Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2020/2782(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B9-0290/2020

Keskustelut :

PV 17/09/2020 - 11.1
CRE 17/09/2020 - 11.1

Äänestykset :

PV 17/09/2020 - 16

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2020)0233

Hyväksytyt tekstit
PDF 130kWORD 45k
Torstai 17. syyskuuta 2020 - Bryssel
Filippiinien tilanne, mukaan lukien Maria Ressan tapaus
P9_TA(2020)0233RC-B9-0290/2020

Euroopan parlamentin päätöslauselma 17. syyskuuta 2020 Filippiinien tilanteesta, mukaan lukien Maria Ressan tapaus (2020/2782(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Filippiinien tilanteesta ja erityisesti 15. syyskuuta 2016(1), 16. maaliskuuta 2017(2) ja 19. huhtikuuta 2018(3) antamansa päätöslauselmat,

–  ottaa huomioon, että Filippiinit ja EU (tuolloin Euroopan talousyhteisö EEC) solmivat diplomaattisuhteet 12. toukokuuta 1964,

–  ottaa huomioon Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden sekä Filippiinien tasavallan kumppanuutta ja yhteistyötä koskevan puitesopimuksen,

–  ottaa huomioon Filippiinien aseman Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) perustajajäsenenä,

–  ottaa huomioon 10. helmikuuta 2020 julkistetun yhteisen valmisteluasiakirjan kestävää kehitystä ja hyvää hallintoa koskevan unionin erityisen kannustusmenettelyn (GSP+) mukaisesta vuodet 2018 ja 2019 kattavasta Filippiinien arvioinnista (SWD(2020)0024),

–  ottaa huomioon Euroopan ulkosuhdehallinnon tiedottajan 16. kesäkuuta 2020 antaman julkilausuman Maria Ressan ja Reynaldo Santoksen tuomitsemisesta,

–  ottaa huomioon ihmisoikeuksia koskevat EU:n suuntaviivat,

–  ottaa huomioon YK:n ihmisoikeusneuvoston 11. heinäkuuta 2019 antaman päätöslauselman ihmisoikeuksien edistämisestä ja suojelusta Filippiineillä,

–  ottaa huomioon 30. kesäkuuta 2020 julkaistun YK:n ihmisoikeusvaltuutetun Michelle Bachelet´n vuosikertomuksen ihmisoikeustilanteesta Filippiineillä,

–  ottaa huomioon vuonna 1948 annetun ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–  ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (KP-sopimus),

–  ottaa huomioon Kansainvälisen rikostuomioistuimen Rooman perussäännön,

–  ottaa huomioon 3. heinäkuuta 2020 hyväksytyn Filippiinien tasavallan lain nro 11479, joka tunnetaan myös terrorismin vastaisena lakina,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 144 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 4 kohdan,

A.  ottaa huomioon, että Filippiineillä ja EU:lla on pitkät diplomaattiset, taloudelliset, kulttuuriset ja poliittiset suhteet; ottaa huomioon, että ratifioimalla kumppanuus- ja yhteistyösopimuksen unioni ja Filippiinit ovat vahvistaneet yhteisen sitoumuksensa hyvän hallinnon, demokratian, oikeusvaltion, ihmisoikeuksien ja sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen periaatteisiin sekä alueen vakauteen ja turvallisuuteen;

B.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun 30. kesäkuuta 2020 antamassa kertomuksessa Filippiinien ihmisoikeustilanteesta todettiin, että hallituksen huumeidenvastaiseen kampanjaan liittyvät surmat olivat ”laajalle levinneitä ja järjestelmällisiä” ja että hallituksen tietojen mukaan ainakin 8 663 ihmistä oli tapettu; ottaa huomioon, että toisten arvioiden mukaan määrä on jopa kolminkertainen; ottaa huomioon, että presidentti Duterte on nimenomaisesti kannustanut poliisia toteuttamaan laittomia teloituksia ja luvannut heille koskemattomuuden, ja tällaisiin toimiin osallistuneet poliisit ovat saaneet ylennyksiä; ottaa huomioon, että presidentti Duterte on vannonut jatkavansa huumeidenvastaista kampanjaansa aina nykyisen presidenttikautensa loppuun eli vuoteen 2022 saakka; ottaa huomioon, että suurin osa uhreista tulee köyhistä ja syrjäytyneistä yhteisöistä;

C.  ottaa huomioon, että kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet kutistuvat yhä enemmän; ottaa huomioon, että ihmisoikeuksien puolustajiin, toimittajiin ja aktivisteihin, jotka pyrkivät paljastamaan maassa tapahtuneiksi väitetyt laittomat teloitukset ja muut ihmisoikeusloukkaukset, kohdistuu jatkuvasti uhkailua, häirintää, pelottelua ja väkivaltaa; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan ihmisoikeuksien puolustaminen rinnastetaan rutiininomaisesti kapinaan; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan tammikuun 2015 ja joulukuun 2019 välisenä aikana surmattiin ainakin 208 ihmisoikeuksien puolustajaa, toimittajaa ja ammattiyhdistysaktiivia, joista 30 oli naisia;

D.  ottaa huomioon, että filippiiniläinen toimittaja ja yksi uutissivusto Rapplerin perustajista ja sen toimitusjohtaja Maria Ressa on pitkään ollut maalitauluna hallituksen huumeiden vastaista sotaa vastaan esittämänsä kritiikin ja Rapplerin laittomista teloituksista tekemien kriittisten raporttien takia; ottaa huomioon, että Maria Ressa ja Rapplerin tutkija Reynaldo Santos Jr joutuivat syytteeseen ”kyberherjauksesta”, josta Manilan alueellinen rikostuomioistuin tuomitsi heidät 15. kesäkuuta 2020 määrittämättömään rangaistukseen, joka voi johtaa jopa kuuden vuoden vankeusrangaistukseen; ottaa huomioon, että Ressaa ja Rappleria vastaan on nostettu ainakin kuusi muuta syytettä;

E.  ottaa huomioon, että Filippiinien kongressi äänesti heinäkuun 2020 alussa maan suurimman televisio- ja radiokanavan ABS-CBN:n lähetysluvan uusimista vastaan; ottaa huomioon, että presidentti Duterten kieltäytymistä uudistamasta kanavan lähetyslupaa pidetään kostotoimena tiedotusvälineiden uutisoinnista huumeiden vastaisesta kampanjasta ja vakavista ihmisoikeusloukkauksista;

F.  ottaa huomioon, että senaattori Leila de Lima, joka on yksi presidentti Duterten huumeidenvastaisen kampanjan tärkeimmistä vastustajista, poistettiin toimestaan senaatin oikeus- ja ihmisoikeusvaliokunnan puheenjohtajana 19. syyskuuta 2016, ja hän on ollut vangittuna odottamassa oikeudenkäyntiä pidättämisestään lähtien 24. helmikuuta 2017; ottaa huomioon vakavan huolen siitä, että rikkomukset, joista senaattori de Limaa syytetään, ovat tekaistuja ja pohjautuvat poliittisiin tarkoitusperiin;

G.  ottaa huomioon, että Global Witness -järjestön mukaan ainakin 43 maaoikeuksien puolustajaa tapettiin vuonna 2019; ottaa huomioon, että suurin osa heistä oli yhteisöjen johtajia ja kaivoshankkeiden ja maatalousteollisuuden vastaisten kampanjoiden aktiivisia osallistujia;

H.  ottaa huomioon, että Filippiinien alkuperäiskansojen osuus on 10 – 20 prosenttia koko väestöstä; ottaa huomioon, että vuonna 2018 alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevä YK:n erityisraportoija määritteli Filippiinit maaksi, jossa alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien puolustajia kriminalisoidaan ja heitä vastaan hyökätään kaikkein eniten koko maailmassa; ottaa huomioon, että YK on varoittanut, että alkuperäiskansojen alueiden militarisoiminen ja kokoontumis- ja ilmaisunvapauden rajoitukset lisääntyvät ja että tämä kehitys liittyy läheisesti liike-elämän etuihin; ottaa huomioon, että turvallisuuden ja taloudellisen kehityksen jatkuva puute Mindanaon saarella sekä raportoidut kansainvälisen humanitaarisen oikeuden rikkomiset ja siirtymäkauden oikeusjärjestelyjen ja sovinnon edistymisen puute ovat edelleen vakavia huolenaiheita;

I.  ottaa huomioon, että Zara Alvarez, joka on Karapatan-ihmisoikeusryhmän oikeudellinen työntekijä, ammuttiin 17. elokuuta 2020; ottaa huomioon, että Zara Alvarez oli saanut useita uhkauksia, häntä oli ahdisteltu hänen ihmisoikeustyönsä takia ja hän oli vuoden 2016 puolivälin jälkeen järjestönsä 13. tapettu jäsen; ottaa huomioon, että rauhanpuolustajaa, maaoikeusaktivistia ja Karapatanin jäsentä Randall ”Randy” Echanisia kidutettiin ja hänet surmattiin 10. elokuuta 2020; ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston mukaan sekä Echanis että Alvarez oli toistuvasti ”leimattu punaisiksi” (leimattu terroristeiksi tai kommunisteiksi) ja heidän nimensä oli luettelossa yhdessä vähintään 600 henkilön kanssa, jotka Filippiinien oikeusministeri oli pyytänyt vuonna 2018 tuomioistuinta julistamaan ”terroristeiksi”;

J.  ottaa huomioon, että YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimisto ja YK:n erityisraportoijat ovat ilmaisseet huolensa riippumattomiin uutislähteisiin kohdistuvasta säännönmukaisesta pelottelusta; toteaa, että Toimittajat ilman rajoja -järjestön vuonna 2020 laatimassa vuosittaisessa lehdistönvapausluokituksessa Filippiinit sijoittuu sijalle 136 kaikkiaan 180 maasta; ottaa huomioon, että Duterten vallassaolon aikana 16 toimittajaa on murhattu;

K.  ottaa huomioon, että Filippiinit vetäytyi maaliskuussa 2018 Kansainvälisestä rikostuomioistuimesta sen jälkeen, kun Kansainvälinen rikostuomioistuin oli aloittanut ”alustavan tutkinnan” Dutertea vastaan tehdystä kantelusta, joka liittyi huumeiden vastaisen kampanjan yhteydessä tehtyihin lukuisiin teloituksiin;

L.  ottaa huomioon, että Filippiinien edustajainhuone hyväksyi vuonna 2017 lakiesityksen kuolemanrangaistuksen palauttamisesta; ottaa huomioon, että lakiesitys edellyttää senaatin ennakkohyväksyntää, ennen kuin presidentti Duterte – joka kampanjoi aktiivisesti sen palauttamiseksi – voi panna sen täytäntöön; toteaa, että kuolemanrangaistuksen palauttaminen rikkoisi räikeästi kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen toista valinnaista pöytäkirjaa, jonka osapuoli Filippiinit on;

M.  ottaa huomioon, että Filippiinien viranomaiset hyväksyivät uuden terrorisminvastaisen lain 3. heinäkuuta 2020; ottaa huomioon, että paikallisten kansalaisyhteiskunnan ryhmien mukaan laki heikentää hälyttävässä määrin ihmisoikeuksia koskevia takeita, laajentaa terrorismin määritelmää ja pidentää ilman pidätysmääräystä tapahtuvan säilöönoton kestoa kolmesta päivästä 14 päivään, mikä hämärtää tärkeitä eroja kritiikin, rikollisuuden ja terrorismin välillä, aiheuttaa laillisuusongelmia ja lisää entisestään ihmisoikeusloukkausten riskiä;

N.  ottaa huomioon, että presidentti Duterte on toistuvasti syyllistynyt seksistiseen ja naisvihamieliseen puheeseen ja käyttäytymiseen; ottaa huomioon, että paikallisten kansalaisjärjestöjen mukaan naisiin, myös naispuolisiin ihmisoikeuksien puolustajiin, kohdistuva väkivalta ja seksuaalinen hyväksikäyttö ovat lisääntyneet Duterten hallinnon aikana; ottaa huomioon, että naispuolisiin ihmisoikeuksien puolustajiin kohdistetaan halventavia ja seksuaalisesti värittyneitä kommentteja, raiskausuhkauksia ja hyökkäyksiä;

O.  ottaa huomioon, että Ammattiyhdistysliikkeen maailmanjärjestön (ITUC) vuoden 2020 raportissa Filippiinit kuuluu kymmenen työntekijöille vaarallisimman maan joukkoon maailmassa; ottaa huomioon, että Filippiinien ammattiyhdistysliike on valittanut työntekijöiden oikeuksien tukahduttamisesta muun muassa ”punaiseksi leimaamalla”, katoamisilla ja tappamalla työntekijöiden johtohenkilöitä ja ammattiyhdistysaktiiveja;

P.  ottaa huomioon, että hlbtiq-yhteisöön kohdistuu jatkuvaa häirintää; ottaa huomioon, että presidentti Duterte on toistuvasti viitannut poliittisten vastustajien seksuaaliseen suuntautumiseen heidän pilkkaamiseksi ja antanut toukokuussa 2019 julkisesti lausuntoja, joissa todetaan, että homoseksuaalisuus on sairaus; ottaa huomioon, että poliisi tukahdutti kesäkuussa 2020 hlbtqi-Pride-tapahtuman ja pidätti tietojen mukaan 20 ihmistä;

Q.  ottaa huomioon, että Filippiineillä on arviolta 60 000–100 000 lasta, jotka kuuluvat prostituutiorinkeihin; ottaa huomioon, että määrittämätön määrä lapsia pakotetaan työskentelemään hyväksikäyttöä osoittavissa työoloissa; ottaa huomioon, että Unicef on ilmaissut vakavan huolensa rikosoikeudellisen vastuun ikärajan alentamisesta;

R.  toteaa, että Transparency International -järjestön vuosittain julkaisemassa maailmanlaajuisessa korruptiovertailussa Filippiinit sijoittui vuonna 2019 sijalle 113 kaikkiaan 180 maasta;

S.  ottaa huomioon, että Filippiinit on hyötynyt 25. joulukuuta 2014 alkaen EU:n yleisen tullietuusjärjestelmän (GSP +) tehostetuista kauppaetuuksista; ottaa huomioon, että tämän aseman edellytyksenä on, että maa on ratifioinut ja pannut täytäntöön 27 kansainvälistä yleissopimusta, jotka koskevat ihmisoikeuksia, työntekijöiden oikeuksia, ympäristönsuojelua ja hyvää hallintotapaa; ottaa huomioon, että vuonna 2019 25 prosenttia Filippiinien kokonaisviennistä EU:hun (lähes 2 miljardia euroa) sai etuuskohtelun tämän järjestelmän mukaisesti; ottaa huomioon, että vaikka EU on havainnut merkittävää taantumista maan ihmisoikeustilanteessa, se ei ole tähän mennessä käynnistänyt mekanismia, joka voisi johtaa näiden kauppaetuuksien keskeyttämiseen;

1.  ilmaisee syvän huolensa Filippiinien nopeasti huononevasta ihmisoikeustilanteesta presidentti Duterten valtakaudella; panee merkille YK:n ihmisoikeusvaltuutetun kesäkuussa 2020 julkaiseman raportin ja kehottaa Filippiinien hallitusta hyväksymään ja panemaan täytäntöön kaikki siinä luetellut suositukset;

2.  tuomitsee jyrkästi tuhannet laittomat teloitukset ja muut vakavat ihmisoikeusloukkaukset, jotka liittyvät niin kutsuttuun huumeiden vastaiseen sotaan; kehottaa Filippiinien hallitusta lopettamaan välittömästi kaikki väkivaltaisuudet, jotka kohdistuvat epäiltyihin huumerikollisiin, ja hajottamaan yksityiset ja valtion tukemat puolisotilaalliset ryhmät; vaatii, että laittomien huumausaineiden torjuntaa on jatkettava noudattaen täysimääräisesti oikeudenmukaista menettelyä kansallisen ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti ja korostaen kansanterveyttä;

3.  tuomitsee kaiken uhkailun, häirinnän, pelottelun, raiskaukset ja väkivallan, jotka kohdistuvat niihin, jotka pyrkivät paljastamaan laittomia teloituksia ja muita ihmisoikeusloukkauksia maassa, mukaan lukien ihmisoikeus- ja ympäristöaktivistit, ammattiyhdistysaktivistit ja toimittajat; tuomitsee lain ja oikeusjärjestelmien väärinkäytön keinona vaientaa kriittisiä ääniä;

4.  kehottaa Filippiinien viranomaisia toteuttamaan välittömästi puolueettomia, avoimia, riippumattomia ja merkityksellisiä tutkimuksia kaikista laittomista teloituksista, mukaan lukien Jory Porquian, Randall ”Randy” Echanisin ja Zara Alvarezin kuolemat, sekä muista väitetyistä loukkauksista;

5.  on huolissaan lehdistönvapauden heikkenemisestä Filippiineillä; tuomitsee kaikki toimittajiin kohdistuvat uhkaukset, häirinnän, pelottelun, epäoikeudenmukaiset syytteet ja väkivallan, myös Maria Ressan tapauksen; kehottaa luopumaan kaikista häntä ja hänen työtovereitaan vastaan poliittisin perustein nostetuista syytteistä; muistuttaa, että lehdistönvapaus ja sananvapaus ovat demokratian perustekijöitä; kehottaa Filippiinien viranomaisia uusimaan tärkeimmän audiovisuaalisen konsernin ABS-CBN:n lähetysluvan; kehottaa EU:n edustustoa ja EU:n jäsenvaltioiden edustustoja Manilassa seuraamaan tiiviisti Maria Ressan ja Reynaldo Santos Jr:n tapauksia ja antamaan kaiken tarvittavan avun;

6.  kehottaa jälleen Filippiinien viranomaisia luopumaan kaikista poliittisin perustein nostetuista syytteistä senaattori Leila de Limaa vastaan, vapauttamaan hänet siksi aikaa, kun hän odottaa oikeudenkäyntiä, sallimaan hänen vapaasti käyttää oikeuksiaan ja täyttää velvollisuuksiaan vaaleilla valittuna edustajana ja tarjoamaan hänelle asianmukaiset turvallisuus- ja hygieniaolot pidätysaikana; kehottaa EU:ta jatkamaan hänen tapauksensa tiivistä seurantaa;

7.  muistuttaa tukevansa voimakkaasti kaikkia ihmisoikeuksien ja ympäristön puolustajia Filippiineillä ja heidän työtään; kehottaa EU:n edustustoa ja jäsenvaltioiden edustustoja maassa vahvistamaan tukeaan kansalaisyhteiskunnalle yhteistyössään Filippiinien viranomaisten kanssa ja käyttämään kaikkia saatavilla olevia välineitä tehostaakseen tukeaan ihmisoikeuksien ja ympäristön puolustajien työlle sekä tarvittaessa helpottamaan pikaviisumien myöntämistä ja tarjoamaan tilapäisen suojan EU:n jäsenvaltioissa;

8.  kehottaa Filippiinien viranomaisia tunnustamaan, että ihmisoikeuksien puolustajilla on legitiimi rooli rauhan, oikeudenmukaisuuden ja demokratian takaamisessa; kehottaa Filippiinien viranomaisia takaamaan kaikissa olosuhteissa maan kaikkien ihmisoikeuksien puolustajien ja toimittajien fyysisen ja henkisen koskemattomuuden ja varmistamaan, että he voivat tehdä työtään suotuisassa ympäristössä ja ilman kostotoimien pelkoa; pitää myönteisenä, että Filippiinien edustajainhuone hyväksyi yksimielisesti ihmisoikeuksien puolustajien suojelua koskevan lain, ja kehottaa senaattia ja presidenttiä panemaan sen pikaisesti täytäntöön;

9.  ilmaisee vakavan huolensa äskettäin annetusta terrorisminvastaisesta laista ja muistuttaa, että missään olosuhteissa edunvalvontaa, protestointia, toisinajattelua, lakkoja tai muuta vastaavaa kansalaisoikeuksien ja poliittisten oikeuksien käyttämistä ei voida pitää terroritekoina;

10.  kehottaa EU:ta ja sen jäsenvaltioita tukemaan päätöslauselman hyväksymistä meneillään olevassa YK:n ihmisoikeusneuvoston 45. istunnossa, jotta voidaan käynnistää riippumaton kansainvälinen tutkinta Filippiineillä vuodesta 2016 lähtien tapahtuneista ihmisoikeusloukkauksista;

11.  pitää erittäin valitettavana Filippiinien hallituksen päätöstä vetäytyä Rooman perussäännöstä; kehottaa hallitusta kumoamaan tämän päätöksen; kannustaa Kansainvälistä rikostuomioistuinta jatkamaan tutkintaansa väitteistä, että huumeiden vastaisen sodan yhteydessä tapahtuneiden tappamisten yhteydessä on syyllistytty rikoksiin ihmisyyttä vastaan; kehottaa Filippiinien hallitusta tekemään täysin yhteistyötä Kansainvälisen rikostuomioistuimen syyttäjänviraston kanssa sen tehdessä Filippiinien tilannetta koskevaa alustavaa tutkintaa;

12.  kehottaa jälleen Filippiinien viranomaisia keskeyttämään viipymättä käynnissä olevat menettelyt kuolemanrangaistuksen palauttamiseksi; palauttaa mieliin, että EU pitää kuolemanrangaistusta julmana ja epäinhimillisenä rangaistuksena, joka ei toimi rikollisen toiminnan pelotteena;

13.  vaatii Filippiinejä noudattamaan kansainvälisen oikeuden mukaisia velvoitteitaan alkuperäiskansojen ihmisoikeuksien suojelemiseksi, myös aseellisissa konflikteissa; kehottaa hallitusta puolustamaan heidän oikeuksiaan, lisäämään heidän mahdollisuuksiaan ja ryhtymään toimiin heidän elinolojensa parantamiseksi;

14.  tuomitsee naisiin kohdistuvan väkivallan kaikissa muodoissaan ja muistuttaa, että tällainen väkivalta on vakava ihmisoikeusrikkomus ja loukkaa naisten ja tyttöjen ihmisarvoa; tuomitsee jyrkästi presidentti Duterten toistuvat naisvihamieliset lausunnot; kehottaa presidenttiä kohtelemaan naisia kunnioituksella ja pidättäytymään yllyttämisestä väkivaltaan heitä kohtaan;

15.  tuomitsee hlbtiq-ihmisiin kohdistuvan väkivallan kaikissa muodoissaan ja muistuttaa, että tällainen väkivalta on vakava ihmisoikeusrikkomus ja loukkaa ihmisarvoa; tuomitsee jyrkästi presidentti Duterten alentavat ja seksistiset lausunnot ihmisistä, jotka tuntevat kuuluvansa hlbtqi-yhteisöön;

16.  on huolissaan lisääntyvästä korruptiosta Filippiinien nykyisessä hallinnossa; kehottaa Filippiinien viranomaisia lisäämään toimiaan, jotta korruptiota torjuttaisiin tehokkaasti; korostaa, että tässä mielessä on tärkeää kunnioittaa demokratian ja oikeusvaltion perustavia periaatteita;

17.  palauttaa mieliin, että hallitusten pandemian vuoksi hyväksymillä toimenpiteillä olisi suojeltava eikä heikennettävä kansalaisten ihmisoikeuksia; korostaa, että näiden toimenpiteiden olisi oltava tarpeellisia, oikeasuhteisia ja syrjimättömiä, niiden olisi noudatettava kansainvälisiä ihmisoikeusvelvoitteita ja kansallisia lakeja ja ne olisi pidettävä voimassa vain ehdottoman välttämättömän ajan, eikä niitä saa käyttää tekosyynä demokratian ja kansalaisvapauksien, perusvapauksien ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamisen rajoittamiseksi;

18.  on pöyristynyt lapsikaupasta, lasten värväyksestä sotilaiksi ja osallistumisesta maan konflikteihin ja vaatii Filippiinien hallitusta lopettamaan tällaiset käytännöt; kannustaa hallitusta tehostamaan toimiaan kaikkien lasten suojelemiseksi hyväksikäytöltä ja puolustamaan heidän oikeuksiaan, myös alkuperäiskansojen lasten oikeutta koulutukseen; vastustaa kaikkia ehdotuksia laskea rikosoikeudellisen alaikäisyyden ikärajaa;

19.  tuomitsee YK:n erityistoimenpiteiden toimeksiantojen haltijoihin kohdistetut uhkaukset, pelottelun ja henkilökohtaiset hyökkäykset; kehottaa Filippiinien viranomaisia tekemään yhteistyötä YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston ja kaikkien YK:n ihmisoikeusmekanismien kanssa, myös helpottamalla niiden vierailuja maahan ja pidättymällä niihin kohdistetuista pelottelu- tai kostotoimista;

20.  kehottaa komissiota, ottaen huomioon maan ihmisoikeusloukkausten vakavuuden ja jollei huomattavaa parannusta tapahdu ja jos Filippiinien viranomaiset eivät osoita halukkuutta tehdä yhteistyötä, käynnistämään menettely, joka voi johtaa GSP+‑etuuksien väliaikaiseen peruuttamiseen;

21.  kehottaa Filippiinien viranomaisia tukemaan yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevien YK:n ohjaavien periaatteiden täytäntöönpanoa ja varmistamaan tehokkaiden ihmisoikeuksia koskevien huolellisuusvelvoiteprosessien täytäntöönpanon investointi-, kehitys- ja liiketoimintahankkeissa, erityisesti kun on kyse laajamittaisista maatalousteollisuuden hankinnoista, kaivannaisteollisuudesta, infrastruktuurihankkeista ja yhteistyöstä, jossa on mukana turvallisuusala; kehottaa EU:hun sijoittautuneita tai siellä toimivia yrityksiä noudattamaan yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita ja ihmisoikeuksia koskevaa kansainvälistä ja kansallista oikeutta sekä suorittamaan tarkan ja kattavan huolellisuusvelvoiteprosessin kaikista liiketoimistaan ja -suhteistaan maassa;

22.  kehottaa komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa seuraamaan tiiviisti Filippiinien tilannetta ja raportoimaan säännöllisesti Euroopan parlamentille;

23.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille, Filippiinien presidentille, hallitukselle ja kongressille, Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) jäsenvaltioiden hallituksille, YK:n ihmisoikeusvaltuutetulle, Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille ja Kaakkois-Aasian maiden liiton (ASEAN) pääsihteerille.

(1) EUVL C 204, 13.6.2018, s. 123.
(2) EUVL C 263, 25.7.2018, s. 113.
(3) EUVL C 390, 18.11.2019, s. 104.

Päivitetty viimeksi: 12. tammikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö