kohtalonsa; toteaa, että Valko-Venäjän nykyinen protestiliike perustuu yleiseen ja laajaan vaatimukseen Valko-Venäjän demokratisoitumisesta, sillä sen kansalla on oltava samat demokratian ja vapauden perusoikeudet kuin kaikilla muilla Euroopan mantereen kansalaisilla;

7.  kehottaa komissiota, varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja neuvostoa tukemaan Valko-Venäjän demokraattista oppositiota, Svjatlana Tsihanouskajan johtama koordinointineuvosto mukaan luettuna;

8.  arvostaa Svjatlana Tsihanouskajan, Veranika Tsapkalan ja Maria Kalasnikavan johdolla toimivien rohkeiden valkovenäläisten naisten ja heidän tukijoidensa tärkeää panosta Valko-Venäjän kansan oikeutettujen vaatimusten esittämisessä ja edustamisessa; panee merkille, että monet valkovenäläiset pitävät Svjatlana Tsihanouskajaa presidentinvaalien voittajana ja Valko-Venäjän vaaleilla valittuna presidenttinä;

9.  vaatii vapauttamaan välittömästi koordinointineuvoston pidätetyt jäsenet Lilija Ulasavan, Maksim Znakin, Siarhei Dyleuskin ja Maria Kalesnikavan; vaatii, että koordinointineuvosto voi osallistua täysipainoisesti ja esteettä kaikkeen kansalliseen vuoropuheluun; pitää myönteisenä, että EU:n jäsenvaltioiden ja muiden samanmielisten maiden edustajat ovat tarjonneet suojelua Svjatlana Aleksijevitšille;

10.  pitää erittäin valitettavana kauhistuttavia väkivaltaisuuksia ja julmia tukahduttamistoimia sekä kidutusta, joita on kohdistettu rauhanomaisia mielenosoittajia ja pidätettyjä vastaan; kehottaa käynnistämään riippumattoman ja tehokkaan tutkimuksen mielenosoitusten yhteydessä kuolleiden Aljaksandr Taraikouskin, Aleksander Vihorin, Artsiom Parukoun, Gennadi Šutovin ja Konstantin Šišmakovin tapauksista;

11.  kehottaa lopettamaan kaiken pahoinpitelyn ja kidutuksen, sisällyttämään Valko-Venäjän rikoslakiin kidutuksen erityisen määritelmän kansainvälisten ihmisoikeusnormien mukaisesti ja muuttamaan lainsäädäntöä tahdonvastaisten katoamisten kriminalisoimiseksi;

12.  korostaa tarvetta varmistaa kansalaisten oikeus kokoontumis-, yhdistymis-, ilmaisun- ja mielipiteenvapauteen sekä tiedotusvälineiden vapauteen ja poistaa siten kaikki näitä vapauksia rajoittavat lainsäädännölliset ja käytännön rajoitukset; tuomitsee jyrkästi kuolemanrangaistuksen jatkuvan soveltamisen ja vaatii sen välitöntä ja pysyvää poistamista ja tätä odoteltaessa tehokasta oikeutta hakea muutosta kuolemanrangaistuksiin;

13.  antaa täyden tukensa valkovenäläisille työntekijöille ja riippumattomille ammattiliitoille ja kehottaa Valko-Venäjän viranomaisia ja työnantajia kunnioittamaan valkovenäläisten työntekijöiden perusoikeuksia lakkoilla ilman irtisanomisen, pidättämisen tai muiden kostotoimien riskiä ILOn yleissopimusten nro 87 ja 98 mukaisesti; tukee Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön Kansainväliselle työjärjestölle osoittamaa kehotusta puuttua kiireesti lakkokomiteoiden johtajien ja riippumattomien ammattiyhdistysaktivistien pidätyksiin ja vankeustuomioihin, jotta voidaan suojella heidän kokoontumis- ja yhdistymisvapauttaan; ilmaisee tukevansa Valko-Venäjän demokraattisten ammattiliittojen kongressin koordinoivaa roolia;

14.  kannattaa voimakkaasti EU:n niille henkilöille määräämiä pakotteita, jotka ovat vastuussa vaalitulosten väärentämisestä ja tukahduttamistoimista Valko-Venäjällä, Aljaksandr Lukašenka mukaan luettuna; kehottaa neuvostoa panemaan viipymättä ja tiiviissä yhteistyössä kansainvälisten kumppaneiden kanssa täytäntöön kaikkiin Valko-Venäjällä vaalivilppiin, väkivaltaan ja sortotoimiin syyllistyneisiin valkovenäläisiin henkilöihin kohdistuvia laaja-alaisia ja tehokkaita pakotteita; kehottaa neuvostoa toimimaan samoin kuin Baltian maat, jotka ovat sisällyttäneet Lukašenkan pakoteluetteloonsa, ja laajentamaan alun perin ehdotettua pakotteiden kohteena olevien henkilöiden joukkoa siten, että siihen sisällytetään huomattava määrä sekä korkeita että keskitason virkamiehiä ja yrittäjiä, joiden tiedetään tukevan hallintoa tai sanovan irti työntekijöitään lakkoihin osallistumisen vuoksi; kehottaa varapuheenjohtajaa / korkeaa edustajaa ja neuvostoa tarkastelemaan mahdollisuutta ottaa mukaan Venäjän kansalaisia, jotka osallistuvat suoraan Lukašenkan hallinnon tukemiseen Valko-Venäjällä;

15.  pitää erittäin myönteisenä Etyjin puheenjohtajan ehdotusta avustaa yhteistyössä seuraajansa kanssa Valko-Venäjää vuoropuheluprosessin järjestämisessä; vaatii Valko-Venäjän viranomaisia hyväksymään Etyjin nykyisen ja tulevan puheenjohtajan tekemän tarjouksen;

16.  kehottaa EUH:ta ja komissiota laatimaan kattavan katsauksen EU:n Valko-Venäjän-politiikasta, jotta voidaan tukea Valko-Venäjän kansaa ja sen demokraattisia pyrkimyksiä sekä kansalaisyhteiskuntaa, ihmisoikeuksien puolustajia, riippumattomia ammattiliittoja ja riippumattomia tiedotusvälineitä; kehottaa lisäämään EU:n rahoitusta Valko-Venäjän kansalaisyhteiskunnalle ja jäädyttämään kaikki EU:n varojen siirrot Valko-Venäjän nykyiselle hallitukselle ja valtion valvonnassa oleville hankkeille sekä lopettamaan Euroopan investointipankin (EIP), Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin (EBRD) ja muiden lainojen myöntämisen nykyiselle hallinnolle; kehottaa EU:ta järjestämään demokraattista Valko-Venäjää tukevan avunantajien konferenssin, joka kokoaisi yhteen kansainväliset rahoituslaitokset, G7-maat, EU:n jäsenvaltiot ja toimielimet sekä muut tahot, jotka ovat halukkaita sitoutumaan usean miljardin euron rahoituspakettiin tulevien uudistuspyrkimysten ja talouden rakenneuudistuksen tukemiseksi;

17.  kehottaa EUH:ta keskeyttämään neuvottelut EU:n ja Valko-Venäjän kumppanuuden painopisteistä, kunnes on pidetty vapaat ja oikeudenmukaiset presidentinvaalit;

18.  kehottaa hallitusta vahvistamaan terveydenhuoltojärjestelmää ja tarjoamaan Valko-Venäjän kansalaisille kaikki asiaankuuluvat ja ihmishenkiä pelastavat tiedot pandemiasta avoimella ja osallistavalla tavalla; korostaa tarvetta parantaa terveydenhuollon saatavuutta ja laatua pidätyskeskuksissa, erityisesti covid-19-pandemian vuoksi, sekä terveydenhuoltohenkilökunnan työoloja, sillä raporteista on käynyt ilmi, että poliisi on estänyt loukkaantuneilta protestoijilta avunsaannin ja pidättänyt terveydenhuollon työntekijöitä;

19.  kannustaa EU:n jäsenvaltioita helpottamaan ja nopeuttamaan humanitaarisen käytävän perustamista ja viisumimenettelyjä Valko-Venäjältä poliittisista syistä pakeneville tai henkilöille, jotka tarvitsevat lääketieteellistä hoitoa heihin kohdistetun väkivallan seurauksena, ja antamaan heille ja heidän perheilleen kaiken tarvittavan tuen ja avun; kehottaa komissiota panemaan nopeasti ja tehokkaasti täytäntöön EU:n rahoitustuen, jolla tuetaan kansalaisyhteiskuntaa ja sortotoimien uhreja, sekä ottamaan käyttöön lisäresursseja, jotta näille voidaan antaa fyysistä, psykologista ja aineellista tukea;

20.  kehottaa EU:ta lisäämään edelleen ihmisten välisiä yhteyksiä tukemalla Valko-Venäjän riippumattomia kansalaisjärjestöjä, kansalaisyhteiskunnan järjestöjä, ihmisoikeuksien puolustajia, tiedotusvälineiden edustajia ja riippumattomia toimittajia, luomalla nuorille valkovenäläisille uusia mahdollisuuksia opiskella EU:ssa ja tukemalla edelleen eurooppalaista humanistista yliopistoa; pyytää komissiota perustamaan kiireellisesti apurahaohjelman valkovenäläisistä yliopistoista heidän demokratiamyönteisen asenteensa vuoksi häädetyille opiskelijoille ja tutkijoille;

21.  korostaa, että on pantava toimeen kattava tutkimus hallinnon Valko-Venäjän kansaan kohdistamista rikoksista, ja korostaa osallistuvansa päättäväisesti tämän tutkimuksen tekemiseen;

22.  tuomitsee tiedotusvälineiden ja internetin toiminnan tukahduttamisen sekä toimittajien ja bloggaajien pelottelun maan tilannetta koskevan tiedonkulun pysäyttämiseksi; korostaa Valko-Venäjän kansalaisten oikeutta esteettömään tiedonsaantiin; kehottaa EU:ta käyttämään eurooppalaista demokratiarahastoa ja muita välineitä tukeakseen kyseisiä mediataloja ja toimittajia, jotka ovat joutuneet hallinnon tukahduttamistoimien kohteeksi;

23.  kehottaa komissiota, jäsenvaltioita ja EUH:ta antamaan täyden tukensa YK:n ihmisoikeusneuvoston ja Etyjin Moskovan mekanismin pyrkimyksille varmistaa, että kansainväliset järjestöt dokumentoivat ihmisoikeusloukkauksia ja raportoivat niistä ja että tämän seurauksena teoista kannetaan vastuu ja uhrit saavat oikeutta;

24.  korostaa, että on tärkeää torjua EU:ta, sen jäsenvaltioita ja toimielimiä koskevan disinformaation leviämistä Valko-Venäjällä sekä Valko-Venäjän tilannetta koskevaa disinformaatiota EU:n sisällä sekä muita kolmansien osapuolten aiheuttamia hybridiuhkia; varoittaa hallintoa mahdollisista yrityksistä käyttää kansallisia, uskonnollisia, etnisiä ja muita vähemmistöjä sijaiskohteena yhteiskunnan huomion ohjaamiseksi pois vaalivilpistä ja sitä seuranneista massiivisista mielenosoituksista ja tukahduttamistoimista; tuomitsee Valko-Venäjän katolisen kirkon johtajan arkkipiispa Tadeusz Kondrusiewiczin maahanpaluun kieltämisen;

25.  tuomitsee Venäjän federaation hybridivaikuttamisen Valko-Venäjään ja erityisesti niin kutsuttujen media-asiantuntijoiden siirtämisen Valko-Venäjän valtion tiedotusvälineisiin sekä neuvonantajien lähettämisen sotilas- ja lainvalvontavirastoihin, ja vaatii Venäjän federaation hallitusta lopettamaan kaiken peitellyn tai avoimen sekaantumisen Valko-Venäjän sisäisiin prosesseihin; kehottaa Venäjän federaatiota kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta ja Valko-Venäjän itsemääräämisoikeutta; varoittaa, ettei Aljaksandr Lukašenkalla ole poliittisia tai moraalisia valtuuksia solmia Valko-Venäjän puolesta minkäänlaisia uusia sopimussuhteita, mukaan lukien Venäjän viranomaisten kanssa, sillä ne voisivat uhata Valko-Venäjän suvereniteettia ja alueellista koskemattomuutta;

26.  korostaa, että on tärkeää säilyttää Valko-Venäjän kehityskulut yhtenä EU:n prioriteettina; muistuttaa, että EU:n on oltava yhtenäinen ja sinnikäs reagoinnissaan Valko-Venäjän tilanteeseen;

27.  pitää valitettavana, että Valko-Venäjä on jo ladannut ydinpolttoainetta Astravietsin ydinvoimalan ensimmäiseen reaktoriin ja aikoo aloittaa energiantuotannon marraskuussa 2020 ilman, että se panee täysimääräisesti täytäntöön stressitestien perusteella annettuja suosituksia, mikä on erityisen huolestuttavaa näinä suuren poliittisen epävakauden aikoina;

28.  kehottaa EU:n jäsenvaltioiden ja kaikkien muiden demokraattisten maiden kansallisia jääkiekkoliittoja vaatimaan kansainvälistä jääkiekkoliittoa (IIHF) peruuttamaan päätöksensä järjestää vuoden 2021 jääkiekon maailmanmestaruuskilpailut osittain Valko-Venäjällä, kunnes maan tilanne ja erityisesti ihmisoikeustilanne ovat parantuneet;

29.  toistaa EU:n neuvostolle antamansa kehotuksen perustaa kattava, tehokas ja oikea-aikainen unionin laajuinen rajoittavien toimenpiteiden järjestelmä (ns. Magnitskin lista), jonka avulla vakavista ihmisoikeusloukkauksista vastuussa oleva tai niihin osallistunut henkilö, valtio, muu kuin valtiollinen toimija tai muu yhteisö voidaan ottaa viipymättä toimenpiteiden kohteeksi;

30.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle sekä Valko-Venäjän tasavallan ja Venäjän federaation viranomaisille.

(1) EUVL C 11, 13.1.2020, s. 18.
(2) EUVL C 390, 18.11.2019, s. 100.
(3) EUVL C 298, 23.8.2018, s. 60.
(4) EUVL C 224, 27.6.2018, s. 135.
(5) EUVL C 349, 17.10.2017, s. 41.
(6) EUVL L 45, 18.2.2020, s. 3.

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö