Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0047(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A9-0169/2020

Esitatud tekstid :

A9-0169/2020

Arutelud :

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :

P9_TA(2020)0242

Vastuvõetud tekstid
PDF 111kWORD 41k
Esmaspäev, 5. oktoober 2020 - Brüssel
Finantsinstrumentide turud ***II
P9_TA(2020)0242A9-0169/2020

Euroopa Parlamendi 5. oktoobri 2020. aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu esimese lugemise seisukoha kohta eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta (06799/1/2020 – C9-0291/2020 – 2018/0047(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: teine lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse nõukogu esimese lugemise seisukohta (06799/1/2020 – C9-0291/2020),

–  võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 11. juuli 2018. aasta arvamust(1),

–  võttes arvesse oma esimese lugemise seisukohta(2) Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitatud komisjoni ettepaneku (COM(2018)0099) suhtes,

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 7,

–  võttes arvesse vastutava komisjoni poolt kodukorra artikli 74 lõike 4 kohaselt heaks kiidetud esialgset kokkulepet,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 67,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni soovitust teisele lugemisele (A9-0169/2020),

1.  kiidab nõukogu esimese lugemise seisukoha heaks;

2.  märgib, et seadusandlik akt võetakse vastu kooskõlas nõukogu seisukohaga;

3.  teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga seadusandlikule aktile alla vastavalt Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 297 lõikele 1;

4.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

(1) ELT C 367, 10.10.2018, lk 65.
(2) Vastuvõetud tekstid, 27.3.2019, P8_TA(2019)0302.

Viimane päevakajastamine: 13. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika