Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2020/2779(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B9-0271/2020

Rozpravy :

PV 15/09/2020 - 7
CRE 15/09/2020 - 7

Hlasovanie :

PV 17/09/2020 - 2
PV 17/09/2020 - 12

Prijaté texty :

P9_TA(2020)0231

Prijaté texty
PDF 143kWORD 51k
Štvrtok, 17. septembra 2020 - Brusel
Situácia v Bielorusku
P9_TA(2020)0231RC-B9-0271/2020

Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. septembra 2020 o situácii v Bielorusku (2020/2779(RSP))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bielorusku, najmä uznesenia zo 4. októbra 2018 o zhoršovaní slobody médií v Bielorusku, predovšetkým pokiaľ ide o Chartu 97(1), z 19. apríla 2018 o Bielorusku(2), zo 6. apríla 2017 o situácii v Bielorusku(3), z 24. novembra 2016 o situácii v Bielorusku(4) a z 8. októbra 2015 o treste smrti v Bielorusku(5),

–  so zreteľom na vytvorenie Východného partnerstva v Prahe 7. mája 2009, ktoré je výsledkom spoločného úsilia EÚ a jej šiestich východných európskych partnerov – Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Gruzínska, Moldavska a Ukrajiny,

–  so zreteľom na spoločné vyhlásenia zo samitov Východného partnerstva, ktoré sa uskutočnili v roku 2009 v Prahe, v roku 2011 vo Varšave, v roku 2013 vo Vilniuse, v roku 2015 v Rige a v roku 2017 v Bruseli,

–  so zreteľom na prezidentské voľby, ktoré sa konali v Bielorusku 9. augusta 2020,

–  so zreteľom na vyhlásenia vysokého predstaviteľa Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku v mene Európskej únie z 11. augusta 2020 a zo 17. augusta 2020 o prezidentských voľbách,

–  so zreteľom na vyhlásenia podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa, najmä vyhlásenia zo 7. augusta 2020 pred prezidentskými voľbami a zo 14. júla 2020 o nezaregistrovaní prezidentských kandidátov, na spoločné vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa a ministra zahraničných vecí Kanady z 26. augusta 2020, ako aj na spoločné vyhlásenie podpredsedu Komisie/vysokého predstaviteľa a komisára pre európsku susedskú politiku a rozšírenie z 10. augusta 2020 o prezidentských voľbách,

–  so zreteľom na vyhlásenie predsedu Európskeho parlamentu z 13. augusta 2020 a vyhlásenie vedúcich predstaviteľov piatich politických skupín zo 17. augusta 2020 o situácii v Bielorusku po tzv. prezidentských voľbách z 9. augusta 2020,

–  so zreteľom na hlavné výsledky mimoriadneho zasadnutia Rady pre zahraničné veci zo 14. augusta 2020 a závery predsedu Európskej rady z 19. augusta 2020 o situácii v Bielorusku po prezidentských voľbách z 9. augusta 2020,

–  so zreteľom na vyhlásenia PK/VP zo 7. septembra 2020 o svojvoľnom a nevysvetlenom zatýkaní a zadržiavaní z politických dôvodov a z 11. septembra 2020 o stupňovaní násilia a zastrašovania členov koordinačnej rady,

–  so zreteľom na globálnu stratégiu EÚ a na revidovanú európsku susedskú politiku,

–  so zreteľom na vyhlásenia hovorcu ESVČ, najmä vyhlásenia z 19. júna 2020 o najnovšom vývoji pred prezidentskými voľbami a z 18. novembra 2019 o parlamentných voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady zo 17. februára 2020 o predĺžení embarga EÚ na zbrane a vybavenie z roku 2004, ktoré by sa mohlo použiť na vnútornú represiu voči Bielorusku(6),

–  so zreteľom na vyhlásenie ODIHR z 15. júla 2020 o nevyslaní volebnej pozorovateľskej misie do Bieloruska z dôvodu chýbajúceho pozvania,

–  so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a všetky dohovory o ľudských právach, ktorých signatárom je aj Bielorusko,

–  so zreteľom na správu osobitnej spravodajkyne OSN o situácii v oblasti ľudských práv v Bielorusku z 10. júla 2020,

–  so zreteľom na vyhlásenie Úradu OBSE pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) zo 17. júla 2020 a na predchádzajúce správy OBSE ODIHR o voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka OSN z 10. a 14. augusta 2020 o vývoji po voľbách v Bielorusku,

–  so zreteľom na článok 132 ods. 2 a 4 rokovacieho poriadku,

A.  keďže v Bielorusku nebola od roku 2000 napriek opakovaným pokusom zaregistrovaná žiadna nová politická strana; keďže bieloruská ústredná volebná komisia odmietla registráciu ako kandidátov v prezidentských voľbách v roku 2020 politikom kritickým voči režimu, ktorí údajne zozbierali viac ako 100 000 podpisov, ako sa stanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch, čo poukazuje na neprimerané a neopodstatnené prekážky kandidatúry, čo je v rozpore so záväzkami OBSE a inými medzinárodnými normami;

B.  keďže prezidentská kampaň bola poznačená už začiatkom mája 2020 celoštátnym zásahom proti pokojným demonštrantom, aktivistom občianskej spoločnosti, blogerom a novinárom, ako aj závažným zastrašovaním politických aktivistov, ich rodín a podporovateľov; keďže v celej krajine bolo zadržaných viac ako 650 pokojných demonštrantov, novinárov a občianskych aktivistov za protest proti režimu;

C.  keďže bieloruské volebné procesy sa neriadili usmerneniami Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (ďalej len „OBSE“), ktoré požadujú dodržiavanie základných slobôd, rovnosti, univerzálnosti, politického pluralizmu, dôvery, transparentnosti a zodpovednosti, napriek tomu, že Bielorusku je zúčastneným štátom OBSE;

D.  keďže volebný proces nemohla pozorovať volebná pozorovateľská misia OBSE/ODIHR z dôvodu úmyselného nepredloženia pozvania bieloruskými orgánmi;

E.  keďže v deň volieb boli ohlásené nezrovnalosti a porušenia medzinárodných volebných noriem vrátane zastrašovania voličov, odopretia ich práva voliť a falšovania protokolov z mestských obvodov v obrovskom rozsahu; keďže nezávislí domáci pozorovatelia vrátane tých, ktorí monitorovali skoršie hlasovanie v bieloruských prezidentských voľbách, boli zadržaní v celej krajine po tom, ako zdokumentovali početné porušenia volebného zákona;

F.  keďže Ústredná volebná komisia Bieloruska vyhlásila úradujúceho prezidenta Alexandra Lukašenka za víťaza volieb;

G.  keďže dôveryhodné správy z celej krajiny a informácie šírené na sociálnych médiách radovými občanmi poukazujú na rozsiahly volebný podvod v prospech Alexandra Lukašenka a mnohí Bielorusi považujú za víťaza Sviatlanu Cichanovskú;

H.  keďže nebývalé pokojné protesty vyjadrujúce túžbu po demokratickej zmene a dodržiavaní základných slobôd a ľudských práv sa začali okamžite po oznámení takzvaných volebných výsledkov a pokračujú až dodnes, keďže stovky tisícov sa zhromažďujú v uliciach Bieloruska s vrcholom počas víkendov a pochodov jednoty, čo dokazuje mieru nespokojnosti a mobilizácie bieloruskej spoločnosti;

I.  keďže protesty sprevádzali rozsiahle štrajky v priemyselných závodoch vrátane hlavných štátnych podnikov v rôznych hospodárskych odvetviach, podnikoch, na školách, univerzitách, v mestách a obciach v celej krajine;

J.  keďže Európska únia a jej členské štáty neuznali výsledky prezidentských volieb z dôvodu vážnych pochybností o spravodlivosti volieb a rozsiahlych správ o falšovaní; keďže súčasné funkčné obdobie úradujúceho prezidenta Lukašenka sa končí 5. novembra 2020;

K.  keďže protesty v Bielorusku dosiahli bezprecedentné rozmery, sú celonárodné a medzigeneračné, konajú sa pod viditeľným vedením žien;

L.  keďže bieloruské orgány reagovali na legitímne a pokojné protesty neprimeraným násilím; keďže bezpečnostné sily zareagovali na mierové protesty veľmi tvrdo a vo viacerých prípadoch použili nadmerné, zbytočné a nerozlišujúce násilie, ako je rozsiahle použitie slzotvorného plynu, obuškov, bleskových granátov a vodných diel; keďže Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva informoval o viac ako 6 700 osobách zadržaných v posledných týždňoch pri uplatňovaní ich práva na slobodu pokojného zhromažďovania; keďže odborníkom boli doručené správy o najmenej 450 prípadoch mučenia, sexuálneho násilia, znásilnenia a zlého zaobchádzania s ľuďmi pozbavenými slobody, pričom niekoľko ľudí je od 9. augusta 2020 nezvestných a nájdených mŕtvych vrátane Alexandra Tarajkovského, Konstantina Šišmakova, Alexandra Vichora a Genadija Šutova;

M.  keďže koordinačná rada bola zriadená ako dočasný inštitucionálny partner v národnom dialógu zameranom na organizovanie nových volieb, ktoré by sa konali v súlade s medzinárodnými normami a za prítomnosti volebnej pozorovateľskej misie ODIHR; keďže niekoľko tisíc ľudí odvtedy vyjadrilo svoju podporu výzvam na nové voľby a všetci poprední členovia koordinačnej rady boli obťažovaní, vypočúvaní alebo zatknutí (Lilija Vlasovová, Maxim Znak, Siarhej Dylevský, Maria Kalesniková); keďže pokračujúce zastrašovanie a hrozby viedli vedúcich členov opozície Sviatlanu Cichanovskú, Veroniku Capkalovú, Pavla Latušku a Volhu Kovalkovú k hľadaniu útočiska v Európskej únii; keďže ďalšiu líderku, Mariu Kalesnikovú, 7. septembra 2020 uniesli maskovaní muži v neoznačenej dodávke uprostred dňa z ulice v Minsku; keďže laureátka Nobelovej ceny Sviatlana Alexievičová je jedinou členkou predsedníctva koordinačnej rady, ktorá je stále v Bielorusku a na slobode; keďže pretrvávajú vážne obavy týkajúce sa jej bezpečnosti napriek výnimočnej podpore európskych diplomatov;

N.  keďže Európska rada 19. augusta 2020 rozhodla o uložení sankcií značnému počtu jednotlivcov zodpovedných za násilie, represie a falšovanie volebných výsledkov v Bielorusku, pričom im zakázala vstup do EÚ a zmrazila ich finančné aktíva v EÚ;

O.  keďže volebná kampaň a prezidentské voľby sa uskutočnili počas pandémie COVID-19, ktorej dôsledky bieloruské politické vedenie a orgány neustále popierali, čo viedlo k tomu, že novinári, zdravotnícky personál a bežní ľudia si začali vymieňať kľúčové informácie o pandémii a potrebných preventívnych opatreniach, čím preukázali spoločenskú angažovanosť a životaschopnosť bieloruskej občianskej spoločnosti;

P.  keďže 27. augusta 2020 prezident Ruskej federácie vyjadril podporu bieloruským orgánom pri potláčaní legitímnej občianskej nespokojnosti tým, že ponúkol nasadenie špeciálnych policajných síl; keďže 21. augusta 2020 Lukašenko oznámil, že štrajkujúcich a odstupujúcich novinárov pracujúcich v štátnych médiách nahradia ruskí odborníci na médiá; keďže Rusko, Čína a Turecko boli medzi prvými štátmi, ktoré zablahoželali Lukašenkovi k jeho nečestnému víťazstvu vo voľbách;

Q.  keďže bieloruské orgány pokračujú v násilných zásahoch proti nezávislým bieloruským spravodajcom a občianskym novinárom a úmyselne sa pokúšajú o obmedzenie objektívneho spravodajstva s cieľom zabrániť domácim a medzinárodným obavám a odsúdeniu, a to aj odňatím tlačovej akreditácie viac ako tuctu medzinárodných spravodajcov 29. augusta 2020;

R.  keďže situácia v oblasti ľudských práv v Bielorusku sa počas volebnej kampane a po voľbách naďalej zhoršovala; keďže prostredie pre prácu obhajcov ľudských práv sa neustále zhoršuje, pričom obhajcovia ľudských práv sú systematicky vystavení zastrašovaniu, obťažovaniu a obmedzovaniu základných slobôd; keďže Bielorusko je jedinou krajinou v Európe, v ktorej sa ešte vykonáva trest smrti;

1.  zdôrazňuje, že Európsky parlament v súlade s pozíciou Európskej rady odmieta výsledky tzv. prezidentských volieb, ktoré sa uskutočnili v Bielorusku 9. augusta 2020, keďže sa konali v zjavnom rozpore so všetkými medzinárodne uznávanými normami; neuzná Alexandra Lukašenka za prezidenta Bieloruska po skončení jeho súčasného funkčného obdobia;

2.  čo najdôraznejšie odsudzuje bieloruské orgány za násilné potláčanie pokojných protestov za spravodlivosť, slobodu a demokraciu po zmanipulovaných prezidentských voľbách, ktoré sa konali 9. augusta 2020; žiada okamžité zastavenie násilia, okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb, ktoré boli zadržané z politických dôvodov pred tzv. voľbami 9. augusta 2020 a po nich, a zrušenie všetkých obvinení proti nim, a to vrátane všetkých osôb zadržiavaných za ich účasť na protestoch proti výsledkom volieb alebo proti násiliu orgánov, alebo za vyjadrenie podpory týmto protestom;

3.  odsudzuje pretrvávajúce zastrašovanie a prenasledovanie účastníkov protestov, členov koordinačnej rady a iných predstaviteľov opozície, aktivistov občianskej spoločnosti, nezávislých novinárov a blogerov, ako aj neprimerané použitie sily voči nim; požaduje okamžité a bezpodmienečné prepustenie všetkých osôb, ktoré boli svojvoľne zadržané pred zmanipulovanými voľbami 9. augusta 2020 a po nich, vrátane Pavla Sevjarineca, Mikalaja Statkieviča, Marie Kalesnikovej, Andreja Jahorava, Antona Radniankova a Ivana Kravcova; žiada, aby sa zastavili všetky trestné stíhania z politických dôvodov;

4.  víta koordinačnú radu ako dočasného zástupcu ľudí požadujúcich demokratickú zmenu v Bielorusku, ktorá je otvorená všetkým politickým a sociálnym aktérom;

5.  podporuje pokojnú a demokratickú výmenu moci po inkluzívnom národnom dialógu pri plnom rešpektovaní demokratických a základných práv bieloruského ľudu; v tejto súvislosti opätovne zdôrazňuje, že bieloruský ľud požaduje, aby sa pod medzinárodným dohľadom konali čo najskôr nové, slobodné a spravodlivé voľby pod vedením OBSE/ODIHR a v súlade s medzinárodne uznávanými normami;

6.  vyjadruje jednoznačnú podporu bieloruskému ľudu v jeho legitímnych požiadavkách a snahách o slobodné a spravodlivé voľby, základné slobody a ľudské práva, demokratické zastúpenie, politickú účasť, dôstojnosť a právo rozhodovať o svojom osude; uznáva, že súčasné protestné hnutie v Bielorusku je založené na všeobecnej a širokej požiadavke na demokratizáciu Bieloruska, ktorého ľud musí mať rovnaké základné práva na demokraciu a slobodu ako všetci ostatní obyvatelia európskeho kontinentu;

7.  vyzýva Komisiu, PK/VP a Radu, aby poskytli pomoc bieloruskej demokratickej opozícii vrátane koordinačnej rady pod vedením Svetlany Tichanovskej;

8.  vyjadruje svoje uznanie za významný prínos odvážnych žien Bieloruska pod vedením Svetlany Tichanovskej, Veraniky Capkalovej a Marie Kalesnikovej a ich stúpencov pri vyjadrovaní a zastupovaní legitímnych požiadaviek bieloruského ľudu; konštatuje, že mnohí Bielorusi považujú Svetlanu Tichanovskú za víťazku prezidentských volieb a zvolenú prezidentku Bieloruska;

9.  požaduje okamžité prepustenie zatknutých členov koordinačnej rady, Lilije Vlasovovej, Maxima Znaka, Siarheja Dylevskeho a Marie Kalesnikovej; trvá na tom, že každý národný dialóg si vyžaduje úplnú a neobmedzenú účasť koordinačnej rady; víta skutočnosť, že zástupcovia členských štátov EÚ a ďalšie podobne zmýšľajúce krajiny poskytli ochranu aj Svetlane Alexievičovej;

10.  čo najdôraznejšie odsudzuje násilné a kruté potlačenie a týranie pokojných demonštrantov a zadržaných osôb; požaduje nezávislé a účinné vyšetrenie úmrtí Alexandra Tarajkovského, Alexandra Vichora, Arcioma Parukova, Henadza Šutova a Kanstantina Šišmakova v súvislosti s protestmi;

11.  požaduje zastavenie všetkého zlého zaobchádzania a mučenia, zavedenie osobitného vymedzenia mučenia do bieloruského trestného zákonníka v súlade s medzinárodnými normami v oblasti ľudských práv a na legislatívne zmeny na kriminalizáciu nedobrovoľného zmiznutia;

12.  trvá na tom, že je potrebné zabezpečiť právo občanov na slobodu zhromažďovania, združovania, prejavu a presvedčenia, ako aj slobodu médií a zrušiť všetky právne a praktické obmedzenia, ktoré bránia týmto slobodám; dôrazne odsudzuje pokračujúce uplatňovanie trestu smrti a vyzýva na jeho okamžité a trvalé zrušenie a, pokiaľ k tomu nedôjde, na účinné právo odvolať sa proti rozsudkom trestu smrti;

13.  v plnej miere podporuje bieloruských pracovníkov a nezávislé odborové zväzy a vyzýva bieloruské orgány a zamestnávateľov, aby rešpektovali základné práva bieloruských pracovníkov na štrajk bez rizika prepustenia, zadržania alebo iných odvetných opatrení v súlade s dohovormi MOP č. 87 a 98; podporuje výzvu Medzinárodnej konfederácie odborových zväzov adresovanú Medzinárodnej organizácii práce, aby bezodkladne zasiahla proti zatýkaniu a odsúdeniu vedúcich predstaviteľov štrajkových výborov a nezávislých odborových aktivistov s cieľom chrániť ich slobodu zhromažďovania a združovania; vyjadruje svoju podporu koordinačnej úlohe, ktorú zohráva bieloruský Kongres demokratických odborových zväzov;

14.  dôrazne podporuje sankcie EÚ voči osobám zodpovedným za falšovanie volebných výsledkov a represie v Bielorusku vrátane Alexandra Lukašenka; vyzýva Radu, aby bezodkladne a v úzkej spolupráci s medzinárodnými partnermi zaviedla rozsiahle a účinné sankcie voči všetkým bieloruským páchateľom volebných podvodov, násilia a represií v Bielorusku; vyzýva Radu, aby sa riadila príkladom pobaltských štátov, ktoré do zoznamu sankcií zahrnuli Lukašenka, a rozšírila pôvodne navrhovanú skupinu osôb, na ktorú sa vzťahujú sankcie, o značný počet vysokopostavených aj stredných úradníkov, ako aj podnikateľov, ktorí sú známi svojou podporou režimu alebo prepúšťaním zamestnancov pre účasť na štrajkoch; vyzýva PK/VP a Radu, aby preskúmali, či je možné na zoznam sankcií zahrnúť aj ruských občanov, ktorí sú priamo zapojení do podpory Lukašenkovho režimu v Bielorusku;

15.  rozhodne víta návrh úradujúceho predsedu OBSE v koordinácii s jeho nástupcom pomôcť Bielorusku pri organizovaní dialógu; trvá na tom, aby bieloruské orgány prijali ponuku, ktorú im poskytol úradujúci aj nadchádzajúci predseda OBSE;

16.  naliehavo vyzýva ESVČ a Komisiu, aby vypracovali komplexné preskúmanie politiky EÚ voči Bielorusku s cieľom podporiť ľudí Bieloruska a ich demokratické snahy, ako aj občiansku spoločnosť, obhajcov ľudských práv, nezávislé zväzy a nezávislé médiá; požaduje zvýšenie finančných prostriedkov EÚ určených pre bieloruskú občiansku spoločnosť a zároveň zmrazenie všetkých prevodov finančných prostriedkov EÚ súčasnej bieloruskej vláde a projektom, ktoré kontroluje štát, ako aj pozastavenie úverov EIB, EBOR a iných úverov poskytnutých súčasnému režimu; naliehavo vyzýva EÚ, aby zorganizovala konferenciu darcov pre demokratické Bielorusko, na ktorej sa stretnú medzinárodné finančné inštitúcie, krajiny G7, členské štáty a inštitúcie EÚ, a ďalšie subjekty, ktoré sú ochotné prisľúbiť finančný balík vo výške niekoľko miliárd eur na podporu budúceho reformného úsilia a reštrukturalizácie hospodárstva;

17.  vyzýva ESVČ, aby pozastavila rokovania o prioritách partnerstva medzi EÚ a Bieloruskom, kým sa neuskutočnia slobodné a spravodlivé prezidentské voľby;

18.  naliehavo požaduje, aby vláda posilnila systém zdravotnej starostlivosti a poskytla občanom Bieloruska všetky relevantné a život zachraňujúce informácie o pandémii transparentným a inkluzívnym spôsobom; zdôrazňuje, že je potrebné zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti, jej dostupnosť a kvalitu v miestach zadržiavania, najmä vzhľadom na pandémiu COVID-19, ako aj pracovné podmienky zdravotníckeho personálu, a to vzhľadom na správy o polícii, ktorá bráni poskytovaniu pomoci zraneným demonštrantom a zatýka zdravotníckych pracovníkov;

19.  nabáda členské štáty EÚ, aby zjednodušili a urýchlili vytvorenie humanitárneho koridoru a postup na získanie víz pre osoby, ktoré utekajú z Bieloruska z politických dôvodov alebo potrebujú lekárske ošetrenie kvôli násiliu, ktoré na nich bolo spáchané, a aby týmto osobám a ich rodinám poskytli potrebnú podporu a pomoc; vyzýva Komisiu, aby urýchlene pristúpila k účinnému vykonávaniu finančnej pomoci EÚ na podporu občianskej spoločnosti a obetí represií a aby uvoľnila viac zdrojov na ich fyzickú, psychologickú a materiálnu podporu;

20.  vyzýva EÚ, aby ďalej rozvíjala medziľudské kontakty podporou bieloruských nezávislých mimovládnych organizácií, organizácií občianskej spoločnosti, obhajcov ľudských práv, zástupcov médií a nezávislých novinárov, ako aj vytváraním ďalších príležitostí pre mladých Bielorusov na štúdium v EÚ a pokračovaním podpory Európskej univerzity humanitných vied; žiada Komisiu, aby urýchlene vytvorila štipendijný program pre študentov a akademikov vylúčených z bieloruských univerzít pre ich prodemokratický postoj;

21.  zdôrazňuje, že je potrebné komplexne vyšetriť zločiny, ktoré režim spáchal proti obyvateľom Bieloruska, a zdôrazňuje svoje odhodlanie prispieť k takémuto vyšetrovaniu;

22.  odsudzuje opatrenia na zastavenie fungovania médií a internetu, ako aj zastrašovanie novinárov a blogerov s cieľom zastaviť tok informácií o situácii v krajine; zdôrazňuje právo obyvateľov Bieloruska na neobmedzený prístup k informáciám; vyzýva EÚ, aby využila Európsku nadáciu na podporu demokracie a iné nástroje na podporu týchto informačných kanálov a novinárov, ktorí čelia represiám zo strany režimu;

23.  vyzýva Komisiu, členské štáty a ESVČ, aby v plnej miere podporovali úsilie Rady OSN pre ľudské práva a moskovského mechanizmu OBSE o zabezpečenie dokumentácie a podávania správ medzinárodnými organizáciami o porušovaní ľudských práv a následnej zodpovednosti a spravodlivosti pre obete;

24.  zdôrazňuje význam boja proti šíreniu dezinformácií v Bielorusku v súvislosti s EÚ, jej členskými štátmi a inštitúciami, ako aj dezinformácií o situácii v Bielorusku v EÚ a proti iným formám hybridných hrozieb tretích strán; varuje režim pred prípadnými pokusmi o zneužitie národnostných, náboženských, etnických a iných menšín ako zástupného cieľa, ktorým by chcel odvrátiť pozornosť spoločnosti od volebného podvodu a následných masových protestov a represií; odsudzuje odmietnutie umožniť návrat arcibiskupa Tadeusza Kondrusiewicza, hlavy katolíckej cirkvi v Bielorusku, do krajiny;

25.  odsudzuje hybridné zasahovanie Ruskej federácie v Bielorusku, najmä delegovanie takzvaných mediálnych expertov do bieloruských štátnych médií a poradcov do vojenských orgánov a orgánov presadzovania práva, a vyzýva vládu Ruskej federácie, aby sa zdržala akéhokoľvek ďalšieho zasahovania do vnútorných záležitostí Bieloruska; naliehavo vyzýva Ruskú federáciu, aby rešpektovala medzinárodné právo a zvrchovanosť Bieloruska; upozorňuje, že Alexander Lukašenko nemá žiadny politický ani morálny mandát na vstupovanie do akýchkoľvek ďalších zmluvných vzťahov v mene Bieloruska, ktoré by mohli ohroziť zvrchovanosť a územnú celistvosť Bieloruska, a to ani s ruskými orgánmi;

26.  zdôrazňuje, že je dôležité, aby vývoj v Bielorusku bol pre EÚ aj naďalej prioritou; pripomína, že je potrebné, aby EÚ bola vo svojej reakcii na situáciu v Bielorusku jednotná a vytrvalá;

27.  vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že Bielorusko už naložilo jadrové palivo do prvého reaktora v jadrovej elektrárni Astravec a v novembri 2020 plánuje začať s výrobou energie bez toho, aby v plnej miere vykonalo odporúčania vyplývajúce zo záťažových testov, čo je v dnešnej dobe značnej politickej nestability ešte znepokojujúcejšie;

28.  vyzýva národné zväzy ľadového hokeja členských štátov EÚ a všetkých ostatných demokratických krajín, aby naliehali na Medzinárodnú federáciu ľadového hokeja (IIHF), aby stiahla svoje rozhodnutie usporiadať majstrovstvá sveta v hokeji v roku 2021 v Bielorusku čiastočne dovtedy, kým sa situácia a najmä stav ľudských práv v Bielorusku nezlepší;

29.  opakovane vyzýva Radu EÚ, aby bezodkladne vytvorila komplexný, účinný a včasný celoúnijný mechanizmus reštriktívnych opatrení (tzv. Magnitského zoznam), ktorý by umožnil zamerať sa na jednotlivcov, štátne a neštátne subjekty a ďalšie subjekty, ktoré sú zodpovedné za závažné porušovanie a zneužívanie ľudských práv alebo sa na ňom podieľajú;

30.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedovi Komisie/vysokému predstaviteľovi Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a orgánom Bieloruskej republiky a Ruskej federácie.

(1) Ú. v. EÚ C 11, 13.1.2020, s. 18.
(2) Ú. v. EÚ C 390, 18.11.2019, s. 100.
(3) Ú. v. EÚ C 298, 23.8.2018, s. 60.
(4) Ú. v. EÚ C 224, 27.6.2018, s. 135.
(5) Ú. v. EÚ C 349, 17.10.2017, s. 41.
(6) Ú. v. EÚ L 45, 18.2.2020, s. 3.

Posledná úprava: 12. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia