Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2020/2734(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B9-0245/2020

Texte depuse :

B9-0245/2020

Dezbateri :

Voturi :

Texte adoptate :

P9_TA(2020)0238

Texte adoptate
PDF 154kWORD 48k
Joi, 17 septembrie 2020 - Bruxelles Ediţie definitivă
Obiecție la un act de punere în aplicare: limitele maxime de reziduuri pentru mai multe substanțe, inclusiv flonicamid, haloxifop și mandestrobin
P9_TA(2020)0238B9-0245/2020

Rezoluția Parlamentului European din 17 septembrie 2020 referitoare la proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri la cicloxidim, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepiquat, tulpina NRRL Y-27328 de Metschnikowia fructicola și prohexadionă din sau de pe anumite produse (D063880/06 – 2020/2734(RPS))

Parlamentul European,

–  având în vedere proiectul de regulament al Comisiei de modificare a anexelor II, III și IV la Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește limitele maxime de reziduuri la cicloxidim, flonicamid, haloxifop, mandestrobin, mepiquat, tulpina NRRL Y-27328 de Metschnikowia fructicola și prohexadionă din sau de pe anumite produse (D063880/06),

–  având în vedere Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conținuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare și hrana de origine vegetală și animală pentru animale și de modificare a Directivei 91/414/CEE(1), în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 14 alineatul (1) litera (a),

–  având în vedere avizul emis la 17-18 februarie 2020 de Comitetul permanent pentru plante, animale, produse alimentare și hrană pentru animale,

–  având în vedere Directiva 2009/128/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unui cadru de acțiune comunitară în vederea utilizării durabile a pesticidelor(2),

–  având în vedere avizul motivat adoptat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 27 mai 2019 și publicat la 2 august 2019(3),

–  având în vedere avizul adoptat de Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) la 18 decembrie 2009 și publicat la 7 mai 2010(4),

–  având în vedere avizul motivat adoptat de EFSA la 18 octombrie 2018 și publicat la 2 noiembrie 2018(5),

–  având în vedere articolul 5a alineatul (3) litera (b) și alineatul (5) din Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de executare conferite Comisiei(6),

–  având în vedere articolul 112 alineatele (2) și (3) și alineatul (4) litera (c) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere propunerea de rezoluție a Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară,

A.  întrucât flonicamid este un insecticid selectiv folosit, printre altele, pentru cartofi, grâu, mere, pere, piersici și ardei;

B.  întrucât perioada de aprobare a substanței active flonicamid a fost prelungită prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2069 al Comisiei(7);

C.  întrucât, în avizul din 5 iunie 2013(8) al Comitetului pentru evaluarea riscurilor din cadrul Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA), care a propus clasificarea și etichetarea armonizată a flonicamidei, autoritatea competentă națională daneză observă „efecte evidente asupra malformațiilor viscerale la iepuri care au loc la niveluri care nu sunt toxice pentru mame”;

D.  întrucât flonicamid este supusă unor verificări în Statele Unite fiind suspectat că ar putea prezenta un risc mai mare pentru polenizatori decât cel înțeles anterior, întrucât noi studii prezentate de producătorul de flonicamid ISK Biosciences arată că flonicamidul expune albinele la până la de 51 de ori cantitatea de flonicamid care le-ar cauza prejudicii substanțiale(9);

E.  întrucât substanța haloxifop-P este un erbicid utilizat, printre altele, pentru culturile de morcovi, leguminoase furajere, rapiță, soia și sfeclă de zahăr;

F.  întrucât haloxifop-P este nocivă în caz de înghițire și dăunătoare pentru mediul acvatic, cu efecte pe termen lung, pe baza clasificării ECHA; întrucât în cazul haloxifop-P s-au demonstrat efecte de hepatotoxicitate, nefrotoxicitate și stres oxidativ la șobolani după expunerea la Haloxifoplaz-metil(10);

G.  întrucât fabricarea, distribuția și utilizarea substanței haloxifop-P sunt interzise în Franța în toate scopurile agricole și neagricole de la 4 septembrie 2007(11); întrucât haloxifop-P a fost interzisă pe o perioadă de patru ani în întreaga Uniune, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1376/2007 al Comisiei(12);

H.  întrucât haloxifop-P a fost aprobată ca substanță activă în regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei(13), cu o utilizare foarte limitată(14) și cu cerințe stricte pentru statele membre de protecție a apelor subterane și a organismelor acvatice și siguranță a operatorilor;

I.  întrucât, în Regulamentul său de punere în aplicare (UE) 2015/2233(15), Comisia a tras concluzia, în ce privește utilizarea haloxifop-P ca substanță activă, că „nu au fost furnizate alte informații de confirmare concludente și că nu poate fi exclus un risc inacceptabil pentru apele subterane decât dacă se impun restricții suplimentare”;

J.  întrucât, în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2233, Comisia a concluzionat, de asemenea, că era „adecvat să se modifice condițiile de utilizare a acestei substanțe active, în special prin stabilirea de limite ale concentrațiilor și frecvenței aplicării sale”;

K.  întrucât Comisia a decis, la 30 aprilie 2018, să prelungească perioada de aprobare a haloxifop-P ca substanță activă până la 31 decembrie 2023(16);

L.  întrucât articolul 191 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) consacră principiul precauției ca unul dintre principiile fundamentale ale Uniunii;

M.  întrucât articolul 168 alineatul (1) din TFUE prevede că „[î]n definirea și punerea în aplicare a tuturor politicilor și acțiunilor Uniunii se asigură un nivel ridicat de protecție a sănătății umane”;

N.  întrucât Directiva 2009/128/CE urmărește să obțină o utilizare sustenabilă a pesticidelor în UE prin reducerea riscurilor și efectelor pesticidelor asupra sănătății umane și animale și asupra mediului și promovând recurgerea la gestionarea integrată a dăunătorilor și la tehnici sau abordări alternative, cum ar fi alternativele nechimice la pesticide;

O.  întrucât, la stabilirea limitelor maxime de reziduuri (LMR), trebuie evaluate efectele cumulative și sinergice, fiind extrem de important să se conceapă urgent metode adecvate pentru această evaluare;

P.  întrucât creșterile LMR la haloxifop-P aplicat pe semințe de in și la mandestrobin aplicat pe căpșuni și struguri se bazează pe cereri de aliniere normativă din partea țărilor terțe;

Q.  întrucât solicitanții susțin că utilizarea autorizată a haloxifop-P pe astfel de culturi în Australia și Canada a dus la un nivel al reziduurilor care depășesc LMR-urile prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 396/2005, și întrucât sunt necesare LMR-uri mai mari pentru a se evita barierele comerciale la importarea acestor culturi,

1.  se opune adoptării proiectului de regulament al Comisiei;

2.  consideră că proiectul de regulament al Comisiei este incompatibil cu scopul și conținutul Regulamentului (CE) nr. 396/2005;

3.  consideră că Uniunea și Comisia ar trebui să respecte principiul responsabilității față de mediu și nu ar trebui să încurajeze utilizarea în țări terțe a unor produse pe care unele state membre le interzic pe teritoriul lor și cărora Uniunea încearcă să le limiteze utilizarea;

4.  consideră că normele privind liberul schimb nu ar trebui să ducă niciodată la o slăbire a standardelor de protecție ale Uniunii;

5.  atestă că EFSA lucrează la metode de evaluare a riscurilor cumulate, dar remarcă, de asemenea, că problema evaluării efectelor cumulative ale pesticidelor și reziduurilor este cunoscută de mai multe decenii; le cere deci EFSA și Comisiei să se ocupe de această problema în regim de urgență absolută;

6.  constată că, în conformitate cu proiectul de regulament, LMR-urile la flonicamid ar urma să crească de la 0,03 la 0,5 mg/kg la căpșuni, de la 0,03 la 1 mg/kg la mure și zmeură, de la 0,03 la 0,7 mg/kg la alte fructe mici și bace, de la 0,03 la 0,3 mg/kg la alte legume rădăcinoase și cu tuberculi, dar de la 0,03 la 0,6 mg/kg la ridichi, de la 0,03 la 0,07 mg/kg la lăptuci și plante de salată și de la 0,03 la 0,8 mg/kg la leguminoase;

7.  sugerează ca LMR la flonicamid să rămână la 0,03 mg/kg;

8.  constată că, în conformitate cu proiectul de regulament, LMR la haloxifop-P va crește de la 0,01 la 0,05 mg/kg la semințele de in;

9.  sugerează ca LMR la flonicamid să rămână la 0,01 mg/kg;

10.  constată că, în conformitate cu proiectul de regulament, LMR-urile la mandestrobin ar urma să crească de la 0,01 la 5 mg/kg la struguri și de la 0,01 la 3 mg/kg la căpșuni;

11.  sugerează ca LMR la mandestrobin să rămână la 0,01 mg/kg;

12.  solicită Comisiei să își retragă proiectul de regulament și să prezinte comitetului un alt proiect;

13.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului și Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre.

(1) JO L 70, 16.3.2005, p. 1.
(2) JO L 309, 24.11.2009, p. 71.
(3) Aviz motivat al EFSA privind modificarea limitelor maxime de reziduuri existente de flonicamid în căpșuni și alte bace, EFSA Journal 2019; 17 (7): 5745, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5745
(4) „EFSA conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance flonicamid” („Concluzia EFSA privind evaluarea inter pares a riscului utilizării ca pesticid a substanței active flonicamid”), EFSA Journal 2010; 8(5):1445, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1445
(5) Avizul motivat al EFSA privind stabilirea toleranțelor la import pentru haloxifop-P în semințele de in și de rapiță, EFSA Journal 2018; 16 (11): 5470, https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/5470
(6) JO L 184, 17.7.1999, p. 23.
(7) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2017/2069 al Comisiei din 13 noiembrie 2017 de modificare a anexei la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în vederea prelungirii perioadelor de autorizare pentru substanțele active flonicamid (IKI-220), metalaxil, penoxsulam și proquinazid (JO L 295, 14.11.2017, p. 51).
(8) Avizul din 5 iunie 2013 al Comitetului pentru evaluarea riscurilor care propune o clasificare și o etichetare armonizate la nivelul UE pentru flonicamid, https://echa.europa.eu/documents/10162/0916c5b3-fa52-9cdf-4603-2cc40356ed95
(9) https://oag.ca.gov/news/press-releases/attorney-general-becerra-warns-against-expanded-use-pesticide-found-harm-bees
(10) Oslayinka, E.T, și Ore, A., „Hepatotoxicity, Nephrotoxicity and Oxidative Stress in Rat Testis Following Exposure to Haloxyfop-p-methyl Ester, an Aryloxyphenoxypropionate Herbicide” (Hepatotoxicitate, nefrotoxicitate și stres oxidativ la testele pe șobolani în urma expunerii la Haloxifop-metil Ester, un erbicid de tip ariloxifenoxipropionat), „Toxics”, decembrie 2015, 3 (4), pp. 373-389, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5606644/
(11) https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=235653D01B24A4B694A6C342E7323D6F .tplgfr38s_1?cidTexte=JORFTEXT000000464899&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000000005119
(12) Regulamentul (CE) nr. 1376/2007 al Comisiei din 23 noiembrie 2007 de modificare a anexei I la Regulamentul (CE) nr. 304/2003 al Parlamentului European și al Consiliului privind exportul și importul de produse chimice periculoase (JO L 307, 24.11.2007, p. 14).
(13) Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei din 25 mai 2011 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește lista substanțelor active autorizate (JO L 153, 11.6.2011, p. 1).
(14) Substanța poate fi utilizată ca erbicid doar în doze care nu depășesc 0,052 kg de substanță activă pe hectar și aplicare, fiind autorizată doar o aplicare la fiecare 3 ani.
(15) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2233 al Comisiei din 2 decembrie 2015 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește condițiile de aprobare a substanței active haloxifop-P (JO L 317, 3.12.2015, p. 26).
(16) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/670 al Comisiei din 30 aprilie 2018 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 în ceea ce privește prelungirea perioadelor de aprobare ale substanțelor active bromuconazol, buprofezin, haloxifop-P și napropamid (JO L 113, 3.5.2018, p. 1).

Ultima actualizare: 12 ianuarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate